Postup : 2014/0304(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2015

Předložené texty :

A8-0181/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0260

DOPORUČENÍ     ***
PDF 147kWORD 57k
4.6.2015
PE 552.025v02-00 A8-0181/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy

(05662/2015 – C8‑0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy

(05662/2015 – C8‑0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05662/2015),

–       s ohledem na návrh Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy (15369/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0056/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0181/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

24.3.2015

Datum přijetí

28.5.2015

 

 

 

Právní upozornění