Διαδικασία : 2015/0079(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2016 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0035

14.12.2015
A8-0364/2015
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου
(COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Helmut Scholz
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 801kWORD 137k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου