Eljárás : 2014/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0115

JELENTÉS     ***I
PDF 399kWORD 67k
16.11.2014
PE 539.751v02-00 A8-0132/2015

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Andrzej Duda

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

(COM(2014)0394 – C8‑0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0394),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0041/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–       tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0132/2015),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2014. szeptember 17.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                              TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2014)0394, 2014. június 27. – 2014/0199(COD)

Tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatainak képviselőiből álló Tanácsadó Munkacsoport 2014. július 10-én megbeszélést tartott, hogy megvizsgálja – többek között – az említett, a Bizottság által előterjesztett javaslatot.

Az említett megbeszélés során(1) a Tanácsadó Munkacsoport megvizsgálta az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 2002. január 21-i 153/2002/EK tanácsi rendelet kodifikációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, és egybehangzóan azt a megállapítást tette, hogy a kodifikált szövegtervezet 7. cikkének első bekezdésében olvasható „az  STM  38. és 39. cikkében előírt” szöveget ki kell javítani a következőre: „az  STM  37. és 38. cikkében előírt”.

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyöntetűen megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek egyszerű, lényegi módosítás nélküli kodifikációjára vonatkozik.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

(1)

              A Tanácsadó Munkacsoport a szóban forgó javaslat eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.


ELJÁRÁS

Cím

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.6.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.1.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.11.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

15.4.2015

Jogi nyilatkozat