Eljárás : 2015/2170(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0084/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0084/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0162

JELENTÉS     
PDF 444kWORD 93k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2170(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a központnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a központnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a központ) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 56 268 041 EUR volt, ami 2013-hoz képest 7,81 %-os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

-  a központ és a befogadó tagállam a székhelyre vonatkozó megállapodást írt alá;

-  egyszerűsíteni fogja a hozzáférést a vezetőségre vonatkozó dokumentációhoz a honlapjának 2017-ig történő megújítására irányuló terv keretében;

-  2013 óta kétszer térített vissza pénzt ügyfelek számára 4 900 000 EUR összértékben, a költségvetési többlet csökkentésére irányuló intézkedések részeként;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 79,34 %-os volt, ami 2013-hoz képest 4,13 %-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 71,97 %-os volt, ami 2013-hoz képest 5,71 %-os csökkenést jelent;

3.  a Számvevőszék tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a központ készpénzállománya 2013. és 2014. év vége között 40 000 000 euróról 44 000 000 euróra emelkedett; megállapítja, hogy a költségvetési többlet és a tartalékok 37 500 000 euróról 40 400 000 euróra növekedtek, ami azt jelzi, hogy lehetőség nyílik az árak csökkentésére; aggodalommal jegyzi meg, hogy a költségvetési többlet visszatérő jelenség a központnál; elismeri azonban a központ által e tendencia megfordítására tett pozitív lépéseket;

4.  tudomásul veszi a központ által közölt információt, miszerint oldalankénti átlagára 2013. és 2014. második fele között 2%-kal csökkent; megjegyzi azonban, hogy a „lektorálás” oldalankénti díja ugyanebben az időszakban 23%-kal növekedett; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot azokról a feltételekről, amelyek alapján a 2014-es pénzügyi évben megállapította díjszabását; kéri a központot, hogy nyújtson naprakész információt a jelenlegi díjakról, bankbetéteiről és többletéről;

Belső ellenőrzés

5.  tudomásul veszi a központ közlését, amely szerint 2014 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által adott öt ajánlás még mindig nem került lezárásra; a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy korrekciós intézkedéseket tett és két ajánlást lezárt; tudomásul veszi továbbá, hogy a fennmaradó két „nagyon fontos” minősítésű ajánlás, továbbá egy „fontos” minősítésű ajánlás végrehajtás előtt áll; felhívja a központot, hogy minél előbb hajtsa végre a fennmaradó ajánlásokat, és erről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

Belsőkontroll-rendszerek

6.  tudomásul veszi, hogy a központ megfelel a belsőkontroll-standardok 80%-ának, mivel jelentős erőfeszítéseket tett a belsőkontroll-standardokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtására; megjegyzi továbbá, hogy a központnak a Drosbach épületbe való költözése miatt jelentős módosításokra volt szükség a központ üzletmenet-folytonossági tervében; megjegyzi, hogy több kulcsfontosságú tag távozása a központ vezetőségéből hátrányosan érintette az üzletmenetfolytonosság-menedzsment időben történő végrehajtását, ami késlekedéshez vezetett az üzleti hatásvizsgálat felülvizsgálata és naprakésszé tétele során;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  tudomásul veszi a központ kijelentését, miszerint dolgozik az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az uniós decentralizált ügynökségek számára a csalás elleni stratégiákról szóló útmutatásain alapuló stratégia kialakításán és végrehajtásán; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

8  kijelenti, hogy a központ éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a központot, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Teljesítmény

9.  elégedetten veszi tudomásul a központ által a más szolgálatokkal megosztott szolgáltatások révén kialakított szinergiákat; különösen elégedett a központ és az Európai Vasúti Ügynökség közti együttműködéssel, amely révén a központ otthont ad a vasúti ügynökség katasztrófa-elhárítási rendszerének, amely lehetővé teszi megtakarítások elérését és mindkét testület biztonsági szintjének növelését;

10.  üdvözli, hogy a központ a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal közösen tervezi a közösségi védjegyek előzetes feldolgozását a fordítási memóriák megosztása és a két szervezet munkafolyamatainak összehangolása érdekében, ami biztosítja a folyamat átláthatóságát és hatékonyságát; tudomásul veszi, hogy ez ügyben nem született végső döntés a 2014-es üzleti év során; nyugtázza, hogy mindkét szervezet jóváhagyta a projekt folytatását 2015-ben; támogatja a megállapodást, és kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a kezdeményezés alakulásáról;

Egyéb megjegyzések

11.  elégedetten veszi tudomásul a központ 2014-ben indult alkalmazkodóképességi projektjét, amelynek célja a személyzet rugalmasságának növelése és az észlelt készségbeli hiányok pótlása; megállapítja, hogy a központ oktatókból álló listát állított össze, és megkezdte az oktatás terén kijelölt lépések végrehajtását; megállapítja, hogy a 2015 végén készült felmérés az egyes szekciókban legalább két ember által birtokolt készségekről kimutatta, hogy arányuk jelentősen nőtt, 76,50%-ot mutat, szemben a 2014-es 65,46%-kal;

12.  elégedetten veszi tudomásul a központ szándékát a fordítások minőségbiztosításának és az ügyfelek visszajelzéseit kezelő rendszer fejlesztésére;

13.  tudomásul veszi a központ közlését, amely szerint bevezetett egy új költségvetés-tervezési és ellenőrzési eszközt, amelyet a 2015. évi költségvetés előkészítésére használt, valamint a fordítási munkafolyamatot kezelő új „e-CdT” rendszert és egy új fordítástámogató számítógépes programot;

°

°  °

14.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx. xxxx-i] állásfoglalására(13).

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 33. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 33. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 33. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 33. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat