Postup : 2014/0293(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0179/2015

Předložené texty :

A8-0179/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0255

DOPORUČENÍ     ***
PDF 145kWORD 54k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

PR_NLE-AP_Agreement

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (05872/2015),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/648/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky(1),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0074/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0179/2015),

1.      uděluje souhlas s obnovením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Indické republiky.

(1)

             Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 29.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Zjednodušený postup datum rozhodnutí

24.3.2015

Datum přijetí

28.5.2015

 

 

 

Právní upozornění