Postopek : 2015/2071(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0151/2015

Predložena besedila :

A8-0151/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0194

POROČILO     
PDF 129kWORD 59k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (II)

(2015/2071(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Andrzej Duda

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (II)

(2015/2071(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis), ki jo je dne 10. marca 2015 posredoval državni tožilec grškega vrhovnega sodišča v zvezi s postopkom št. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, ki poteka pred prvostopnim sodiščem v Solunu in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 25. marca 2015,

–       ob upoštevanju dejstva, da se je Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis) odpovedal pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1),

–       ob upoštevanju člena 62 ustave Helenske republike,

–       ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0151/2015),

A.     ker je državni tožilec vrhovnega sodišča Grčije zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) v povezavi z morebitnim sodnim postopkom glede domnevnega kaznivega dejanja;

B.     ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.     ker člen 62 ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslancev ne sme preganjati, aretirati, pripreti ali jim drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

D.     ker je Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis) obtožen, da je odgovoren za finančne nepravilnosti v nogometnem klubu PAOK med letoma 2007 in 2012, ki mu je v tem času predsedoval;

E.     ker domnevno kaznivo dejanje očitno nima zveze s funkcijo Teodorosa Zagorakisa (Theodoros Zagorakis) kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč je povezano s njegovim mestom predsednika nogometnega kluba PAOK;

F.     ker se pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis) izrekel pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

G.     ker ni razlogov za sum, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo (fumus persecutionis), glede na to, da se je postopek začel nekaj let, preden je poslanec pričel opravljati to funkcijo;

1.      se odloči, da odvzame imuniteto Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis);

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje državnemu tožilstvu pri vrhovnem sodišču Grčije in Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis).

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Pravno obvestilo