Postupak : 2016/2108(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0301/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0301/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0395

IZVJEŠĆE     
PDF 418kWORD 50k
18.10.2016
PE 589.449v02-00 A8-0301/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu

(2016/2108(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Evelyn Regner

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu

(2016/2108(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir dva zahtjeva za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu koje je 14. ožujka 2016. dostavila glavna tužiteljica na Prizivnom sudu u Parizu i koji su 8. lipnja 2016. objavljeni na plenarnoj sjednici, a odnose se na dva postupka istog sadržaja koji se vode pred istražnim sucima na Visokom sudu u Parizu zbog pozivanja na rasnu mržnju (2211/15/21 i 2226/15/9),

–  nakon saslušanja Jean-Marieja Le Pena u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0301/2016),

A.  budući da su dva istražna suca na Visokom sudu u Parizu podnijela zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu u vezi s navodnim kaznenim djelom;

Β.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države;

C.  budući da prema članku 26. Ustava Francuske Republike „nijedan član Parlamenta […] zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svoje dužnosti ne smije biti izložen kaznenom progonu ili potrazi i ne smije biti pritvoren ili osuđen” te da se nijedan član Parlamenta bez njegova odobrenja „ne smije uhititi ili na drugi način lišiti slobode, odnosno ograničiti u svojoj slobodi zbog kaznenog djela ili prekršaja”;

D.  budući da se u članku 8. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da „članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti”;

E.  budući da se tom odredbom želi zajamčiti da zastupnici u Europskom parlamentu u načelu imaju pravo na slobodu izražavanja, ali da im to pravo ne smije služiti kao izgovor za klevetu, uvrede, poticanje na mržnju ili tvrdnje koje štete nečijem ugledu, odnosno sve ostale izjave koje su u suprotnosti s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

F.  budući da odredbe u vezi s parlamentarnim imunitetom treba tumačiti u svjetlu vrijednosti, ciljeva i načela europskih ugovora;

G.  budući da se takav apsolutni imunitet zastupnika u Europskom parlamentu ne odnosi samo na mišljenja koja je zastupnik izrazio na službenim sjednicama Parlamenta nego i na ona koja je izrazio drugdje, na primjer u medijima, ako postoji poveznica između izraženog mišljenja i parlamentarne dužnosti;

H.  budući da se Jean-Marie Le Pen optužuje da je u videozapisu objavljenom 6. lipnja 2016. na internetu javno pozvao na rasnu mržnju;

I.  budući da sporna izjava nije povezana s parlamentarnom dužnošću Jean-Marieja Le Pena te Jean-Marie Le Pen stoga nije djelovao u okviru obnašanja svojih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu;

J.  budući da nema uporišta za sumnju u fumus persecutionis, odnosno pokušaj da se ometa parlamentarni rad Jean-Marieja Le Pena;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Jean-Marieju Le Penu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora francuskim tijelima vlasti.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Pravna napomena