Eljárás : 2015/2295(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0363/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0363/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0454

JELENTÉS     
PDF 581kWORD 131k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2015/006 IE/PWA International” referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Victor Negrescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2015/006 IE/PWA International” referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre és különösen annak 12. cikkére(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0363/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Írország a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 33. ágazatban(4) („Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés”) a Dél- és Kelet-Írország NUTS 2 szintű régióban(5) működő PWA International Ltd-nél (PWAI) történt 108 elbocsátást követően benyújtotta kérelmét, és mivel várhatóan minden elbocsátott munkavállaló részt vesz majd az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem nem teljesíti az EGAA-rendeletben az elbocsátások száma tekintetében megállapított hagyományos támogathatósági feltételeket, és az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, amely lehetővé teszi az eltérést kivételes esetben;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az Írország által bemutatott érvek indokolják a „kivételes körülmények” kritériumának alkalmazását, és hogy ennek megfelelően Írország jogosult az említett rendelet szerinti 442 293 eurós pénzügyi támogatásra;

2.  megállapítja, hogy az ír hatóságok 2015. június 19-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. november 6-án tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  megjegyzi, hogy a PWAI 1989-ben jött létre Rathcoole-ban (Dublin megye) a United Technologies Corporation és a Lufthansa Technik Airmotive Ireland közös vállalkozásaként;

4.  megjegyzi, hogy Írország az 1990-es években a karbantartási, javítási és felülvizsgálati (MRO) ágazatra szakosodott, amely akkoriban jól kiszolgálta az országot, de különösen érzékennyé tette az MRO-tevékenységek globális légiközlekedési csomópontok mellé, azaz Ázsiába való telepítésének közelmúltbeli tendenciájára és a világkereskedelmi egyezmények negatív hatásaira; úgy ítéli meg, hogy a „Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés” ágazatban(6) benyújtott másik két ír EGAA-kérelem is bizonyítja e sebezhetőséget; megjegyzi, hogy az SR Technics 2009-es és a Lufthansa Technik Airmotive Ireland 2014-es bezárása súlyosan érintette az MRO-tevékenységeket Európában, különösen Írországban, és mintegy 1520 munkahely elveszítését eredményezte;

5.  megjegyzi, hogy bár South Dublin megyében a munkanélküliségi ráta (11,61%) csak kis mértékben haladta meg a nemzeti átlagot (10,83%), ezen adatok mögött jelentős, a helyi viszonyokból adódó hátrányokat lehet felfedezni, és hogy a PWAI bezárása súlyos negatív hatást gyakorolt a foglalkoztatásra és a helyi, regionális és nemzeti gazdaságra, tekintettel arra, hogy a térség már korábban is nehéz helyzetben volt, amit még tovább súlyosbított, hogy az MRO-ágazatban működő három nagy gyár is bezárt rövid időn belül;

6.  egyetért azzal, hogy a térség már korábban is nehéz helyzete, amit még tovább súlyosbított, hogy az MRO-ágazatban működő három nagy gyár is bezárt rövid időn belül, és az, hogy Írországban nem maradt több munkaadó ebben az ágazatban, indokolhatja az eltérést az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozóan foglalt 500 fős határértéktől; ebben a tekintetben megismétli a Bizottsághoz tett azon ajánlását, hogy vagy tisztázza az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt eltérési kritériumokat, vagy csökkentse az 500 elbocsátott munkavállalóra vonatkozó határértéket;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az ír hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2015. május 22-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdik;

8.  továbbá üdvözli, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokhoz 108 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) is hozzá fog férni, akik életkora a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatt volt;

9.  tudomásul veszi, hogy Írország a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók részére ötféle intézkedést tervez: (i) pályaorientáció, karriertervezés és szakmai előmenetel, (ii) EGAA képzési támogatás, (iii) képzési és továbbtanulási programok, (iv) felsőoktatási programok és (v) korlátozott időre szóló támogatások; azt javasolja, hogy ez az EGAA-program legyen hasonló, mint az SR Technics számára létrehozott EGAA-program, amely jelentős eredményekkel dicsekedhetett: 2012 szeptemberében, a program vége után kevesebb mint 12 hónappal a kedvezményezettek 53,45%-a visszatért a munka világába; megjegyzi, hogy az említett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokhoz 2014. május 22-től 2017. június 19-ig nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból;

10. üdvözli a kedvezményezettek számára biztosítandó többféle képzési intézkedést; megjegyzi, hogy a vállalkozási és önfoglalkoztatási támogató intézkedésekben csak korlátozott számú kedvezményezett részesülhet majd;

11. megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 24,81%-át fogják korlátozott időre szóló támogatásokra fordítani, amelyek aránya így jóval a teljes költségek megengedett legfeljebb 35%-a alatt marad;

12.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel folytatott tanácskozás során került kialakításra;

13.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  megjegyzi, hogy az ír hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügy kezelésére gyakorolt esetleges hatást;

17. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kereskedelempolitikai döntések kerüljenek megvizsgálásra az uniós munkaerőpiacra gyakorolt esetleges hatásuk szempontjából;

18. sajnálja, hogy mindössze 108 elbocsátott munkavállaló támogatására született javaslat az EGAA igénybevételéről, és rámutat, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének tágabb értelmezése esetleg nem megfelelő;

19. megjegyzi, hogy ez a javaslat az EGAA igénybevételére irányuló eddigi javaslatok közül a legkevesebb elbocsátott munkavállalót érinti;

20. megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalók csaknem 80%-a 30 és 54 év közötti, ezért olyan könnyen foglalkoztatható csoportot képviselnek, amelyet kevésbé fenyeget a tartós munkanélküliség kockázata;

21. rámutat, hogy mind a 108 elbocsátás a „Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés” gazdasági ágazatban történt, azon belül is a repülőgépmotorok javítása terén, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók képzettek és alkalmazkodni tudnak a munkaerőpiachoz;

22. hangsúlyozza, hogy az elbocsátások Rathcoole-ban történtek, amely Dublin, egy olyan gazdasági és ipari csomópont szomszédságában található, ahol csökkenő munkanélküliség, növekvő üzleti tevékenység és általános gazdasági növekedés figyelhető meg;

23. felhívja a figyelmet arra, hogy az EGF/2009/021 IE/SR Technics kérelemre való bármely utalás túlságosan messzemenő, mivel a szóban forgó eset még 2009-ben történt;

24.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

25.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Írország kérelme – EGF/2015/006 IE/PWA International)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(7) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(8) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(9) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)  A PWA International Ltd-nél és egy beszállítójánál történt elbocsátásokat követően Írország 2015. június 19-én EGF/2015/006 IE/PWA International referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz a fent említett rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Írország úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat 108 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára is biztosítja.

(5)  Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében Írország kérelme elfogadható, mivel az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatásra és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra.

(6)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni az Írország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 442 293 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(7)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 442 293 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni*.

(10)Kelt,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(11) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(12) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(13) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A PWA International-kérelem és a Bizottság javaslata

November 6-án a Bizottság az EGAA Írország javára történő igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatot fogadott el a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 33. ágazatban („Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés”) működő PWA International Ltd-től elbocsátott munkavállalók újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésének, valamint 108, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatalok) munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatására.

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenhatodik kérelem, és az EGAA-ból összesen 442 293 euró igénybevételére irányul Írország javára. A PWA Internationaltől elbocsátott 108 munkavállalót érint. A kérelmet 2015. június 19-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2015. augusztus 14-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

Az ír hatóságok állítása szerint a PWA Internationalnél bekövetkező elbocsátások oka a PWAI bezárása volt azt követően, hogy a társaság úgy döntött, hogy konszolidálja észak-amerikai és ázsiai tevékenységét az MRO-tevékenységeknek a globális légiközlekedési csomópontok mellé telepítésére irányuló tendencia és a világkereskedelmi egyezmények negatív hatásai miatt.

Az elbocsátott munkavállalók számára biztosított személyre szabott szolgáltatások ötféle intézkedést foglalnak magukban: (i) pályaorientáció, karriertervezés és szakmai előmenetel, (ii) EGAA képzési támogatás, (iii) képzési és továbbtanulási programok, (iv) felsőoktatási programok és (v) korlátozott időre szóló támogatások;

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Az ír hatóságok minden szükséges biztosítékot megadtak az alábbiak tekintetében:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Írország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás és társfinanszírozás forrása az ír adóhatóság. A pénzügyi források a nemzeti képzési alapból (National Training Fund), valamint az Oktatási és Képzési Minisztérium (Department of Education and Skills) és egyéb illetékes kormányszervek költségvetéséből származnak.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 442 293 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenhatodik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

ZP/jb D(2015)55353

M. Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2015/006 IE/PWA International (Írország) kérelemre történő igénybevételéről (COM(2015)0555)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az „EGF/2015/006 IE/PWA International” ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikkének (2) bekezdésén alapul, és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 33. ágazatban („Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés”), Írország déli és keleti régiójában működő PWA International Ltd vállalatnál és egy beszállítójánál a 2014. december 19. és 2015. április 19. közötti referencia-időszakban elbocsátott 108 munkavállalóra vonatkozik; mivel a kérelem továbbá 108 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalra (NEET-fiatalok) is vonatkozik;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Írország azzal érvelt, hogy a karbantartási, javítási és felülvizsgálati (MRO) ágazatban működő PWAI, a United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) és Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) közös vállalkozásának bezárására a társaság észak-amerikai és ázsiai tevékenységének konszolidálása érdekében volt szükség, ennek keretében a PWAI-t fokozatosan beolvasztották a P&W hálózathoz tartozó egyéb javítóüzemekbe, az arkansas-i (USA) P&W PSD-be és a szingapúri Eagle Services Asia-ba;

C)  mivel az elmúlt 10 évben a PWAI üzleti tevékenységének mintegy 50%-a az ázsiai piacra koncentrálódott, további 40%-a pedig egyesült államokbeli ügyfeleken alapult, és ügyfélkörének mindössze 10%-át tették ki az európai ügyfelek;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (90,74%-a) férfi és 9,26%-a nő; mivel a munkavállalók 78,7%-a 30 és 54 év közötti, és 15,74%-uk 55 és 64 év közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az ír kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Írország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  rámutat arra, hogy a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés ebben az esetben az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozik, amely jelentősen alacsonyabb az 500 fős határértéknél; elfogadja az ír hatóságok ezen eltérés melletti érvelését, és üdvözli, hogy a kérelem kiterjed ugyanennyi NEET-fiatalra is, akik támogatásban részesülnek az intézkedések révén;

3.  megjegyzi, hogy – mivel a PWAI-tól történő elbocsátásokra később került sor, mint az ugyanazon ágazatban működő Lufthansa Techniktől történő elbocsátásokra – ezekre a munkavállalókra nem vonatkozhatott volna egy mindkét vállalatnál történő elbocsátásokra együttesen kiterjedő ágazati kérelem; ezért úgy ítéli meg, hogy ezekkel az elbocsátásokkal csak ebben a külön kérelemben lehet foglalkozni;

4.  rámutat, hogy a PWAI-t hátrányosan érinthette, hogy az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan záradékot, amelynek jóvoltából a külföldön javított árukat vámmentesen vissza lehet hozni az országba; felhívja a figyelmet a Korea és az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodásban szereplő hasonló záradékra, amely kedvezményes feltételeket biztosít az egyesült államokbeli vállalatok számára, ami hozzájárulhatott a PWAI piacvesztéséhez az ugyanazon ágazatban működő egyesült államokbeli vállalatokkal szemben;

5.  üdvözli a kedvezményezettek számára biztosítandó többféle képzési intézkedést; megjegyzi, hogy a vállalkozási és önfoglalkoztatási támogató intézkedésekben csak korlátozott számú kedvezményezett részesülhet majd;

6.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kereskedelempolitikai döntések kerüljenek megvizsgálásra az uniós munkaerőpiacra gyakorolt esetleges hatásuk szempontjából;

7.  megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 24,81%-át fogják korlátozott időre szóló támogatásokra fordítani, amelyek aránya így jóval a teljes költségek megengedett legfeljebb 35%-a alatt marad;

8.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Mr Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2015. december 10-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban.

-  A COM(2015)0555 javaslat 442 293 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a Dél- és Kelet-Írországban a „Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés” ágazatban elbocsátott 108 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

10.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(5)

  A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) és EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(8)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(9)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

(10)

*   A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.

(11)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(12)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(13)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat