Proċedura : 2013/0177(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0018/2016

Testi mressqa :

A8-0018/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0052

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 536kWORD 63k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Viktor Uspaskich

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13777/2015),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali (13777/15/ADD1),

–  wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mill-Kunsill skont l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0401/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0018/2016),

1.  Jagħti l-kunsens tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li jawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Bureau Permanenti tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.

(1)

  Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 tistabbilixxi sistema fejn dokumenti jistgħu jkunu notifikati fi Stat firmatarju ieħor. Għandu jiġi nnotat li l-konvenzjoni tapplika biss għas-servizz transkonfinali ta' dokumenti fi jew minn pajjiżi terzi - għal servizz transkonfinali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali.

Mit-28 Stat Membru, 26 diġà qed japplikaw il-konvenzjoni. L-Awstrija u Malta, bħala l-aħħar żewġ Stati Membri, urew ix-xewqa tagħhom biex jissieħbu.

Il-konvenzjoni ma tippermettix l-adeżjoni ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Fl-istess ħin, wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-servizz transkonfinali tad-dokumenti, l-UE kisbet il-kompetenza esterna esklużiva għal ħruġ skont l-Artikolu 3(2) TFUE. Dan l-approċċ ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-Opinjoni 1/13 tagħha.

Dan ifisser li l-Unjoni għandha tawtorizza lill-Istati Membri inkwistjoni biex jaġixxu f’isimha biex jaderixxu mal-konvenzjoni.

Malta diġà ddepożitat l-istrument ta’ adeżjoni tagħha, iżda ħarġet dikjarazzjoni li l-adeżjoni tagħha mhux se tidħol fis-seħħ qabel tiġi adottata din id-deċiżjoni. L-Awstrija qed tistenna din id-deċiżjoni sabiex twettaq il-formalitajiet ta' adeżjoni.

Peress li l-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 uriet l-utilità tagħha fil-qasam tas-servizz transkonfinali tad-dokumenti, u huwa fl-interess kemm tal-Unjoni kollha kemm hi kif ukoll taż-żewġ Stati Membri inkwistjoni li jkun hemm sistema waħda għas-servizz tad-dokumenti fir-relazzjonijiet transkonfinali mal-pajjiżi terzi, huwa propost li l-Parlament għandu jagħti kunsens lill-proposta għal deċiżjoni li tippermetti l-adeżjoni tal-Awstrija u ta’ Malta għal dik il-konvenzjoni.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

28.1.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

0

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Avviż legali