Procedure : 2014/0228(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0180/2015

Ingediende teksten :

A8-0180/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0256

AANBEVELING     ***
PDF 138kWORD 51k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Jerzy Buzek

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014‑2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05660/2015),

–       gezien de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) (14014/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 8, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0057/2015),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0180/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Faeröereilanden.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.3.2015

Datum goedkeuring

28.5.2015

 

 

 

Juridische mededeling