Proċedura : 2015/2198(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0094/2016

Testi mressqa :

A8-0094/2016

Dibattiti :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Votazzjonijiet :

PV 28/04/2016 - 4.57
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0193

RAPPORT     
PDF 685kWORD 107k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014

(2015/2198(DEC))

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

 1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW


1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014

(2015/2198(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Impriża Konġunta(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05587/2016 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(3), u b'mod partikolari l-Artikolu 209 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008 tal-20 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2(5), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(2) u l-Artikolu 12 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta' sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0094/2016),

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014

(2015/2198(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Impriża Konġunta(8),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(9) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05587/2016 – C8-0054/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(10), u b'mod partikolari l-Artikolu 209 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008 tal-20 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky(11),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2(12), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(2) u l-Artikolu 12 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(13),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2014 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar il-Mudell tar-Regolament Finanzjarju għal korpi ta' sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0094/2016),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014

(2015/2198(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0094/2016),

A.  billi l-Impriża Konġunta Clean Sky ("l-Impriża Konġunta") bdiet taħdem b'mod awtonomu fis-16 ta' Novembru 2009,

B.  billi, bl-għan li jiġu ffinalizzati l-attivitajiet ta' riċerka tas-Seba' Programm Kwadru (FP7), ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014(15) issostitwixxa l-Impriża Konġunta Clean Sky bl-Impriża Konġunta Clean Sky 2 b'seħħ mis-27 ta' Ġunju 2014, u estenda l-eżistenza tal-Impriża Konġunta għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2024,

C.  billi l-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta huma l-Unjoni Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, u sħab industrijali, bħall-mexxejja tad-"Dimostraturi tat-Teknoloġija Integrata" għal Clean Sky, flimkien mal-membri assoċjati tagħhom, kif ukoll il-Mexxejja u l-Assoċjati elenkati u s-Sħab Ewlenin magħżula skont ir-Regolament (UE) Nru 558/2014,

D.  billi l-kontribuzzjoni massima mill-Unjoni Ewropea għall-Impriża Konġunta Clean Sky hi ta' EUR 800 000 000, li għandhom jitħallsu mill-baġit tas-Seba' Programm Kwadru, u dik għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 hi ta' EUR 1 755 000 000 li għandhom jitħallsu mill-baġit ta' Orizzont 2020, waqt li l-proporzjon tagħhom assenjat għal spejjeż ġestjonali ma jistax jaqbeż EUR 39 000 000,

E.  billi l-membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky apparti l-Kummissjoni għandhom jikkontribwixxu 50 % tal-ispejjeż ġestjonali u għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż operattivi permezz ta' kontribuzzjonijiet in natura ekwivalenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni,

F.  billi l-Mexxejja u s-Sħab Ewlenin tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandhom jikkontribwixxu EUR 2 193 700 000 tul il-perjodu ta' eżistenza tal-Impriża Konġunta, inklużi kontribuzzjonijiet għal Attivitajiet Addizzjonali ta' mill-inqas EUR 965 200 000 tul l-istess perjodu li jikkonsistu minn kontribuzzjoniin natura u 50 % fi flus tal-ispejjeż ġestjonali fi flus,

Ġenerali

1.  Jinnota li r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri huwa bbażat fuq wisq rimarki ġenerali għad-detriment ta' rimarki vijabbli u speċifiċi; jappella għalhekk biex isir awditu li jkun iktar iffokat fuq il-prestazzjoni finanzjarja annwali, fuq l-istatus ta' implimentazzjoni tal-proġetti pluriennali (inkluża preżentazzjoni ċara tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena rispettiva u għas-snin preċedenti) u fuq ir-riżultati u l-implimentazzjoni tagħhom;

2.  Jinnota li l-Istituzzjonijiet u l-Korpi huma rikjesti jipproduċu Rapport dwar il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja kull sena, u li l-informazzjoni pprovduta mill-Impriża Konġunta f'dan ir-rapport kienet nieqsa mill-armonizzazzjoni u spiss ma kinitx kompluta; qed tiġi rikjesta gwida mill-Kummissjoni fir-rigward tan-natura u l-kontenut tar-rapport;

3.  Jieħu nota tal-fatt li l-programm ta' ħidma tal-Qorti tal-Awdituri tal-2016 jinkludi rapport speċjali dwar l-awditjar tal-prestazzjoni tal-Impriżi Konġunti;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

4.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li l-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta għall-2014 jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta' Diċembru 2014, kif ukoll ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha u l-flussi ta' flusha għas-sena li kienet għadha kif intemmet, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regoli Finanzjarji tagħha(16);

5.  Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta ("ir-Rapport tal-Qorti"), indikat li t-tranżazzjonijiet ta' bażi għall-kontijiet annwali kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha(17);

6.  Jinnota n-nuqqas ta' informazzjoni fir-rigward tal-awditi ex post imwettqa mill-Impriża Konġunta Clean Sky u l-Impriża Konġunta Clean Sky 2; jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex, fir-rapporti tas-snin futuri, tinkludi informazzjoni rigward l-għadd ta' awditi ex post, l-ammonti totali koperti u s-sejbiet; jinnota li r-Rapport Annwali tal-Impriża Konġunta jinkludi t-tali informazzjoni;

7.  Jieħu nota tal-fatt li l-baġit finali tal-Impriża Konġunta għall-2014 kien jammonta għal EUR 229 241 765, inklużi EUR 27 640 836 ta' approprjazzjonijiet mhux użati riportati mill-2013; jinnota, barra minn hekk, li l-Impriża Konġunta implimentat EUR 189 316 793 (82,58 %) f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 153 567 377 (90,19 %) f'approprjazzjonijiet ta' pagament(18);

8.  Jinnota li l-programm tal-Impriża Konġunta Clean Sky iffinanzjat taħt l-FP7 għadu għaddej; jieħu nota tal-fatt li dawn l-approprjazzjonijiet jibqgħu disponibbli sal-2016 minħabba r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta li jippermettulha terġa' ddaħħal l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tagħha sa massimu ta' tliet snin wara li jkunu ġew ikkanċellati mill-baġit tal-Impriża Konġunta; jinkoraġġixxi lill-Impriża Konġunta twettaq b'attenzjoni l-ippjanar baġitarju tagħha, filwaqt li tqis kif dovut il-proċess parallel;

9.  Jikkunsidra li, peress li r-rapport tal-Qorti ma jipprovdix separazzjoni ċara bejn l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni tal-FP7 u Orizzont 2020, dawn l-indikaturi (approprjazzjonijiet u impenji) ma jiżgurawx evalwazzjoni reali tal-prestazzjoni; jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex fir-rapporti futuri tinkludi informazzjoni rigward l-eżekuzzjoni tal-baġit taħt l-FP7 u, b'mod separat, taħt Orizzont 2020; jinnota li r-rapport annwali tal-Impriża Konġunta qed jippreżenta t-tali informazzjoni;

10.  Jinnota li l-eżekuzzjoni tal-baġit allokat għall-FP7 (Titolu III) hi ta' 95,2 % għall-impenji (EUR 87 800 000 minn EUR 92 200 000) u 92,5 % għall-pagamenti (EUR 112 900 000 minn EUR 122 200 000); l-eżekuzzjoni tal-baġit allokat għal Orizzont 2020 (Titolu IV) hi ta' 92,5 % għall-impenji (EUR 95 300 000 minn EUR 103 000 000) u 81,1 % għall-pagamenti (EUR 20 500 000 minn EUR 25 000 000)(19); jistenna li l-Impriża Konġunta tipprovdi kjarifika ulterjuri lill-awtorità ta' kwittanza rigward din il-kwistjoni;

11.  Jiddispjaċih li r-rapport tal-Qorti jipprovdi informazzjoni limitata rigward il-kontribuzzjonijiet in natura/fi flus; jappella lill-Qorti tal-Awdituri biex fir-rapporti futuri tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-proċedura ta' evalwazzjoni u l-livell ta' kontribuzzjonijiet in natura/fi flus għall-FP7 u għal Orizzont 2020, li għandhom jiġu ppreżentati b'mod separat;

12.  Jinnota li l-membri privati jistgħu jipprovdu l-kontribuzzjoniin natura tagħhom b'żewġ modi taħt il-programm Orizzont 2020; jinnota li, wara t-tnedija tal-programm tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, it-total tal-kontribuzzjonijiet in natura kien ta' EUR 87 413 513; jieħu nota, barra minn hekk, li l-kontribuzzjoniin natura vvalidata taħt il-Programm FP7 kienet ta' EUR 448 424 340,47 (20), (21);

13.  Jinnota mir-rapport tal-Qorti li l-limiti ta' żmien għall-pagamenti mhux dejjem ġew rispettati, speċjalment fil-qasam tal-Ftehimiet ta' Għotja għas-Sħab, u dan wassal għal penalitajiet ta' EUR 41 000 fl-2014; jirrikonoxxi l-isforz tal-Impriża Konġunta biex tindirizza din il-kwistjoni;

Sejħiet għal proposti

14.  Jieħu nota tal-fatt li l-Impriża Konġunta fetħet l-ewwel sejħa għal proposti (fejn l-allokazzjoni baġitarja għas-sħab għandha tkun mill-inqas 30 % tal-finanzjament operattiv disponibbli tal-UE flimkien ma' sejħiet għal offerti) f'Diċembru 2014(22);

15.  Jinnota li, f'termini ta' volum ta' attivitajiet operattivi, b'kollox ġew iffirmati erbgħa u sebgħin ftehim fl-2014 (64 Ftehim ta' Għotja għas-Sħab iffirmati u 10 Ftehimiet ta' Għotja għall-Membri ffinalizzati) u ġew eżegwiti 302 pagamenti (276 għas-Sħab u 26 għall-Membri - ikopru l-pagamenti individwali għal 201 benefiċjarju)(23);

16.  Jindika li f'Ġunju 2014 l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ħadet f'idejha l-attività tal-Impriża Konġunta Clean Sky; jinnota li r-rapport tal-Qorti ma jinkludix informazzjoni ċara dwar il-qagħda attwali tal-implimentazzjoni tal-proġetti tal-Impriża Konġunta Clean Sky (livell tal-pagamenti, pjan ta' pagament għas-snin li ġejjin);

Qafas ġuridiku

17.  Jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ġew adottati fit-3 ta' Lulju 2014 abbażi tal-mudell tar-regolament finanzjarju għal korpi ta' sħubija pubblika-privata, il-funzjoni ta' awditjar intern, u s-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) u waqt li tqiesu r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 558/2014(24);

Sistemi ta' kontroll intern

18.  Jinnota li, fis-sena finanzjarja 2014, l-IAS iffinalizza awditu tal-aspetti finanzjarji tal-ġestjoni tal-għotjiet; abbażi ta' dak l-awditu, l-IAS ħareġ żewġ rakkomandazzjonijiet importanti ħafna, li għalihom l-Impriża Konġunta rrispondiet billi implimentat pjan ta' azzjoni ddedikat; jinnota li r-rakkomandazzjonijiet kienu jirrigwardaw il-linji gwida għall-validazzjoni ex ante u l-proċess ta' approvazzjoni tar-riżultati tal-proġetti; jinnota li, sa tmiem l-2014, l-azzjonijiet miftiehma għaż-żewġ rakkomandazzjonijiet ġew implimentati (25);

Kunflitti ta' interess

19.  Jinnota, mir-rapport tal-Qorti, li l-proċeduri tal-Impriża Konġunta jibqgħu applikabbli fil-qasam tal-kunflitti ta' interess sakemm il-Kummissjoni tiżviluppa mudell komuni għall-Impriżi Konġunti kollha(26);

Monitoraġġ u rapportar

20.  Jinnota, mir-rapport tal-Qorti, li l-qafas ġuridiku għal Orizzont 2020 jirrikjedi monitoraġġ speċifiku tar-riżultati tar-riċerka, abbażi ta' evidenza kwantitattiva u, fejn xieraq, kwalitattiva; b'mod li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' Orizzont 2020, għandha tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Impriża Konġunta u l-Kummissjoni sabiex jittejbu r-rapportar u d-disseminazzjoni tar-riżultati ta' riċerka(27); jieħu nota tal-fatt li l-Impriża Konġunta nediet attivitajiet konġunti mas-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-approċċ ġenerali għall-implimentazzjoni tal-linji gwida ta' Orizzont 2020 u dwar id-disseminazzjoni tar-riżultati ta' riċerka, u jinkoraġġixxi lill-Impriża Konġunta ttejjeb ulterjorment il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni f'dan ir-rigward;

21.  Jilqa' l-pubblikazzjoni mill-Impriża Konġunta tar-Rapport dwar l-Impatt Soċjoekonomiku tal-Attivitajiet Clean Sky;

22.  Jilqa' l-iffirmar ta' memorandum ta' kooperazzjoni mal-Impriża Konġunta SESAR, li għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rabtiet u s-sinerġiji;

23.  Jilqa' l-fatt, li ġa lejn il-bidu tal-2014, inkisbu wħud mid-dimostraturi importanti tal-Programm Clean Sky taħt finanzjament mill-FP7, bħad-Dimostratur ta' Magni Kbar.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

4.4.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ĠU C 422, 17.12.2015, p. 17.

(2)

  ĠU C 422, 17.12.2015, p. 19.

(3)

  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1

(4)

  ĠU L 30, 4.2.2008, p. 1.

(5)

  ĠU L 169, 7.6.2014, p. 77.

(6)

  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

  ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2.

(8)

  ĠU C 422, 17.12.2015, p. 17.

(9)

  ĠU C 422, 17.12.2015, p. 19.

(10)

  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1

(11)

  ĠU L 30, 4.2.2008, p. 1.

(12)

  ĠU L 169, 7.6.2014, p. 77.

(13)

  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

  ĠU L 38, 7.2.2014, p. 2.

(15)

  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 558/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 77).

(16)

  Ir-Rapport tal-Qorti 2014, p. 7.

(17)

  Ir-Rapport tal-Qorti 2014, p. 7.

(18)

  Il-kontijiet finali u r-rapport ta' Implimentazzjoni Baġitarja tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena 2014, p. 56.

(19)

  Ir-Rapport ta' Attività Annwali 2014, p. 149.

(20)

  Ir-Rapport ta' Attività Annwali 2014, p. 154.

(21)

  Kwittanza 2014 - Ir-rapport dwar il-kontribuzzjonijiet ipprovduti mill-Membri tal-Impriża Konġunta Clean Sky apparti l-Kummissjoni għall-programmi Clean Sky taħt l-FP7 u Orizzont 2020, p. 4.

(22)

  Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-2014, p. 10.

(23)

  Ir-Rapport ta' Attività Annwali 2014, p. 7.

(24)

  Ir-Rapport tal-Qorti 2014, p. 8.

(25)

  Ir-Rapport ta' Attività Annwali 2014, p. 142.

(26)

  Ir-Rapport tal-Qorti 2014, p. 10.

(27)

  Ir-Rapport tal-Qorti 2014, p. 9.

Avviż legali