Eljárás : 2015/2178(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0098/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0098/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.43
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0179

JELENTÉS     
PDF 440kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.757v02-00 A8-0098/2016

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2178(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8–0076/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 223. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 223. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 165., 2013.6.18., 41. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8–0076/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 9 708 297 EUR volt, ami 2013-hoz képest 0,39 %-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 8 820 666 eurót tett ki, ami a 2013-as évhez képest 0,05%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 85,61%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megállapítja a számvevőszéki jelentés alapján, hogy a 2015-re átvitt lekötött előirányzatok teljes összege 1 332 421 EUR volt (az összes előirányzat 15%-a); tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében (igazgatási kiadások) 612 981 eurót (49%) vittek át, ami 10%-os csökkenést jelent az előző évhez képest; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek az ügynökség két irodájának informatikai infrastruktúrájában végrehajtandó, a terveknek megfelelően az év végéhez közel megrendelt beruházásokhoz kapcsolódtak;

3.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 717 927 eurót vittek át; megállapítja, hogy 49 460 euró összegű (6,89 %), a 2013-as évből származó átvitelt töröltek;

Átcsoportosítások

4.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege mind az ügynökség éves jelentése, mind a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy 2014 végén 62 fő volt a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományban; megállapítja továbbá, hogy 2014-ben három alkalmazott hagyta el az ügynökséget, tíz álláshirdetést tettek közzé és hét alkalmazottat vettek fel;

6.  megállapítja, hogy az ügynökség kihívásokkal néz szembe a tevékenységeit előmozdító, megfelelően képzett személyzet vonzása és megtartása terén, főként amiatt, hogy irodája Krétán található, ahol kihívást jelent a nemzetközi oktatás; tudomásul veszi, hogy az ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kötött az athéni irodában dolgozó alkalmazottak gyermekeit oktató összes magániskolával, mivel ott egyetlen európai iskola sem található; megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság és az ügynökség között új megbízási és szolgáltatási megállapodás jött létre, amely részletesen szabályozza az ügynökség alkalmazottainak gyermekeit oktató európai iskolák finanszírozását;

7.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint az ügynökség 2014-ben – első alkalommal – munkaügyi átvilágítást végzett az ügynökségek számára elfogadott közös módszertan alkalmazásával; megállapítja továbbá, hogy az átvilágítás szerint az ügynökség személyzetének 68%-a látja el az operatív feladatokat, 22% végez adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokat, továbbá 10% rendelkezik semleges feladatkörrel;

Belső ellenőrzés

8.  tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek 2014 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) korábbi jelentéseiből 25 ajánlása maradt lezáratlan; tudomásul veszi, hogy 2014 során 24 ajánlást zártak le, amit a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata megerősített az ügynökségnél 2014 novemberében tett helyszíni látogatása során; megjegyzi, hogy az egyetlen fennmaradó lezáratlan ajánlást 2015-ben lezárták, azt követően, hogy bevezették a munkafolyamatok elektronikus kezelésére szolgáló eszközt;

Egyéb megjegyzések

9.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső politikákat fogadott el létesítményei költséghatékony és környezetbarát jellegének javítása érdekében; megállapítja, hogy fontos lépést jelentett mindkét követelmény kielégítése szempontjából a „papír nélküli” rendszer elfogadása, amely a belső dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatokat kezelő és azok tárolására szolgáló platform; elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség gyakorlatilag megszüntette az összes papíralapú munkafolyamatot, többek között a pénzügyi tranzakciókkal és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos aktákat és dokumentumokat, és ezeket elektronikus dokumentumok és munkafolyamat-kezelés váltotta fel, hogy megvalósítsák a papír nélküli irodai környezetet; tudomásul veszi, hogy az eszközt 2015 januárjában sikeresen bevezették;

10.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

11.  a 2013-as mentesítés nyomon követéseként tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok, az ügynökség és az ingatlan bérbeadója között létrejött bérleti szerződés szerint az athéni irodák bérleti díját a görög hatóságok állják; aggasztónak tartja, hogy a bérleti díj mindig késve kerül kifizetésre, ami 2014-ben és 2015-ben is jellemző volt, ami jelentős, a hírnévvel és az üzletmenet folyamatosságával kapcsolatos, valamint pénzügyi kockázatot jelent az ügynökség számára; aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015-ben az év első hat hónapjára vonatkozó részlet kifizetésére 2015. augusztus 27-én került sor, és csak azt követően, hogy az ügynökség figyelmeztetést kapott, hogy az athéni iroda tulajdonosa pert akar indítani; sürgeti a Bizottságot, az ügynökséget és a görög hatóságokat, hogy az ügynökséget fenyegető kockázatok jelentős mértékű csökkentése érdekében találjanak megoldást a problémára;

°

°  °

12.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016. xxxx xx-i] állásfoglalására(7).

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 223. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 223. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 165., 2013.6.18., 41. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Jogi nyilatkozat