Eljárás : 2016/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0296/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0296/2016

Viták :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0447

JELENTÉS     ***I
PDF 468kWORD 79k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Emmanuel Maurel

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0431),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0242/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és Tanács közös nyilatkozatára, amelyet az Európai Parlament és Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával egy időben fogadtak el(1),

  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére és a Költségvetési Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0296/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Jordánia gazdasági stabilizációjának és érdemi reformtervének támogatása céljából az Unió legfeljebb 200 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást (a továbbiakban: uniós makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt Jordániának. A támogatás hozzájárul Jordánia IMF-programban meghatározott, a fizetési mérleghez kapcsolódó finanszírozási szükségleteinek fedezéséhez.

1.  Jordánia gazdasági stabilizációjának és érdemi reformtervének támogatása céljából az Unió legfeljebb 350 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást (a továbbiakban: uniós makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt Jordániának. A támogatás hozzájárul Jordánia IMF-programban meghatározott, a fizetési mérleghez kapcsolódó finanszírozási szükségleteinek fedezéséhez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megállapodik a jordániai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről, amelyeket egyetértési megállapodásba kell foglalni (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Jordánia által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

1.  A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megállapodik a jordániai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről – köztük a feltételek megvalósítására vonatkozó ütemtervről –, amelyeket egyetértési megállapodásba kell foglalni (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Jordánia által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Amennyiben a (3) bekezdésben említett feltételek tartósan nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

4.  Amennyiben a (3) bekezdésben említett feltételek nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

(1)

HL L 218., 2013.8.14., 15. o.


INDOKOLÁS

Földrajzi helyzetéből adódóan Jordánia a szíriai válság által egyik legközvetlenebbül érintett ország. Elsősorban a szolgáltatásokra és az iparra épülő gazdaságát 2011 óta érzékenyen érintik a régiót sújtó zavargások.

Az idegenforgalmi bevételek és a beáramló közvetlen külföldi befektetések visszaesése, a kereskedelmi útvonalak elzáródása és az Egyiptomból érkező földgázellátás ismétlődő zavarai visszafogták Jordánia növekedését, és kedvezőtlenül hatottak költségvetési pozíciójára. A Szíriában és Irakban zajló konfliktusok megfosztják a jordán termékeket hagyományos piacaiktól. A szomszédos országokban folyamatosan fennálló konfliktusok 2015-ben továbbra is zavart okoztak Jordánia külkereskedelmében: a növekedés lelassult (2,4%), és a fennmaradó, a 2016 és 2017 közötti időszakra vonatkozó külső finanszírozási igény becsült összege 3,2 milliárd USD. 2016 első félévében a kiugróan magas munkanélküliség az aktív népesség 14,6%-át (az aktív fiatalok 33%-át, az aktív nők 23,7%-át) érinti.

Ebben a nehéz helyzetben azonban Jordánia kitűnik azzal, hogy jelentős számú, a lakóhelyét elhagyni kényszerült embert fogad be. Líbia mellett Jordánia az az ország, amely – népességének méretéhez képest – világviszonylatban a legtöbb menekültet fogadja be, és amely vállalta, hogy megkönnyíti az ország területén tartózkodó szíriaiak munkavállalását (650 000 szíriait tartanak nyilván hivatalosan menekültként, noha a jordán hatóságok ennél is több, 1,4 millió főről beszélnek). A nem jordán lakosok teljes létszáma öt év alatt a kétszeresére emelkedett. Többségük nem táborokban, hanem városi környezetben telepedett le, ami jelentős terheket ró a jordán közszolgáltatásokra, különösen az egészségügyre és az oktatásra. Jordánia államadóssága 2015-ben elérte az ország bruttó hazai termékének 93,4%-át.

Jordánia friss, de egyre szorosabb partnerségben áll az Európai Unióval, második legjelentősebb kereskedelmi partnerével. Az 1997-ben megkötött és 2002-ben életbe lépett társulási megállapodást követően Jordánia 2010-ben elnyerte a Unió „kiemelt partner” státuszát. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás előkészítő folyamata 2011-ben kezdődött. A válság kezelésére és fennmaradó külső finanszírozási igényének fedezésére az Európai Unió korábban már biztosított Jordániának egy 180 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatást (a támogatás odaítéléséről szóló határozatra 2013-ban, a kifizetésekre 2015-ben került sor). Az Európai Uniónak továbbra is segítenie kell Jordániát abban, hogy sikeresen szembeszálljon az őt érő kihívásokkal.

A „Segítségnyújtás Szíriának és a térségnek” címmel a múlt év február 4-én Londonban tartott nagyszabású donorkonferencia keretében a nemzetközi közösség kötelezettséget vállalt arra, hogy Jordánia támogatására egy valódi globális tervet hajtson végre. A felajánlások összege elérte a 10 milliárd dollárt. Ebből az összegből az Unió 2,39 milliárd eurót ajánlott fel, beleértve egy 200 millió euró összegű kölcsönt is a Jordániára irányuló második makroszintű pénzügyi támogatási művelet (MFA-II) céljából az új EU–Jordánia-megállapodás keretében. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kiegészíti az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és az Unió által végrehajtandó költségvetés-támogatási programok keretében nyújtott támogatásokat. Jordánia teljesíti a makroszintű pénzügyi támogatáshoz szükséges demokratikus (az utóbbi időben előrelépés történt az Alkotmánybíróság és egy független választási bizottság felállításával) és makrogazdasági feltételeket, így sor kerülhet a műveletre.

A gazdasági nehézségek leküzdése érdekében, amelyekkel Jordánia szembesül, az Európai Uniónak biztosítania kell támogatásáról partnerét, amelynek a menekültek befogadásával kapcsolatos politikája elismerésre méltó. Az előadó tehát azt szeretné, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási program mielőbb érvénybe lépjen annak érdekében, hogy Jordánia ténylegesen kihasználhassa ennek előnyeit e döntő jelentőségű időszakban. Végezetül az előadó javasolja az Európai Bizottságnak, hogy rugalmas és intelligens módon tárgyaljon a jordán hatóságokkal az egyetértési megállapodásról, valamint hogy a releváns nemzetközi fórumokon vagy konkrét fellépések révén törekedjen olyan megoldásokat találni, amelyekkel könnyíteni lehet az egyre hatalmasabbra dagadó jordán államadósságon.

Az Európai Parlament feltételezi, hogy a Jordániának biztosított jelen makroszintű támogatás a makroszintű pénzügyi támogatási eszközre vonatkozó helyes gyakorlatnak megfelelően valósul meg, elsősorban pedig azt, hogy az Európai Unió és Jordánia közötti egyetértési megállapodás feltételeinek teljesítése érdekében nem írnak elő Jordánia számára konkrét ütemtervet.


MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D (2016)37818

Bernd Lange úr

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke

Tárgy:  A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás – COM(2016)0431 2016/0197 (COD)

Tisztelt Lange Úr!

A Külügyi Bizottság elnökeként megtiszteltetés számomra, hogy a javaslattal kapcsolatos eljárás gyors lefolytatásának lehetővé tétele érdekében jelen levélen keresztül eljuttathatom Önnek bizottságunk véleményét a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és a tanácsi határozatra irányuló javaslatról, ahogyan azt a Külügyi Bizottság koordinátorai jóváhagyták.

Az AFET bizottság teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság javaslatát. Amint azt Ön is tudja, Jordánia az Unió fontos partnerországa, mely szoros gazdasági kapcsolatokat tart fenn az Unióval. 2014-ben az EU volt Jordánia második legnagyobb kereskedelmi partnere. A politikai és biztonsági kapcsolatok is figyelemre méltóak: Jordánia földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a régió stabilitása és biztonsága szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Engedje meg, hogy kiemeljem Jordániának az ISIS elleni koalícióban betöltött stratégiai szerepét, valamint a biztonság és a hírszerzés területén kifejtett erőfeszítéseit.

A szíriai válság 2011-es kezdetétől fogva az ország nagyszámú (körülbelül 1,3 millió fő) szíriai menekültnek ad otthont, de irakiaknak, líbiaiaknak és jemenieknek is, ami fokozott nyomást gyakorol gazdaságára, közszolgáltatására és infrastruktúrájára. Jordánia ezért különösen ki van szolgáltatva annak az instabilitásnak, amellyel jelenleg a régió politikai és gazdasági szempontból is szembesül. A régió jövője érdekében Jordániának stabilnak kell maradnia, és minden olyan eszközt rendelkezésére kell bocsátani, amely hozzájárul e döntő fontosságú stabilitás fenntartásához.

Az AFET bizottság ezért üdvözli a második makroszintű pénzügyi támogatásra irányuló javaslatot, valamint azt, hogy ez az úgynevezett EU–Jordánia- megállapodás részét képezné majd. Ez utóbbi egy rendkívül fontos kezdeményezés, amely mindkét oldalról pontos kötelezettségvállalásokat tartalmaz (beleértve az Uniótól származó pénzügyi támogatást is), ugyanakkor számos szakpolitikai prioritást is kezel. A bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy az Unió és Jordánia között a politika, a biztonság, a kereskedelem és az együttműködés terén szorosabb partnerség kialakítására van szükség. Ebben az összefüggésben üdvözli Mogherini alelnök/főképviselő asszony július 20-i, a 10. EU–Jordánia Társulási Bizottságban tett nyilatkozatát. Különösen üdvözöljük továbbá e makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltételét (a javaslat 11. oldalán, a (19) és (20) bekezdésben foglaltak szerint), mely szerint Jordániának tiszteletben kell tartania a hatékony demokratikus mechanizmusokat, ezen belül a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint garantálnia kell az emberi jogok tiszteletben tartását.

Az AFET bizottság úgy véli, hogy az Uniónak és a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek meg kell adniuk minden szükséges támogatást Jordánia számára maga az ország és a régió stabilitásának biztosítása érdekében. A bizottság elnökeként ismételten hangsúlyozom, hogy a királyság számára biztosítani kell a megfelelő támogatást, és folytatni kell az Európai Unió és Jordánia közötti politikai és gazdasági párbeszédet.

Meggyőződésem, hogy az INTA bizottság álláspontjának elfogadása, valamint a Tanáccsal folytatott tárgyalások során kellően figyelembe veszi majd ezt az álláspontot.

Tisztelettel:

Elmar Brok

CC:  Marisa Matias, a Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke

  Emmanuel Maurel, előadó


MELLÉKLET: A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2016) 40152

Bernd Lange úr

Chair

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

                ASP 12G205

Tárgy:   A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

Tisztelt Elnök úr!

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentést készít a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó, 200 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2016/0197(COD)).

A Költségvetési Bizottság koordinátorai úgy határoztak, hogy hivatalos vélemény helyett álláspontot tartalmazó levelet nyújtanak be.

Egy 2016 májusi hivatalos jordániai kiküldetés során a Költségvetési Bizottság küldöttségének alkalma nyílt megvizsgálni nemcsak a menekültek beáramlásának Jordánia erőforrásaira nehezedő nyomását, hanem a szíriai válság és a regionális instabilitás gazdasági és pénzügyi következményeinek szélesebb körét is. A képviselők méltatták az ország és a befogadó közösségek e kihívásokkal szemben tanúsított ellenálló képességét, és hangsúlyozták, hogy ez a továbbiakban is központi szerepet fog betölteni a menekültek életkörülményeinek javítását és a régió stabilizálását illetően.

A BUDG bizottság küldöttsége, amely visszatérését követően jelentést tett a teljes bizottság számára, megállapította, hogy az Unió a szíriai válsággal összefüggésben fokozta pénzügyi segítségnyújtását Jordániában, így a segítségnyújtás összege 2016-ban a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében eléri a 293,6 millió eurót. E támogatást számos eszközön és mechanizmuson keresztül nyújtják, főként az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz révén (2016-ban 140 millió euró), azonban humanitárius segítségnyújtás formájában is (53 millió euró), a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz keretében (21,8 millió euró), a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (13 millió euró), a demokrácia és emberi jogok európai eszköze (0,8 millió euró), és végül, de nem utolsósorban a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap („Madad alap”) révén (65 millió euró). Ezenkívül, tekintettel a Jordánia államháztartására nehezedő közvetlen nyomásra, 2013-ban elfogadásra került az első makroszintű pénzügyi támogatási hitelcsomag, amelynek folyósítására 2015-ben került sor.

A BUDG küldöttség megjegyezte, hogy a nemzetközi közösség, többek között az Unió, további pénzügyi erőfeszítést ajánlott fel a „Segítségnyújtás Szíriának és a térségnek” című, 2016. február 4-én Londonban tartott konferencián. Jordánia cserébe számos olyan intézkedést terjesztett elő, amelyeket kész megtenni annak érdekében, hogy több gyermek részesüljön oktatásban, és hogy munkalehetőséget teremtsen a menekültek számára. Az Unió pedig ezt követően kölcsönös kötelezettségvállalásokról szóló „paktumokkal” kapcsolatos tárgyalásokba kezdett Jordániával.

A jelenlegi szükségletek szigorú értékelésére törekedve a Költségvetési Bizottság ezért az alábbi következtetésekre jutott:

A jelenlegi II. makroszintű pénzügyi támogatási csomagot a londoni konferencián tett kötelezettségvállalások részeként mielőbb el kell fogadni az ország és a befogadó közösségek ellenálló képességének erősítése érdekében. Emellett a Bizottságnak bizonyítania kell azt is, hogy gyorsan és hatékonyan beváltja Londonban tett ígéretét.

Ezzel párhuzamosan az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy Jordánia lépéseket tegyen a menekültek oktatáshoz és munkaerőpiachoz való hozzáférésének javítására. Jordániának ezenkívül segítenie kell megoldást találni a megfelelő humanitárius segítségnyújtás nélkül Szíria és Jordánia közötti határon rekedt menekültek problémájára.

Míg a jordán hatóságok 350 millió eurós új makroszintű pénzügyi támogatási hitelcsomagot kértek, a Bizottságnak nem lenne szabad „az uniós költségvetésben rendelkezésre álló mozgásteret” ürügyként használnia az összeg 200 millió euróra történő csökkentésére. Teljes mértékben tudatában annak, hogy jelenleg hiány mutatkozik a 4. fejezetben (Globális Európa) rendelkezésre álló forrásokat illetően, a Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap feltöltésének 9%-át (két évig évente 6,75 millió euró) valószínűleg ki lehetne elégíteni anélkül, hogy az hatással lenne más szakpolitikai területekre a költségvetési sor pénzügyi tervezése során, amelynek előirányzatai a többéves pénzügyi keret jelenlegi helyzetében az elkövetkezendő években évente várhatóan több mint 220 millió eurót fognak kitenni. A gyorsan változó környezetben a Költségvetési Bizottság ezért elvárja, hogy a Bizottság erősítse meg vagy aktualizálja az ország fennmaradó külső finanszírozási igényeire vonatkozó értékelését, mielőtt lezárná a második makroszintű pénzügyi támogatási hitelcsomagra (MFA II) vonatkozó jogalkotási eljárást.

Tisztelettel:

Jean Arthuis


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Title

Makroszintű pénzügyi támogatás a Jordán Hásimita Királyság számára

Hivatkozások

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

7.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

A benyújtás dátuma

17.10.2016

Jogi nyilatkozat