Eljárás : 2015/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.34
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0170

JELENTÉS     
PDF 550kWORD 121k
7.4.2016
PE 569.748v02-00 A8-0100/2016

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2168(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A vélemény előadója: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0100/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0066/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0100/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0100/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: „az ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 52 573 071 EUR volt, ami 2013-hoz képest 6,70 %-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetésének 76,81 %-a az uniós költségvetésből származik; mivel ez a növekedés főként a stratégiai fellépések működési kiadásaihoz kapcsolódik,

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

1.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2014-ben az ügynökség pályázati felhívást tett közzé földrajzi információs rendszerre (GIS) vonatkozó, valamint informatikai tanácsadási szolgáltatások beszerzésére a „hozzáférés referenciaadatokhoz” (RDA) komponens megvalósításához és a Kopernikusz programmal kapcsolatos más tevékenységek terén az ügynökség támogatásához; megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a műszaki specifikációkban a pályázat „ismert hiányosságokként” említett egyik fontos szempontját nem definiálták; tudomásul veszi az ügynökség közlését, hogy az ajánlattételi dokumentáció 6.2.3. szakasza ugyanakkor tartalmazta az „ismert hiányosságok” leírását;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,19 %-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,19 %-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  nyugtázza, hogy éves ellenőrzése során a Számvevőszék nem talált említésre méltó pontokat a 2014-ben átvitt lekötött előirányzatok szintje tekintetében; megállapítja, hogy bár a 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok teljes szintje magasabb az előző évinél, ezen összeg 69,36 %-át az Európai Témaközpontokhoz való 2014. évi hozzájárulás végső kifizetése teszi ki, amelyet a megállapodások szerint a negyedik negyedéves értékelő jelentés 2015-ös benyújtása után kellett teljesíteni;

Átcsoportosítások

4.  megállapítja, hogy 2014-ben 24 átcsoportosításra került sor; megállapítja, hogy ezen átcsoportosítások nem érték el azon előirányzatok 10 %-át, amelyek az adott évben azon a költségvetési soron szerepeltek, amelyről átcsoportosítást végeztek, és összesen 268 128 eurót tettek ki (az összes előirányzat 0,64 %-a); megállapítja, hogy az átcsoportosítások 40 %-át differenciált előirányzatokon hajtották végre, és ennélfogva ezeket nem vették figyelembe a 10 %-os érték kiszámítása során;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban(13) foglalt elvekkel összhangban csökkentette személyzetének létszámát, amely ennek eredményeként 2014-ben három ideiglenes álláshellyel csökkent; tudomásul veszi az ügynökség azon közlését, hogy egyre nehezebbé válik szervezeti felépítésének a szükséges redundanciák feltárásával történő kiigazítása anélkül, hogy az káros hatást gyakorolna többéves munkaprogramja fő részeinek végrehajtására, különös tekintettel az intézményközi megállapodásban meghatározott korlát feletti várható további létszámcsökkentésre; tudomásul veszi, hogy az ügynökség legutóbbi külső értékelése megállapítja, hogy adminisztratív költségei alacsonyabbak a hasonló ügynökségekénél;

6.  kéri az ügynökséget, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumokat, hogy összeférhetetlenség esetén kizárja a vállalatokat a részvételből, mivel ez elengedhetetlen az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  megállapítja, hogy az igazgatótanács 2014 novemberében fogadta el az ügynökség csalás elleni stratégiáját, amely az összeférhetetlenségi kérdések megfelelő kezelésére, valamint a csalás elleni tevékenységek kidolgozására irányul, elsősorban a megelőzés, a felderítés, a figyelemfelhívás és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott szorosabb együttműködés révén; megállapítja, hogy az ügynökség az OLAF által az EU decentralizált ügynökségei számára összeállított módszertannak és útmutatónak megfelelően elvégezte tevékenységeinek csaláskockázat-értékelését a csalás becsült kockázata és lehetséges hatása alapján;

8.  kéri, hogy az ügynökség hajtsa végre a személyzeti szabályzat 16. cikkét azzal, hogy a szolgálatot elhagyó vezető tisztviselőkről évente információkat, továbbá egy összeférhetetlenségi jegyzéket tesz közzé;

9.  ösztönzi az ügynökséget, hogy hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

10.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

11.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

12.  megállapítja, hogy az ügynökség vezetőségének már nyilvánosságra hozott önéletrajzai mellett érdekeltségi nyilatkozatait is közzétette honlapján; tudomásul veszi, hogy az ügynökség igazgatótanácsa elérhetővé tette azon igazgatótanácsi tagok önéletrajzait, akik rendelkezésre bocsátásukba beleegyeztek;

Belső kontrollrendszerek

13.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség megkezdte egy új előzetes és utólagos kontrollstratégia bevezetését a támogatásokkal kapcsolatban; megállapítja, hogy a számvevőszéki ellenőrzés időpontjában az ellenőrzési eljárásokat még nem dokumentálták; tudomásul veszi az ügynökség tájékoztatását, hogy az új ellenőrzési szabályzat végrehajtásának 2014. májusi megkezdésekor a költségkimutatások elkészítésével kapcsolatos, kedvezményezetteknek szóló útmutatót helyezték előtérbe; tudomásul veszi továbbá, hogy ez az útmutató elkészült, és átadásra került a támogatások előzetes ellenőrzését végző, erőforrásokért felelős tisztviselőknek, és a 2016-os pénzügyi évtől alkalmazandó;

14.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi az ügynökség előzetes és utólagos ellenőrzésében azonosított hiányosságokat; rámutat arra, hogy egy esetben a kért dokumentumokat nem nyújtották be, egy másik esetben pedig jogosulatlan kiadásokat is csatoltak, ennek ellenére a teljes igényelt összeg jóváhagyásra került; tudomásul veszi az ügynökség tájékoztatását, hogy a Számvevőszék észrevételei nyomán kezdeményezte a visszatérítést a második esetben érintett kezdeményezettől; tudomásul veszi az ügynökség közlését, hogy szigorúan dokumentálni fog minden olyan jövőbeni esetet, amikor az ellenőrzést mellőzik, illetve a megállapított szabályoktól és eljárásoktól eltérnek;

15.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy bár az előzetes és utólagos ellenőrzések összeegyeztethetetlen feladatok, a belső ellenőr mindkettőben részt vett; tudomásul veszi az ügynökség közlését, hogy egy olyan hivatalos, utólagos ellenőrzési stratégiát fog kidolgozni, amely biztosítja, hogy az ellenőrzés összeegyeztethető legyen az ügynökség belső ellenőrzési részlegének feladatköreivel; tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső ellenőre a jövőben kizárólag utólagos ellenőrzéseket végez, amely a helyszíni ellenőrzésekre is kiterjed, és ellenőrzi az ügynökség előzetes ellenőrzési folyamatának hatékonyságát; elvárja az ügynökségtől, hogy beszámoljon a mentesítésért felelős hatóságnak az előzetes és utólagos kontrollstratégia tekintetében bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos eredményekről;

Belső ellenőrzés

16.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2014-től kezdődően ellenőrzést végzett az adat-/információkezelésre vonatkozóan – az informatikai komponenst is beleértve –, amely 2015-ben fejeződött be; várja az ellenőrzés eredményét, amely az ügynökség 2015-ös éves jelentésében jelenik majd meg;

17.  megállapítja, hogy az ügynökség pénzügyi szabályzatának változása miatt az ügynökség igazgatótanácsa új belső ellenőrzési chartát határozott meg és fogadott el; tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési részleg jelentéseinek új címzettje az igazgatótanács, és hogy az igazgatótanács fogja jóváhagyni az éves munkatervet, és nyomon követni a belső ellenőrzési részleg ajánlásait;

Egyéb megjegyzések

18.  megállapítja, hogy az ügynökség informatikai biztonsági mentési szolgáltatásokat, köztük e-mailes szolgáltatásokat rendelt meg egy felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó cégtől, és ehhez a Bizottság intézményközi szerződését használta; megállapítja, hogy a szerződés nem határozza meg elégséges mértékben az ügynökség adatainak helyét, ami azt jelenti, hogy fennáll annak a kockázata, hogy az Európai Közösségek ügynökségre is vonatkozó kiváltságai és mentességei nem lesznek garantálva, és a szolgáltató nem tartja maradéktalanul tiszteletben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke által biztosított adatvédelmi garanciákat; tudomásul veszi az ügynökség tájékoztatását, hogy a szolgáltatótól kapott felvilágosítások és garanciák nyomán az azonosított fennmaradó kockázatokat elfogadhatónak és az egyeztetett szerződéses záradékok révén megfelelően rendezettnek tekinti; megállapítja, hogy az ügynökség mindazonáltal rendszeres időközönként ellenőrizni fogja a szerződés végrehajtását, hogy értékelje a kockázatokat, és szükség esetén megfelelő lépéseket és javító intézkedéseket tehessen;

°

°  °

19.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(14).

22.1.2016

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a 2014. évi mentesítésről: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

(2015/2168(DEC))

A vélemény előadója: Giovanni La Via

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy 2014-ben 52 500 000 euró állt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) rendelkezésére, ebből 36 437 517 euró (69,4 %) az Európai Unió általános költségvetésén belül; megjegyzi továbbá, hogy ez az összeg a teljes uniós költségvetés 0,025%-át teszi ki;

2.  megjegyzi, hogy 2014 végére 135 álláshelyből 130-at betöltöttek, és hogy az ügynökség 74 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztatott; tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatási arány 2013-hoz képest enyhe növekedést mutatott, és hogy a szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők aránya 2013-hoz képest visszaesett; megjegyzi, hogy az ügynökség foglalkoztatottjainak 72%-a az operatív tevékenység terén tevékenykedik, és arra ösztönzi az ügynökséget, hogy haladjon tovább ezen az úton;

3.  tudomásul veszi a Számvevőszék előzetes és utólagos ellenőrzésekre vonatkozó idei megjegyzését, különösen a támogatásokkal kapcsolatos tranzakciók ebben az évben is feltárt hiányosságaira vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy főleg az előzetes ellenőrzések rendszere 2012 óta párbeszéd tárgyát képezi a Számvevőszék és az ügynökség között; bátorítja az ügynökséget, hogy fokozza az erőfeszítéseket az ellenőrzési intézkedések terén;

4.  megjegyzi, hogy 2014-ben az ügynökség pályázati felhívást tett közzé informatikai, valamint földrajzi információs rendszerre (GIS) vonatkozó tanácsadási szolgáltatások beszerzésére a „hozzáférés referenciaadatokhoz” (RDA) komponens megvalósításához és az ügynökség támogatásához a Kopernikusz programmal kapcsolatos más tevékenységek során 1,7 millió euró értékben; tudomásul veszi a Számvevőszék arra vonatkozó megjegyzését, hogy a pályázat egy fontos szempontja, amelyre az „ismert hiányosságok” kifejezéssel utaltak, nem került meghatározásra a műszaki leírásban, és hogy a pályázat pontosabb leírása hatékonyabb és versenyképesebb pályázati eljárást eredményezett volna, felhívja továbbá az ügynökséget, hogy a jövőben egyértelműbb pályázati leírásokat dolgozzon ki;

5.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

6.  felszólítja az ügynökség illetékes testületét, hogy a lehető leghamarabb hajtsa végre a csalás elleni stratégiát;

7.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

21.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

10

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniel Dalton

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 143. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 143. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 143. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 143. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

(14)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2016)0000]

Jogi nyilatkozat