Postup : 2015/0244(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0025/2016

Předložené texty :

A8-0025/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0053

ZPRÁVA     *
PDF 503kWORD 74k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2015)0518),

–  s ohledem na návrh Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (13448/2015),

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec, písm. b) a odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0370/2015),

–  s ohledem na článek 59, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0025/2016),

1.  schvaluje uzavření Pozměňovacího protokolu k uvedené dohodě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Republiky San Marino.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a Republika San Marino dne 8. prosince 2015 podepsaly dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech, jejímž cílem je prohloubit mezinárodní daňovou spolupráci a dodržování daňových předpisů.

Dohoda představuje významný krok v pokračujícím úsilí o potírání daňových podvodů a daňových úniků a vylepšuje dohodu z roku 2004, která zajišťovala, aby Republika San Marino uplatňovala opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor.

Podle dohody si počínaje rokem 2017 budou EU a Republika San Marino automaticky vyměňovat informace o finančních účtech každého státního příslušníka s pobytem v partnerské zemi dohody. Cílem je řešit situace, kdy se daňový poplatník snaží skrýt kapitál, který je sám o sobě příjmem nebo majetkem, z něhož nebyla odvedena daň.

Tato dohoda má zajistit, aby Republika San Marino uplatňovala důraznější opatření, která budou rovnocenná opatřením stanoveným v právním rámci EU, v jeho vylepšeném znění z prosince 2014 (kterým se mění směrnice o správní spolupráci), a jsou v souladu postupy pro automatickou výměnu informací o finančních účtech podle celosvětových standardů OECD z roku 2014.

V souladu se standardem OECD mají další ustanovení zajistit, aby se předávané informace týkaly nejen příjmů, jako jsou úroky a dividendy, ale také zůstatků na účtech a výnosů z prodeje finančních aktiv. V nové dohodě musí být rovněž zajištěna bezpodmínečná výměna informací na požádání v souladu s posledním vývojem práce OECD a EU v této oblasti.

V důsledku nové dohody budou daňové orgány v členských státech a San Marinu schopny:

– správně a jednoznačně určit dotčené daňové poplatníky;

– uplatňovat a vymáhat své daňové právní předpisy v přeshraničních situacích;

– odhadnout pravděpodobnost, že došlo k daňovému úniku;

– vyhnout se zbytečnému dalšímu šetření.

Zpravodajka dohodu plně vítá a podporuje.

EU a San Marino se dohodly na tom, že se dohoda bude prozatímně uplatňovat od 1. ledna 2016, dokud nebudou dokončeny interní postupy pro její formální vstup v platnost, a zpravodaj naléhavě a důrazně vyzývá k tomu, aby byla dohoda uzavřena a ratifikována co nejdříve poté tak, aby přechodné období bylo co nejkratší.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.9.2015

Datum přijetí

3.2.2016

 

 

 

Právní upozornění