Postupak : 2015/0244(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0025/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0025/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0053

IZVJEŠĆE     *
PDF 423kWORD 75k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća (COM(2015)0518),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (13448/2015),

–  uzimajući u obzir članak 115. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) i stavak 8. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0370/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59., članak 108. stavak 7. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0025/2016),

1.  odobrava sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike San Marina.

OBRAZLOŽENJE

Europska unija i San Marino potpisali su 8. prosinca 2015. sporazum o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima čiji je cilj unapređivanje porezne suradnje i izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini.

Taj je sporazum važan korak u stalnim naporima da se uvedu oštre mjere protiv porezne prijevare i utaje i njime se poboljšava sporazum iz 2004. kojim se osiguralo da San Marino primjenjuje mjere istovrijedne onima iz Direktive EU-a o oporezivanju dohotka od kamata na štednju.

Prema novom sporazumu, počevši od 2017. EU i San Marino automatski će razmjenjivati informacije o financijskim računima svojih stanovnika. Cilj je uhvatiti se u koštac sa situacijama u kojima porezni obveznik želi prikriti kapital koji predstavlja dohodak ili imovinu za koju nije plaćen porez.

Cilj sporazuma jest zajamčiti da San Marino primjenjuje pojačane mjere koje su istovrijedne pravnom okviru EU-a, koji je unaprijeđen u prosincu 2014. (te izmjenjuje Direktivu o administrativnoj suradnji DAC2), i koje su u skladu s postupcima automatske razmjene informacija o financijskim računima koji su promicani u okviru globalnih standarda OECD-a iz 2014.

U skladu sa standardima OECD-a cilj dodatnih odredbi jest zajamčiti da se razmijenjene informacije ne odnose samo na dohodak, kao što su kamatne stope i dividende, već i na stanja na računu i prihode od prodaje financijske imovine. Prema odredbama novog sporazuma također se mora osigurati bezuvjetna razmjena informacija na zahtjev , u skladu s najnovijim razvojem događaja u vezi s radom OECD-a i EU-a u tom području.

Kao rezultat tog novog sporazuma, porezne uprave u državama članicama i u San Marinu moći će:

– točno i nedvojbeno utvrditi o kojim je poreznim obveznicima riječ,

– primjenjivati i provoditi svoje porezno zakonodavstvo u prekograničnim situacijama,

– procijeniti vjerojatnost utaje poreza,

– izbjeći nepotrebne dodatne istrage.

Vaš izvjestitelj u potpunosti pozdravlja i podržava sporazum.

EU i San Marino dogovorili su se da se sporazum privremeno počinje primjenjivati 1. siječnja 2016. do dovršetka njihovih internih postupaka za njegovo službeno stupanje na snagu, a vaš izvjestitelj snažno potiče sklapanje i ratificiranje sporazuma što je prije moguće kako bi prijelazno razdoblje bilo što kraće.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.9.2015.

Datum usvajanja

3.2.2016.

 

 

 

Pravna napomena