Eljárás : 2014/0293(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0179/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0179/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0255

AJÁNLÁS     ***
PDF 142kWORD 55k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jerzy Buzek

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetére (05872/2015),

–       tekintettel az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2002. június 25-i 2002/648/EK tanácsi határozatra(1),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0074/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, 108. cikkének (7) bekezdésére, valamint 50. cikkének (1) bekezdésére,

–       tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0179/2015),

1.      egyetért a megállapodás megújításával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Indiai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

             HL L 213., 2002.8.9., 29. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

24.3.2015

Az elfogadás dátuma

28.5.2015

 

 

 

Jogi nyilatkozat