Postupak : 2016/0039(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0187/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0187/2016

Rasprave :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0264

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 181kWORD 108k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJIZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0067),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0032/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0187/2016),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  odobrava zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJIZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Ova se Odluka donosi ne dovodeći u pitanje zajedničku izjavu usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji koja je i dalje temelj svih odluka Europskog parlamenta i Vijeća kojima se pruža makrofinancijska pomoć trećim državama i teritorijima.


OBRAZLOŽENJE

Tunis je uspio konsolidirati svoju demokratsku tranziciju. Sada ima Ustav kojim se štite prava i slobode te uređeno pravosuđe i neovisne medije. Njime upravlja vlada široke koalicije koja je formirana nakon slobodnih i transparentnih izbora, te se temelji na poduzetnom i modernom građanskom društvu, za što je Tuniškom kvartetu za nacionalni dijalog s pravom dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

No Tunis trenutačno prolazi kroz vrlo velike poteškoće. U nekoliko je navrata bio meta terorističkih napada koji su znatno utjecali na gospodarske sektore ključne za zemlju, kao što je sektor turizma. Rast koji je 2015. trebao iznositi 3 % smanjen je na 0,5 % za 2016., stopa nezaposlenosti u prosjeku iznosi 15 %, 20 % za žene i 28,6 % za mlade s visokom stručnom spremom. Osim toga sigurnosni i politički regionalni kontekst iznimno je nestabilan, osobito zbog granice koju ta zemlja dijeli s Libijom.

Unatoč svim tim izazovima Tunis i dalje ostvaruje znatan napredak učvršćujući svoju demokratsku tranziciju, provodeći reforme potrebne za modernizaciju gospodarskih struktura i jačajući odnose sa svojim partnerima, osobito Europskom unijom s kojom trenutačno pregovara u pogledu sporazuma o slobodnoj trgovini.

Vrlo je važno da Tunis uspije u tome i spriječi sve one koji ga žele destabilizirati. Upravo stoga Europa treba pokazati solidarnost i odlučnost da podrži i podupre Tunis u njegovu razvoju konkretnim djelovanjem od kojeg stanovništvo te zemlje ima izravne koristi.

U tom je pogledu makrofinancijska pomoć europski financijski instrument koji se može mobilizirati kako bi se poduprla treća zemlja koja se nalazi u kriznoj situaciji. Zahvaljujući provedenim reformama Tunis u potpunosti ispunjava političke uvjete nužne za dodjelu makrofinancijske pomoći, osobito u pogledu poštovanja demokracije, ljudskih prava i vladavine prava.

Tunisu je 15. svibnja 2014. odobren prvi program od 300 milijuna eura kako bi se poduprla njegova nastojanja da provede reforme koje se odnose na poboljšanje upravljanja javnim financijama i funkcioniranja poreznog sustava, jačanje mreže socijalne sigurnosti, reformu financijskog sektora i poboljšanje regulatornog okvira za trgovinu i ulaganja. Dva dijela tog programa već su isplaćena 2015., a treći dio bit će isplaćen tijekom 2016.

U svrhu odgovora na zahtjev tuniške vlade Europska komisija je u kolovozu 2015. predvidjela drugi program makrofinancijske pomoći za Tunis od ukupno 500 milijuna eura koji će na financijskim tržištima biti dodijeljen u obliku srednjoročnih zajmova po povoljnim uvjetima. Tim će se programom poduprijeti reforme koje Tunis provodi kako bi poboljšao svoje fiskalno stanje, uravnotežio platnu bilancu i stvorio povoljniju klimu za ulaganja.

Vaš izvjestitelj stoga prihvaća prijedlog Europske komisije i nada se da će taj program dodatne pomoći što prije stupiti na snagu kako bi se Tunisu pomoglo u ključnom trenutku.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref.: D (2016) 17045

Bernd Lange

Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA).

Predmet:  Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu – COM(2016)67 završna verzija COD(2016)0039

Poštovani g. Lange,

nakon što su ovaj prijedlog prihvatili koordinatori Odbora za vanjske poslove (AFET) i kako bi mu se omogućio brz proces, čast mi je što kao predsjednik Odbora AFET mogu ovim pismom prenijeti stajalište našeg odbora o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu.

Odbor AFET u potpunosti podržava prijedlog pružanja makrofinancijske pomoći Republici Tunisu u najvišem iznosu od 500 milijuna EUR. Međutim, kako je već navedeno za prvi program makrofinancijske pomoći, nije se razmotrila mogućnost pružanja pomoći Tunisu u obliku bespovratnih sredstava.

Kao što je navedeno u prijedlogu, ekonomska situacija u Tunisu nije optimalna te se ta zemlja uz socioekonomske suočava i sa sigurnosnim izazovima u kontekstu konsolidacije svoje demokratske tranzicije. Trajne socioekonomske i proračunske poteškoće povezane s nestabilnošću i dalje predstavljaju znatan izazov Tunisu i čitavoj regiji te Europskoj uniji kao njezinu glavnom partneru.

Izaziva zabrinutost to što je vanjski dug Tunisa narastao s 48 % BDP-a u 2011. na oko 56,2 % BDP-a u 2014. te se očekuje da će u 2018. dosegnuti vrhunac od 72 % BDP-a. Unatoč tome makrofinancijska pomoć Unije stavlja se na raspolaganje u razdoblju od dvije i pol godine počevši od stupanja na snagu Memoranduma o razumijevanju (usp. članak 1. stavak 4.). Stoga će vanjski dug biti najviši tijekom tog razdoblja. Zato bi već trebao biti osmišljen kompenzacijski mehanizam za suočavanje s predstojećim izazovima.

Troškove nastale zaduživanjem i kreditiranjem u okviru te odluke Vijeća i Parlamenta ne bi trebao snositi Tunis ili bi oni barem trebali biti podijeljeni između EU-a i Tunisa (usp. članak 4.).

./..

Kako je EU Tunisu dodijelio status „povlaštenog partnera” nakon osnivanja Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Tunisa 18. veljače ove godine, također bih želio predložiti da Europska komisija i tuniške Vlasti pregovaraju o Memorandumu o razumijevanju (usp. članak 3.) te da o njemu raspravljaju članovi navedenog Zajedničkog parlamentarnog odbora u kojem sudjeluju i zastupnici Europskog parlamenta i tuniški narodni predstavnici. Zajednički parlamentarni odbor trebao bi raspravljati o nadzoru koji se spominje u članku 2., kao i u izvješću o provedbi odluke koje se spominje u članku 8.

Odbor vjeruje da bi EU i međunarodne financijske institucije trebale pokazati snažnu potporu stabilizaciji tog važnog partnera u južnom susjedstvu, posebno u svjetlu napretka postignutog u konsolidaciji demokratskog procesa i situaciji u regiji.

Međutim htio bih istaknuti da su rokovi za usvajanje stajališta Parlamenta pretjerano kratki, budući da je prijedlog službeno upućen 2. ožujka 2016. To je stvorilo prepreku našem odboru da donese stajalište o tom vrlo važnom pitanju. Obaviješten sam da je Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove čak očekivala da će Parlament donijeti odluku na prvom čitanju 27. i 28. travnja. Takav prijedlog ne pokazuje dovoljno poštovanja prema načinu na koji Parlament izvršava svoje zakonodavne ovlasti.

Očekivao bih da će se pri pregovorima o važnim pitanjima kao što je makrofinancijska pomoć na odgovarajući način uzeti u obzir nacionalna situacija i specifičnosti partnera EU-a. Tijekom lipnja traje ramazan, nakon čega dolazi ljeto, tako da će se pregovori o Memorandumu o razumijevanju morati odgoditi do jeseni ove godine. Stoga je neutemeljeno ustrajanje Europske komisije da Parlament usvoji svoje stajalište po ubrzanom postupku.

Uvjeren sam da će Odbor za međunarodnu trgovinu na odgovarajući način uzeti u obzir ovo stajalište prilikom donošenja svog stajališta, kao i tijekom pregovora s Vijećem.

S poštovanjem,

Elmar Brok

U kopiji:  Pier Antonio Panzeri, predsjednik Izaslanstva za odnose s državama Magreba

  Marielle de Sarnez, izvjestiteljica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE

D(2016)20958

  Bernd Lange

Predsjednik

  Odbor za međunarodnu trgovinu

Europski parlament

ASP 12G205

Bruxelles

Predmet:   Prijedlog odluke o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu

Poštovani predsjedniče,

Odbor INTA trenutačno priprema izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Tunisu (2016/0039(COD)).

Umjesto pripreme formalnog mišljenja, koordinatori su odlučili predati stajalište Odbora za proračune u obliku pisma.

Odbor za proračune uvažava činjenicu da ekonomske posljedice političke tranzicije, regionalna nestabilnost, sigurnosne prijetnje i društveni nemiri utječu na ionako nestabilnu platnu bilancu i fiskalni položaj Tunisa.

Prva operacija makrofinancijske pomoći od 300 milijuna EUR pokrenuta je 2014. da bi se nadopunio program Međunarodnog monetarnog fonda. Na zahtjev Vlade Tunisa makrofinancijska pomoć u tom novom prijedlogu (makrofinancijska pomoć II) također je dopuna nasljedniku programa MMF-a i iznosila bi dodatnih 500 milijuna EUR u obliku srednjoročnih zajmova (koji će se isplatiti u tri obroka) kako bi Tunis pokrio preostale potrebe za vanjskim financiranjima.

Odbor za proračune upoznat je s činjenicom da će u Fond za vanjska jamstva biti uplaćen iznos od 45 milijuna EUR (9 % zajmova). Odobrena sredstva trebat će unijeti u proračun Unije u roku od dvije godine, odnosno u proračune za 2018. i 2019. pod pretpostavkom da se isplata zajmova provede 2016. i 2017.

Odbor za proračune podržava predloženu operaciju makrofinancijske pomoći II kao nužne nadopune međunarodnoj i europskoj pomoći Tunisu te kao znak solidarnosti s tom zemljom.

Odbor primjećuje da je standardizirani tekst odluke o makrofinancijskoj pomoći u manjoj mjeri izmijenjen kako bi se pružila malo veća fleksibilnosti u primjeni uvjeta. Stoga poziva Komisiju da zajamči propisnu provedbu uvjeta priloženih operaciji makrofinancijske pomoći te da uzme u obzir specifičnu situaciju država korisnica, posebno stupanj odgovornosti država i izazove s kojima se one suočavaju.

Ipak, Odbor ističe da su zajmovi u okviru makrofinancijske pomoći tek jedan od instrumenata dostupnih kao potpora Tunisu te da bi se također mogla razmotriti mogućnost pružanja bespovratnih sredstava u okviru makrofinancijske pomoći.

Podsjeća na to da je glavni instrument za potporu Tunisu Europski instrument za susjedstvo u okviru kojeg je Tunisu godišnje u prosjeku dodijeljeno 115 milijuna EUR od početka razdoblja MMF-a 2014. – 2020., ne računajući pritom regionalne programe. Tunis je u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo bio prvi korisnik krovnog programa za nagrađivanje napretka demokratske reforme (načelo „više za više”) s dodatnih 71,8 milijuna EUR 2015.

Tunis je također korisnik financijske pomoći u okviru Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru kao i Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava te sudjeluje u programima EU-a kao što je Erasmus+.

Stoga kako bi svladao izazove demokratskih reformi s jedne strane te stabilnosti i sigurnosti s druge strane, Odbor poziva Komisiju da i dalje jača potporu Unije Tunisu i izražava svoju spremnost da razmotri svaki primjereni proračunski prijedlog u okviru relevantnih instrumenata koji su tome namijenjeni.

S poštovanjem,

Jean Arthuis


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Makrofinancijska pomoć Tunisu

Referentni dokumenti

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.2.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.2.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dominique Bilde

Datum podnošenja

26.5.2016

Pravna napomena