Eljárás : 2014/2131(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.55
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0164

JELENTÉS     
PDF 173kWORD 107k
31.3.2015
PE 541.308v02-00 A8-0107/2015

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2131(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozást létrehozó, 2008. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

1.      mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(9),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(10),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(11),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozást létrehozó, 2008. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(13),

–       tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EK tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(15),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(16),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

1.      jóváhagyja a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

A. mivel a Tiszta Égbolt közös vállalkozást („közös vállalkozás”) 2007-ben tíz évre hozták létre azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a környezetbarát légi közlekedési technológiák kifejlesztését, hitelesítését és demonstrációját az Európai Unióban, hogy azok a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak;

B.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

C. mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió – amelyet a Bizottság képvisel –, valamint az „integrált technológiademonstrációs rendszereket” (ITD) vezető ipari partnerek, és az egyes ITD-k társult tagjai;

D. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 800 000 000 euróval járul hozzá, és a közös vállalkozás többi tagjának legalább az uniós hozzájárulással egyenlő mértékben kell hozzájárulnia, beleértve a természetbeni hozzájárulásokat;

E.  mivel a közös vállalkozás programjában tevékenységének kezdetétől több mint 600 közreműködő vett részt, és ez új együttműködésekhez és új szervezetek részvételéhez vezetett;

F.  mivel a programban rendkívül nagy számban vettek részt kis- és középvállalkozások (kkv-k), amelyek körében a pályázati költségvetés mintegy 40%-a került kiosztásra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves beszámolójáról készített jelentésében a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-as módosított költségvetése 250 400 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 158 200 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi továbbá, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 90,6%, a kifizetési előirányzatoké pedig 87,7% volt;

4.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a kifizetési előirányzatok alacsonyabb aránya még mindig annak a jele, hogy a költségvetés végrehajtása késedelmes, bár az arány az előző évhez képest javult (75%); tudomásul veszi, hogy ez főként a tevékenységek késedelmes végrehajtására, valamint a pályázati felhívások közzététele és a támogatási megállapodások aláírása között eltelő idő hosszúságára vezethető vissza; e tekintetben megjegyzi, hogy 2013 decemberéig a 38 támogatási megállapodásból csak 14-et írtak alá, és az aláíráshoz szükséges átlagos időtartam kilenc hónap volt a felhívás közzétételétől, illetve öt hónap a tárgyalások befejezésétől számítva;

5.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozást létrehozó rendelettel összhangban a közös vállalkozásnak a Bizottságon kívüli tagjai legalább 600 000 000 euró erőforrással járulnak hozzá, beleértve a működési költségek fedezésére szolgáló befizetéseket is; rámutat, hogy a számvevőszéki ellenőrzés idején az unió által vállalt hozzájárulás elérte a 713 000 000 eurót, míg a többi tagtól származó erőforrások 409 000 000 eurót tettek ki; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára összes tagjának hozzájárulásairól, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

Belső kontrollrendszerek

6.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás tovább javított irányítási, igazgatási, pénzügyi és számviteli eljárásain, és e tekintetben feljegyzi a támogatáskezelő eszköz (GMT eszköz) befejezését is; felszólítja a közös vállalkozást, hogy fejezze be a GMT eszköz integrálását, illetve, hogy az eszközbe építse be az utólagos ellenőrzési gyakorlatokra vonatkozó összes információt;

7.      megjegyzi, hogy több hiányosságra is fény derült, amikor a GMT eszközt a számvitelért felelős tisztviselő letesztelte; egyetért a Számvevőszék azon ajánlásával, hogy nyomon kell követni e hiányosságok orvoslását, különösen a pénzügyi és az ellenőrző tisztviselők észrevételeinek bevitelére használt funkcióval kapcsolatosan, minthogy ez utóbbi a validálási eljáráshoz elengedhetetlen; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014 első felében számos fejlesztést hajtott végre a GMT eszközön, és tervezi a rendszer egyéb fejlesztéseit;

8.      megállapítja, hogy a Tiszta Égbolt tagjai által végzett tevékenységek előzetes ellenőrzése során egy olyan esetre derült fény, ahol a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának rendelkezéseivel és eljárási kézikönyvével ellentétben ugyanaz az alkalmazott végezte el a kötelezettségvállalás validálásának eljárását mind ellenőrző tisztviselői, mind engedélyező tisztviselői minőségben; megjegyzi továbbá, hogy egy kifizetésre a fent leírt körülmények között került sor; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás megújította a pénzügyi informatikai támogató rendszert, új szereplőket vonva be a pénzügyi ellenőr és az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatkörének ellátására, és hogy a kezdeményező és az ellenőrző/engedélyező feladatkörök elkülönülnek; tudomásul veszi továbbá az előzetes ellenőrzés során felderített második esetet is, amelyben a szakmai értékelő jelentés nem volt elérhető a GMT eszközön belül;

9.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy visszásságok egész sorára derült fény a közös vállalkozás partnerei által benyújtott költségtérítési kérelmek előzetes ellenőrzése terén, azaz

(a) a költségigénylések előzetes ellenőrzése során használt ellenőrző listák nem mindig voltak teljesek,

(b) egy esetben a pénzügyi és operatív ellenőrzési feladatokat, valamint az engedélyezést egyazon munkatárs végezte, három másik esetben pedig a pénzügyi és az engedélyező tisztviselő szerepét egyazon személy töltötte be; aggodalommal állapítja meg, hogy ezek az esetek ellentétesek a költségvetési eljárásokra vonatkozó rendelkezésekkel, illetve a feladatok szétválasztásának alapelvével;

(c)  egy másik esetben a partnerrel kötött támogatási megállapodást a tevékenység megkezdése után öt hónappal írták alá, a tárgyalásról szóló jelentés és a támogatási megállapodás által jóváhagyottak szerint, ám úgy, hogy hiányzott a kötelező nyilatkozat, amely igazolná, hogy a tevékenységeket már a támogatási megállapodás aláírását megelőzően el kell kezdeni; megjegyzi a partnerek támogatási megállapodásainak kezelését illetően 2013-ban elért számottevő eredményeket, amikor 106 új támogatási megállapodás aláírására került sor a partnerekkel, összesen 99, új támogatási megállapodásokra vonatkozó tárgyalást zártak le sikeresen, összesen 106, folyamatban lévő támogatásra vonatkozó módosítást írtak alá, és összesen 105 kifizetésre került sor a partnerek részére;

(d) 2013. december 31-éig a 163 költségnyilatkozat közül 56 még nem volt benyújtva; mélységesen aggódik amiatt, hogy ebből az 56-ból 15 egy évnél hosszabb késést mutat;

10. a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a feladatok szétválasztásának elmulasztása csak kivételesen fordulhatott elő, mivel a feladatkör ellátására képes többi érintett hiányzott;

11. tudomásul veszi, hogy 2013-ban a belső ellenőr, egy külső könyvvizsgáló céggel együttműködve megkezdte a közös vállalkozás üzleti folyamatainak ellenőrzését „az ITD tevékenységek koordinálása és monitoringja”, illetve „a partnerek tevékenységének kezelése” tekintetében;

12. megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a támogatások kezelésének éves tervezésére nézve tett észrevételek nyomán a közös vállalkozás 2013 márciusában cselekvési tervet fogadott el, amely az ellenőrzés idején még nem volt teljesen végrehajtva; rámutat, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat jelentésében foglalt fő észrevételek a program végrehajtásának késéseire, a költségvetés felhasználatlanságára és az erőforrás-felhasználás nehézségeire vonatkoznak;

13. tudomásul veszi, hogy 2014. március 14-én a Belső Ellenőrzési Szolgálat bemutatta azon ellenőrzésének eredményeit, amelyben a belsőkontroll-rendszer megfelelő voltát és eredményességét vizsgálta a támogatások kezelésének és pénzügyi végrehajtásának tekintetében; tudomásul veszi a Belső Ellenőrzési Szolgálat következtetéseit, amelyek szerint a meglévő belsőkontroll-rendszerek ésszerű bizonyosságot nyújtanak a közös vállalkozás által a támogatáskezelés tekintetében kitűzött üzleti célok elérésére és ennek pénzügyi megvalósulására; tudomásul vesz továbbá négy fontos és két nagyon fontos észrevételt a projekteredmények validálására szolgáló eljárás hivatalossá nyilvánítására, akárcsak az egységesített előzetes validálás és az ellenőrzőlisták szükséges javítására vonatkozóan;

14. tudomásul veszi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat informatikai kockázatértékelést is végzett arra az informatikai infrastruktúrára nézve, amelyet a közös vállalkozás az FCH, az IMI, az ENIAC és az ARTEMIS közös vállalkozásokkal megosztva használ;

15. elismeri, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat feladatait ismertető szabályzatot az irányító testület 2011. március 31-én fogadta el; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát még nem módosították, hogy tartalmazza a költségvetési keretrendeletnek(17) a Bizottság belső ellenőrének hatásköréről szóló rendelkezéseit is, mivel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU rendelet elfogadása függőben volt, és a rendelet csak 2014. február 8-án lépett hatályba;

16. tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat(18) (FP7 határozat) egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás által kidolgozott monitoring- és beszámolási rendszer nem felel meg teljesen az FP7 határozat rendelkezéseinek, a kutatási eredmények terjesztése és a Bizottság rendszereibe való beépítése tekintetében; felhívja a közös vállalkozást e probléma sürgős orvoslására;

18. tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2013 márciusa és októbere között elvégezte a közös vállalkozás második időközi értékelését, és felmérte eredményességét, hatékonyságát és a kutatások minőségét;

19. aggódik amiatt, hogy az időközi értékelés jelentése több ajánlást tartalmaz arra nézve, hogy a műszaki személyzet létszáma nem elegendő a tevékenységek elvégzésére, hogy a közös vállalkozás ITD-tagjai körében egységesíteni kell az előrehaladási tevékenységi jelentéseket és szakmai értékelő jelentéseket, valamint javítani kell az alvállalkozók kiválasztásának eljárásait; megjegyzi továbbá, hogy az általános szabálykövetés és a teljesítmény javítása érdekében a közös vállalkozásnak jobban kell dokumentálnia a támogatási megállapodások folyamát;

20. tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás ügyvezető igazgatója 2013. november 29-én elfogadta a közös vállalkozás üzleti folytonossági tervét, amely kiterjed a katasztrófa-elhárításra, a katasztrófa után azonnal megteendő lépésekre, a helyreállítási intézkedésekre és a tevékenységek fenntartására;

Jogi keret

21. figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, míg a 110/2014/EU rendelet csak 2014. február 8-án lépett hatályba; nyugtázza, hogy a pénzügyiszabályzat-mintáról szóló rendelet figyelembevétele érdekében a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát 2014. július 3-án módosították;

További megjegyzések

22. tudomásul veszi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(19), valamint a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

23. felhívja a Számvevőszéket, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi értékelést a Tiszta Égbolt közös vállalkozás jogairól és kötelezettségeiről a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás tevékenységének megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan;

24. felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

25. tudomásul veszi, hogy 2013. decemberben a közös vállalkozás elfogadta az irányító testület magánszektorbeli tagjaira alkalmazandó, az összeférhetetlenség megelőzésére és orvoslására irányuló magatartási kódexet; aggódik amiatt, hogy a személyzetre, illetve más érintettekre, köztük a szakértőkre vonatkozó magatartási kódex elfogadása az ellenőrzés idején még függőben volt; rámutat, hogy a közös vállalkozás még nem dolgozott ki adatbázist az érdekellentét és összeférhetetlenség eseteinek, illetve a kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok nyilvántartására;

26. aggodalommal jegyzi meg, hogy az önéletrajzok és az összeférhetetlenségi nyilatkozatok nyilvánosságra hozásának kötelezettsége nem vonatkozik a személyzet tagjaira és a szakértőkre; kéri a közös vállalkozást, hogy terjessze ki ezt a kötelezettséget a személyzet tagjaira és a szakértőkre; sürgeti a közös vállalkozást, hogy 2015. szeptember végéig készítsen beszámolót a megoldott összeférhetetlenségi esetekről;

27. kéri a közös vállalkozást, hogy 2015. szeptember végéig dolgozzon ki átfogó szakpolitikákat az összeférhetetlenséggel kapcsolatos olyan helyzetek kezelésére, mint például a köztisztviselő érdekeltségének megszüntetése, a köztisztviselő kizárása az érdekeltségeit érintő döntéshozatali folyamatban való részvételből, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének megváltoztatása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

28. emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében;

29. úgy véli, hogy a megfelelő területeken szorosabbá kellene tenni a közös vállalkozás és a SESAR közös vállalkozás közötti kapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt mindkét közös vállalkozással, a kommunikáció javítása, valamint a szinergiák és a kiegészítő jelleg erősítése érdekében, biztosítva ugyanakkor, hogy nem áll fenn annak kockázata, hogy a két közös vállalkozás tevékenységei átfedik egymást.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 452., 2014.12.16., 17. o.

(2)

HL C 452., 2014.12.16., 18. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 30., 2008.2.4., 1. o.

(6)

HL L 169., 2014.6.7., 77. o.

(7)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(8)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(9)

HL C 452., 2014.12.16., 17. o.

(10)

HL C 452., 2014.12.16., 18. o.

(11)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(12)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(13)

HL L 30., 2008.2.4., 1. o.

(14)

HL L 169., 2014.6.7., 77. o.

(15)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(16)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(17)

A Bizottság 2343/2002/EK, Euratom rendelete (19.11.02) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.).

(18)

HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

(19)

HL L 163., 2014.29.5., 21. o.

Jogi nyilatkozat