Procedură : 2016/2015(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0230/2016

Texte depuse :

A8-0230/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0324

RAPORT     
PDF 609kWORD 108k
15.7.2016
PE 585.492v02-00 A8-0230/2016

privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta

(2016/2015(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Heidi Hautala

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta

(2016/2015(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea lui Rosario Crocetta din 7 ianuarie 2016, comunicată în ședința plenară din 21 ianuarie 2016, pentru apărarea privilegiilor și imunităților sale în cadrul procedurii penale aflate pe rolul celei de a treia Camere penale a Tribunalului din Palermo (RGNR nr. 20445/2012),

–  în urma audierii lui Rosario Crocetta în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 595 din Codul penal al Italiei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 7 și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0230/2016),

A.  întrucât un fost deputat în Parlamentul European, Rosario Crocetta, a cerut apărarea imunității sale parlamentare în legătură cu o procedură penală aflată pe rolul celei de a treia Camere penale a Tribunalului din Palermo; întrucât, potrivit notei prezentate de parchet, dl Crocetta ar fi făcut declarații defăimătoare, comportament pasibil de a fi pedepsit conform articolului 595 din Codul penal al Italiei;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor; întrucât o astfel de imunitate trebuie să fie considerată, în măsura în care prin aceasta se urmărește protecția libertății de exprimare și independența deputaților europeni, o imunitate absolută care se opune oricărei proceduri judiciare cu privire la o opinie sau la un vot exprimate în exercitarea funcțiilor parlamentare(2);

C.  întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă(3);

D.  întrucât Rosario Crocetta era deputat în Parlamentul European atunci când au fost făcute declarațiile respective;

E.  întrucât bilanțul parlamentar al dlui Crocetta arată că el a fost dintotdeauna foarte activ în lupta împotriva criminalității organizate și a impactului acesteia asupra Uniunii și a statelor sale membre; întrucât acesta s-a concentrat, de asemenea, asupra influenței corupției sistematice în politică și economie, în special în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul politicii de mediu;

F.  întrucât faptele cauzei, astfel cum sunt prezentate în documentele furnizate Comisiei pentru afaceri juridice și în cadrul audierii desfășurate în fața acesteia arată că declarațiile dlui Crocetta au o legătură directă și evidentă cu îndatoririle sale parlamentare;

G.  întrucât se poate considera, prin urmare, că Rosario Crocetta acționa în exercițiul îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European;

1.  hotărăște să apere imunitatea și privilegiile lui Rosario Crocetta;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente din Republica Italiană și lui Rosario Crocetta.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra, menționate mai sus, punctul 27

(3)

Cauza C-163/10 Patriciello, menționată mai sus, punctele 33 și 35.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.   Context

În cadrul ședinței plenare din 21 ianuarie 2016, Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, că a primit o scrisoare din partea dlui Rosario Crocetta, fost deputat în Parlamentul European, prin care se solicită apărarea imunității sale parlamentare în legătură cu procedurile penale pendinte în fața Tribunalului din Palermo (Italia). În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele a transmis cererea Comisiei pentru afaceri juridice.

La 2 octombrie 2012, în timpul unei dezbateri politice care a avut loc la Centro Pio La Terre, în Palermo, Rosario Crocetta a făcut următoarele declarații:

- „Duminică, la convenția pe care am s-o organizez, o să dau numele și prenumele celor implicați în acordul dintre Musumeci și Miccichê, ca să reiau discuția despre cele patru societăți de transformare a deșeurilor în energie termică gestionate de mafie”.

- „Știu sigur că Musumeci și Miccichè au convenit să reia realizarea celor patru unități de transformare a deșeurilor în energie termică printr-o licitație falsă: un contract care, s-a dovedit, este controlat de mafie. Voi dezvălui amănunte la convenția mea de duminică, la teatrul Politeama din Palermo.”

„În cursul acelei înregistrări au vorbit doi oameni politici, unul se vede și altul nu, iar unul e de la PDL; și zice că Saverio Romano și Firrarello, cu care persoana asta s-ar fi întâlnit, ar fi garantat – a adăugat – sprijinul PDL pentru candidatura lui Miccichè în cazul în care s-ar fi declarat favorabil" și că Miccichè s-ar fi arătat favorabil”, printre altele.

La 7 octombrie 2012, în timpul unui miting electoral desfășurat pe scena teatrului Politeama, în Palermo, dl Crocetta a făcut următoarea declarație:

- „A spus că nu candidează ca să facă pe polițistul. Noi însă am depus o muncă enormă de control în legătură cu listele noastre: nu avem drept candidați persoane cercetate, condamnate și nici oameni cu CV-uri asupra cărora persistă îndoieli. Lui Musumeci, însă, îi spun: ar fi trebuit să facă același lucru, pentru că, pe listele lor, sunt mulți buni de arestat.”

La solicitarea persoanelor vătămate, proocurorul de pe lângă Tribunalul din Palermo l-a pus sub acuzare pe dl Crocetta pentru infracțiunea de defăimare, pasibilă de a fi pedepsită conform articolului 595 din Codul penal al Italiei;

La 15 ianuarie 2016, dl Crocetta a solicitat apărarea imunității sale în temeiul articolului 8 din Protocolul nr. 7 și al articolului 7 și 7 din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La 15 martie 2016, Comisia pentru afaceri juridice l-a audiat pe dl Crocetta în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură. Cu această ocazie, el a depus documente suplimentare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul de procedură.

2.   Legislația și procedura privind imunitatea deputaților în Parlamentul European

Articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează următoarele:

Articolul 8

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază:

(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire penală.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

Articolele 5, 7 și 9 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European stipulează următoarele:

Articolul 5 - Privilegii și imunități

1. Deputații se bucură de privilegiile și imunitățile prevăzute de Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

2. Imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție pentru independența Parlamentului în ansamblu și a membrilor săi. (...)

Articolul 7 - Apărarea privilegiilor și imunităților

1. În cazul în care are loc o presupusă încălcare a privilegiilor și imunităților unui deputat sau ale unui fost deputat de către autoritățile unui stat membru, se poate solicita, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), o decizie a Parlamentului care să determine dacă, într-adevăr, a avut loc o încălcare a privilegiilor și imunităților respective.

2. Se poate depune o astfel de cerere de apărare a privilegiilor și imunităților în special în cazul în care se consideră că circumstanțele respective constituie o restricție administrativă sau de altă natură în privința liberei circulații a deputaților spre locul de desfășurare a reuniunilor Parlamentului sau la întoarcere sau în privința opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor, sau în cazul în care se consideră că circumstanțele respective intră sub incidența articolului 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

3. O cerere de apărare a privilegiilor și imunităților unui deputat nu este admisibilă dacă a fost deja depusă o cerere de apărare sau de ridicare a imunității deputatului respectiv în legătură cu aceleași proceduri judiciare, indiferent dacă s-a luat sau nu o decizie la momentul respectiv.

Articolul 9 - Proceduri privind imunitatea

1. Orice cerere adresată Președintelui de către o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunității unui deputat, sau de către un deputat sau un fost deputat în vederea apărării privilegiilor și imunităților, se anunță în Parlament și se transmite comisiei competente. (...)

2. Comisia examinează fără întârziere, dar ținând cont de complexitatea lor relativă, cererile de ridicare a imunității sau de apărare a privilegiilor și imunităților.

3. Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor

4. Comisia poate solicita autorității interesate furnizarea tuturor informațiilor și precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea.

5. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicații, poate prezenta toate documentele și mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente și poate fi reprezentat de un alt deputat.

Deputatul nu asistă la dezbaterile privind cererea de ridicare sau de apărare a imunității sale, cu excepția audierii propriu-zise.

Președintele comisiei invită deputatul la audiere, precizând data și ora. Deputatul poate renunța la dreptul de a fi audiat.

Dacă deputatul nu se prezintă la audierea la care a fost invitat, se consideră că a renunțat la dreptul de a fi audiat, cu excepția cazului în care deputatul a anunțat că nu poate participa la audiere la data și ora indicate, motivând această imposibilitate. Președintele comisiei decide dacă motivele invocate justifică absența, neexistând posibilitatea atacării acestei decizii.

Dacă decide că absența este justificată, președintele comisiei îl invită pe deputat la audiere la o altă dată și oră. Dacă deputatul nu dă curs celei de-a doua invitații la audiere, procedura continuă fără audierea deputatului. Nu se acceptă noi justificări pentru neprezentare sau noi cereri de audiere.

6. În cazul în care cererea de ridicare a imunității conține mai multe capete de acuzare, fiecare dintre acestea poate face obiectul unei decizii distincte. În mod excepțional, raportul comisiei poate propune ca ridicarea imunității să vizeze exclusiv desfășurarea unei acțiuni penale, fără ca vreo măsură de arestare, o altă măsură privativă de libertate sau orice altă măsură care să împiedice deputatul în exercitarea funcțiilor inerente mandatului său să poată fi adoptată împotriva sa, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

7. Comisia poate emite un aviz motivat privind competența autorității în cauză și admisibilitatea cererii, dar nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției deputatului sau asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaștere aprofundată a cauzei.

3.   Motivarea deciziei propuse

În cererea sa, dl Rosario Crocetta a invocat articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene. Într-adevăr, faptele cauzei se califică pentru aplicarea acestui articol.

Potrivit Curții de Justiție, întinderea imunității absolute prevăzute la articolul 8 din Protocolul nr. 7 trebuie stabilită exclusiv în temeiul dreptului Uniunii Europene(1). După cum s-a stabilit în mod clar, având în vedere obiectivul său de a proteja libertatea de exprimare și independența deputaților în Parlamentul European, și modul în care este formulat, cu referire explicită la voturile, precum și la opiniile exprimate de deputații în PE, el este, în mod esențial, să se aplice opiniilor exprimate de aceștia în incinta însăși a Parlamentului European(2).

Cu toate acestea, Curtea de Justiție a statuat, de asemenea, că o declarație făcută de un deputat în afara localurilor Parlamentului European poate constitui o opinie exprimată în exercițiul funcțiunilor sale, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7, având opinând că nu contează locul în care este făcută o declarație, ci natura și conținutul ei(3).

În contextul articolului 8, noțiunea de „opinie” trebuie înțeleasă în sens larg, astfel încât să includă remarcile și declarațiile care, prin conținutul lor, corespund unor aserțiuni care constituie aprecieri subiective(4). Este clar că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare(5). Curtea de Justiție a specificat că legătura dintre opinia exprimată și funcțiunile parlamentare trebuie să fie directă și evidentă. O astfel de legătură ar putea fi constatată atunci când conținutul declarațiilor prezintă o legătură directă cu o chestiune de interes general, care îi preocupă pe cetățeni(6).

În acest context, Comisia pentru afaceri juridice consideră că faptele cauzei, astfel cum sunt prezentate în documentele care i-au fost furnizate de către dl Crocetta, arată că declarațiile în cauză au o legătură directă și evidentă cu activitatea parlamentară a acestuia.

Este de necontestat faptul că, pe vremea când era deputat în Parlamentul European și, în special, la data declarațiilor în cauză, dl Crocetta era foarte implicat, la nivel politic, în lupta împotriva criminalității organizate și a influenței sale asupra politicii și economiei, în special în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul politicii de mediu. Într-adevăr, acesta a fost prim-vicepreședinte al Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani a Parlamentului European și membru al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a acestuia. În timpul mandatului său parlamentar, el a avertizat întotdeauna cu privire la ramificațiile ascunse, dar periculoase ale criminalității organizate, după cum o dovedește contribuția sa la lucrările parlamentare, în special întrebările sale cu solicitare de răspuns oral sau scris(7).

În plus, atunci când a făcut declarațiile în cauză, el a ridicat o problemă de interes general care suscită îngrijorare în rândul cetățenilor europeni, și anume pretinsa influență a criminalității organizate asupra unei anumite proceduri de achiziții publice având importante consecințe financiare și ambientale, precum și asupra unor politicieni bine cunoscuți, care poate fi considerată drept una dintre îndatoririle unui deputat în Parlamentul European. Având în vedere împrejurările cauzei și conținutul declarațiilor, afirmațiile dlui Crocetta sunt, prin urmare, în măsură să prezinte o legătură directă și evidentă cu activitățile sale de deputat în Parlamentul European.

Având în vedere cele de mai sus, se poate considera că, făcând declarațiile în cauză, Rosario Crocetta a acționat în exercițiul îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European.

4.  Concluzie

În temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, după analizarea argumentelor pro și contra apărării imunității dlui Crocetta, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului European să apere imunitatea și privilegiile lui Rosario Crocetta.

(1)

Cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra, menționate mai sus, punctul 26

(2)

Cauza C-163/10, Patriciello, menționată mai sus, punctul 29

(3)

Cauzele conexate T-346/11 și T-347/11, Gollnisch, menționate mai sus, punctul 37 Cauza C-163/10, Patriciello, menționată mai sus, punctul 30

(4)

Cauza C-163/10 Patriciello citată mai sus, în dispozitiv și la punctul 32

(5)

Ibid., punctul 33

(6)

Ibid., punctul 36

(7)

A se vedea întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei privind protecția cetățenilor și a mediului din Niscemi (Sicilia) de la MUOS (Mobile User Objective System ) din 3 august 2012, E-007557/2012; Întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la corupția în statele membre ale UE din 16 mai 2012, O-000117/2012; Raportor alternativ pentru raportul privind criminalitatea organizată în Uniunea Europeană, din 25 octombrie 2011, 2010/2309(INI), P7_TA(2011)0459; Participarea la dezbaterea privind reducerea decalajului dintre legislația anticorupție și realitate din 14 septembrie 2011, O-000148/2011; Propunere de rezoluție referitoare la eforturile UE de combatere a corupției din 7 septembrie 2011, B7-0481/2011; Întrebările cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri anticorupție al UE din 12 iulie 2011, O-000178/2011 și O-000179/2011; Declarație scrisă privind un Parlament curat din 5 iulie 2010, P7_DCL(2010)0059.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

11.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Maria Noichl

Notă juridică