Procedūra : 2014/0228(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0180/2015

Pateikti tekstai :

A8-0180/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0256

REKOMENDACIJA     ***
PDF 146kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, sudarymo projekto

(05660/2015 – C8‑0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Jerzy Buzek

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, sudarymo projekto

(05660/2015 – C8‑0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05660/2015),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, projektą (14014/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą (C8-0057/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0180/2015),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Farerų Salų vyriausybėms ir parlamentams.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

24.3.2015

Priėmimo data

28.5.2015

 

 

 

Teisinis pranešimas