Eljárás : 2015/2174(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0102/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0102/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.42
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0178

JELENTÉS     
PDF 652kWORD 122k
7.4.2016
PE 569.756v02-00 A8-0102/2016

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2174(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0072/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0102/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0072/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0102/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0102/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ( a továbbiakban: „az ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 52 403 276 EUR volt, ami 2013-hoz képest 9,37 %-os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  értékeli, hogy a Számvevőszék 2014-ben nem fűzött észrevételt az ügynökség pénzgazdálkodásához; üdvözli, hogy az ügynökség fizikai leltárt készített az irodai berendezésekről, és felkéri az ügynökséget, hogy gyorsítsa fel a belsőleg létrehozott immateriális javakra vonatkozó számviteli eljárások és az ezen eszközök költségéről adott tájékoztatás javítására irányuló munkáját;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 94,78 %-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 93,77 %-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves jelentése, valamint az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint nem tártak fel különösebb problémákat a 2014-es átvitelek szintjével kapcsolatban; megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 5 178 491 eurót vittek át; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2013-as átvitelek mindössze 3,80%-át törölték;

4.  az ügynökségre vonatkozó új jogi kerettel összefüggésben különösen sajnálja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtásának aránya 2014-ben a Bizottság által meghatározott 95%-os célérték alatt marad, aminek következtében a Bizottság a 2016-os költségvetési tervezetben büntetést alkalmaz; felhívja az ügynökséget, hogy jelölje meg a 95%-os célértéktől való elmaradás okait; sürgeti az ügynökséget, hogy javítsa a költségvetés végrehajtását, és csökkentse az elmaradást a Bizottság által meghatározott határértékekre;

Átcsoportosítások

5.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint a 2014. évi átcsoportosítások szintje és jellege az ügynökség pénzügyi szabályainak keretei között maradt; megállapítja, hogy az ügynökség 2014-es átcsoportosításai az egyik címből egy másikba történő átcsoportosítások esetében a költségvetési sor pénzügy évre szóló előirányzatainak 10%-a alatt maradtak;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség a 2014-es pénzügyi évben 82 közbeszerzési eljárást indított, ebből 15 különleges tárgyalásos eljárás, 67 pedig nyílt és alacsony értékű tárgyalásos eljárás volt; tudomásul veszi továbbá, hogy a 2014-ben aláírt közbeszerzési szerződések értéke 3 432 061 euró volt;

7.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az év végén az ügynökség létszámtervében 210 álláshely volt, amelyből 198 volt betöltve, a költségvetésben 30 tervezett álláshely szerepelt szerződéses személyzet számára, amelyből 29 volt betöltve, valamint a kirendelt nemzeti szakértők számára 18 álláshely volt fenntartva, és ebből 15 volt betöltve; megállapította, hogy az ügynökség a létszámcsökkentést és a munkavégzés alakuló prioritásait előre látva hárommal csökkentette az általános költségekbe számító feladatkörök ellátására szolgáló álláshelyek számát; az ügynökségtől úgy értesült, hogy a megnövekedett munkaterhelésre való eredményes reagálás, az ügynökségnél jelenleg rendelkezésre álló szakértelem azonosítása és a belső mobilitási politika támogatása érdekében az ügynökség a belső irányítást támogató eszközként humántőke-adatbázist hozott létre;

8.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit, miszerint szerint az álláshelyek 20,3 %-a igazgatási támogatással és koordinációval, 70,8 %-a operatív feladatokkal, 6,6 %-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  az ügynökségtől úgy értesült, hogy az ügynökség igazgatási tanácsa módosította eljárási szabályzatát; tudomásul veszi, hogy ezek a módosított szabályok tükrözik azt az igényt, hogy az igazgatási tanács tagjai és a helyettes tagok aláírt elkötelezettségi és titoktartási nyilatkozataik mellett önéletrajzukat is benyújtsák, amelyeket közzétesznek az ügynökség honlapján; megállapítja, hogy ezen önéletrajzok közzétételének várható időpontja 2015 októbere volt; nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség ügyvezető igazgatójának és felső vezetésének önéletrajzait már közzétették az ügynökség honlapján;

10.  megállapítja, hogy 2015 novemberében elfogadták az ügynökség csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiáját, amelyet teljes mértékben az Európai Csalás Elleni Hivatal iránymutatásaival összhangban dolgoztak ki; értesülései szerint egy sor kiegészítő intézkedés vár végrehajtásra 2015–2016 során; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések végrehajtásának állásáról;

11.  üdvözli, hogy az ügynökség által az érdekelt felek körében 2014-ben végzett felmérés szerint az ügynökség magas színvonalú szakmai tevékenységet folytat, és rendelkezik a megbízatása teljesítéséhez szükséges magas szintű technikai szaktudással; aggodalommal állapítja meg, hogy az átláthatóság gyenge pontként jelenik meg ebben a felmérésben, és kéri az ügynökséget, hogy törekedjen az érdekelt felek e véleményének ellenkezőjére fordítására;

Teljesítmény

12.  üdvözli, hogy az ügynökség középtávú célkitűzéseket és cselekvési terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy teljesítménye jobban szolgálja az igazgatótanács által 2013-ban elfogadott ötéves stratégiában rögzített stratégiai célok megvalósítását; ezzel összefüggésben sajnálja, hogy az Unió 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerete az ügynökség részére a 100/2013/EU rendeletben biztosított új jogi hatáskörrel éles ellentétben az ügynökség stratégiájának kiigazítását követelheti meg pénzügyi korlátok miatt;

Belső kontrollrendszerek

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső kontrollrendszerének egyik kulcseleme a megállapított előírásoktól, általános elvektől, szabályoktól és eljárásoktól való eltérések ellenőrzése és rögzítése; megállapítja, hogy 2014 folyamán összesen 11 ilyen eltérés rögzítésére került sor, amelyek közül kilenc előzetes, kettő pedig utólagos eltérés volt; az ügynökségtől úgy értesült, hogy a szükséges esetekben korrekciós intézkedéseket hajtottak végre, illetve pontosításra került sor a hasonló helyzetek jövőbeli előfordulásának elkerülése érdekében;

Belső ellenőrzés

14.  megállapítja, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az ügynökségnél „A megbízhatóság építőkövei” témakörben; tudomásul veszi, hogy az IAS szerint az ügynökség vezetése által kialakított belső ellenőrzési rendszer megfelelő biztosítékot nyújt az éves jelentésben és az annak alapjául szolgáló megbízhatósági folyamatban kitűzött működési célkitűzések megvalósítása tekintetében;

15.  megállapítja, hogy az ellenőrzés időpontjában nem létezett formalizált és dokumentált folyamat az éves jelentés elkészítésére, ami annak kockázatához vezet, hogy a folyamatban részt vevő egyes szereplők nincsenek maradéktalanul tisztában feladataikkal; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést követően az ügynökség cselekvési tervet készített az ellenőrzési jelentésből fakadó valamennyi ajánlás kezelésére, és azt az IAS később jóvá is hagyta; tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta és dokumentálta az éves jelentés elkészítésének folyamatát annak érdekében, hogy egyértelmű iránymutatásokat biztosítson, és világosan definiálja a szerepköröket és feladatokat az éves jelentés elkészítésében, értékelésében és jóváhagyásában részt vevő valamennyi szereplő számára;

Egyéb megjegyzések

16.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség aktívan törekedett a lehetséges szinergiák kialakítására más ügynökségekkel; különösen kiemeli, hogy az ügynökség megosztja madridi üzletmenet-folytonossági létesítményét a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozással, valamint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal; megjegyzi, hogy a földrajzi közelségnek köszönhetően az ügynökség szoros együttműködést alakított ki a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjával az emberi erőforrások, az infrastruktúra és az informatika terén;

17.  felhívja az ügynökséget, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

18.  kiemeli az ügynökségnek a tengeri közlekedés biztonsága javításában, a hajók okozta szennyezés megelőzésében Európában és a tagállamok és a Bizottság részére a nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; sajnálja, hogy miközben az ügynökség hatásköre új alapfeladatokkal egészült ki, és alaprendelete módosításának (az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 100/2013/EU rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról) 2013. februári hatálybalépését követően az ügynökségnek új kiegészítő feladatokat kell végrehajtania, 2014-ben csökkent a létszám és a költségvetés; üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és megerősíti, hogy az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat többek között akkor is, ha a megbízatásán kívül eső, rendkívüli jelentőségű tevékenységeket folytat (pl. az ügynökség hozzájárulása know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság kezeléséhez);

19.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy bővítse tevékenységeit és szolgáltatásait, és nyújtsa azokat globálisabb szinten, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

°

°  °

20.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(13).

17.2.2016

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2174(DEC))

A vélemény előadója: Inés Ayala Sender

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék szabályszerűnek minősítette az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (az „ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának alapjául szolgáló műveleteket;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves költségvetése – figyelembe véve az átviteleket – 2014-ben 52,4 millió euró volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 52,07 millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 94,78%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 95,52% volt;

3.  főleg az EMSA-ra vonatkozó új jogi kerettel összefüggésben sajnálja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtásának aránya 2014-ben a Bizottság által meghatározott 95%-os célérték alatt marad, aminek következtében a Bizottság a 2016-os költségvetési tervezetben büntetést alkalmaz; felhívja az ügynökséget, hogy jelölje meg a 95%-os célértéktől való elmaradás okait; sürgeti az ügynökséget, hogy javítsa a költségvetés végrehajtását, és csökkentse ezt a szintet a Bizottság által meghatározott határértékekre;

4.  kiemeli az ügynökségnek a tengeri közlekedés biztonsága javításában, a hajók okozta szennyezés megelőzésében Európában és a tagállamok és a Bizottság részére a nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; sajnálja, hogy miközben az ügynökség hatásköre kiterjesztésre került új alapfeladatokra és új kiegészítő feladatokat kell végrehajtania alaprendelete módosításának (az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 100/2013/EU rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról) 2013. februári hatálybalépését követően, 2014-ben csökkent a létszám és a költségvetés; üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, többek között a megbízatásán kívül eső, rendkívüli jelentőségű tevékenységek vonatkozásában is (pl. az ügynökség hozzájárulása know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság megoldásához);

5.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit, miszerint az álláshelyek 20,3%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 70,8%-a operatív feladatokkal, 6,6%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség középtávú célkitűzéseket és cselekvési terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy teljesítménye jobban szolgálja az igazgatótanács által 2013-ban elfogadott ötéves stratégiában rögzített stratégiai célok megvalósítását; ezzel összefüggésben sajnálja, hogy az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerete az EMSA részére a 100/2013/EU rendeletben biztosított új jogi hatáskörrel éles ellentétben az ügynökség stratégiájának kiigazítását követelheti meg pénzügyi korlátok miatt;

7.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kibővítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

8.  sajnálja, hogy a számviteli eljárásokra és a belsőleg létrehozott immateriális javakról való tájékoztatásra vonatkozó 2012-es számvevőszéki megjegyzésben megkövetelt kiigazító intézkedés továbbra sem került megvalósításra; felhívja az ügynökséget, hogy adjon magyarázatot az intézkedés elmaradására, és tegyen meg minden megfelelő lépést a legteljesebb átláthatóság biztosítására;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség honlapján közzétették az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők rövid életrajzát; sajnálja ugyanakkor, hogy a Parlament kérése és a Számvevőszék ajánlása ellenére az igazgatótanácsi tagok, az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata, valamint az igazgatótanácsi tagok önéletrajza nem érhető el a nyilvánosság számára;

10.  üdvözli, hogy az EMSA által 2014-ben indított felmérés szerint az érdekelt felek úgy vélik, hogy az ügynökség magas színvonalú szakmai tevékenységet folytat, és rendelkezik a megbízatása teljesítéséhez szükséges magas szintű technikai szaktudással; aggodalommal állapítja meg, hogy az átláthatóság gyenge pontként jelenik meg ebben a felmérésben, és kéri az ügynökséget, hogy törekedjen az érdekelt felek e véleményének ellenkezőjére fordítására;

11.  értékeli, hogy a Számvevőszék 2014-ben nem fűzött észrevételt az ügynökség pénzgazdálkodásához; üdvözli, hogy az ügynökség fizikai leltárt készített az irodai berendezésekről, és felkéri az ügynökséget, hogy gyorsítsa fel a belsőleg létrehozott immateriális javakra vonatkozó számviteli eljárások és az ezen eszközök költségéről adott tájékoztatás javítására irányuló munkáját;

12.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gabriel Mato

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 216. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 216. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 216. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 216. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat