Postopek : 2016/0109(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0206/2016

Predložena besedila :

A8-0206/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0284

POROČILO     *
PDF 553kWORD 76k
16.6.2016
PE 582.314v02-00 A8-0206/2016

o predlogu sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Andreas Schwab

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2016)0201),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES,

–  ob upoštevanju člena 115 ter točke (b) drugega pododstavka ter odstavka (8) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0157/2016),

–  ob upoštevanju členov 59, 108(7) in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0206/2016),

1.  odobri sklenitev Protokola o spremembi k Sporazumu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kneževine Monako.


OBRAZLOŽITEV

Evropska unija in Monako sta se dogovorila o sporazumu o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih, da bi izboljšala mednarodno sodelovanje na davčnem področju in skladnost s predpisi. Besedilo sporazuma sta 22. februarja 2016 parafirala predstavnik Evropske komisije in predstavnik vlade Monaka, uradno pa naj bi ga podpisali pred poletnimi počitnicami, takoj ko bo Svet to odobril.

Sporazum je pomemben korak v okviru potekajočih prizadevanj za boj proti davčnim goljufijam in davčni utaji ter nadgrajuje sporazum iz leta 2004, s katerim je bilo doseženo, da Monako izvaja ukrepe, enakovredne tistim iz direktive EU o obdavčevanju dohodka od prihrankov.

Po novem sporazumu bodo države članice EU in Monako avtomatično izmenjavali podatke o finančnih računih, ki jih imajo rezidenti ene države odprte na ozemlju druge, z začetkom od leta 2018 za podatke, zbrane od 1. januarja 2017. Namen je odpraviti primere, ko skuša davkoplačevalec prikriti kapital v obliki dohodka ali premoženja, za katerega ni plačal davka.

Namen sporazuma je zagotoviti, da bo Monako izvajal okrepljene ukrepe, enakovredne tistim iz pravnega okvira EU, nadgrajenega decembra 2014 (sprememba direktive o upravnem sodelovanju), in spoštoval postopke za avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih, kar spodbujajo tudi svetovni standardi OECD iz leta 2014.

V skladu s standardi OECD je namen nadaljnjih določb v sporazumu zagotoviti, da izmenjani podatki ne bodo zajemali le dohodkov, kot so obresti in dividende, marveč tudi stanje na računih in prihodke od prodaje finančnega premoženja. Brezpogojno izmenjavo podatkov na zahtevo je treba zagotoviti tudi v okviru novega sporazuma, kar je v skladu z najnovejšim razvojem dogodkov pri delu OECD in EU na tem področju.

Zaradi novega sporazuma bodo davčni organi v državah članicah in Monaku lahko:

– pravilno in nedvoumno identificirali omenjene davkoplačevalce;

– upravljali in uveljavljali nacionalno davčno zakonodajo v čezmejnih primerih;

– ocenili verjetnost, ali gre za davčno utajo;

– preprečili nepotrebne nadaljnje preiskave.

Poročevalec sporazum v celoti pozdravlja in podpira.

EU in Monako sta se dogovorila, da se bo sporazum začel uporabljati 1. januarja 2017, po potrebi v obliki začasne uporabe, dokler se ne zaključijo notranji postopki za sklenitev in ratifikacijo. Poročevalec poziva, naj se sporazum sklene in ratificira čim prej, da bo lahko začel veljati v celoti.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.9.2015

Datum sprejetja

15.6.2016

 

 

 

Pravno obvestilo