Eljárás : 2015/2201(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0083/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0083/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.60
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0196

JELENTÉS     
PDF 448kWORD 104k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2201(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0057/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 1.cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

1.  mentesítést ad az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0057/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(11),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 1.cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

1.  jóváhagyja az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2016),

A.  mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: FCH) 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK tanácsi rendelet(15) a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével záródó időszakra, hogy a piaci alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket;

B.  mivel az 521/2008/EK rendeletet az 559/2014/EU tanácsi rendelet(16) módosította;

C.  mivel az 559/2014/EU rendelet 2014 májusában létrehozta második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: FCH2), amely átveszi az FCH helyét a 2024. december 31-ig tartó időszakra;

D.  mivel az FCH tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: „FCH ipari csoport”) és az N.ERGHY Kutatási Csoport (a továbbiakban: „N.ERGHY”);

E.  az FCH2 tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a New Energy World Industry Grouping ipari csoport (a továbbiakban: „NEW-IG ipari csoport”) és a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen kutatási csoport (a továbbiakban: „kutatási csoport”);

F.  mivel az Unió az előírások szerint a teljes időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram és a Horizont 2020 költségvetéséből – legfeljebb 470 000 000 euróval járul hozzá az FCH-hoz, illetve 665 000 000 euróval az FCH2-höz, amiből a működési költségekhez rendelt arány nem haladhatja meg a 20 000 000, illetve 38 000 000 eurót;

G.  mivel az FCH esetében az FCH ipari csoport és az N.ERGHY közös hozzájárulása a működési költségek 50%-a; az N.ERGHY saját hozzájárulása pedig a működési költségek tizenketted része, és mindkettőnek legalább az uniós támogatással egyenértékű természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

H.  mivel az FCH2 esetében a NEW-IG ipari csoport és a kutatási csoport közös hozzájárulása a működési költségek 43%-át, illetve 7%-át teszik ki, és mindkettőnek legalább 285 000 000 eurónyi természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése túl sok általános észrevételen alapul gyakorlati, konkrét észrevételek helyett; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára – beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását – valamint az eredményekre és a végrehajtásra;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy az FCH és az FCH2 által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos volt; megjegyzi, hogy a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés az FCH és az FCH2 teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2014. évi jelentése (a továbbiakban: „a Számvevőszék jelentése”) szerint az FCH 2014-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményét;

5.  rámutat az FCH és az FCH2 közös vállalkozások által elvégzett utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos információk hiányára; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőben a jelentésekbe foglaljon információkat az elvégzett utólagos ellenőrzésekről, az érintett teljes összegekről és a megállapításokról;

6.  elismeri a 2014. évi éves tevékenységi jelentésből, hogy 2014-ben az FCH2 22 új ellenőrzés elindításával folytatta az utólagos ellenőrzéseket; üdvözli a pozitív eredményeket, amelyek szerint 2% alatti a fennmaradó hibaarány;

7.  megjegyzi, hogy az FCH hetedik keretprogramból finanszírozott programjai még folyamatban vannak; nyugtázza, hogy ezek az előirányzatok 2016 végéig rendelkezésre állnak az FCH pénzügyi szabályzata miatt, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb három évig a költségvetésből való törlésüket követően a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat újból beillesszék az FCH költségvetésébe; ösztönzi az FCH-t, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

8.  megjegyzi, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az FCH 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 112 064 990 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 95 952 176 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott,

9.  hangsúlyozza, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint év végéig a költségvetés végrehajtása az összes finanszírozási forrás tekintetében elérte a 98,48%-ot a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében, illetve a 74,52%-ot a kifizetések végrehajtása tekintetében; úgy véli, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos információk egyértelmű elválasztása hiányában e mutatók nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését; felhívja a Számvevőszéket, hogy az elkövetkezendő jelentésekben külön-külön adjon tájékoztatást a hetedik keretprogram, illetve a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról;

10.  megjegyzi, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint a hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 98,13 %-os (256 893 749,15 euróból 252 106 348,47 euró), a kifizetések tekintetében pedig 65,84 %-os (68 309 937,03 euróból 44 981 766,61 euró); megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 100%-os (96 154 619,50 euróból 96 154 619,50 euró), a kifizetések tekintetében pedig 0%-os;

11.  sajnálatosnak tartja, hogy nem áll rendelkezésre információ a természetbeni és készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jelentésekben a jövőben külön-külön foglalkozzon az értékelési eljárással, illetve a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénz-hozzájárulásokkal;

12.  üdvözli az FCH által a természetbeni hozzájárulások szintjéről, valamint a tagok hetedik keretprogramhoz kapcsoló feladatainak végrehajtásáról készített értékelést;

Pályázati felhívások

13.  üdvözli, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az aláírt támogatási megállapodások közül 61 költségigénylést validáltak 2014-ben, amelyek összesen 551 kedvezményezettet érintenek a hetedik keretprogramhoz kapcsolódóan; hangsúlyozza, hogy 2014. januártól decemberig 71 projekt esetében zárult le jelentéstételi időszak;

14.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2014. december 31-én az FCH hetedik keretprogram szerinti programja a 2008 és 2013 között lebonyolított hét darab éves pályázati felhívás eredményeként 155 támogatási megállapodást tartalmazott; megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a Horizont 2020 program keretében kötött első támogatási megállapodásokat 2015-ben fogják aláírni;

15.  üdvözli, hogy az FCH erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egyértelmű becslések álljanak rendelkezésre az üzemanyagcellás autóbuszok iránti európai keresletről;

16.  rámutat, hogy 2014 májusában az FCH2 átvette az FCH tevékenységét; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő egyértelmű információ az FCH-projektek végrehajtásának állapotáról (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési tervek);

Jogi keret

17.  megjegyzi, hogy az FCH2 pénzügyi szabályzatát 2014. június 30-án fogadták el a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-minta alapján, az 559/2014/EU rendelet követelményeinek figyelembevételével;

Belső kontrollrendszerek

18.  tudomásul veszi a kutatási eredményeik felhasználására és terjesztésére vonatkozó korlátozott hatókörű áttekintésről szóló jelentéstervezetét, amelyet az FCH2 belső ellenőrzési szolgálata készített, és amely új iránymutatásokat és mintákat határoz meg a külső értékelőkkel tartott félidei áttekintő találkozók számára;

Nyomon követés és jelentéstétel

19.  üdvözli, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az FCH2 2011 óta évente közzétette a programok áttekintéséről szóló jelentését, amelynek célja az FCH2 által finanszírozott projektportfólió eredményeinek felmérése a stratégiai célkitűzések tükrében;

20.  üdvözli, hogy az FCH2 közzétette az FCH tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól szóló jelentést;

21.  üdvözli, hogy 2014. évi éves tevékenységi jelentése szerint az FCH2-re való átállás miatt a 2014. évre vonatkozó fő célkitűzések új dinamikát adtak a vizuális identitásnak, és sor került a honlap fejlesztésére, valamint javult az ismertség és a láthatóság;

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  HL C 422., 2015.12.17., 51. o.

(2)

  HL C 422., 2015.12.17., 53. o.

(3)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

  HL L 153., 2008.6.12., 1. o.

(5)

  HL L 169., 2014.6.7., 108. o.

(6)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(8)

  HL C 422., 2015.12.17., 51. o.

(9)

  HL C 422., 2015.12.17., 53. o.

(10)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

  HL L 153., 2008.6.12., 1. o.

(12)

  HL L 169., 2014.6.7., 108. o.

(13)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(15)

  Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.).

(16)

  A második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).

Jogi nyilatkozat