Postupak : 2013/0088(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0354/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0354/2015

Rasprave :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.16
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0439

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 166kWORD 83k
7.12.2015
PE 572.858v03-00 A8-0354/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Cecilia Wikström

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(10373/1/2015 – C8‑0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10373/1/2015 – C8‑0351/2015),  

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2015)0589),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(1) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0161,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0354/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Žig Zajednice

Referentni dokumenti

10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

25.2.2014                     T7-0118/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0161 - C7-0087/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

26.11.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

26.11.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Cecilia Wikström

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.12.2014

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

7.12.2015

(1)

Usvojeni tekstovi od 25.2.2014., P8_TA(2014)0118.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti