Eljárás : 2015/2188(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0090/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0090/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.31
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0167

JELENTÉS     
PDF 635kWORD 127k
7.4.2016
PE 569.745v03-00 A8-0090/2016

az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2188(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0086/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0086/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Bankhatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a hatóság) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 33 599 863 euró volt, ami 29,39%-os növekedést jelent 2013-hoz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre; mivel a hatóságot az Unió (40%) és a tagállamok (60%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2013-as számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – kiigazító intézkedéseket tettek, melyek többsége lezárásra is került, és a megjegyzés jelenleg „folyamatban” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében szereplő két megjegyzés jelenleg „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,81%-os volt, ami 2013-hoz képest 2,28%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 83,94 %-os volt, ami 8,60%-os növekedést jelent; a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a költségvetés-végrehajtási arány javulását a jobb költségvetés-tervezés és -ellenőrzés eredményezte;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a hatóság a 2013-as 16,5%-ról 2014-ben 15,9%-ra csökkentette a lekötött előirányzatok átvitelének általános szintjét; nyugtázza, hogy a II. cím esetében a lekötött előirányzatok átvitele elérte a 3 431 070 eurót, és hogy ez főként azzal volt kapcsolatos, hogy a hatóság 2014 decemberében új helyiségekbe költözött;

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság még inkább a pénzügyi évhez igazította az informatikai szerződéseit, annak érdekében, hogy csökkentse az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások tervezett beszerzéséhez kapcsolódó átvitelek szintjét; megállapítja, hogy az informatikai szerződésekkel összefüggő átvitelek aránya 2013-hoz képest 9%-kal csökkent;

5.  kiemeli a 2013-ról átvitt lekötött előirányzatok végrehajtásának szintjét, ami 92%-ot ért el; rámutat, hogy a hatóság csak azért nem érte el a 95%-os célkitűzést, mert az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatások terén árcsökkenés következett be;

Átcsoportosítások

6.  tudomásul veszi a hatóság éves jelentéséből, hogy igazgatótanácsa jóváhagyta a 2014 során végrehajtott öt költségvetési átcsoportosítást, melyek meghaladták a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(13) 27. cikkében említett határértéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi a hatóság éves jelentéséből, hogy a betöltött álláshelyek száma 146; üdvözli, hogy a hatóság hangsúlyt fektet arra, hogy erőforrásait a főbb tevékenységi területeihez rendelje; hangsúlyozza, hogy minden, a hatóság megbízatásának közvetlen végrehajtásához kapcsolódó négy álláshelyre csak egy igazgatási pozíció jut;

8.  kéri a hatóságot, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumot, hogy összeférhetetlenség esetén kizárjon vállalatokat a részvételből, mivel ez lényeges az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  nyugtázza, hogy a hatóság felügyelőbizottsági tagjainak és megfigyelőinek, az igazgatótanácsnak és a hatóság vezetőségének szándéknyilatkozatát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a hatóság honlapján; nyugtázza, hogy a személyzet érdekeltségi nyilatkozatát évente összegyűjtik és azt az etikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő értékeli;

10.  ösztönzi a hatóságot, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a személyzete körében hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és a felvételi eljárásokba és teljesítményértékelésekbe kötelezően megvitatandó elemként foglalja bele a feddhetetlenséget és az átláthatóságot;

11.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

12.  nyugtázza, hogy a hatóság csalás elleni stratégiáját 2015 áprilisában elfogadták, és 2015 és 2017 között végrehajtják;

13.  nyugtázza, hogy a hatóság végrehajtotta a függetlenséggel és a döntéshozatali eljárásokkal kapcsolatos politikához tartozó eljárásokat, annak biztosítása céljából, hogy az új tagok és megfigyelők megtegyék a szükséges nyilatkozatokat; nyugtázza továbbá, hogy a lemondott tagokat és megfigyelőket emlékeztetik fennálló kötelezettségeikre;

14.  kéri, hogy a hatóság hajtsa végre a személyzeti szabályzat 16. cikkét azzal, hogy a szolgálatot elhagyó vezető tisztviselőkről évente információkat, továbbá egy összeférhetetlenségi jegyzéket tesz közzé;

Belső ellenőrzés

15.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az informatikai projektek kezelésére vonatkozó korlátozott felülvizsgálatot végzett; nyugtázza továbbá, hogy a négy megállapításból egyiket sem ítélték kritikusnak; nyugtázza, hogy a megállapítások nyomán elfogadott cselekvési tervet a hatóság már teljes mértékben végrehajtotta; elismeri, hogy 2014 során egyetlen kritikus ajánlást sem tettek vagy zártak le, és hogy 2015. január 1-jén nem volt lezáratlan kritikus ajánlás;

Teljesítmény

16.  tudomásul veszi, hogy a hatóság szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal valamennyi támogatási feladat során az adminisztratív költségek lehetséges csökkentése, a szinergiák erősítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében; várakozással tekint a hatóság további, a más decentralizált ügynökségekkel való együttműködés fokozására tett erőfeszítései elé;

17.  megállapítja, hogy a hatóság a Bizottság által biztosított könyvelési rendszereket alkalmazza, amelyeket a számvitelért felelős tisztviselő hagyott jóvá egy független könyvelési cég által elvégzett, a rendszerekre, a pénzügyi folyamatokra és a könyvelési rendszerek áttekintésére kiterjedő elemzés alapján; megállapítja továbbá, hogy e rendszerek hatékonyságának fokozása érdekében 2014-ben végrehajtották a kiküldetésekkel kapcsolatos tömeges kifizetésekre vonatkozó változtatásokat, és bevezették és sikeresen tesztelték a számlák elektronikus befogadását;

Egyéb megjegyzések

18.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

19.  hangsúlyozza, hogy a hatóság lényeges szerepet tölt be a belső piacon a közös felügyeleti rendszer előmozdítása terén a pénzügyi stabilitás, az összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb pénzügyi piac, valamint a magas fokú fogyasztóvédelem Unión belüli biztosítása érdekében a tisztességesség és az átláthatóság előmozdítása révén a termékek és pénzügyi szolgáltatások piacán;

20.  hangsúlyozza, hogy a hatóság munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

21.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján a hatóságnak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

22.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy a hatóság által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

23.  hangsúlyozza, hogy a hatóság forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

24.  tudomásul veszi a Számvevőszék 2014/05. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint a hatóság számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett további feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését minden esetben részletesen meg kell indokolni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

25.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – a hatóságnak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan, megfelelő időben tájékoztatnia kell a Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

26.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor a hatóságnak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

27.  sajnálatosnak tartja, hogy a hatóságnak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

28.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azok kiszivárogtatásra kerültek a szélesebb nyilvánossághoz, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

29.  arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere – amely jelentős mértékben támaszkodik az illetékes nemzeti hatóságoktól érkező hozzájárulásokra – nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban vezessen be másfajta finanszírozási megállapodást, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

30.  felhívja a hatóságot, hogy a prudenciális képletek kalibrálásával kapcsolatosan tervezett tanácsokra vagy technikai standardokra vonatkozó, a Parlament számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki a kalibrációk során használt adatokra és módszertanra vonatkozó részletes ismertetővel;

31.  üdvözli, hogy nőtt a hatóság érdekelt felekkel tartott megbeszéléseinek átláthatósága;

°

°  °

32.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx xxxx-i] (14)állásfoglalására.

25.2.2016

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2188(DEC))

A vélemény előadója: Markus Ferber

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) és ennek részeként az Európai Bankhatóság (EBH) létrehozására irányuló törekvések fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

2.  hangsúlyozza, hogy az EBH lényeges szerepet tölt be a belső piacon a közös felügyeleti rendszer előmozdítása terén a pénzügyi stabilitás, az összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb pénzügyi piac, valamint a magas fokú fogyasztóvédelem Unión belüli biztosítása érdekében a tisztességesség és az átláthatóság előmozdításával a termékek és pénzügyi szolgáltatások piacán;

3.  hangsúlyozza, hogy az EBH munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

4.  hangsúlyozza, hogy az EBH-nak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján az EBH-nak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

5.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy az EBH által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

6.  elismeri, hogy az Európai Számvevőszék véleménye szerint az EBH 2014. december 31-én záródó évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

7.  hangsúlyozza, hogy az EBH forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

8.  tudomásul veszi az Európai Számvevőszék 5/2014. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint az EBH számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már az EBH-ra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett további feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EBH eszköztárának esetleges bővülését minden esetben részletesen meg kell indokolni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

9.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – az EBH-nak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor az EBH-nak megfelelő időben, rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

10.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor az EBH-nak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

11.  sajnálatosnak tartja, hogy az EBH-nak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

12.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azok kiszivárogtatásra kerültek a szélesebb nyilvánossághoz, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

13.  úgy véli, hogy az EBH vegyes finanszírozási rendszere, amely jelentős mértékben az illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásain alapul, nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban vezessen be másfajta finanszírozási megállapodást, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

14.  felhívja az EBH-t, hogy a prudenciális képletek megállapításával kapcsolatban adott tanácsok tervezetére vagy technikai szabványokra vonatkozóan az EP számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki az ilyen tevékenységek során használt adatok és módszertan teljes körű leírásával;

15.  üdvözli, hogy nőtt az EBH érdekelt felekkel tartott megbeszéléseinek átláthatósága.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

22.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

3

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Agea

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 111. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 111. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. .o

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 111. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 111. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. .o

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(14)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat