Eljárás : 2015/2164(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0082/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0082/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.27
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0163

JELENTÉS     
PDF 545kWORD 114k
7.4.2016
PE 569.741v02-00 A8-0082/2016

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2164(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Megfigyelőközpontnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 39. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 39. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Megfigyelőközpontnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Szakképzésfejlesztési Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a központ) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 275 766 EUR volt, ami 2013-hoz képest 3,62% -os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli a központ által a Számvevőszék előző évi megjegyzései és a Parlament ajánlásai nyomán végrehajtott intézkedéseket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2013-as pénzügyi évvel megegyező 98,93 %-os volt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 95,68 %-os volt, ami 2013-hoz képest 3,29 %-os növekedést jelent;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

3.  nagyra értékeli, hogy a központ 2014-ben is hatékony támogató szolgáltatásokat nyújtott; a 98 álláshelyből 95-öt betöltöttek, és a kifizetések átlagideje stabil maradt;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

4.  megállapítja, hogy a központ igazgatótanácsa 2014. októberben elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját, amelyet hozzáigazított a központ helyzetéhez, és amely magában foglalja a központban esetlegesen kialakuló konkrét összeférhetetlenségi helyzeteket; üdvözli a központ által szervezett rendszeres képzéseket, amelyek célja, hogy felhívják a személyzet figyelmét e politika korrekt végrehajtására; megállapítja, hogy az első képzésekre 2015 júniusában került sor;

5.  megállapítja, hogy a központ igazgatótanácsa tagjainak nagy része nyilatkozatot írt alá arról, hogy esetükben nem áll fenn összeférhetetlenség; megállapítja továbbá, hogy e nyilatkozatokat nyilvánosságra hozták a központ honlapján, miután az érintett tagok a közzétételt jóváhagyták; ezért sürgeti azokat az igazgatótanácsi tagokat, akik még nem írták alá a nyilatkozatot, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg;

6.  tudomásul veszi, hogy a központ 2014 októberében elfogadott egy csalás elleni stratégiát az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó, a Bizottság által kidolgozott közös megközelítés alapján, annak érdekében, hogy elősegítse a csalás kockázatainak hatékony megelőzését és felderítését, valamint hogy erősítse azokat a megfelelő belső eljárásokat, amelyek a potenciális csalásokkal és azok eredményeivel kapcsolatos bejelentésekre és mindezek kezelésére irányulnak;

7.  kijelenti, hogy a központ éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a központot, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Belső ellenőrzés

8.  elismeri, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az IAS 2013 és 2015 közötti stratégiai ellenőrzési tervében foglalt négy kérdéskör egyikéről; megállapítja, hogy az IAS végleges ellenőrzési jelentésében egy „nagyon fontosnak” és négy „fontosnak” kategorizált ajánlást fogalmazott meg; elismeri, hogy azt követően, hogy az év végére teljesítették a „nagyon fontosnak” besorolt ajánlást, az ajánlást visszaminősítették „fontosnak”. elismeri továbbá, hogy az ellenőrzés következtében kidolgozott cselekvési terv végrehajtása a terveknek megfelelően zajlik;

Belső kontrollrendszerek

9.  megjegyzi, hogy a központ rendszeresen végez kockázatértékelést és készít kockázatkezelési tervet annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy mely kockázatok befolyásolhatják a központ céljainak elérését; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a kockázatkezelési terv szerint kockázatot jelent az, hogy a központ a rendelkezésére álló erőforrásokkal, amelyek már most is túlterheltek, nem tudja kezelni az érdekelt felek előre nem látható külső igényeit; elismeri, hogy a központ munkaprogramjában szorosan nyomon követi a változásokat, hogy a programot a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazítsa, vagy hogy a változásokból következő tevékenységeket megfelelően integrálja;

Teljesítmény

10.  megállapítja, hogy a központ rendszeres külső értékelése ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy szerepét hogyan fejleszthetné és erősíthetné; megállapítja továbbá, hogy a központ összeállított egy cselekvési tervet a fenti ajánlások nyomon követésével kapcsolatban, és a tervet 2014 áprilisában ismertette az igazgatótanács számára; megállapítja, hogy a 23 ajánlásból és a kapcsolódó fellépésekből 7-et lezártak 2014 végére; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a többi ajánlás végrehajtása terén elért eredményekről;

11.  megállapítja, hogy a rendszeres külső értékelés a központ, az Európai Képzési Alapítvány (ETF), az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) között megvalósítható lehetséges szinergiákat is vizsgálta; elismeri, hogy az értékelés megállapításai szerint a központ nem végzett semmilyen párhuzamos tevékenységet más uniós, nemzeti vagy nemzetközi szereplővel;

12.  tudomásul veszi a központ szoros együttműködését az ETF-fel és az EUROFOUND-dal, amelyet az ügynökségek közötti együttműködési megállapodásokkal, valamint korábban közösen elfogadott éves munkaprogramokkal tettek hivatalossá;

13.  tudomásul veszi azt a munkát, amelyet a központ a szakképzés láthatóságának fokozása érdekében végez az Unióban, illetve amit saját szerepe láthatóságának erősítése céljából tesz honlapja, a közösségi média, a fogadó tagállamban különböző rendezvények szervezése, valamint számos kiadvány és sajtómunka terén a Bizottsággal való együttműködés révén;

Egyéb megjegyzések

14.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központ görögországi épületében végzett javítási munkálatok nem fejeződtek be 2014 végére; elismeri azonban, hogy a javítási munkálatok a fogadó tagállam kormányának hatáskörébe tartoznak, valamint azt, hogy a konkrét építkezést fel kellett függeszteni a fogadó tagállam gazdasági helyzetére tekintettel; megállapítja, hogy a hátralévő munkát 2015 végére kellett befejezni, és felszólítja a központot, hogy a továbbiakban a mentesítésért felelős hatóság számára számoljon be erről a kérdésről;

15.  üdvözli, hogy a központ a fiatalok munkanélküliségének kezelésére irányuló politikákhoz való hozzájárulásra és azok támogatására összpontosította tevékenységét; elismerését fejezi ki különösen a készségek előrejelzése és elemzése, valamint a gyakornokságok kidolgozása terén a központ által tett erőfeszítések kapcsán; örömmel jegyzi meg továbbá, hogy a szakképzési politikákról szóló, a központ által az összes tagállam vonatkozásában elkészített részletes országjelentésekben szereplő információkat tükrözték az európai szemeszter 2014. évi országspecifikus ajánlásai;

16.  úgy véli, hogy a központnak segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyek az egyre nagyobb számú menekült által jelentett kihívásokkal néznek szembe, azáltal, hogy a szakképzési lehetőségeken keresztül elősegíti a menekültek munkaerő-piaci integrációját;

17.  üdvözli, hogy a központ kezelésében lévő és 27 nyelven elérhető Europass honlap látogatottsága 2014-ben elérte a 21,7 milliót, ami 2013-hoz képest 8 %-os emelkedés;

°

°  °

18.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016. xxxx xx-i] állásfoglalására(7).

26.1.2016

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2164(DEC))

A vélemény előadója: David Casa

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetről valósághűen számoltak be;

2.  üdvözli a központ által a Számvevőszék előző évi megjegyzései és a Parlament ajánlásai nyomán végrehajtott intézkedéseket;

3.  üdvözli, hogy a központ a fiatalok munkanélküliségének kezelésére irányuló politikákhoz való hozzájárulásra és azok támogatására összpontosította tevékenységét; elismerését fejezi ki különösen a készségek előrejelzése és elemzése, valamint a gyakornokságok kidolgozása terén a központ által tett erőfeszítések kapcsán; örömmel jegyzi meg továbbá, hogy a szakképzési politikákról szóló, a központ által az összes tagállam vonatkozásában elkészített részletes országjelentésekben szereplő információkat tükrözték az európai szemeszter 2014. évi országspecifikus ajánlásai;

4.  úgy véli, hogy a központnak segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyek az egyre nagyobb számú menekült által jelentett kihívásokkal néznek szembe, azáltal, hogy a szakképzési lehetőségeken keresztül elősegíti a menekültek munkaerő-piaci integrációját;

5.  üdvözli, hogy a központ kezelésében lévő és 27 nyelven elérhető Europass honlap látogatottsága 2014-ben elérte a 21,7 milliót, ami 2013-hoz képest 8%-os emelkedés;

6.  nagyra értékeli, hogy a központ 2014-ben is hatékony támogató szolgáltatásokat nyújtott; a költségvetés végrehajtási aránya továbbra is magas, 99,93%-os maradt; a 98 álláshelyből 95-öt betöltöttek, és a kifizetések átlagideje stabil maradt;

7.  üdvözli, hogy a központ 2014-ben elfogadta csalás elleni stratégiáját, valamint az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére szolgáló politikáját;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a központ épületének javítási munkálatai továbbra is komoly késedelmeket szenvednek, így a központ nem tudja teljes mértékben kihasználni konferenciatermeit; emlékeztet arra, hogy a munkálatokat a tervek szerint 2014-ben kellett volna befejezni, azonban azév végéig csak a munkálatok jelentős részét tudták elvégezni; sürgeti a görög hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a munkálatok befejezése érdekében a célból, hogy a központ minél hamarább használatba tudja venni összes létesítményét.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

8

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 39. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 39. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Jogi nyilatkozat