Procedūra : 2014/0293(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0179/2015

Pateikti tekstai :

A8-0179/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0255

REKOMENDACIJA     ***
PDF 145kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Jerzy Buzek

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projektą (05872/2015),

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimą 2002/648/EB dėl susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės(1);

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a v punktus (C8–0074/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0179/2015),

1.      pritaria susitarimo atnaujinimui;

2.      paveda Parlamento Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Indijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

              OL L 213, 2002 8 9, p. 29.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

24.3.2015

Priėmimo data

28.5.2015

 

 

 

Teisinis pranešimas