Procedūra : 2014/0228(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0180/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0180/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0256

IETEIKUMS     ***
PDF 147kWORD 188k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Jerzy Buzek

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

PR_NLE-AP_Agreement

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05660/2015),

–       ņemot vērā projektu Nolīgumam par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” (14014/2014),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta pirmo daļu (C8-0057/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0180/2015),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Fēru Salu valdībai un parlamentam.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

24.3.2015

Pieņemšanas datums

28.5.2015

 

 

 

Juridisks paziņojums