Proċedura : 2014/0194(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0227/2015

Testi mressqa :

A8-0227/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0212

RAPPORT     ***I
PDF 1022kWORD 550k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani rigward l-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Sven Giegold

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani rigward l-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0379),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0038/2014),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-5 ta' Diċembru 2014(1),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0227/2015),

1.      Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.      Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew1a;

 

_____________________________________

 

1a ĠU C 31, 30.1.2015, p  3.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Informazzjoni statistika ta' kwalità għolja hija servizz pubbliku li huwa essenzjali għar-riċerka akkademika u t-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod informat dwar il-politika pubblika.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b) L-istatistika tal-Komunità dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi u l-investiment dirett barrani hija ta' importanza vitali għal previżjoni ekonomika preċiża u t-tfassil tal-politika ekonomika b'mod informat.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE biex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' atti leġiżlattivi partikolari, l-aktar biex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-atti delegati ma jimponux piż amministrattiv sinifikanti żejjed fuq l-Istati Membri jew fuq l-unitajiet rispondenti.

(3) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE biex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' atti leġiżlattivi partikolari, l-aktar biex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-atti delegati ma jimponux piż amministrattiv sinifikanti żejjed fuq l-Istati Membri u fuq l-unitajiet rispondenti, ħlief dak li huwa neċessarju għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u lanqas ma jbiddlu l-qafas kunċettwali sottostanti applikabbli.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat meta għal raġunijiet ta' bidliet ekonomiċi u tekniċi, ir-rekwiżiti tad-dejta jkollhom bżonn jiġu aġġornati, inklużi l-iskadenzi għas-sottomissjoni kif ukoll ir-reviżjonijiet, l-estensjonijiet u t-tneħħija ta' flussi tad-dejta stabbiliti fl-Anness I, u meta d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II ikollhom bżonn jiġu aġġornati.

(6) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat meta għal raġunijiet ta' bidliet ekonomiċi u tekniċi, data dwar il-livelli tal-analiżi ġeografika, il-livelli tal-analiżi tas-setturi istituzzjonali u l-livelli tal-analiżi tal-attività ekonomika stipulati fit-Tabelli 6, 7 u 8 tal-Anness I ikollha bżonn tiġi aġġornata kif ukoll għall-ispeċifikazzjoni ta' standards ta' kwalità komuni, il-kontenut tar-rapporti ta' kwalità u r-rekwiżiti għall-produzzjoni tal-istatistika msemmija fil-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 5, sakemm tali aġġornamenti u speċifikazzjonijiet la jaffettwaw il-piż tar-rapportar u lanqas jibdlu l-qafas konċettwali sottostanti. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 kull meta ċerti rekwiżiti ta' flussi tad-data fl-Anness I ikollhom bżonn jitneħħew, dment li tali tneħħija ma tnaqqasx il-kwalità tal-istatistika prodotta f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 184/2005, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni bil-ħsieb li tadotta standards komuni tal-kwalità u tarmonizza l-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti tal-kwalità. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(8) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 184/2005, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni bil-ħsieb li tarmonizza l-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti tal-kwalità. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Il-kooperazzjoni operattiva tajba eżistenti bejn il-Banek Ċentrali Nazzjonali (NCBs) u l-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika u bejn il-Eurostat u l-Bank Ċentrali Ewropew hija ass li għandu jitkompla u jiġi żviluppat aktar fid-dawl tat-titjib tal-armonizzazzjoni globali u l-kwalità tal-bilanċ tal-istatistika tal-pagamenti, l-istatistika finanzjarja, l-istatistika tal-finanzi tal-gvern, l-istatistika makroekonomika u l-kontijiet nazzjonali. L-NBCs ikomplu jkunu involuti mill-qrib fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet kollha relatati mal-BOP, l-ITS u l-FDI permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-grupp espert rilevanti tal-Kummissjoni responsabbli għall-BOP, l-ITS u l-FDI. Il-kooperazzjoni strateġika bejn l-ESS u l-ESCB hija kkoordinata fil-Forum Ewropew tal-Istatistika, stabbilit permezz tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-kooperazzjoni bejn il-membri tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika u l-membri tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali10 ffirmat fl-24 ta'  April 2013.

(12) Il-kooperazzjoni operattiva tajba eżistenti bejn il-Banek Ċentrali Nazzjonali (BĊN) u l-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika (INI) u bejn il-Eurostat u l-Bank Ċentrali Ewropew hija ass li għandu jitkompla u jiġi żviluppat aktar fid-dawl tat-titjib tal-armonizzazzjoni globali u l-kwalità tal-bilanċ tal-istatistika tal-pagamenti, l-istatistika finanzjarja, l-istatistika tal-finanzi tal-gvern, l-istatistika makroekonomika u l-kontijiet nazzjonali. L-INI u l-BĊN jkomplu jkunu involuti mill-qrib fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet kollha relatati mal-BTP, il-KIS u l-IDB permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-grupp espert rilevanti responsabbli għall-BTP, il-KIS u l-IDB. Il-kooperazzjoni bejn l-ESS u l-ESCB hija kkoordinata fil-Forum Ewropew tal-Istatistika, stabbilit permezz tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-kooperazzjoni bejn il-membri tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika u l-membri tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali10 ffirmat fl-24 ta' April 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Skont l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Bank Ċentrali Ewropew dwar l-atti legali fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12b) L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data neċessarja biex tiġi prodotta l-istatistika tal-Komunità fil-ħin, f'forma xierqa u tal-kwalità meħtieġa b'rigward għall-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali fis-servizzi u investiment dirett barrani.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Sa mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 184/2005, il-flussi internazzjonali tal-kapital intensifikaw u saru iktar kumplessi. L-użu akbar ta' veikoli bi skop speċjali u l-kostruzzjonijiet legali biex jgħaddu l-flussi ta' kapital għamluha aktar diffiċli li jiġu mmonitorjati dawn il-flussi bil-għan li tiġi żgurata t-traċċabbiltà adegwata tagħhom u biex tiġi evitata kontabbiltà doppja jew multipla.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 13b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13b) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandhom għalhekk jiġu aġġornati biex itejbu t-trasparenza u l-preċiżjoni dwar il-BTP, il-KIS u l-IDB billi jsaħħu r-rekwiżiti ta' rappurtar u tal-pubblikazzjoni biex jittieħed vantaġġ, iżda mhux biss, mill-innovazzjonijiet riċenti, bħall-Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali (GLEI), li jifforma parti mill-proposti tal-OECD għat-titjib tar-rappurtar dwar l-informazzjoni rigward kontijiet finanzjarji, kif ukoll billi jintużaw innovazzjonijiet legali riċenti bħar-reġistri ta' sjieda benefiċjarja aħħarija stabbiliti fil-qafas tad-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus. Tali rekwiżiti msaħħa għandhom iżidu l-valur analitiku tal-istatistika IDB tal-Unjoni u jistgħu jikkontribwixxu għal trasparenza u t-traċċabilità tal-flussi finanzjarji assoċjati ma' operazzjonijiet ta' investiment dirett.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali (GLEI) fl-emenda hija bbażata fuq kontribuzzjoni mill-Assoċjazzjoni tal-Fondi Ġermaniżi ta' Investiment (BVI).

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13c) Fejn ikun metodoloġikament possibbli, l-istatistika prodotta fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandha tippermetti d-distinzjoni bejn l-IDB "greenfield" mill-IDB li jirriżulta f'akkwisti li għal perjodu partikolari ma jżidux il-formazzjoni ta' kapital gross fl-Istat Membru kkonċernat jew ma jżidux il-likwidità operatorja tal-unità ekonomika kkonċernata mit-tibdil fis-sjieda.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 13d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13d) Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, li huma fornituri ewlenin tal-istatistiċi koperti minn dan ir-Regolament, bħall-OECD u l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) bil-għan li jiġi promoss l-iskambju tal-ħiliet esperti, u b'hekk effettivament tiġi mtejba l-kwalità tal-istatistiċi fuq proċessi ekonomiċi internazzjonali. Tali kooperazzjoni internazzjonali tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' qafas kunċettwali adegwat ibbażat kemm fuq is-sjieda benefiċjarja aħħarija u d-distinzjoni bejn l-IDB "greenfield" u l-IDB li tirriżulta f'akkwisti, u tista' tinvolvi organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u fora bħalma huwa l-Grupp ta' Għoxrin (G20) dwar Lakuni fid-Data.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 13e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13e) Il-Kummissjoni (Eurostat) hija mħeġġa tagħmel użu mid-dispożizzjoni li tippermetti li pubblikament tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-kwalità tal-istatistiċi nazzjonali, speċifikament fejn għandha dubju dwar il-preċiżjoni tal-informazzjoni fir-rigward tat-tipi kollha ta' statistiċi kif jirriżulta mill-Artikolu 5 tar-Regolament 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-171a.

 

_______________________

 

1a Regolament Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-17 (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 13f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13f) Sabiex tiġi msaħħa l-kooperazzjoni bejn l-SSE u l-SEBĊ, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti (CMFB), imwaqqaf permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE tat-13 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi Kumitat dwar l-istatistika monetarja, finanzjarja u tal-bilanċ tal-pagamenti1a, fuq il-kwistjonijiet kollha li jaqgħu fil-kompetenzi tiegħu msemmija f'dik id-Deċiżjoni.

 

___________________

 

1a Direttiva tal-Kunsill 2006/856/KE tat-13 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi Kumitat dwar l-istatistika monetarja, finanzjarja u tal-bilanċ tal-pagamenti (ĠU L 332, 30.11.2006, p. 21)

Ġustifikazzjoni

Hekk kif isostni l-BĊE fl-opinjoni tiegħu, ir-regolament propost għandu l-għan li jabolixxi l-Kumitat dwar il-Bilanċ tal-Pagamenti stabbilit mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jittrasferixxi s-setgħat komitoloġiċi kollha lill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika, li fuqu, l-BĊE u l-Banek Ċentrali Nazzjonali (BĊN) mhumiex rappreżentati. Kooperazzjoni mill-qrib bejn is-Sistema Ewropea tal-Istatistika (SEI) u s-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) fil-qasam tal-istatistiċi dwar il-bilanċ tal-pagamenti (BTP) u l-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali (PII) għandu jseħħ permezz tal-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti (CMFB). B'mod partikolari, l-opinjoni tal-CMFB tista' tintalab fuq proposti għal atti legali ġodda, inklużi atti legali ta' emenda fuq BTP u statistiċi relatati.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 2 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10, meta għal raġunijiet ta' bidliet ekonomiċi u tekniċi, ir-rekwiżiti tad-dejta jkollhom bżonn jiġu aġġornati, inklużi l-iskadenzi għas-sottomissjoni kif ukoll ir-reviżjonijiet, l-estensjonijiet u t-tneħħija ta' flussi tad-dejta stabbiliti fl-Anness I, u meta d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II ikollhom bżonn jiġu aġġornati.

3. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10, meta għal raġunijiet ta' bidliet ekonomiċi u tekniċi, il-livelli tal-analiżi ġeografika, il-livelli tal-analiżi tas-setturi istituzzjonali u l-livelli tal-analiżi tal-attività ekonomika stipulati fit-tabelli 6, 7 u 8 tal-Anness I, ir-rekwiżiti tad-data jkollhom bżonn jiġu aġġornati, kif ukoll għall-ispeċifikazzjoni tal-kontenut tar-rapporti ta' kwalità u r-rekwiżiti għall-produzzjoni tal-istatistika msemmija fil-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 5, dment li tali aġġornamenti u speċifikazzjonijiet la jaffettwaw il-piż ta' rappurtar u lanqas ma jibdlu l-qafas kunċettwali sottostanti.

 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 kull meta ċerti rekwiżiti ta' flussi tad-data fl-Anness I ikollhom bżonn jitneħħew, dment li tali tneħħija ma tnaqqasx il-kwalità tal-istatistika prodotta f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 3 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 jinbidel b' dan li ġej:

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni meħtieġa taħt dan ir-Regolament billi jużaw is-sorsi kollha li huma jikkunsidraw relevanti u xierqa. Dawn jistgħu jinkludu sorsi ta' data amministrattiva bħal ma huma r-reġistri tan-negozju.

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni meħtieġa taħt dan ir-Regolament billi jużaw is-sorsi kollha li huma jikkunsidraw relevanti u xierqa. Dawn jistgħu jinkludu, iżda mhux limitati għal, sorsi ta' data amministrattiva bħal ma huma r-reġistri tan-negozju inklużi r-reġistri ċentrali ta' informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji aħħarin ta' entitajiet korporattivi u entitajiet oħra legali msemmija fid-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus, ir-Reġistru tal-Grupp Ewropew (RGE) jew il-GLEI u d-data tal-IDB disponibbli fil-qafas tal-inizzjattiva dwar l-Istħarriġ Koordinat dwar l-Investiment Dirett (SKID) tal-FMI.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 4 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni permezz tal-atti ta' implimentazzjoni għandha tadotta l-istandards komuni tal-kwalità kif ukoll il-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti tal-kwalità, filwaqt li tqis l-implikazzjonijiet fejn jidħlu l-ispiża biex tinġabar u tinħadem id-dejta kif ukoll il-bidliet importanti fil-ġbir tad-dejta.

3. Il-Kummissjoni permezz tal-atti ta' implimentazzjoni għandha tadotta l-perjodiċità tar-rapporti tal-kwalità, filwaqt li tqis l-implikazzjonijiet fejn jidħlu l-ispiża biex tinġabar u tinħadem id-data kif ukoll il-bidliet importanti fil-ġbir tad-data.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

4a. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, arranġamenti ta' kooperazzjoni ma' korpi responsabbli minn statistika, fil-livell internazzjonali, inklużi l-FMI u l-OECD, bil-għan li jiġi promoss l-użu ta' kunċetti, klassifikazzjonijiet, metodi u standards oħra internazzjonali b'mod partikolari bil-għan li tiġi żgurata konsistenza u komparabbiltà aħjar fuq livell globali tal-istatistiċi prodotti fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni hija ispirata minn dispożizzjoni simili tal-Artikolu 5 tar-Regolament 99/2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-17.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2b) L-Artikolu 5 jinbidel b' dan li ġej:

Artikolu 5

Artikolu 5

Il-Flussi tad-data

Il-Flussi tad-data

L-istatistika li trid tiġi prodotta għandha tiġi miġbura biex tintbagħat lill-Kummissjoni (Eurostat) skont il-flussi ta' data li ġejjin:

1. L-istatistika li trid tiġi prodotta għandha tiġi miġbura biex tintbagħat lill-Kummissjoni (Eurostat) skont il-flussi ta' data li ġejjin:

(a) l-indikaturi tal-Euro tal-bilanċ tal-pagamenti;

(a) l-indikaturi tal-Euro tal-bilanċ tal-pagamenti;

(b) l-istatistika ta' kull tliet xhur tal-bilanċ tal-pagamenti;

(b) l-istatistika ta' kull tliet xhur tal-bilanċ tal-pagamenti;

(c) il-kummerċ internazzjonali f'servizzi;

(c) il-kummerċ internazzjonali f'servizzi;

(d) il-flussi ta' investiment dirett barrani ("FDI");

(d) il-flussi ta' investiment dirett barrani ("l-IDB");

(e) il-pożizzjonijiet ta' FDI.

(e) il-pożizzjonijiet ta' IDB .

 

2. L-istatistika li trid tiġi prodotta għandha taggrega l-flussi ta' informazzjoni bbażati fuq sorsi kompleti u affidabbli u, fejn metodoloġikament possibbli, taggrega l-flussi ta' ħruġ tal-IDB fuq il-bażi tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-proprjetarju benefiċjali aħħari tal-unità ekonomika li tikkontrolla l-fluss 'il barra.

 

3. Fejn ikun metodoloġikament possibbli, u b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea, l-istatistika li trid tiġi prodotta għandha tiddifferenzja l-influssi tal-investiment dirett barrani (IDB) bejn, minn naħa, il-flussi li jirriżultaw f'investimenti "greenfield" b'żieda fil-formazzjoni ta' kapital gross jew żieda fil-kapital operatorju ta' unità ekonomika, u min-naħa l-oħra, minn akkwisti li jirriżultaw biss f'bidla fis-sjieda ta' unità ekonomika fil-perjodu ta' referenza ta' sena.

 

4. Sat-28 ta' Frar 2018, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 10 biex jispeċifika r-rekwiżiti metodoloġiċi neċessarji biex jiżguraw il-kwalità tal-istatistika u l-komparabbiltà dwar statistiċi IDB fuq il-kunċett tas-sjieda benefiċjarja aħħarija u biex issir distinzjoni bejn greenfield IDB minn akkwisti, b'kunsiderazzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali waqt dan il-process.

 

5. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lis-CMFB, tniedi studji pilota relatati mal-istatistika tal-IDB dwar il-kunċett tas-sjieda benefiċjarja aħħarija u tiddiferenzja bejn IDB "greenfield" u akkwisti. Dawk l-istudji pilota għandhom jappoġġaw l-iżvilupp tar-rekwiżiti metodoloġiċi msemmija fil-paragrafu 4 u jevalwaw l-fattibbiltà u l-ispejjeż tal-ġbir tad-data relatata. Il-Kummissjoni tista' testendi d-data ta' skadenza msemmija fil-paragrafu 4 b'sentejn jekk tevalwa fir-rapport dwar l- implimentazzjoni li huwa meħtieġ aktar żmien għall-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fil-paragrafu 4 jew tipproponi, fejn xieraq, rieżami ta' dan ir-Regolament. L-istudji pilota għandhom jappoġġaw l-iżvilupp tar-rekwiżiti metodoloġiċi msemmija fil-paragrafi 2 u 4 u jevalwaw l-fattibbiltà u l-ispejjeż tal-ġbir tad-data relatata.

 

6 L-istatistiċi prodotti b'mod konformi mal-paragrafi 1 sa 3 għandhom jiġu trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat).

Il-flussi tad-data għandhom ikunu kif speċifikat ulterjorment fl-Anness I.

7. Il-flussi tad-data msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom ikunu kif speċifikat ulterjorment fl-Anness I wara li tintalab l-opinjoni tas-CMFB.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Waqt li tkun qed teżerċita s-setgħat delegati fl-Artikolu 2(3), il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jixħtux piż amministrattiv sinifikanti żejjed fuq l-Istati Membri u fuq l-unitajiet rispondenti.

2. Waqt li tkun qed teżerċita s-setgħat delegati fl-Artikolu 2(3), il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jixħtux piż amministrattiv addizzjonali fuq l-Istati Membri u fuq l-unitajiet rispondenti, għajr dak li huwa assolutament neċessarju għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 10 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(3), għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux oġġezzjonaw fi żmien xahrejn minn meta dan l-att jiġi notifikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dan il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(3), għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jkunux oġġezzjonaw fi żmien tliet xhur minn meta dan l-att jiġi notifikat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dan il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. Meta att delegat huwa mogħti kemm kemm qabel jew waqt btala pubblika, iż-żmien ikun meqjus li jibda jiddekorri mid-data tal-ewwel sessjoni plenarja parzjali sħiħa tal-Parlament Ewropew wara l-btala pubblika. Fil-każijiet kollha, il-perijodu jista' jiġi estiż biex ikopri tliet sessjonijiet plenarji parzjali sħaħ.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 12

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(4a) L-Artikolu 12 jinbidel b' dan li ġej:

Artikolu 12

Artikolu 12

Rapport dwar l-implimentazzjoni

Rapporti dwar l-implimentazzjoni

Sa 28 ta' Frar 2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Sat-28 ta' Frar 2018 u kull ħames snin wara, jew meta taħseb li dan huwa neċessarju qabel it-28 ta' Frar 2018, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

B'mod partikolari, ir-rapport għandu:

B'mod partikolari, ir-rapport għandu:

(a) jirreġistra l-kwalità ta' l-istatistika prodotta;

(a) jirreġistra l-kwalità tal-istatistika prodotta;

(b) jistma l-benefiċċji mogħtija lill-Komunità, lill-Istati Membri u lill-fornituri u lill-utenti ta' informazzjoni statistika ta' l-istatistika prodotta vis-a-vis l-ispejjeż;

(b) jistma l-benefiċċji mogħtija lill-Komunità, lill-Istati Membri u lill-fornituri u lill-utenti ta' informazzjoni statistika tal-istatistika prodotta vis-a-vis l-ispejjeż;

 

(ba) jevalwa jekk huwa meħtieġ aktar żmien għall-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(4);

(c) jidentifika oqsma għal titjib u emendi potenzjali kkunsidrati meħtieġa fid-dawl tar-riżultati miksuba;

(c) jidentifika oqsma għal titjib potenzjali bħat-trawwim tat-trasparenza, id-disponibbiltà u l-preċiżjoni tal-istatistiċi prodotti, kif ukoll l-ispejjeż relatati mal-produzzjoni ta' statistiċi msemmija fl-Artikolu 5(2) u 5(3) u emendi potenzjali kkunsidrati meħtieġa fid-dawl tar-riżultati miksuba;

(d) jirrevedi l-operazzjoni tal-Kumitat u jirrakkomanda jekk il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri implimentattivi għandux jiġi definit mill-ġdid.

(d) jirrevedi l-operazzjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 11 u jirrakkomanda jekk il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri implimentattivi għandux jiġi definit mill-ġdid.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 12a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b) Jiżdied dan l-Artikolu:

 

Artikolu 12a

 

Kooperazzjoni ma' kumitati oħrajn

 

Fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha li jaqgħu fil-kompetenza tal-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti stabbilit bid-Deċiżjoni 2006/856/KE, il-Kummissjoni għandha titlob l-opinjoni ta' dak il-Kumitat skont dik id-Deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

Hekk kif isostni l-BĊE fl-opinjoni tiegħu, ir-regolament propost għandu l-għan li jabolixxi il-Kumitat tal-Bilanċ tal-Pagamenti stabbilit mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jittrasferixxi s-setgħat komitoloġiċi kollha lill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika, li fuqu, l-BĊE u l-Banek Ċentrali Nazzjonali (BĊN) mhumiex rappreżentati. Kooperazzjoni mill-qrib bejn is-Sistema Ewropea tal-Istatistika (SEI) u s-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) fil-qasam tal-istatistiċi dwar il-bilanċ tal-pagamenti (BTP) u l-pożizzjoni ta' investiment internazzjonali (PII) għandu jseħħ permezz tal-Kumitat dwar l-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Pagamenti (CMFB). B'mod partikolari, l-opinjoni tas-CMFB tista' tintalab fuq proposti għal atti legali ġodda, inklużi atti legali ta' emenda fuq BTP u statistiċi relatati.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4c (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Artikolu 12b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4c) Jiżdied dan l-Artikolu:

 

Artikolu 12b

 

Rappurtar pubbliku fuq investiment dirett barrani

 

1. L-Eurostat għandu jippubblika fuq is-sit tiegħu, f'paġna ddedikata u faċli għall-utent, l-istatistika dwar investiment dirett barrani għall-ġurisdizzjonijiet kollha koperti mil-livell GEO 6 tal-Anness I.

 

2. B'kunsiderazzjoni sħiħa tal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 223/2009 dwar Statistika Ewropea, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tippubblika l-istatistika tagħha u l-metodoloġija preċiża użata għall-kalkoli.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4d (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Anness I – Tabella 4.1

 

Test fis-seħħ

Tabella 4.

Tranżazzjonijiet ta' investiment dirett barrani (inkluż id-dħul)

Tabella 4.1 Tranżazzjonijiet Finanzjarji tal-Investiment Dirett

Data ta' skadenza T+9 xhur

Frekwenza annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza 2013

 

Nett

Akkwist nett tal-assi finanzjarji

Ksib nett tal-obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDB

Geo

5

Geo

5

 

 

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo

5

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo

5

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo

5

 

 

 

 

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDER

Geo

5

 

 

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

 

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem

Emenda

(4d) Fl-Anness I, it-Tabella 4.1 hija emendata kif ġej:

Tabella 4.

Tranżazzjonijiet ta' investiment dirett barrani (inkluż id-dħul)

Tabella 4.1 Tranżazzjonijiet Finanzjarji tal-Investiment Dirett

Data ta' skadenza T+9 xhur

Frekwenza annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza 2013

 

Nett

Akkwist nett tal-assi finanzjarji

Ksib nett tal-obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDB

Geo

5

Geo

5

 

 

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo

5

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo

5

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo

5

 

 

 

 

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDER

Geo

5

 

 

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

 

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tipprovdi ħafna informazzjoni dwar investiment dirett barrani endoġenu u investiment dirett barrani eżoġenu, inklużi flussi ta' dħul ta' investiment relatati, bejn kull Stat Membru tal-UE u l-pajjiżi kollha l-oħra fid-dinja. S'issa, din l-informazzjoni hija meħtieġa biss fuq bażi netta (investiment fil-pajjiż bit-tnaqqis tal-investiment f'pajjiżi barranin), li xxekkel il-valur analitiku tal-informazzjoni rappurtata. Tali informazzjoni hija rikjesta wkoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) fil-kuntest tal-inizjattiva tas-Survey Koordinat dwar l-Investiment Dirett (SKID). Barra minn hekk, l-emenda għandha l-għan li tarrikkixxi statistiċi IDB 'l ġewwa u 'l barra billi jiġu kkompilati t-titoli prinċipali wkoll billi jiġi segwit l-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur finali' biex jiġi identifikat il-pajjiż ospitanti tal-impriża ta' investiment dirett għal IDB 'l barra u l-pajjiż ta' oriġini tal-investitur dirett għal IDB 'l ġewwa hekk kif definit fid-definizzjoni tal-punt ta' riferiment tal-OECD għall-IDB. Din l-informazzjoni tikkumplimenta l-istatistiċi IDB preżenti miġbura fuq il-bażi tal-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur immedjat' (POI/PII).

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4e (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Anness I – Tabella 4.2

 

Test fis-seħħ

Tabella 4.2 Dħul ta' Investiment Dirett

Skadenza: T+9 xhur

Perjodiċità: annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza: 2013

 

Bilanċ

Kreditu

Debitu

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDB

Geo 5

Geo 5

 

Dħul fuq id-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB (għajr id-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER (għajr id-dividendi bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDER

Geo 5

 

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER (għajr d-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem.

 

 

Emenda

(4e) Fl-Anness I, it-Tabella 4.2 hija emendata kif ġej:

Tabella 4.2 Dħul ta' Investiment Dirett

Skadenza: T+9 xhur

Perjodiċità: annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza: 2013

 

Bilanċ

Kreditu

Debitu

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Dividendi tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDB

Geo 5

Geo 5

 

Dħul fuq id-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB (għajr id-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Dividendi tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER (għajr id-dividendi bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDER

Geo 5

 

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER (għajr d-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem.

 

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tipprovdi ħafna informazzjoni dwar investiment dirett barrani endoġenu u investiment dirett barrani eżoġenu, inklużi flussi ta' dħul ta' investiment relatati, bejn kull Stat Membru tal-UE u l-pajjiżi kollha l-oħra fid-dinja. S'issa, din l-informazzjoni hija meħtieġa biss fuq bażi netta (investiment fil-pajjiż bit-tnaqqis tal-investiment f'pajjiżi barranin), li xxekkel il-valur analitiku tal-informazzjoni rappurtata. Tali informazzjoni hija rikjesta wkoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) fil-kuntest tal-inizjattiva tas-Survey Koordinat dwar l-Investiment Dirett (SKID). L-emenda għandha l-għan ukoll li tarrikkixxi statistiċi IDB 'l ġewwa u 'l barra billi jiġu kkompilati t-titoli prinċipali wkoll billi jiġi segwit l-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur finali' biex jiġi identifikat il-pajjiż ospitanti tal-impriża ta' investiment dirett għal IDB 'l barra u l-pajjiż ta' oriġini tal-investitur dirett għal IDB 'l ġewwa hekk kif definit fid-definizzjoni tal-punt ta' riferiment tal-OECD għall-IDB. Din l-informazzjoni tikkumplimenta l-istatistiċi IDB preżenti miġbura fuq il-bażi tal-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur immedjat' (POI/PII).

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4f (ġdid)

Regolament (KE) Nru 184/2005

Anness I – Tabella 5.1

 

Test fis-seħħ

Tabella 5.

Pożizzjonijiet fl-investiment dirett barrani

Tabella 5.1 - Pożizzjonijiet ta' Investiment Dirett

Skadenza: T+9 xhur

Perjodiċità: annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza: 2013

 

Nett

Assi

Obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Emenda

(4f) Fl-Anness I, it-Tabella 5.1 hija emendata kif ġej:

Tabella 5.

Pożizzjonijiet fl-investiment dirett barrani

Tabella 5.1 - Pożizzjonijiet ta' Investiment Dirett

Skadenza: T+9 xhur

Perjodiċità: annwali

L-ewwel perjodu ta' referenza: 2013

 

Nett

Assi

Obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Ekwità tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Ekwità tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 

 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 

 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

 

 

 

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tipprovdi ħafna informazzjoni dwar investiment dirett barrani endoġenu u investiment dirett barrani eżoġenu, inklużi flussi ta' dħul ta' investiment relatati, bejn kull Stat Membru tal-UE u l-pajjiżi kollha l-oħra fid-dinja. S'issa, din l-informazzjoni hija meħtieġa biss fuq bażi netta (investiment fil-pajjiż bit-tnaqqis tal-investiment f'pajjiżi barranin), li xxekkel il-valur analitiku tal-informazzjoni rappurtata. Tali informazzjoni hija rikjesta wkoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) fil-kuntest tal-inizjattiva tas-Survey Koordinat dwar l-Investiment Dirett (SKID). L-emenda għandha l-għan ukoll li tarrikkixxi statistiċi IDB 'l ġewwa u 'l barra billi jiġu kkompilati t-titoli prinċipali wkoll billi jiġi segwit l-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur finali' biex jiġi identifikat il-pajjiż ospitanti tal-impriża ta' investiment dirett għal IDB 'l barra u l-pajjiż ta' oriġini tal-investitur dirett għal IDB 'l ġewwa hekk kif definit fid-definizzjoni tal-punt ta' riferiment tal-OECD għall-IDB. Din l-informazzjoni tikkumplimenta l-istatistiċi IDB preżenti miġbura fuq il-bażi tal-approċċ 'pajjiż ospitanti/investitur immedjat' (POI/PII).

(1)

ĠU C 31, 30.1.2015, p. 3.


NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 li jirrigwarda l-istatistika tal-bilanċ ta' pagamenti (BTP), il-kummerċ internazzjonali f'servizzi (KIS) u investiment dirett barrani (IDB) huwa parti minn qafas ġenerali tal-UE li għandu l-għan li jwettaq monitoraġġ tal-iżviluppi ekonomiċi f'kull Stat Membru u fl-Unjoni kollha kemm hi. Il-produzzjoni ta' statistiċi affidabbli f'tali oqsma hija essenzjali b'mod partikolari għall-monitoraġġ ta' fatturi prinċipali bħall-iżviluppi li jirrigwardaw il-kontijiet preżenti u l-flussi finanzjarji fi ħdan u lilhinn l-UE. B'hekk, dawn l-istatistiċi jgħinu biex jiżguraw il-konsistenza tal-politiċi ekonomiċi tal-Istati Membri b'linji gwida wiesa' tal-UE kif ukoll b'rekwiżiti legali li jirriżultaw mill-qafas ta' governanza ekonomika tal-UE. Aktar speċifikament, statistiċi affidabbli huma bażi kruċjali għall-proċess ta' monitoraġġ stabbilit fil-kuntest tal-proċeduri għall-iżbilanċi makroekonomiċi.

Mill-adozzjoni tar-regolament oriġinali u l-aġġornamenti sussegwenti, il-flussi internazzjonali tal-kapital intensifikaw u saru iktar kumplessi. Aktar speċifikament, l-użu akbar ta' veikoli bi skopijiet speċjali u kostruzzjonijiet legali biex jgħaddu 'l barra u 'l ġewwa flussi ta' kapital, kabbar id-diffikultajiet għall-monitoraġġ ta' dawn il-flussi ta' kapital, li jiżgura t-traċċabbiltà adegwata tagħhom u jevita kontabbiltà doppja jew multipla u b'hekk għamel iktar diffiċli l-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali u l-ippjanar fiskali aggressiv.

F'dan il-kuntest, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandhom jiġu rieżaminati bil-għan li jiġi ssodisfatt objettiv doppju.

L-ewwel, ir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 jirrapreżenta okkażjoni ġenwina għaż-żieda tat-trasparenza u tal-preċiżjoni tal-istatistiċi relatati mal-BTP, mal-KIS u mal-IDB kif ukoll biex jittieħed vantaġġ mill-innovazzjonijiet riċenti legali biex dawn l-istatistiċi jsiru għodda iktar affidabbli għad-deċiżjonijiet ta' politika ekonomika.

It-tieni, hekk kif il-Kummissjoni fil-fatt sostniet, ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandu bżonn jiġi aġġornat biex ikun żgurat l-alinjament tiegħu mar-regoli tat-TFUE li għaddew setgħat lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati u/jew ta' implimentazzjoni.

F'dan l-isfond, il-punti prinċipali segwenti ser jiġu indirizzati.

1.        Iż-żieda fit-transparenza u l-preċiżjoni tal-istatistiċi relatati mal-BTP, mal-KIS u mal-IDB

It-transparenza u l-preċiżjoni li jirrigwardaw il-BTP, il-KIS u l-IDB jistgħu jittejbu konsiderevolment billi jissaħħu r-rekwiżiti tal-irrapurtar u tal-pubblikazzjoni bil-għan li jkun hemm stampa aktar ċara ta' flussi ta' kapital gross u biex jittieħed vantaġġ minn innovazzjonijiet reċenti, bħall-Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali (GLEI), li jifforma parti mill-qafas tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għat-titjib tar-rappurtaġġ dwar l-informazzjoni dwar il-kontijiet finanzjarji. Ir-reġistri li nħolqu reċentement dwar il-proprjetà benefiċjali aħħarija stabbiliti fil-qafas tad-Direttiva kontra l-ħasil tal-flus u d-databases stabbiliti fil-qafas tal-inizjattiva dwar is-Survey Koordinat dwar l-Investiment Dirett (SKID) għall-IMF huma wkoll innovazzjonijiet importanti li jistgħu jintużaw bil-għan li tiżdied it-trasparenza u t-traċċabbiltà.

L-istatistiċi prodotti fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandhom jagħtu l-possibbiltà wkoll li ssir distinzjoni bejn greenfield IDB u IDB li jirriżultaw minn akkwiżizzjonijiet li għal perijodu ta' referenza ta' sena ma jżidux il-formazzjoni ta' kapital gross fl-Istat Membru jew ma jżidux il-likwidità operatorja tal-unità ekonomika kkonċernata mit-tibdil fis-sjieda.

Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha ssaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni tagħha ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, li huma fornituri ewlenin tal-istatistiċi koperti minn dan ir-Regolament, bħall-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). Tali kooperazzjoni msaħħa tippromwovi l-iskambju ta' ħiliet esperti u effettivament isaħħaħ il-kwalità tal-istatistiċi dwar il-bilanċ tal-pagamenti.

Finalment, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha minn naħa ttejjeb il-kwalità ta' data mogħtija fuq statistiċi relatati mal-BTP, mal-KIS u mal-IDB. Min-naħa l-oħra, għandha tagħmel użu mid-dispożizzjoni li tippermetti li tagħti pubblikament l-opinjoni tagħha fuq il-kwalità ta' statistiċi nazzjonali, speċifikament fejn għandha dubji dwar il-preċiżjoni tal-informazzjoni dwar it-tipi kollha ta' statistika hekk kif jirriżulta mill-Artikolu 5 tar-regolament.

2.        L-allinjament tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddistingwi bejn is-setgħat li jistgħu jingħataw lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali biex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' atti leġiżlattiv partikolari, kif stabbilit fl-Artikolu 290(1) tat-TFUE (atti delegati), u s-setgħat ta' implimentazzjoni li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni meta jkun hemm bżonn kundizzjonijiet uniformi għall-atti ta' implimentazzjoni tal-Unjoni legalment vinkolanti, kif stabbilit fl-Artikolu 291(2) tat-TFUE (atti ta' implimentazzjoni).

Reviżjonijiet, estensjonijiet u eliminazzjonijiet ta' flussi ta' data msemmija fl-Anness I ma jistgħux jiġu kkunsidrati elementi mhux essenzjali li għandhom jiġu msaħħa u emendati mill-Kummissjoni, iżda huma fatturi li jolqtu elementi ċentrali tas-suġġett. Dawn l-elementi għandhom għalhekk jiġu riveduti, kif meħtieġ, permezz ta' proposti leġiżlattivi li għandhom jiġu adottati mill-koleġiżlaturi. Fl-istess sekwenza ta' ideat, ir-rapporti dwar ir-reviżjoni tal-kwalità jirrappreżentaw elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv inkwistjoni u b'hekk il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat għall-adozzjoni ta' atti delegati b'indikazzjoni speċifika tal-kontenut ta' tali rapporti minflok iħallu tali rapporti għal adozzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni hekk kif propost oriġinarjament mill-Kummissjoni.

Finalment, btajjel pubbliċi u interruzzjonijiet oħra ta' perjodi ta' ħidma parlamentari u tal-Kunsill ser jiġu debitament ikkunsidrati, b'estensjoni tat-termini rispettivi tagħhom skont il-każ biex jiġi żgurat proċess adegwat ta' skrutinju fi ħdan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.


PROĊEDURA

Titolu

Statistika li tikkonċerna l-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali f'servizzi u l-investiment dirett barrani

Referenzi

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

26.6.2014

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

14.7.2014

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

14.7.2014

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

JURI

3.9.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Eżami fil-kumitat

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Data tal-adozzjoni

25.6.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

2

12

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Data tat-tressiq

9.7.2015

Avviż legali