Eljárás : 2015/2187(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.37
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0173

JELENTÉS     
PDF 541kWORD 113k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2187(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát(2), valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0085/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0085/2016),

1.  mentesítést ad a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 168. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 168. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát(2), valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0085/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0085/2016),

1.  megállapítja, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0085/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (az intézet) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 7 340 081 euró volt, ami 2013-hez képest 3,08%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

1.  emlékeztet arra, hogy az intézetet azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, például mindenekelőtt a nemek közötti egyenlőségnek az összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése révén, hogy küzdelmet folytasson a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés ellen, valamint hogy növelje az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságát; megelégedéssel nyugtázza, hogy 2014-ben az intézet a tervezett eredményeinek 95 %-át megvalósította; hangsúlyozza, hogy az intézet célkitűzései és feladatai szükségessé teszik külön jogalanyként való fenntartását az Unió intézményi keretén belül;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,04%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,46%-os volt; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 71,91%-os volt, ami az előző évhez képest 1,75%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  üdvözli az átvitt lekötött előirányzatok átfogó szintjének a 2012-es 2 500 000 euróról (32%) és a 2013-as 2 200 000 euróról (29%) 2014-ben 1 900 000 euróra (27%) történt további csökkenését; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az átvitelek szintje a III. cím (operatív kiadások) esetében magas, 1 800 000 euró (54%) volt; elismeri, hogy az átvitelek fő oka a felmérésekre és tanulmányokra vonatkozó közbeszerzés késedelmes volta, valamint a folyamatban lévő tanulmányok voltak, amelyeket terv szerint 2015-ben véglegesítettek volna; tudomásul veszi, hogy az operatív előirányzatok terén a késedelmek gyakran az intézet hatáskörén kívül eső körülmények miatt következnek be; felszólítja ugyanakkor az intézetet, hogy továbbra is törekedjen az átvitelek összegének csökkentésére az operatív költségvetésben az évenkéntiség költségvetési elvének tiszteletben tartása érdekében;

4.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 2 167 128 eurót vittek át; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2013-as átvitelek mindössze 1,76%-át törölték;

5.  felszólítja az intézetet, hogy a jövőben az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat tartsa a lehető legalacsonyabb szinten;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megjegyzi, hogy az intézet közbeszerzési szerződéseit a lehető legszélesebb körben pályáztatták, míg az alacsony értékű szerződésekre vonatkozó tárgyalásos eljárások esetében a meghívott pályázók számát úgy állapították meg, hogy biztosítsák a nyilvánosság és arányosság közti egyensúlyt; megjegyzi továbbá, hogy 47, összesen 3 217 653 euró értékű operatív közbeszerzési eljárás zárult le, míg a 2014-es működési költségvetés többi részét fordításra, a szakértőknek fizetett napidíjakra, személyzeti kiküldetésekre és számla ellenében történő eseti beszerzésekre fordították;

7.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az év végén az intézet létszámtervében 29 álláshely volt, melyek mindegyike be volt töltve; megállapítja, hogy az intézet a létszámcsökkentést és a munkavégzés alakuló prioritásait előre látva az előző évhez képest eggyel csökkentette álláshelyeinek számát, míg a 2016–2017-es időszakra további két ideiglenes álláshely megszüntetését irányozza elő; megállapítja, hogy e csökkentésekkel a teljes létszámterv csökkentése eléri a 10%-ot;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8  felhívja a figyelmet arra, hogy az intézetnek ellenőriznie kell a tagok, az adminisztratív személyzet és a szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatait, és haladéktalanul nyilvánosságra kell hoznia az érintett jelentést;

Belső ellenőrzés

9.  nyugtázza, hogy az intézet 2014 decemberében a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által 2013-ban végzett kockázatelemzés során megállapított magas kockázatú területekre vonatkozó cselekvési tervet nyújtott be a belső ellenőrzési szolgálathoz; nyugtázza, hogy az év végére valamennyi folyamatot a megállapított határidőn belül megfelelően végrehajtották;

10.  megjegyzi, hogy az IAS 2014 márciusában éves belső ellenőrzési jelentést készített az intézetnél a 2013-as pénzügyi évről; megelégedéssel nyugtázza, hogy az IAS nem tett „kritikus” vagy „nagyon fontos” ajánlást; megállapítja, hogy a teljes körű kockázatfelmérést követően az IAS a 2015–2017 időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervet készített, melyet jóváhagyott az intézet igazgatótanácsa; megállapítja, hogy az IAS 2015. áprilisi jelentésében megerősíti, hogy a függőben lévő ajánlások egyike sem „kritikus” vagy „nagyon fontos” minősítésű;

Belső kontrollrendszerek

11.  megállapítja, hogy az intézet – belső ellenőrzési standardjainak végrehajtása keretében – a minőségirányítási keret elfogadására, egy utólagos ellenőrzési rendszer végrehajtására, a csalásellenes és zaklatásellenes környezet megerősítésére, valamint üzletmenet-folytonossági tervének alakítására összpontosított; megjegyzi, hogy bizonyos intézkedéseket hatékonyan végrehajtottak 2014-ig, míg másokat 2015-ben folytatni fognak;

Egyéb megjegyzések

12.  megjegyzi, hogy az intézet meghatározott témákról rendszeresen konzultál a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságával a képviselőkkel fenntartott közvetlen kapcsolat révén vagy összekötőkön keresztül; megjegyzi továbbá, hogy az intézet részt vesz a Bizottság (Eurostat) munkacsoportjaiban a szinergiák felderítése érdekében, illetve, hogy tanácsot nyújtson szakmai kérdések, az adatgyűjtés nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szempontjai és a harmonizáció vonatkozásában; tudomásul veszi, hogy az intézet szorosan együttműködik az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvánnyal (Eurofound); megállapítja, hogy ez tükröződik a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatóban és az intézetnek a Tanács elnöksége számára készített pekingi jelentésében;

13.  felszólítja az intézetet, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

14.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az intézet a szinergiákra törekszik bizonyos feladatok összevonása és más ügynökségekkel megosztott szolgáltatások bevezetése révén; különösen kiemeli az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (Frontex) az utólagos ellenőrzések terén bevezetett, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást;

15.  üdvözli az intézet és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság között fennálló eredményes együttműködést; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az intézet által kidolgozott mutatót is;

°

°  °

16.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 4-i állásfoglalására(7).

29.1.2016

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2187(DEC))

A vélemény előadója: Barbara Matera

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, például mindenekelőtt a nemek közötti egyenlőségnek az összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése révén, hogy küzdelmet folytasson a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés ellen, valamint hogy növelje az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságát; megelégedéssel nyugtázza, hogy 2014-ben az EIGE a tervezett eredményeinek 95%-át megvalósította; hangsúlyozza, hogy az intézet célkitűzései és feladatai szükségessé teszik külön jogalanyként való fenntartását az uniós intézményi kereten belül;

2.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az EIGE éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat;

3.  hangsúlyozza a Számvevőszék véleményét, mely szerint az EIGE 2014. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  örömmel látja, hogy 2014-ben a lekötött előirányzatok aránya összesen 99,04% volt, a költségvetés végrehajtási aránya összességében elérte a 77,97%-ot és az év végére a személyzeti létszámtervben szereplő összes álláshelyet betöltötték;

5.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (operatív kiadások) esetében a 2013-as szinthez képest (56%) javult, ám továbbra is magas (54%); a Számvevőszék megállapítása szerint ennek fő okai a felmérések és tanulmányok késedelmes beszerzése, valamint a folyamatban lévő, 2015-ben várhatóan lezáruló tanulmányok; megállapítja, hogy az operatív előirányzatokkal kapcsolatos késedelmek esetenként nem az EIGE ellenőrzése alatt álló körülményekből adódtak; sürgeti az EIGE-t, hogy folytassa a késedelmek fokozatos csökkentésére irányuló erőfeszítéseit;

6.  megelégedéssel nyugtázza az EIGE 2015–2017 közötti időszakra szóló stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadását és a kapcsolódó cselekvési tervbe foglalt fellépések azt követő részleges vagy teljes végrehajtását;

7.  üdvözli az EIGE és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság között fennálló eredményes együttműködést; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az EIGE kutatási tevékenysége tekintetében, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az EIGE által kidolgozott mutatót is;

8.  véleménye szerint a rendelkezésre álló adatok alapján megadható a mentesítés az EIGE ügyvezető igazgatója számára az intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 168. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 168. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat