Eljárás : 2014/2130(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0110/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0110/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.60
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0169

JELENTÉS     
PDF 190kWORD 99k
31.3.2015
PE 541.303v02-00 A8-0110/2015

a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2130(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Anders Primdahl Vistisen

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 4b. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

1.      mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételében.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 4b. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(14)

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

1.      jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot ügyvezető igazgatója ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

A.     mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az európai légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.     mivel a SESAR-projekt az Eurocontrol által irányított „meghatározási szakaszból” (2004–2007), a 2008–2013-as programozási időszak által finanszírozott és a közös vállalkozás által irányított első „fejlesztési szakaszból” (2008–2016), valamint a „fejlesztési szakasszal” párhuzamosan zajló „kiépítési szakaszból” (2014–2020) áll; mivel a kiépítési szakaszban kerül sor az új légiforgalom-irányítási infrastruktúra nagyszabású kiépítésére és alkalmazására, és ezt a szakaszt a tervek szerint a gazdasági szereplők és más érintettek fogják irányítani;

C.     mivel a közös vállalkozás 2007 augusztusában kezdte meg önálló munkáját és a kiépítési szakasz hamarosan elindul;

D.     mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Uniós és az Eurocontrol;

E.     mivel a SESAR-program 2008–2016 közötti fejlesztési szakaszának költségvetése 2 100 000 000 milliárd euró, amelyet egyenlő részben biztosít az Unió, az Eurocontrol, valamint a résztvevő magán- és állami partnerek,

1.  kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; szintén megjegyzi, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR projekt kiépítési szakasza;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-as pénzügy évre szóló végleges költségvetése 64 300 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 105 400 000 euró összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,6, illetve 94,7%-os volt;

4.  nyugtázza, hogy 2013. december 31-én a közös vállalkozás fejlesztési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva, amelynek eredményképpen a harmadik többoldalú keretmegállapodás (MFA) keretében 358 programból 333 végrehajtás alatt állt, vagy már lezárult;

5.  hangsúlyozza, hogy a harmadik MFA keretében a többi 15 tagnak az Unió és az Eurocontrol által fizetendő 595 millió eurós társfinanszírozási hozzájárulásokból 100% lett lekötve; megállapítja továbbá, hogy ennek az összegnek az 55%-át (316 millió euró) kifizették 2013. december 31-ig, a fennmaradt 45% (279 millió euró) kifizetése pedig várhatóan 2016. december 31-ig meg fog történni;

6.  elismeri, hogy 2013-ban a közös vállalkozás megkötötte a negyedik MFA-t, amely 2014. január 1-jén lépett hatályba, és várhatóan érvényben marad a közös vállalkozás hátralévő hároméves működési idejére; megállapítja, hogy a negyedik MFA előirányozza a projektek számának 250-re történő csökkentését a meglévő projektek összevonása révén, valamint 38 millió euró átcsoportosítását új operatív tevékenységek finanszírozására; nyugtázza, hogy ezt az átcsoportosítást a közös vállalkozás fogja biztosítani az említett összevonások következtében létrejött szinergiák eredményeképpen;

7       felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottságot kivéve, kitérve a természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó értékelési szabályok alkalmazására, a Bizottság értékelésével együtt;

Jogi keret

8.  nyugtázza, hogy 2013 december 13-án a közös vállalkozás igazgatótanácsa a Bizottsággal egyetértésben ideiglenesen elfogadta a közös vállalkozás 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó pénzügyi szabályzatát; emlékeztet rá, hogy a pénzügyi szabályzat a Bizottság 2014. január 1-jétől hatályos költségvetési keretrendeletével(15) összhangban került elfogadásra;

9.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata még változhat a Bizottság későbbi véleményei és döntései függvényében, különösen az előző programozási időszakban érvényben volt finanszírozási eltérések fennmaradását illetően;

10.      tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát,(16) valamint az azt követően elért, a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló politikai megállapodást;

Belső kontrollrendszerek

11. megjegyzi, hogy a közös vállalkozásra vonatkozó koordinált 2012–2014-es stratégiai ellenőrzési terv alapján a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a támogatáskezelő projektek lezárási eljárásának korlátozott értékelését és az informatikai rendszer kockázatértékelését; megállapítja továbbá, hogy 2013-ban a belső ellenőrzési részleg (IAC) szabályszerűségi ellenőrzést végzett a beszerzések és a szerződéskezelés terén, és értékelte az ABAC munkafolyamat felhatalmazásait;

12. hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás konkrét intézkedéseket hozott az összeférhetetlenség megelőzésére az érintettek három legfontosabb csoportja tekintetében: az igazgatótanács tagjai, az alkalmazottak és a szakértők;

13.      nyugtázza, hogy a Bizottság 2012 októbere és 2014 márciusa között végezte el a közös vállalkozás második közbenső értékelését, amelynek keretében az alapító rendeletének végrehajtása, a munkamódszerek, az elért eredmények és az általános pénzügyi helyzet szempontjából értékelte a közös vállalkozást; hangsúlyozza, hogy a jelentés két fő ajánlást tartalmazott: az első szerint megfelelőbben kell kezelni az egyes tagállamok konkrét információs és kommunikációs igényeit, a második szerint pedig további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy tovább javuljon a közös vállalkozás által kitűzött éves célok teljesítési aránya; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az éves célok teljesítési aránya 2012 végén 82% volt (2010-ben 60%), és úgy véli, hogy teljesítményjavulásra van szükség;

14. a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy az előzetes ellenőrzés területe tekintetében javításokat hajtott végre;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

15. nyugtázza, hogy 2013. május 31-én a közös vállalkozás közzétette a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó előírások alkalmazásának nyomon követéséről szóló éves jelentését a 2013 előtti összes pénzügyi évre vonatkozóan; nyugtázza továbbá, hogy a közös vállalkozás igazgatási tanácsa 2013. október 30-án elfogadta az új információk és jogok, és ezek tulajdonosi státuszainak összesített jegyzékét a 2013 előtti összes pénzügyi évre vonatkozóan;

16. úgy véli, hogy a megfelelő területeken szorosabbá kellene tenni a közös vállalkozás és a Tiszta Égbolt közös vállalkozás közötti kapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt mindkét közös vállalkozással, a kommunikáció javítása, valamint a szinergiák és a kiegészítő jelleg erősítése érdekében, biztosítva ugyanakkor, hogy nem áll fenn annak kockázata, hogy a két közös vállalkozás tevékenységei átfedik egymást;

17. a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a közös vállalkozás terjesztette az új kutatási információkat és jogokat úgy, hogy extranetjén részletes információkat tett elérhetővé az eredményekről és ezek folyamatairól az érintettek számára, és hogy 2013-as éves tevékenységi jelentésében közzétette a 2013-as eredményekről szóló részletes általános összefoglalóját.

18. felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

19. emlékeztet arra, hogy a Parlament korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

12.3.2015

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2130(DEC))

A vélemény előadója: Dominique Riquet

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2013-as pénzügyi év vonatkozásában szabályszerűnek minősítette a SESAR közös vállalkozás elszámolásait;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves költségvetése 2013-ban 64,3 millió EUR volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 105,4 millió EUR a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,6%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 94,7% volt;

3.  kiemeli a SESAR közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; szintén megjegyzi, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR projekt kiépítési szakasza;

4.  megjegyzi, hogy 2013. december 31-én a SESAR közös vállalkozás fejlesztési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; a 358 SESAR projektből 333 (93%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött;

5.  üdvözli, hogy a SESAR közös vállalkozás egyedi intézkedéseket hozott a konfliktusok megelőzése érdekében, és hogy az előzetes ellenőrzés területe tekintetében javításokat hajtott végre;

6. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 452., 2014.12.16., 58. o.

(2)

HL C 452., 2014.12.16., 59. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 64., 2007.3.2., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 452., 2014.12.16., 58. o.

(9)

HL C 452., 2014.12.16., 59. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 64., 2007.3.2., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

A 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328, 2013.12.7., 42. o.).

(16)

           HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat