Eljárás : 2015/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.35
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0171

JELENTÉS     
PDF 546kWORD 113k
7.4.2016
PE 569.749v02-00 A8-0104/2016

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2183(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségeknek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0081/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0081/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a hivatal) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 9 217 150 EUR volt; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék 2013. évi jelentésében tett két megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésekre került sor, így a jelentésben mind a kettő „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi évben tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,09 %-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 0,45%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,43 %-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 4,58 %-os növekedést jelent;

3.  hangsúlyozza, hogy értékelni kell annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  elégedetten nyugtázza az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok hivatal által elért arányát; megjegyzi különösen, hogy a II. cím (Adminisztratív kiadások) és a III. cím (Operatív kiadások) alatti átvitelek aránya 25% és 30% volt, ami 2013-hoz képest 13%-os csökkenést jelent az egyes címek esetében;

5.  üdvözli a 2013-ról áthozott törölt kötelezettségvállalások arányát, amely 4,3% volt, és így 46%-os csökkenést jelent az előző év arányához viszonyítva;

Átcsoportosítások

6.  figyelembe veszi, hogy 360 233 EUR átcsoportosítására került sor az I. címből a II. címbe; nyugtázza, hogy az ülések szervezésében történt szinergiák, a távolról végzett koordinálás és a hivatal személyzete kiküldetéseinek csökkentése lehetővé tette, hogy a költségvetési többletet más költségvetési sorokra fordítsák;

7.  felhívja a hivatalt, hogy a jövőben tartsa a lehető legalacsonyabban a következő évre átvitt lekötött előirányzatok összegét, és tegye közzé az előirányzatok más költségvetési sorokra történő átcsoportosítását, hogy ezzel eleget tegyen elszámolási kötelezettségének;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  nyugtázza, hogy a hivatal 2014. októberben elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját; megállapítja, hogy az összeférhetetlenségi politika megköveteli, hogy a hivatal igazgatótanácsi tagjai és vezető tisztviselői összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtsanak be; megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsi tagjai és vezető tisztviselői által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tették; tudomásul veszi, hogy az összeférhetetlenségi politika értelmében a hivatal vezető tisztviselői önéletrajzának közzététele nem kötelező, és hogy a hivatal mind a négy vezetőségi tagja benyújtotta önéletrajzát közzétételre; arra ösztönzi a hivatal igazgatótanácsának tagjait, hogy késedelem nélkül nyújtsák be összeférhetetlenségi nyilatkozataikat a hivatal honlapján való közzététel céljából, hogy megfeleljenek a hivatalt terhelő átláthatósági és elszámoltathatósági kötelezettségnek;

9.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

Belsőkontroll-rendszerek

10.  elégedetten állapítja meg, hogy a pénzügyi tranzakciók feldolgozása hatékonyságának növelése érdekében a hivatal kockázatértékelést végzett, amelynek alapján azt a következtetést vonták le, hogy bizonyos alacsony értékű ügyletek ellenőrzési és engedélyezési folyamatai összevonhatók; megjegyzi, hogy ezen ügyletek esetében csökkentett érvényesítési munkafolyamatot hajtottak végre 2014 augusztusában; megjegyzi továbbá, hogy a hivatal negyedéves utólagos ellenőrzési módszert dolgozott ki, amely során az előzetes ellenőrzés alatt át nem esett pénzügyi tranzakciókat hivatalos utólagos ellenőrzési eljárásnak vetik alá; üdvözli, hogy a 2014 novemberében befejezett első utólagos ellenőrzési gyakorlat 0,25%-os tervezett hibaaránnyal zárult;

11.  üdvözli a hivatal kezdeményezését, hogy az érintett összeg nagyságától függetlenül nyomon követi a megállapított politikák és eljárások alóli kivételeket és az azoktól való eltéréseket, biztosítva, hogy e kivételeket és eltéréseket megfelelően igazolják és dokumentálják;

12.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2014 végére a hivatal 10 belsőkontroll-szabványnak felelt meg, öt szabványnak részben megfelelt és egy szabványnak nem felelt meg; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e szabványok végrehajtásának állapotáról;

Belső ellenőrzés

13.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az IAS 2013–2015-ös stratégiai ellenőrzési tervével összhangban, és hat ajánlást adott ki, melyek közül egy „nagyon fontos”; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy átfogó cselekvési tervet dolgozott ki ezen ajánlások kezelése érdekében; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásának állapotáról;

Teljesítmény

14.  tudomásul veszi a hivatal arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a tagállamokban biztosítsa az ellenőrzési tevékenységek megfelelő összehangolását és felépítését, különösen a hivatal regionális irányítócsoportjai keretében a tagállamok és a Bizottság által megállapított különböző lépések révén;

15.  tudomásul veszi, hogy 2014. évi éves kockázatértékelése során a hivatal két kritikus kockázatot azonosított; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy mindkét kockázatra cselekvési tervet határozott meg a fennmaradó kockázat elfogadható szintre történő mérséklése érdekében; elégedetten veszi tudomásul, hogy 2014-ben nem valósult meg kiemelkedő kockázat;

16.  elismeri, hogy a hivatalnak a 2013-as szinten befagyasztott költségvetésből és csökkentett személyzettel kell végrehajtania a közös halászati politikával kapcsolatos új feladatokat, és hangsúlyozza, hogy a személyzet körében szükség van a nemek közötti egyensúlyra;

17.  rámutat arra, hogy a megreformált közös halászati politika célkitűzései azzal járnak, hogy az ellenőrzések és e célok összehangolása kulcsszerepet játszanak, és hogy ennek következtében fokozni kell a hivatal rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrásokat;

18.  üdvözli a hivatal által a növekvő kihívások közepette ésszerűsítés, egyszerűsítés és a szervezet karcsúsítása révén üzleti modellje megerősítésére tett erőfeszítéseket;

Egyéb megjegyzések

19.  tudomásul veszi, hogy a hivatal elkötelezett arra, hogy honlapján külön részt szánjon a hivatal bemutatására az unió valamennyi hivatalos nyelvén, és hogy ezek között, a hivatal székhelyéből kifolyólag, a galíciai mint a helyi nyelv is szerepel; ösztönzi a hivatalt ennek megvalósítására, a rendelkezésre álló források keretein belül, láthatóságának és jó hírnevének erősítése érdekében;

20.  felhívja a központot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

21.  tudomásul veszi a hivatalnak az uniós ellenőrök, tagállami és harmadik országbeli tisztviselők képzésére tett erőfeszítéseit, amelynek eredményeként jelentősen megnőtt a hivatal által a közös fejlesztési tervek keretében koordinált szemlékben részt vevő képzett tisztviselők száma; megjegyzi tovább, hogy éves szinten 12 700-ra nőtt az ilyen szemlék száma, melyek során 2014-ben több mint 700 feltételezett jogsértést tártak fel;

22.  elismeri, hogy a hivatal jelentős mértékben hozzájárult a megreformált közös halászati politika céljainak végrehajtásához; üdvözli, hogy a hivatal szorosan bevonta a tagállamokat a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének megszervezésébe a halászati tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének javítása, az együttműködés elősegítése, az interoperabilitás előmozdítása és közös kapacitások kialakítása révén;

23.  emlékeztet arra, hogy erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

°

°  °

24.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016. xxxx xx-i](13) állásfoglalására.

14.1.2016

VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2183(DEC))

A vélemény előadója: José Blanco López

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban a „hivatal”) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról szóló számvevőszéki jelentést;

2.  elismeri a hivatal által ellátott feladatok minőségét és fontosságát, és üdvözli annak állhatatosságát és a létrehozása óta elért nagyon jó eredményeket;

3.  elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék nyilatkozata szerint a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

4.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megerősítette, hogy a hivatal maradéktalanul végrehajtotta a 2013-as pénzügyi évről szóló számvevőszéki jelentésben tett megjegyzésekre adott válaszként hozott kiigazító intézkedéseket;

5.  kiemeli a kiváló végrehajtási arány folytatódását, amely a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében 99%-os volt, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 88%-kal az előző évhez képest javult; sürgeti a hivatalt, hogy folytassa a számára juttatott előirányzatok optimális felhasználásának biztosítására irányuló erőfeszítéseit;

6.  elismeri, hogy a hivatal jelentős mértékben hozzájárult a megreformált közös halászati politika céljainak végrehajtásához; üdvözli, hogy a hivatal szorosan bevonta a tagállamokat a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének megszervezésébe a halászati tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének javítása, az együttműködés elősegítése, az interoperabilitás előmozdítása és közös kapacitások kialakítása révén;

7.  elismeri, hogy a hivatalnak a 2013-as szinten befagyasztott költségvetésből és csökkentett személyzettel kell végrehajtania a közös halászati politikával kapcsolatos új feladatokat, és emlékeztet arra, hogy hangsúlyozni kell azt is, hogy a személyzet körében szükség van a nemek közötti egyensúlyra;

8.  hangsúlyozza, hogy a megreformált közös halászati politika célkitűzései azzal járnak, hogy az ellenőrzések és e célok összehangolása kulcsszerepet játszanak, és hogy ennek következtében fokozni kell a hivatal rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrásokat;

9.  emlékeztet arra, hogy erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

10.  üdvözli a hivatal által a növekvő kihívások közepette észszerűsítés, egyszerűsítés és a szervezet karcsúsítása révén üzleti modellje megerősítésére tett erőfeszítéseket;

11.  hangsúlyozza, hogy értékelni kell annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok;

12.  javasolja a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

14.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 151. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 151. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 151. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 151. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat