Postupak : 2016/2003(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0180/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0180/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0231

IZVJEŠĆE     
PDF 419kWORD 74k
23.5.2016
PE 580.588v02-00 A8-0180/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gianluci Buonannu

(2016/2003(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Evelyn Regner

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gianluci Buonannu

(2016/2003(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za odobrenje za dobivanje podataka telefonskih kompanija o telefonskom prometu broja kojim se koristi Gianluca Buonanno, koji je 20. studenoga 2015. uputio zamjenik javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju u Italiji, a koji je najavljen na plenarnoj sjednici 14. prosinca 2015., u vezi s kaznenim postupkom koji je uime Gianluce Buonanna pokrenut pred Redovnim sudom u Vercelliju, a koji se odnosi na telefonske prijetnje koje tvrdi da je primio od nepoznatog pozivatelja na svoj broj mobilnog telefona 14. travnja 2015. (Ref. br. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  nakon saslušanja Gianluce Buonanna u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 68. Ustava Talijanske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 4. Zakona br. 140 od 20. lipnja 2003. o utvrđivanju odredbi za primjenu članka 68. Ustava i o sudskom gonjenju osoba na visokim državnim položajima(2),

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0180/2016),

A.  budući da je zamjenik javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju uputio zahtjev za odobrenje za pribavljanje podataka telefonskih kompanija o telefonskoj dokumentaciji za broj kojim se koristi Gianluca Buonanno, zastupnik u Europskom parlamentu izabran u Italiji, u vezi s kaznenim postupkom koji je uime tog zastupnika pokrenut pred Redovnim sudom u Vercelliju, a koji se odnosi na telefonske prijetnje koje tvrdi da je primio od nepoznatog pozivatelja na svoj broj mobilnog telefona 14. travnja 2015.;

B.  budući da prema članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima parlamenta te države članice;

C.  budući da se u članku 68. Ustava Talijanske Republike navodi da „bez odobrenja Doma kojem pripada nijedan zastupnik u Parlamentu, kao ni njegov dom, ne može biti podvrgnut pretresu, niti može biti uhićen ili na bilo koji drugi način lišen slobode, niti zadržan u pritvoru, osim ako se izvršava konačna sudska presuda ili ako je zastupnik uhvaćen u počinjenju kaznenoga djela za koje je prema zakonu obvezno uhićenje. To odobrenje potrebno je i za praćenje razgovora i komunikacije zastupnika u Parlamentu te za pribavljanje pošte toga zastupnika.”;

D.  budući da se u članku 4. Zakona br. 140 od 20. lipnja 2003. o utvrđivanju odredbi za primjenu članka 68. Ustava i o sudskom gonjenju osoba na visokim državnim položajima među ostalim navodi da kad je potrebno pribaviti podatke o telefonskom prometu zastupnika u Parlamentu, nadležno tijelo mora zatražiti odobrenje Doma kojega je ta osoba član;

E.  budući da se zahtjev za ukidanje imuniteta Gianluci Buonannu odnosi na pristup istražnoga tijela evidenciji telefonskih poziva na broj mobilnoga telefona tog zastupnika za datum na koji on tvrdi da je primio prijeteće telefonske pozive;

F.  budući da u svojem zahtjevu za ukidanje imuniteta zamjenik javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju priznaje da nije jasno bi li se ta parlamentarna povlastica trebala primjenjivati i na slučajeve u kojima je zastupnik u Parlamentu navodna žrtva zločina; budući da zaključuje da je tomu unatoč najbolje tumačenje nacionalnoga zakonodavstva da bi se ta povlastica trebala primjenjivati na zastupnike u Parlamentu bez obzira na njihovu postupovnu ulogu; budući da on međutim ne navodi nijedan slučaj nacionalne sudske prakse kojim bi se podupro taj njegov zaključak;

G.  budući da uloga Europskoga parlamenta nije da tumači nacionalna pravila o povlasticama i imunitetima zastupnika u Parlamentu; budući da se međutim čini primjerenim podsjetiti na to da je cilj članka 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije da se ponajprije zaštiti neovisnost zastupnika jamčenjem toga da se pritisak, u obliku prijetnji uhićenjem ili pravnim postupkom, ne izvršava kako bi se na njih utjecalo tijekom sjednica Europskoga parlamenta; budući da se u slučaju o kojem je riječ neosporno čini da se na spomenutoga zastupnika ne vrši nikakav pritisak kako bi se na njega utjecalo jer se postupak odnosi na navodne prijetnje koje je prijavio sam zastupnik kao žrtva telefonskih prijetnji;

H.  budući da se u svjetlu navedenoga čini da nije bilo potrebno da zamjenik javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju traži odobrenje Europskoga parlamenta kako bi naložio da se pribave podaci o telefonskom prometu Gianluce Buonanna na dan 14. travnja 2015.;

I.  budući da se bez obzira na navedeno radi pravne sigurnosti čini primjerenim udovoljiti zahtjevu za odobrenje koji je uputio zamjenik javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju ad cautelam;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Gianluci Buonannu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora zamjeniku javnoga tužitelja Redovnoga suda u Vercelliju, u Italiji i Ginaluci Buonannu.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, od 20. lipnja 2003. (GURI No 142, od 21. lipnja 2003.).


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

9

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Pravna napomena