Διαδικασία : 2015/0269(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0251/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0251/2016

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0068

2.8.2016
A8-0251/2016
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Vicky Ford

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1384kWORD 1096k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου