Procedură : 2015/2014(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0152/2015

Texte depuse :

A8-0152/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0192

RAPORT     
PDF 149kWORD 77k
11.5.2015
PE 552.088v01-00 A8-0152/2015

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux

(2015/2014(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Heidi Hautala

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux

(2015/2014(IMM))

Parlamentul European,

–       având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux, transmisă la 23 decembrie 2014 de către Ministrul francez al Justiției, la solicitarea Procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Paris, comunicată în plen la 15 ianuarie 2015,

–       în urma audierii lui Jérôme Lavrilleux în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul de la 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–       având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–       având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–       având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0152/2015),

A.     întrucât Procurorul-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Paris a solicitat ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux, deputat în Parlamentul European, în legătură cu o cercetare judiciară desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals, uz de documente false, abuz de încredere, tentativă de fraudă și complicitate la comiterea și tăinuirea acestor infracțiuni, finanțare ilegală a unei campanii electorale și complicitate la comiterea și tăinuirea acestei infracțiuni; întrucât judecătorii francezi ar dori să aplice, în acest context, o măsură privativă sau restrictivă de libertate împotriva lui Jérôme Lavrilleux;

B.     întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că, pe teritoriul național, membrii Parlamentului European beneficiază de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări;

C.     întrucât articolul 26 alineatele (2) și (3) din Constituția franceză prevede că niciun membru al parlamentului nu este arestat pentru săvârșirea unei infracțiuni penale sau a altei infracțiuni majore și nici nu i se poate aplica vreo măsură privativă sau restrictivă de libertate în lipsa unei autorizații din partea secretariatului camerei din care face parte, că o astfel de autorizație nu este necesară în cazul unei infracțiuni penale sau al altei infracțiuni majore comise flagrante delicto sau în cazul în care a fost pronunțată o condamnare definitivă, și că parlamentul poate cere suspendarea detenției, a măsurilor privative sau restrictive de libertate sau a urmăririi îndreptate împotriva unuia dintre membrii săi;

D.     întrucât există suspiciunea că Jérôme Lavrilleux ar fi fost implicat într-un sistem de facturare frauduloasă a cheltuielilor efectuate în cadrul unei campanii;

E.     întrucât ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux ar trebui să intre sub incidența condițiilor menționate la articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură;

F.     întrucât acuzațiile aduse nu au nicio legătură cu calitatea lui Jérôme Lavrilleux de membru al Parlamentului European, ci decurg din funcția îndeplinită anterior, și anume aceea de director adjunct de campanie în cadrul ultimelor alegeri prezidențiale desfășurate în Franța;

G.     întrucât Jérôme Lavrilleux nu este urmărit pentru opiniile sau voturile exprimate în calitate de deputat în Parlamentul European, în exercițiul funcțiunilor sale, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.     întrucât Parlamentul nu a constatat existența niciunui indiciu de fumus persecutionis, cu alte cuvinte a unei prezumții suficient de întemeiate și exacte cum că urmărirea ar fi fost pusă în mișcare cu intenția de a-i aduce deputatului prejudicii politice;

1.      hotărăște ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorității competente a Republicii Franceze și lui Jérôme Lavrilleux.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner / Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot / Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote / Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra / De Gregorio și Clemente, C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch / Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch / Parlament, T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. În fapt

După alegerile prezidențiale din 2012 (când dl. Hollande a fost ales Președinte al Republicii), s-a constatat că conturile de campanie ale lui Nicolas Sarkozy au depășit limitele stabilite de lege pentru cheltuielile de campanie ale candidaților la președinție. În consecință, Comisia Națională pentru Conturile de Campanie și Finanțare Politică a Franței a hotărât să respingă conturile sale de campanie la 19 decembrie 2012.

În acest context, în 2014 unele media au formulat suspiciunea că pentru finanțarea partidului politic care a sprijinit candidatura lui Nicolas Sarkozy (Uniunea pentru o Mișcare Populară, UMP) a fost utilizat un mecanism de facturare a unor sume care ar fi trebuit plătite de candidat și declarate în conturile sale de campanie.

Cercetarea judiciară a fost pusă în mișcare în martie 2014 și a inclus, în mod semnificativ, percheziții și sechestrări de documente, precum și audieri. Unele persoane au fost puse sub acuzare. Jérôme Lavrilleux, care a fost directorul adjunct de campanie în cursul alegerilor din 2012, a fost audiat de două ori, la 17 iunie 2014 și la 24 octombrie 2014.

Ancheta s-a concentrat asupra unui mecanism de facturare frauduloasă instituit de Event & Cie (o filială a Grupului Bygmalion având ca obiect de activitate organizarea de evenimente și campanii publicitare), împreună cu unii membri ai UMP și ai Asociației pentru Finanțarea Campaniei lui Nicolas Sarkozy. S-a afirmat că Event & Cie a trimis UMP facturi în valoare de 18 556 175 EUR pentru mitinguri care nu au avut loc, în realitate serviciile fiind prestate pentru organizarea unor mitinguri în cadrul campaniei lui Nicolas Sarkozy. S-a afirmat că un astfel de mecanism a avut drept scop eludarea normelor privind limitele cheltuielilor electorale, deoarece costul real al campaniei ar fi depășit plafonul maxim admis prin lege.

Date fiind îndatoririle lui Jérôme Lavrilleux în cadrul echipei de campanie a lui Nicolas Sarkozy, în calitatea sa de director adjunct de campanie, judecătorii francezi ar dori să-l aresteze și să-l interogheze pentru a stabili responsabilitățile la nivelul echipei de campanie a candidatului și al Asociației pentru Finanțarea Campaniei lui Nicolas Sarkozy sub aspectul alegațiilor privind instituirea unui mecanism de facturare frauduloasă.

2. Procedura

Procurorul-șef din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel a formulat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux, pe care Ministrul francez al Justiției i-a transmis-o Președintelui Parlamentului European la 23 decembrie 2014.

Președintele Parlamentului European a comunicat-o în cadrul ședinței plenare din 15 ianuarie 2015 și a transmis-o Comisiei pentru afaceri juridice.

Dl Lavrilleux a fost audiat în Comisia pentru afaceri juridice la 24 martie 2015.

3. Motivarea deciziei propuse

Imunitatea membrilor Parlamentului European este protejată prin articolul 8 și articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Pentru a beneficia de imunitate în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, procedurile judiciare trebuie să fie legate de o opinie sau un vot exprimat de un deputat în Parlamentul European în exercitarea funcțiunilor sale. Din faptele descrise mai sus, rezultă că imunitatea conferită de articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene nu se aplică în cazul de față.

În conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, pe teritoriul național, deputații beneficiază de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări.

La rândul ei, Constituția franceză (articolul 26 alineatele (2) și (3)) stipulează că membrii parlamentului pot fi arestați sau lipsiți în alt mod de libertate, ori li se poate aplica o măsură restrictivă de libertate numai cu acordul secretariatului parlamentului, cu excepția cazului în care sunt surprinși în flagrant delict sau sunt condamnați definitiv de o instanță judecătorească. Mai mult decât atât, parlamentul poate cere suspendarea detenției, a măsurilor privative sau restrictive de libertate sau a urmăririi îndreptate împotriva unuia dintre membrii săi.

Dat fiind că ridicarea imunității dlui Lavrilleux este solicitată în scopul aplicării unei măsuri privative sau restrictive de libertate împotriva sa, este nevoie de o decizie a Parlamentului European.

Scopul imunității personale este acela de a asigura independența deputaților în exercitarea funcțiunilor lor și, în particular, de a-i proteja în cursul mandatului lor împotriva presiunilor care ar putea lua forma unor amenințări cu arestarea sau cu urmărirea în justiție.

Mecanismul prezumtiv de facturare frauduloasă descris mai sus și acuzațiile ce fac obiectul alegațiilor nu sunt legate de exercitarea funcțiunilor dlui Lavrilleux de membru al Parlamentului European, ci de funcția ocupată anterior în cadrul echipei de campanie pentru alegerile prezidențiale, constituită pentru un scrutin desfășurat cu doi ani înainte ca dl Lavrilleux să fi fost ales deputat în Parlamentul European. De asemenea, nu există niciun indiciu de fumus persecutionis, cu alte cuvinte a unei prezumții întemeiate că procedura judiciară ar fi fost pusă în mișcare cu intenția de a-i aduce deputatului prejudicii politice.

4. Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului European ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Notă juridică