Eljárás : 2015/2076(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0185/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0185/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 24/06/2015 - 23.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0237

JELENTÉS     
PDF 251kWORD 126k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2015/000 TA – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Gérard Deprez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2015/000 TA – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

    tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló 2014. szeptember 17-i állásfoglalására(4);

–       tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0185/2015),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C. mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D. mivel az EGAA keretében 2015-re rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 150 millió euró (2011-es árakon), és mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg 0,5%-a (azaz 2015-ben 811 825 euró) bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására,

E.  mivel az Európai Parlament gyakran hangsúlyozta, hogy az EGAA-t mint az elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritás uniós eszközét fokozottabban láthatóvá kell tenni,

F.  mivel a javasolt 630 000 eurós összeg az EGAA keretében 2015-re rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,39%-a,

1.   egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-ra vonatkozó információcsere jelentőségére; különösen az új EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja és az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumok finanszírozását;

3.  hangsúlyozza, hogy e megbeszélések alapvető céljának az EGAA-ra (2007–2013) vonatkozó utólagos értékelés elemzésének és ajánlásai alapos megvitatásának kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen az Európai Parlament elé teljes körű elemzést és jelentést a már végrehajtott EGAA-finanszírozásokról;

4.   üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását;

5.   megjegyzi, hogy az EGAA-nak az elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) való beépítése már évek óta zajlik, és az EGAA költségvetését terhelő, ezzel kapcsolatos költségek továbbra is viszonylag magasak lesznek a következő két-három évben, amíg a beépítés folyamata le nem zárul;

6.   kéri a Bizottságot, hogy mutassa be az SFC2014-be való beépítés előrehaladását a 2011. évi kezdettől 2014-ig;

7.  azt javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok hálózatépítési tevékenységüket különösen a következőkre összpontosítsák:

a. az EGAA-támogatás által az egyes kedvezményezettekre gyakorolt hatás nyomon követésének és értékelésének javítása a következőképpen:

         a nyomon követésre és értékelésre rendelkezésre álló költségvetést az EGAA kedvezményezetteit érintő hosszabb távú hatás vizsgálatára kell felhasználni;

         az EGAA igénybevételére irányuló kérelemnek és az EGAA-hozzájárulás végrehajtásáról szóló végleges jelentés mintájának egyértelműen emlékeztetnie kell az EGAA-koordinátor és a tagállam azon kötelezettségére, hogy adatokat szolgáltassanak a kedvezményezettek foglalkoztatásával kapcsolatos fejleményekről tizenkét hónappal az intézkedések végrehajtása után, továbbá az EGAA-nak az érintett térségben való igénybevétele utáni utolsó 12 hónapra vonatkozó foglalkoztatási arányról az EGAA hatásának átfogóbb áttekintése érdekében;

         részletesebb információkat kell rögzíteni és egyértelműen kommunikálni az egyes kedvezményezetteket érintő intézkedésekről, például a különböző intézkedések világosabb költség-haszon elemzésének lehetővé tételére;

         az ügyekről szóló végleges jelentések jóváhagyását és az ügyek végleges lezárását a kedvezményezettek által elért eredményekre vonatkozó szóló teljes körű (összesített) tájékoztatással kell összekapcsolni; korábban a kedvezményezettek által elért eredményekről szóló adatok nem voltak teljesek;

b. a kérelmezési folyamat további egyszerűsítése a következőképpen:

         tovább kell ösztönözni nemzeti szinten az elbocsátott munkavállalóknak történő segítségnyújtás folyamatának a jóváhagyásra történő várakozás nélkül való megkezdését;

         amennyiben ez nem lehetséges, a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell fontolniuk az EGAA végrehajtási időszakának a kérelem jóváhagyásának időpontjától való számítását; ez lehetővé tenné a teljes 24 hónapos finanszírozási időszak kihasználását;

c.    nagyobb rugalmasság biztosítása a rendelkezésre bocsátási időszak során a következőképpen:

         a Bizottságnak nagyobb rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok részére, hogy kiegészítő intézkedéseket vezessenek be, ha új lehetőségek/igények merülnek fel a rendelkezésre bocsátási időszak során a kérelemben szereplő intézkedéseken túl;

         az EGAA-kérelemben figyelembe vett elbocsátások számításához szükséges referencia-időszak a szolidaritási cél és az EGAA-ból nyújtott támogatás szempontjából korlátozónak tekinthető, és ezt az időszakot felül lehetne vizsgálni a rugalmasság lehetővé tétele érdekében a kérelemhez csatolt melléklet formájában, amelyben bizonyítani lehet, hogy az elbocsátások ugyanazon okból történnek, és a kérelemben szereplő elbocsátásokhoz kapcsolódnak;

8.      javasolja, hogy a Bizottság értékelje azokat az okokat, amelyek egyes projekteknél késedelemhez vezettek a jóváhagyás vagy végrehajtás tekintetében, és nyilvánosan tegye közzé ajánlásait;

9.   hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően;

10. megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2015-ben továbbra is jelentős mértékben csökkennek; úgy ítéli meg, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással a tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére;

11. hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük különösen a szociális partnerekkel, valamint regionális és helyi szinten érintettekkel – való kapcsolattartás erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint a tájékoztatásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

12. hangsúlyozza, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 25 éven aluli fiatalok EGAA-támogatásához való hozzáférést ugyanolyan mértékben ki kell terjeszteni a fiatalok körében tapasztalható nagy arányú munkanélküliség sújtotta régiókban támogatásban részesülő munkavállalókra is, ha bizonyításra kerül a félidős értékelés során, hogy ezt az intézkedést 2017. december után is fenn kell tartani;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(5); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplő, köztük a szociális partnerek közötti kapcsolattartás javításának fontosságát;

14. sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét az 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően;

15. kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében; ebben az értelemben megjegyzi, hogy a Parlament saját kezdeményezésű jelentést akar készíteni a Bizottság értékelése alapján az új EGAA-rendelet működéséről és a vizsgált ügyekről; az EGAA valódi sürgősségi jellegének biztosítására és gyorsított támogatáskiutalásra irányuló parlamenti kérelem nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárás célja, hogy az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak; üdvözli a kérelmek vizsgálatának és jóváhagyásának az új EGAA-rendelet alkalmazása óta tapasztalható jelentős felgyorsulását;

16. hangsúlyozza, hogy a 2015-ben indítandó félidős értékelésnek a válság és a globalizáció által a kkv-kra gyakorolt hosszú távú hatást is figyelembe kell vennie, és ezért az Európai Parlament 2014. szeptember 17-i állásfoglalásában javasoltaknak megfelelően értékelnie kell az 500 elbocsátott munkavállalóra vonatkozóan az EGAA-rendelet 4. cikkében foglalt kritérium enyhítésének lehetőségét;

17. kéri a tagállamokat, hogy emeljék ki az EGAA-val kapcsolatos ügyek addicionalitását és az EGAA-t kapcsolják egyértelműbben más alapokhoz; a tagállamoknak meg kell fontolniuk, hogy az EGAA miként tud a legmegfelelőbben értéket teremteni, és el kell kerülniük a kiszorító hatásokat;

18. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2015/000 TA – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(8) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, a folytatódó pénzügyi és gazdasági világválság vagy egy újabb pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalóknak és önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)      Az EGAA maximális éves összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(9) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió euró.

(3)      Az 1309/2013/EK rendelet értelmében a Bizottság kezdeményezésére az EGAA maximális éves összegének 0,5%-a vehető igénybe minden évben technikai segítségnyújtásra.

(4)      Az EGAA-t ezért technikai segítségnyújtás érdekében a Bizottság kezdeményezésére igénybe kell venni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 630 000 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(10) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(11) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(12) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A Bizottság javaslata

2015. április 15-én a Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló új javaslatot fogadott el.

A javaslat 630 000 euró igénybevételére irányul az alapból a Bizottság számára technikai segítségnyújtás céljából. A technikai segítségnyújtás célja a felügyelet, a tájékoztatás és tudásbázis-felület létrehozásának finanszírozása, valamint a tagállamoknak nyújtandó tanácsadás az EGAA felhasználásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban. Az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság kezdeményezésére évente az EGAA maximális éves összegének 0,5%-a (azaz 2011-es árakon számítva 750 000 euró) használható fel technikai segítségnyújtásra.

A Bizottság javaslata szerint 2015-ben a kért összeg célja az alábbi tevékenységek finanszírozása:

1.          Monitoring és adatgyűjtés: A Bizottság a beérkezett, kifizetett és lezárt kérelmekkel, valamint a javasolt és végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban adatgyűjtést végez. Ezeket az adatokat a honlapon közzéteszik, valamint a 2017. évi kétéves jelentés céljából megfelelő formában összesítik. Az elmúlt évek munkájára építve e tevékenységek költsége 20 000 euró lesz.

2.          Tájékoztatás: Az EGAA-weboldal(13), amelyet a Bizottság a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás területén az EGAA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdése értelmében hozott létre és tart karban, rendszeresen frissül és bővül, valamint minden új információ megjelenik valamennyi uniós nyelven. A cél az EGAA általános ismertségének és láthatóságának növelése. Az EGAA hatásával foglalkozó utólagos értékelés internetes közzététele mellett kis példányszámban nyomtatásban is megjelenik. Az EGAA-rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az EGAA-val számos bizottsági kiadvány és audiovizuális tevékenység is foglalkozik majd. Ezek költsége 2015-ben a becslések szerint 20 000 euró lesz.

3.          Tudásbázis / kérelembeadási felület létrehozása: A Bizottság folytatja az EGAA-kérelmekre és az irányításra vonatkozó szabványosított eljárások kialakítására irányuló munkáját, felhasználva az elektronikus adatcsererendszer (SFC 2014) funkcióit, amelybe e rendszert integrálják. Ez lehetővé teszi az EGAA-rendelet alapján benyújtott kérelmek egyszerűsítését, a feldolgozás felgyorsítását és a különböző szempontokból szükségessé váló jelentések kinyerését. A tagállamok adminisztratív terhének csökkentése érdekében folyó, a végleges jelentések integrálására irányuló munka folytatódik. E tételek – mint az SFC fejlesztéséhez és rendszeres karbantartásához való EGAA-hozzájárulás – költsége a becslések szerint 100 000 euró.

4.          Igazgatási és technikai támogatás: Az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja – melybe minden tagállam egy-egy tagot küld – két ülést fog tartani (2014 végén és 2015 első felében), a becslések szerint összesen 70 000 euró költségvetéssel.

5.          Ezenkívül a Bizottság elősegíti egy tagállamközi hálózat létrejöttét azáltal, hogy nagyjából ugyanabban az időpontban két szemináriumot szervez az EGAA végrehajtásáért felelős tagállami szervek számára az új EGAA-rendelet gyakorlati, helyi szintű végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről. Mindezek költsége a becslések szerint 120 000 euró lesz.

6.          Értékelés: A félidős értékelésre közbeszerzési eljárás indul 2015-ben azzal a céllal, hogy az értékelés az EGAA-rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint 2017. június 30-ig lezáruljon; e célra 300 000 euró szükséges.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 630 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (04 04 01) az EGAA-ra vonatkozó 04 01 04 04. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenegyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/jb

D(2015)20125

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) „EGF/2015/000 – Technikai segítségnyújtás 2015” ügyben történő igénybevételéről (COM(2015)0156)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap „ EGF/2015/000 – Technikai segítségnyújtás 2015” ügyben történő igénybevételére irányuló kérelmet, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel a Bizottság által 2015-ben a technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételre javasolt 630 000 euró nem haladja meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében az EGAA számára megállapított maximális éves összeg (amely 2011-es árakon 150 millió euró) legfeljebb 0,5%-át;

B) mivel előkészületek zajlanak az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) történő beépítése céljából;

C) mivel a Bizottság tagállamoknak nyújtott technikai segítsége támogatja és növeli az EGAA felhasználását, mivel tájékoztatást ad az alkalmazásról, és terjeszti a bevált gyakorlatokat a tagállamok között;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az alapnak a Bizottság számára technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását;

3.  megjegyzi, hogy az EGAA-nak az elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) való beépítése már évek óta zajlik, és az EGAA költségvetését terhelő, ezzel kapcsolatos költségek továbbra is viszonylag magasak lesznek a következő két-három évben, amíg a beépítés folyamata le nem zárul;

4.  kéri a Bizottságot, hogy mutassa be az SFC2014-be való beépítés előrehaladását a 2011. évi kezdettől 2014-ig;

5.  emlékeztet az EGAA-val kapcsolatos hálózatépítés és információcsere fontosságára, különösen az új EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja és az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumok finanszírozását;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(14); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplővel, köztük a szociális partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát;

7.  megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2015-ben továbbra is jelentős mértékben csökkennek; úgy ítéli meg, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással a tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére;

8.   hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra a rendelet 12. cikkének megfelelően;

9.  sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét a korábbi EGAA-rendelet (1927/2006/EK rendelet) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

8.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

HL C 347., 2013.12.20., 855. o. o.

(2)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

             Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0016.

(5)

OJ L 304, 20.11.2010, p. 47.

(6)

Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).

(7)

          HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(8)

          HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(9)

            A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(10)

    HL L 347., 2013.12.20., 884.o.

(11)

    HL L 347., 30.12.13, 855. o.

(12)

    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(13)

         http://ec.europa.eu/egf

(14)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 304., 2010.11.20., 47. o.

Jogi nyilatkozat