Eljárás : 2015/0244(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0025/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0025/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0053

JELENTÉS     *
PDF 419kWORD 75k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Cora van Nieuwenhuizen

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2015)0518),

–  tekintettel az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv-tervezetére (13448/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, és (8) bekezdése második albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0370/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 108. cikkének (7) bekezdésére, és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0025/2016),

1.  jóváhagyja a megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve San Marino Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Az Európai Unió és San Marino Köztársaság 2015. december 8-án megállapodást írt alá a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről, amelynek célja a nemzetközi adóügyi együttműködés és a szabályok betartásának javítása.

A megállapodás fontos lépést jelent az adócsalás és adókijátszás elleni fellépésre irányuló erőfeszítések terén, és naprakésszé teszi azon 2004. évi megállapodást, amely biztosítja, hogy San Marino Köztársaság a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló uniós irányelvvel egyenértékű intézkedéseket alkalmazzon.

Az új megállapodás értelmében az EU és San Marino Köztársaság között 2017-től kezdődően automatikus információcsere jön létre egymás lakosainak pénzügyi számlái tekintetében. A cél az olyan helyzetek kezelése, amikor az adóalanyok olyan jövedelmet vagy vagyont megtestesítő tőke elrejtésére törekszenek, amelyre vonatkozóan az adót még nem fizették meg.

A megállapodás célja annak biztosítása, hogy San Marino a 2014 decemberében korszerűsített (a közigazgatási együttműködésről szóló „DAC2” irányelv módosító) uniós jogi kerettel egyenértékű, megerősített intézkedéseket alkalmazzon, és hogy megfeleljen a pénzügyi számlainformációk 2014. évi globális OECD-szabványok által szorgalmazott automatikus csere eljárásainak.

Az OECD-szabványokkal összhangban a további rendelkezések célja annak biztosítása, hogy a kicserélődő információk ne csak olyan bevételekre vonatkozzanak, mint a kamatok és az osztalékok, hanem a számlaegyenlegekre és a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételre is kiterjedjenek. A feltétel nélküli információcserét az új megállapodás értelmében kérésre biztosítani kell az OECD és az Unió e tekintetben végzett munkájának legújabb fejleményeinek megfelelően.

Az új megállapodás értelmében a tagállamok és San Marino adóhatóságai:

– pontosan és egyértelműen meg tudják határozni az érintett adózókat;

– az adójogszabályaikból adódó feladatokat a határokon átnyúló helyzetekben is el tudják látni, illetve azokat be tudják tartatni;

– fel tudják mérni az adókijátszás elkövetésének valószínűségét;

– el tudják kerülni a szükségtelen további vizsgálatokat.

Az előadó teljes mértékben üdvözli és támogatja a megállapodást.

Az Unió és San Marino megállapodtak abban, hogy a megállapodás ideiglenes alkalmazása 2016. január 1-jén kezdődik, hivatalos hatálybalépése pedig belső eljárásaik befejezésétől függ, és az előadó határozottan sürgeti, hogy a megállapodást ezt követően a lehető legrövidebb időn belül megkössék és ratifikálják, hogy az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.9.2015

Az elfogadás dátuma

3.2.2016

 

 

 

Jogi nyilatkozat