Eljárás : 2014/2129(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0108/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0108/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.59
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0168

JELENTÉS     
PDF 187kWORD 117k
31.3.2015
PE 541.304v02-00 A8-0108/2015

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2129(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Anders Primdahl Vistisen

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5), és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

1.      elhalasztja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételében.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(12), és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(14)

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

1.      elhalasztja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot igazgatója igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

A.     mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást („közös vállalkozás”) 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.     mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és más országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.     mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

D.     mivel a Számvevőszék 4/2008. számon 2008. október 9-én véleményt adott ki a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatáról,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.      megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményét;

2.      aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése a megbízhatósági nyilatkozat részeként figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz, amely szerint a közös vállalkozás által a projekt ITER kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást illetően jelentős a költségnövekedés kockázata; megállapítja továbbá, hogy a hozzájárulás növekedésének kockázata főként a projekt által megvalósítandó fizikai eredmények változásaiból és az irreálisnak tekinthető, felülvizsgálat alatt álló jelenlegi ütemezésből adódik; hisz a hatékony költségvetési tervezés és pénzgazdálkodás realisztikus megközelítésének fontosságában; megállapítja, hogy a közös vállalkozás hozzájárul a projekt egészére vonatkozó reális ütemterv kidolgozására irányuló, az ITER egészében folyó munkálatokhoz; felhívja a közös vállalkozást, hogy azt mielőbb nyújtsa be az ITER Tanácsának;

3.      megjegyzi, hogy a 2010. július 7-én elfogadott tanácsi következtetések(15) 2008-as értéken számolva 6,6 milliárd eurót hagytak jóvá a közös vállalkozás számára a projekt ITER kiépítési szakaszára vonatkozó hozzájárulására; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék figyelemfelhívó megjegyzése alapján megállapítható, hogy ez az összeg megduplázta a költségvetésben eredetileg elkülönített költséget, és nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 millió eurót; úgy véli, hogy a projekt jelentős növekedése veszélyeztetheti az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb programokat, és ellentmondhat a „pénzért értéket” elvnek;

4.      mélységes aggodalommal állapítja meg, hogy 2013 novemberében a közös vállalkozás 290 millió euróra becsülte a projekt kiépítési szakaszának végéig várható hiányt, ami 4,39%-kal nagyobb a Tanács által 2010-ben jóváhagyott összegnél, és 10,7%-kal haladja meg a projekt eredeti költségvetését;

5.      aggódik amiatt, hogy ezekhez a kockázatokhoz kapcsolódóan a közös vállalkozás a szerződések szintjén még nem vezetett be a költségeltérések rendszeres figyelemmel kísérésére szolgáló rendszert és nem aktualizálta a közös vállalkozás által a kiépítési szakaszt követően az ITER-projekt számára nyújtandó hozzájárulás értékét;

6.      aggodalommal veszi tudomásul, hogy a fontos szerződések aláírásának folyamatos késedelmei miatt rendre új határidőket kell kijelölni és át kell számítani a költségeket, ami miatt a közös vállalkozás működéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előfinanszírozások tervezett átütemezésének végrehajtása lehetetlenné válik;

7.      aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás a pénzügyi kimutatásaiban nem részletezte a folyamatban lévő munkák készültségi szintjét; a Számvevőszék tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ez az információ alapvető fontosságú lenne a közös vállalkozás által az ITER nemzetközi szervezettel aláírt beszerzési megállapodások tekintetében eddig elvégzett tevékenységek állapotának áttekintéséhez; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján rámutat, hogy az általános előrehaladásról a közös vállalkozás éves előrehaladási jelentése és éves tevékenységi jelentése számolt be, azonban az csak a befejezett munkálatok arányának előzetes, a beszerzési megállapodások kapcsán az adott időpontig felmerült költségek, és azoknak a természetbeni hozzájárulások becsült értékével összevetett összegén alapuló, nagy vonalakban vázolt becslésére korlátozódott; nyugtázza továbbá, hogy a 2013. évi éves beszámoló tartalmazza a befejezett munkák hozzávetőleges előzetes becslését; hangsúlyozza, hogy a teljesítmény megfelelő felméréséhez információkra és mutatókra van szükség mind az eredmények, mint pedig a belső irányítás tekintetében;

8.      megjegyzi, hogy a közös vállalkozás végrehajtható végleges 2013-as költségvetése 1 297 000 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 432 400 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott, megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 100, illetve 89,8%-os volt; hangsúlyozza, hogy a 2013-as eredeti költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány a csökkentések előtt 57,8%-os volt; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ezt a nemzetközi ITER szervezet késedelmes és nem megfelelő adatszolgáltatása és a társaságokkal a költségcsökkentés érdekében folytatott tárgyalások elhúzódása okozta; aggodalmának ad hangot az esetleges jövőbeli késedelmek vagy többletköltségek, illetve azoknak az ITER-projekt költségvetésére gyakorolt hatását illetően;

9.      kéri a Bizottságot és az ITER közös vállalkozás igazgatóját, hogy nyújtsanak be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára az ITER-projekt kapcsán az egyes érintett felek által vállalt kötelezettségek jövőbeli alakulására vonatkozó hivatalos álláspontról;

10.    a közös vállalkozás kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében megjegyzi, hogy az operatív tevékenységekhez rendelkezésre álló 1 254 000 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatokból 61,7%-ot közvetlen egyedi kötelezettségvállalás alapján, míg a fennmaradó 38,3%-ot globális kötelezettségvállalások alapján használták fel;

11.    aggodalommal állapítja meg, hogy 2013-ban hét tag késedelmesen fizette be éves tagsági hozzájárulását, 2 200 000 euró összegben; úgy véli, hogy az éves hozzájárulás befizetésének bármilyen késedelme hatással lehet a projekt lebonyolítására; hangsúlyozza, hogy a késedelmek háromtól negyvennyolc napig terjedtek; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a késedelmes kifizetések 77%-a két tag hozzájárulásának felel meg, és egy munkanapos késéssel érkezett be;

12.    felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára a Bizottságtól eltérő tagok által befizetett hozzájárulásokról, kitérve a természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó szabályok alkalmazására és az arra vonatkozó bizottsági értékelésre;

13.    aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás irányító testületének elnöke a 2013-as éves tevékenységi jelentésben a projektek késedelmére és a költségmegtakarítás szükségességére utal; megállapítja továbbá, hogy az ügyvezető igazgató utal annak kockázatára, hogy – főként az ITER-épületekkel kapcsolatosan megvalósítandó eredmények kiszélesítése és a jelenlegi ütemezés miatt – 2020-ig esetleg nem lesz elegendő a költségvetés; a közös vállalkozás válasza alapján tudomásul veszi, hogy a költségmegtakarítási intézkedések széles skálájának folyamatos kidolgozása és végrehajtása révén a jelenlegi, 2020-ig tartó többéves pénzügyi keretben előirányzott költségvetés keretén belül fog tudni maradni;

14.    felhívja a közös vállalkozást, hogy kellő időn belül nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára – a Bizottság által készített értékeléssel együtt – a projekt végrehajtásának tényleges állásáról, a potenciális kockázatokról és a projektet illető jövőbeli tervekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

15.    ismételten rámutat, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsi tagjainak, az ügyvezető igazgatónak és a vezető tisztviselőknek az önéletrajzát hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; tudomásul veszi, hogy hatályba lépett a személyzet összeférhetetlenségi ügyeinek kezelésére vonatkozó szabályzat, és az ügyek szoros nyomonkövetésére hív fel;

Befogadási megállapodás

16.    a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a Spanyol Királysággal 2007. június 28-án aláírt befogadási megállapodás értelmében az állandó irodahelyiségeket 2010 júniusáig kellett volna a közös vállalkozás rendelkezésére bocsátani; aggodalommal állapítja meg, hogy az ellenőrzés időpontjáig (2014. április) ez még nem történt meg; elismeri a közös vállalkozás e helyzet megoldására irányuló erőfeszítéseit, és nyugtázza, hogy a fogadó országgal folytatott párbeszéd nem vezetett eredményre;

Munkakörülmények

17.    mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás még nem fogadta el a személyzeti szabályzat végrehajtására vonatkozó valamennyi szabályt; aggodalommal nyugtázza, hogy a jelenleg rendelkezésre bocsátott munkatér nem elegendő, és hátráltatja a személyzetet az ésszerű körülmények közötti munkavégzésben; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a munkatérrel kapcsolatos körülmények negatív hatással vannak a közös vállalkozás arra irányuló erőfeszítéseire, hogy az összes rendelkezésre álló álláshelyet betöltse, és csökkentse a betöltetlen álláshelyek arányát; aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás személyzete körében nemrégiben elvégzett felmérés szerint a munkatérrel kapcsolatos körülmények jelentik az egyik legnagyobb nehézséget és keltenek súlyos aggodalmat; kéri, hogy a Bizottság és a közös vállalkozás igazgatója nyújtsanak be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára arról, hogy mi okozza a személyzeti szabályzat végrehajtásának késedelmét, és hogy mi az aktuális helyzet a munkakörülményeket illetően;

Belső kontrollrendszerek

18.      a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal jegyzi meg, hogy bár a közös vállalkozás belső kontrollrendszerei tekintetében 2013 során jelentős előrehaladás volt tapasztalható, számos fellépés továbbra is végrehajtásra vár; ide tartozik a költségbecslés szerződések szintjén történő kezelési folyamatának fejlesztése, valamint az, hogy az ellenőrzés időpontjában még nem álltak rendelkezésre a támogatásokra és operatív szerződésekre vonatkozó általános ellenőrzési és nyomon követési stratégiája végrehajtására irányuló ellenőrzés eredményei; felhívja a közös vállalkozást, hogy a Számvevőszék kérésének megfelelően tegye hozzáférhetővé a jelentést;

19.    aggodalommal emeli ki, hogy a szakértői szerződések kezelésével kapcsolatos belső ellenőrzésre adott válaszként elfogadott cselekvési terven kívül a közös vállalkozás által a belső ellenőrzésekhez kapcsolódóan elfogadott további cselekvési terveket még nem hajtották végre teljes mértékben;

20.    felhívja a közös vállalkozást, hogy az ITER-projekt megtervezésének és kialakításának esetleges változásai nyomán felmerülő, a költségeket érintő bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében kellő időben nyújtsa be a pályázati dokumentációt;

21.    a Számvevőszék jelentése alapján nyugtázza, hogy a korábban meghatározott fő kockázatokra adott válaszként elfogadott intézkedésekből 2013 novemberéig 12-t végrehajtottak, 19 még folyamatban volt és 6 még nem kezdődött el; felhívja a közös vállalkozást e problémák sürgős orvoslására;

22.    nyugtázza, hogy a közös vállalkozás speciális szabályokat fogadott el az irányító testület, a végrehajtó bizottság, az ellenőrző bizottság tagjai és a szakértők esetleges összeférhetetlenségének megelőzésére; hangsúlyozza, hogy az ellenőrzésig nem fogadtak el szabályokat a személyzet tagjaira vonatkozóan, és nem hozták létre az általános érdekeltségi nyilatkozatok adatbázisát; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az irányító testület azóta elfogadta a személyzet tagjai tekintetében az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó szabályokat, melyek 2014. július 1-jén hatályba léptek; nyugtázza továbbá, hogy megkezdték az általános nyilatkozatok számára létrehozandó külön adatbázis kifejlesztését;

Operatív közbeszerzési szerződések és támogatások

23.    megállapítja, hogy a tárgyalásos eljárások a 2013-ban indított 41 operatív közbeszerzési eljárás 44%-át tették ki; kiemeli, hogy ez 4%-kal magasabb a 2012-ben rögzített adathoz képest; egyetért a Számvevőszék ajánlásával, mely szerint a tárgyalásos eljárások számának csökkentése révén erősíteni kell a versenyt a közbeszerzési eljárások során; nyugtázza, hogy a támogatásokra felhívásonként átlagban csak egy pályázat érkezett; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy alacsony átlagos értékük miatt a Számvevőszék által említett tárgyalásos eljárások csupán a közös vállalkozás éves kötelezettségvállalásainak 15%-át teszik ki;

24.    aggodalommal veszi tudomásul a közös vállalkozás működéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokban ismétlődően mutatkozó hiányosságokat; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be részletes jelentést a költségvetési hatóság számára a 2008-tól mostanáig lezajlott közbeszerzésekről, vázolva az alábbiakat:

-       Hány eljárás esetén mutatkozott jelentős (5%-ot meghaladó) költségnövekedés az eredetileg meghatározott szerződéses keretösszeget illetően, és mi volt ennek a pontos oka?

-       Mely eljárások esetén volt jelentős késés az eredetileg kitűzött időponthoz képest, és mik voltak a késedelem pénzügyi következményei?

-       Hogyan kívánja biztosítani a közös vállalkozás, hogy a jövőben a szerződések aláírási határidejét betartsák?

-       Melyik közbeszerzési eljárás esetén nem került egyáltalán megállapításra konkrét határidő a szerződések odaítélésekor?

-       Mely eljárások esetén fordult elő, hogy előzetes tájékoztató hirdetmény révén a közös vállalkozás nem hirdette meg a szerződési felhívást, és ezáltal csökkent az eljárásban részt vevő versengő felek száma, és mi volt ennek az oka, valamint a szerződéses partnerek közül melyek profitáltak különösen sokat az ily módon korlátozott versenyhelyzetből?

-       A hatályos személyzeti szabályzaton túlmenően milyen eljárások biztosítják az esetleges összeférhetetlenségek kizárását a személyzet azon tagjai esetében, akik részt vesznek a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, és hány esetben fordult elő, hogy a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkatárs nem volt hivatalosan felhatalmazva a részvételre?

-       Hogyan biztosítja a közös vállalkozás, hogy a közbeszerzési eljárások további −a Számvevőszék által jelzett − késedelmeinek elkerülése érdekében belső döntéshozatali eljárása javuljon, és hogy közbeszerzési eljárásai átláthatóak, a határidőknek megfelelőek és jogszerűek legyenek a jövőben?

25.    a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal állapítja meg, hogy öt operatív közbeszerzési eljárás ellenőrzését követően az alábbi hiányosságokat állapították meg:

-   egy közbeszerzési eljárás esetében a közös vállalkozás nem tett közzé előzetes tájékoztató hirdetményt a szerződésről; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a kérdéses eljárás az előzetes tájékoztató hirdetményre vonatkozó eljárás 2012. szeptemberi jóváhagyása előtt indult;

-   egy közbeszerzési eljárásban az eredeti költségbecsléshez képest 32%-os növekedés figyelhető meg; megállapítja továbbá, hogy két másik közbeszerzési eljárás esetében a szerződés végleges értéke és az eredeti becsült érték közötti különbség megállapítása a dossziékban rendelkezésre álló információk jellegéből adódóan bonyolult volt; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a konszolidáció bonyolultságát a szerződés eredeti hatályának időveszteséget okozó újraértékelése, valamint az efféle szerződések jellege, összetettsége és az azokban foglalt összegek nagysága okozta;

-   egy közbeszerzési eljárás során a közös vállalkozás nem rendelkezett konkrét iránymutatásokkal és eljárásokkal annak biztosításához, hogy a harmadik felek által elkészített, az ajánlattételi eljáráshoz kiindulópontként szolgáló dokumentumokat egységes és szisztematikus módon felülvizsgálják és hivatalosan elfogadják; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás hivatalos ellenőrzőlistát fog készíteni a harmadik felektől származó információk megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében; felhívja a közös vállalkozást az ellenőrzőlista mihamarabbi végrehajtására, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen helyzetek;

-   egy közbeszerzési eljárásban az eredeti szerződések módosításai a kiindulási összeghez képest 15%-kal növelték a szerződés értékét; hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló információk nem voltak elégségesek annak megállapításához, hogy a közös vállalkozás belső eljárásai által előírt módon elvégezték-e a módosítások lényegességének értékelését;

-   egy eljárás során a párbeszéd szakasza hosszú késedelmet szenvedett, amelynek eredményeképpen a szerződés végleges feltételeit, valamint a pályázati specifikációk műszaki szempontból aktualizált változatát a tervezettnél később küldték el, a szerződést pedig a tervezetthez képest négy hónappal később írták alá;

26.    elfogadhatatlannak tartja, hogy a közös vállalkozás nem dolgozott ki belső eljárást a pályáztatási eljárásokban részt vevő személyzetre vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy e téren sürgős előrelépésre van szükség;

27.    a számvevõszéki jelentés alapján megállapítja, hogy két közbeszerzési eljárás esetében a közös vállalkozás személyzetének az értékelő bizottság kérésére az ajánlatok értékelése során technikai tanácsadást biztosító tagjait a kinevező hatóság nem nevezte ki hivatalosan sem az értékelő bizottság tagjaiként, sem a bizottságnak technikai tanácsadást nyújtó szakértőkként; rámutat, hogy egy közbeszerzési eljárás esetén a részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő kinevezett egy csoportot, hogy párbeszédet folytassanak a kiválasztott jelöltekkel, a csoport azonban nem rendelkezett hivatalos megbízatással, ami meghatározta volna a párbeszéd során követendő stratégiát, az elérendő célokat, valamint a tárgyalások technikai, pénzügyi és szerződéses paramétereit;

Az operatív közbeszerzési szerződések és támogatások átfogó kontrollja és monitoringja

28.    nyugtázza, hogy a közös vállalkozás rendelkezik egy a vállalkozók szintjén történő ellenőrzések elvégzéséhez szükséges rendszerrel, amelyek célja a minőségbiztosítási előírások betartásának vizsgálata; megjegyzi, hogy a támogatások utólagos ellenőrzésének, valamint az átfogó nyomon követési és ellenőrzési stratégia keretében a szerződésteljesítések pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek eredményei a 2014. áprilisi számvevőszéki ellenőrzés időpontjában még nem álltak rendelkezésre;

Jogi keret

29.    megállapítja, hogy a közös vállalkozás nem módosította a pénzügyi szabályzatát annak érdekében, hogy összhangba hozza az új költségvetési rendelet és az annak 208. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet(16) által eszközölt változásokkal; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a változásokat felmérték, és módosításra irányuló javaslatot tettek az irányító testületnek; megjegyzi, hogy a 2007/198/Euratom tanácsi határozat 5. cikkének megfelelően a Bizottságnak véleményt kell alkotnia, mielőtt a pénzügyi szabályzat végleges változatát a közös vállalkozás irányító testülete elé terjesztenék; felhívja az Európai Bizottságot és a közös vállalkozást, hogy haladéktalanul orvosolják ezt a problémát;

30.    tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát,(17) valamint a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és iparpolitika

31.    nyugtázza, hogy a fúzióval kapcsolatos energetikai ágazati szakpolitika és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal és az információk terjesztésével kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáról szóló határozatot a közös vállalkozás irányító testülete 2013. június 27-én elfogadta; megállapítja, hogy a közös vállalkozásnak további speciális intézkedéseket kell elfogadnia és végrehajtania a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét és a kutatási eredmények terjesztését érintő bizonyos kockázatok csökkentésére; nyugtázza a közös vállalkozás véleményét, mely szerint az ilyen intézkedések végrehajtásának költségei nem tűnnek arányosnak a fennmaradó kockázat mértékével, és az intézkedések a gyakorlatban nehezen lennének megvalósíthatók;

32.    a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás a beszállítóknak kizárólagos jogokat biztosít az általuk a fúzió témakörén kívül létrehozott szellemi tulajdon, és nem-kizárólagos jogokat a fúzióval kapcsolatos szellemi tulajdon hasznosítására; megjegyzi, hogy ez kockázatnak teheti ki a közös vállalkozást abban a tekintetben, hogy a közös vállalkozás köteles az uniós forrásból származó természetbeni hozzájárulásokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdon fölötti rendelkezési jogot megtartani, és ezt a rendelkezési jogot szükség esetén át kell tudnia ruházni az ITER-szervezetre; egyetért a Számvevőszék azon ajánlásával, hogy figyelemmel kell kísérni a szerződések azon záradékának a betartását, amely szerint a vállalkozóknak tartózkodniuk kell kutatási eredményeik terjesztésétől mindaddig, amíg döntés nem születik azok lehetséges védelméről; felhívja a közös vállalkozást, hogy határozza meg, mi minősül fúziós alkalmazásnak, annak érdekében, hogy a beszállítók számára a lehető legnagyobb mértékű egyértelműséget és átláthatóságot biztosítsa.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 452., 2014.12.16., 44. o.

(2)

HL C 452., 2014.12.16., 45. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 452., 2014.12.16., 44. o.

(9)

HL C 452., 2014.12.16., 45. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

Az ITER helyzetéről szóló 2010. július 7-i tanácsi következtetések (Hiv.: 11902/10).

(16)

HL L 38., 2013.12.7., 42. o.

(17)

HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat