Postup : 2014/0228(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0180/2015

Předložené texty :

A8-0180/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0256

DOPORUČENÍ     ***
PDF 145kWORD 54k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou Faerské ostrovy přistupují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

PR_NLE-AP_Agreement

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou Faerské ostrovy přistupují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05660/2015),

–       s ohledem na návrh dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou Faerské ostrovy přistupují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (14014/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0057/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-00180/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Faerských ostrovů.  


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

24.3.2015

Datum přijetí

28.5.2015

 

 

 

Právní upozornění