Eljárás : 2015/2173(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0116/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0116/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.46
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0182

JELENTÉS     
PDF 545kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2173(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2173(DEC))

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Alapítvány válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az alapítványnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0071/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0116/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Alapítvány válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az alapítványnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0071/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0116/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Képzési Alapítvány végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0116/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Képzési Alapítvány (az alapítvány) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 20 143 500 euró volt, ami 2013-hoz képest 0,07 %-os növekedést jelent; mivel az alapítvány költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli, hogy miután az olaszországi piemonti régió hatóságaival 2013. márciusban aláírták a megállapodást az alapítvány székhelyéről, az alapítvány nagyszabású karbantartási munkákat végzett az épületen, és közvetlen ellenőrzése alá vonta az olyan belső rendszereket, mint a víz- és gázvezetékek, valamint az elektromos vezetékek, míg a közös rendszereket továbbra is a régió kezeli és tartja karban; elégedetten veszi tudomásul, hogy 2015 júliusában az alapítvány és a piemonti régió a székhelyre vonatkozó új megállapodást írt alá, amely a 2016 és 2018 közötti időszakra szól.

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,90 %-os, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, és hogy a kifizetési előirányzatok 94,80 %-os végrehajtási aránya magas volt;

3.  elismeri, hogy az alapítvány részt vett a Bizottság bankokkal kapcsolatos intézményközi tenderében, aminek eredményeként új bankkal kötött szerződést; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az alapítvány a 2013-as 7 500 000 euróról 2014-re 1 800 000 euróra csökkentette azt az összeget, amelyet az alacsony hitelminősítésű (F3, BBB) olasz bankban tart; tudomásul veszi, hogy a banki működés sajátosságai következtében az alapítványnak meg kell tartania egy olasz bankot;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megállapítja a számvevőszéki jelentés alapján, hogy a 2015-re átvitt lekötött előirányzatok teljes összege 940 119 euró volt (az összes előirányzat 4,7 %-a); tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében (adminisztratív kiadások) 756 768 eurót (36,2%) vittek át, ami 6,2%-os növekedést mutat az előző évhez képest; elismeri, hogy ezek az átvitelek elsősorban szoftverek, hardverek és bútorok beszerzésével voltak kapcsolatosak;

5.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 2 618 494 eurót vittek át; megállapítja, hogy 85 129 euró összegű (3,25%), a 2013-as évből származó átvitelt töröltek; megjegyzi, hogy a 2013-as átvitelek törlése – az I. cím (személyzeti kiadások) esetében 15,9%-kal és a II. cím esetében (adminisztratív kiadások) 7,6%-kal – nagyarányú volt, ami arra utal, hogy túlbecsülték a pénzügyi igényeket; az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy e törlések elsősorban váratlan késedelmek és előre nem látott személyzeti ügyek következményei;

Átcsoportosítások

6.  elégedetten nyugtázza, hogy az alapítvány éves tevékenységi jelentése és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2014. évi átcsoportosítások szintje és természete a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány átdolgozott megbízatásának 2008-as elfogadása óta komoly erőfeszítéseket tett, hogy csökkentse az adminisztratív feladatokat ellátó munkaerőt, miközben maximalizálta az általa alkalmazott szakértők számát, operatív osztályainak személyzetét 19%-kal növelve a 2008-as 64 főről a 2014-es 76 főre;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány 2014-ben felkérte irányító testülete tagjait, igazgatóját és vezető tisztviselőit önéletrajzuk és érdekeltségi nyilatkozatuk benyújtására; megállapítja továbbá, hogy az önéletrajzok és érdekeltségi nyilatkozatok többségét az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozták; tudomásul veszi, hogy az alapítvány továbbra is törekszik az elenyésző számú, még hiányzó önéletrajz és nyilatkozat közzétételére, amelyre akkor kerülhet sor, ha beleegyeznek a nyilvánosságra hozatalba; felkéri az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felső vezetőkre vonatkozó munkaerő-felvétel terén elért eredményekről;

9.  ösztönzi az alapítványt, hogy hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

10.  kijelenti, hogy az alapítvány éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az alapítványt, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

11.  felhívja az alapítványt, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

Teljesítmény

12.  megállapítja, hogy 2014 volt az alapítvány 2014–2017 közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének első éve, és gratulál ahhoz, hogy a három stratégiai célkitűzés – a bizonyítékokon alapuló szakképzés szakpolitikai elemzésének megerősítése, a szakképzési rendszerek modernizálása az egész életen át tartó tanulás megközelítését szem előtt tartva, a szakképzések munkaerőpiac, a gazdasági és a társadalmi kohézió szempontjából betöltött jelentőségének fokozása – terén tervezett és elért eredmények összehasonlítása alapján az alapítvány becsült eredményhatékonysága meghaladja a 97%-ot;

Belső ellenőrzés

13.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az ellenőrzési tervvel összhangban nem végzett ellenőrzést 2014 során; megállapítja, hogy az alapítvány 2104 végén az IAS által a 2013-as ellenőrzést követően kiadott, a szakértők és a küldetések kezelésére vonatkozó mind a hat ajánlással foglalkozott; megállapítja továbbá, hogy 2014-es éves felülvizsgálatához átadták az adatokat az IAS-nek, valamint hogy 2015 júliusában az IAS hat ajánlásából ötöt hivatalosan lezárt, egyúttal az egyik ajánlást a „nagyon fontos” kategóriából átsorolta a „fontos” kategóriába;

Egyéb megjegyzések

14.  tudomásul veszi az uniós külkapcsolati támogatási programoktól az alapítványhoz beérkezett támogatási kérelmek számának a 2013-as 78-ról 82-re való növekedését 2014-ben, és úgy véli, hogy ez jól mutatja az Unió e téren betöltött globális pozíciójának támogatásában betöltött szerepét;

15.  hangsúlyozza, hogy az alapítvány dinamikus környezetben működik, ami nagyfokú rugalmasságot követel meg abban a tekintetben, hogy tevékenységeit folyamatosan frissítse és kiigazítsa a partnerországoknak nyújtott támogatására vonatkozóan elvárt eredmények megvalósítása céljából; emlékeztet rá, hogy 2014-et különösen a folyamatos politikai bizonytalanság jellemezte a dél-, és kelet-mediterrán térségben és az ukrajnai válság miatt Kelet-Európában; javasolja, hogy az alapítvány által a migráció és a szakképzés terén végzett munkát maradéktalanul hasznosítsák.

°

°  °

16.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx. xxxx-i] állásfoglalására(13).

26.1.2016

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2173(DEC))

A vélemény előadója: David Casa

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2014. december 31-i pénzügyi helyzet valósághűen bemutatásra került;

2.  megállapítja, hogy 2014 volt az alapítvány 2014–2017 közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének első éve, és gratulál ahhoz, hogy a három stratégiai célkitűzés – a bizonyítékokon alapuló szakképzés szakpolitikai elemzésének megerősítése, a szakképzési rendszerek modernizálása az egész életen át tartó tanulás megközelítését szem előtt tartva, a szakképzések munkaerőpiac, a gazdasági és a társadalmi kohézió szempontjából betöltött jelentőségének fokozása – terén tervezett és elért eredmények összehasonlítása alapján az alapítvány becsült eredményhatékonysága meghaladja a 97%-ot;

3.  megállapítja, hogy az átvitt előirányzatok szintje magas volt az 1. cím esetében (15,9%) és elérte a 7,6%-ot a 2. cím esetében; úgy véli, hogy e szintek a jövőben jobb pénzügyi becsléssel csökkenthetők;

4.  üdvözli, hogy a mentesítési hatóság észrevételei nyomán az alapítvány 2014-ben a Bizottság által kihirdetett közös közbeszerzési eljárásban vett részt banki szolgáltatások beszerzése céljából, hogy biztosítsa eszközeinek biztonságát, melyeket azelőtt egy alacsony hitelminősítésű bankban tartott;

5.  tudomásul veszi az uniós külkapcsolati támogatási programoktól az alapítványhoz beérkezett támogatási kérelmek számának a 2013-as 78-ról 82-re való növekedését 2014-ben, és úgy véli, hogy ez jól mutatja az Unió e téren betöltött globális pozíciójának támogatásában betöltött szerepét;

6.  hangsúlyozza, hogy az alapítvány dinamikus környezetben működik, ami nagyfokú rugalmasságot követel meg abban a tekintetben, hogy tevékenységeit folyamatosan frissítse és kiigazítsa a partnerországoknak nyújtott támogatására vonatkozóan elvárt eredmények megvalósítása céljából; emlékeztet rá, hogy 2014-et különösen a folyamatos politikai bizonytalanság jellemezte a dél-, és kelet-mediterrán térségben és az ukrajnai válság miatt Kelet-Európában; javasolja az alapítvány által a migráció és a szakképzés terén végzett munka maradéktalan hasznosítását.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

8

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 266. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 266. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 266. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 266. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Jogi nyilatkozat