Postopek : 2015/0244(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0025/2016

Predložena besedila :

A8-0025/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0053

POROČILO     *
PDF 581kWORD 75k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen

(Poenostavljeni postopek –člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2015)0518),

–  ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (13448/2015),

–  ob upoštevanju člena 115 ter točke (b) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0370/2015),

–  ob upoštevanju členov 59, 108(7) in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0025/2016),

1.  odobri sklenitev Protokola o spremembi k Sporazumu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike San Marino.

OBRAZLOŽITEV

Evropska unija in San Marino sta 8. decembra 2015 podpisala sporazum o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih, da bi izboljšali mednarodno sodelovanje na davčnem področju in skladnost s predpisi.

Sporazum je pomemben korak v okviru potekajočih prizadevanj za boj proti davčnim goljufijam in davčni utaji ter nadgrajuje sporazum iz leta 2004, s katerim je bilo doseženo, da San Marino izvaja ukrepe, enakovredne tistim iz direktive EU o obdavčevanju dohodka od prihrankov.

V skladu s sporazumom bo od leta 2017 med EU in San Marinom potekala avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih rezidentov. Namen je rešiti situacije, ko skuša davkoplačevalec prikriti kapital v obliki dohodka ali premoženja, za katerega ni plačal davka.

Namen sporazuma je zagotoviti, da bo San Marino izvajal okrepljene ukrepe, ki so enakovredni tistim iz pravnega okvira EU, nadgrajenega decembra 2014 (o spremembi direktive o upravnem sodelovanju), in skladni s postopki za avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih, kar spodbujajo tudi svetovni standardi OECD iz leta 2014.

V skladu s standardi OECD je namen nadaljnjih določb zagotoviti, da izmenjani podatki ne bodo zajemali le dohodkov, kot so obresti in dividende, marveč tudi stanje na računih in prihodke od prodaje finančnega premoženja. Brezpogojno izmenjavo informacij na zahtevo je treba zagotoviti tudi v okviru novega sporazuma, v skladu z najnovejšim razvojem dogodkov pri delu OECD in EU na tem področju.

Zaradi novega sporazuma bodo davčne uprave v državah članicah in v San Marinu lahko:

– pravilno in nedvoumno določile ustrezne davkoplačevalce;

– upravljale in uveljavljale nacionalno davčno zakonodajo v čezmejnih situacijah;

– ocenile verjetnost, da gre za davčno utajo;

– poskrbele, da ne bo prihajalo do nepotrebnih nadaljnjih preiskav.

Poročevalka sporazum v celoti pozdravlja in podpira.

EU in Republika San Marino sta se dogovorili, da bo sporazum začel začasno veljati 1. januarja 2016, dokler ne bosta zaključili notranjih postopkov za njegov uradni začetek veljavnosti, poročevalka pa odločno poziva, naj se sporazum sklene in ratificira čim prej, da bo prehodno obdobje čim krajše.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.9.2015

Datum sprejetja

3.2.2016

 

 

 

Pravno obvestilo