Postupak : 2014/0199(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0115

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 401kWORD 68k
16.4.2015
PE 539.751v03-00 A8-0132/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Andrzej Duda

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0394),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0041/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–       uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8‑0132/2015),

A.     budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 17. rujna 2014.

MIŠLJENJE

                                                        ZA EUROPSKI PARLAMENT

                                                              VIJEĆE

                                                              KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća    o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane

COM(2014) 394 završna verzija od 27.6.2014. – 2014/0199(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. – Ubrzana metoda rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a osobito njegovu točku 4., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 10. srpnja 2014. da, između ostalog, razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tom prilikom(1) savjetodavna radna skupina jednoglasno je zaključila, na temelju proučavanja prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodificiranju Uredbe Vijeća (EZ) br. 153/2002 od 21. siječnja 2002. o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, kao i za primjenu Privremenog sporazuma između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije, da bi se u prvom stavku članka 7. nacrta kodificiranog teksta riječi „kao što je predviđeno člancima 38. i 39. SSP-a” trebale prilagoditi na način da glase: „kao što je predviđeno člancima 37. i 38. SSP-a”.

Shodno tomu, savjetodavna radna skupina jednoglasno je na temelju proučavanja prijedloga zaključila da prijedlog predstavlja izravnu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik                      Pravni savjetnik                      Glavni direktor

(1)

              Savjetodavna radna skupina radila je na osnovi engleske verzije prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK

Naslov

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.6.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

15.1.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Datum usvajanja

11.11.2014

 

 

 

Datum podnošenja

16.4.2015

Pravna napomena