Eljárás : 2015/2182(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0112/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0112/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.55
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0191

JELENTÉS     
PDF 443kWORD 97k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2182(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0080/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2016),

1.  mentesítést ad az Európai GNSS Ügynökség vezérigazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség vezérigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0080/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai GNSS Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség vezérigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai GNSS Ügynökség („az ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 25 369 058 euró volt, ami 2013-hoz képest 81,55%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2013-as pénzügyi évvel megegyező, 99,84%-os volt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 63,16%-os volt, ami az előző évhez képest 17,37%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megállapítja, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 3 400 000 euró (54%) volt; megjegyzi, hogy ezek az átvitelek elsősorban az ügynökség számára 2014-ben nyújtott és 2015-ig még ki nem számlázott szolgáltatásokra vonatkoztak, valamint több 2014 végén aláírt nagy értékű informatikai szerződésre, amelyek esetében az eredetileg 2015-re tervezett informatikai projektek azért indultak el már 2014-ben, hogy hasznosítsák a más költségvetési sorok megtakarításai révén felszabaduló forrásokat;

3.  elismeri az ügynökség által az átvitelek szintjének azáltal való csökkentésére tett erőfeszítéseket, hogy lehetőség szerint az év korábbi szakaszában leköti a költségvetést, így lehetővé teszi a korábbi kifizetéseket; továbbá megjegyzi, hogy az ügynökség éppen új költségvetés-gazdálkodási eszközt fejleszt, amelynek célja a végrehajtás, az ellenőrzés és a jelentéstétel segítése az alapköltségvetés és az átruházott költségvetés tekintetében mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok kezelésének javítása érdekében; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eszköz bevezetése tekintetében elért haladásról;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

4.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az európai geostacionárius navigációs átfedési szolgáltatás (EGNOS) hasznosításával kapcsolatban az ügynökség az eredeti szerződés szerint 436 000 000 euró értékű, nyolc évre szóló szolgáltatási szerződést (ESP-szerződés) ítélt oda; tudomásul veszi, hogy 2014-ben közvetlen tárgyalásos eljárást követően az ügynökség 6 300 000 euró összegre nézve 14 műholdvevő és 14 jelgenerátor, valamint más EGNOS-vonatkozású berendezések beszerzése és karbantartása céljából módosította a szolgáltatási szerződést; aggodalommal állapítja meg, hogy a vállalkozó és két alvállalkozója az eredeti szerződés keretében újabb megállapodást kötött, ami az általános költségek és a nyereség halmozódásához vezetett, mert a 6 300 000 euróból csak 3 200 000 euró kapcsolódott közvetlen költségekhez, míg 1 400 000 euró általános és egyéb költségekhez, 1 700 000 euró pedig nyereséghez és a(z al)vállalkozók javadalmazásához kapcsolódott;

5.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ESP-szerződést versenytárgyaláson ítélték oda, és azért választották, hogy a minősített és hitelesített rendszeren alapuló Safety-of-Life (SoL) szolgáltatás kapcsán a szolgáltatás folyamatosságára vonatkozó előírást betartsák; megjegyzi, hogy a szerződés módosítását az ESP-szerződés lényegi és nem elválasztható részének kell tekinteni, mert biztosítani kell a minősített rendszer karbantartását és a SoL szolgáltatás kötelező hitelesítésnek megfelelő teljesítését;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

6.  nyugtázza, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2015. szeptemberben elfogadta az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját; nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség közzétette honlapján ügyvezető igazgatójának és felső vezetésének önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait; arra ösztönzi az ügynökség igazgatótanácsának tagjait, hogy nyújtsák be érdekeltségi nyilatkozataikat az ügynökség honlapján való közzététel céljából;

7.  hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a feddhetetlenséget és javítani kell az etikai keretet a magatartási kódexek és etikai alapelvek jobb végrehajtása révén egy közös és hatékony feddhetetlenségi kultúra megerősítése érdekében;

8.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Belső ellenőrzés

9.  megállapítja, hogy az ügynökség megállapodást kötött a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával egy cselekvési tervről a támogatások kezelésével kapcsolatos előzetes és utólagos ellenőrzések eljárásának javítására; megjegyzi, hogy javítani kell bizonyos dokumentációs szempontokat és a megfelelő támogatáskezelési kézikönyvet; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Belső kontrollrendszerek

10.  elismeri, hogy az ügynökség a 2014-es pénzügyi év folyamán összességében kielégítően megfelelt a belsőkontroll-szabványoknak; megjegyzi, hogy a hiányosságok orvoslása érdekében erőfeszítésekre került sor olyan területeken, mint a csalás elleni stratégia, az összeférhetetlenség, a kockázatkezelés és a belső ellenőrzési részleg; továbbá megjegyzi, hogy az ügynökség előrelépéseket tesz azokon a területeken, amelyeken csak részben felel meg a szabályoknak, különös tekintettel az üzletmenet folytonosságára és a dokumentumkezelésre; kéri az ügynökséget, hogy ossza meg a mentesítésért felelős hatósággal az e tekintetben elért haladásról szóló információkat;

Egyéb megjegyzések

11.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy az ügynökségnek nincs az 1 000 000 euró nettó könyv szerinti értékkel rendelkező tárgyi állóeszközöket fedező biztosítása; tudomásul veszi, hogy az ügynökség jelenleg elemzi az egyes vagyontárgyak kockázatait, értékét és kritikus jellegét, hogy meg tudja állapítani, hogy milyen típusú biztosítás felelne meg leginkább követelményeinek; kéri az ügynökséget, hogy adjon friss tájékoztatást a mentesítésért felelős hatóság számára az e tekintetben elért haladásról;

12.  megállapítja, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege közös az Európai Vegyianyag-ügynökséggel szinergiák létrehozása és költséghatékonyság elérése érdekében;

13.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben munkája népszerűsítése és a fogadó tagállamban láthatóságának növelése érdekében az ügynökség a Bizottsággal együttműködve nyílt napot, konferenciákat, nyilvános kiállításokat és rendszeresen nyilvános rendezvényeket szervezett prágai székhelyén;

°

°  °

14.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016. xxxx xx-i](13) állásfoglalására.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 353. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 353. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 353. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 353. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat