Proċedura : 2015/2349(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0304/2016

Testi mressqa :

A8-0304/2016

Dibattiti :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Votazzjonijiet :

PV 24/11/2016 - 8.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0455

RAPPORT     
PDF 750kWORD 78k
18.10.2016
PE 580.785v01-00 A8-0304/2016

fuq opportunitajiet ġodda għal negozji żgħar ta' trasport, inkluż

mudelli ta' negozju kollaborattivi

(2015/2349(INI))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Dominique Riquet

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

fuq opportunitajiet ġodda għal negozji żgħar ta' trasport, inklużi mudelli ta' negozju kollaborattivi (2015/2349(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 5(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll (Nru 2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar "L-Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli"(1),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-UE 2003/361/KE dwar kriterji ta' definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar l-SMEs Ewropej 2014/2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni intitolati ""Aħseb l-ewwel fiż-Żgħir" – "Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa"" (COM(2008)0394) u "Reviżjoni tal-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa" (COM(2011)0078),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Strateġija Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi" (COM(2016)0501),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2013 dwar it-titjib tal-aċċess għall-finazi għall-SMEs(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 dwar opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs(3),

–  wara li kkunsidra l-Istrument tal-SMEs ta' Orizzont 2020, u INNOSUP, COSME, l-Ewropa Tiegħek – Negozju, il-Pilota Rotta Rapida Lejn l-Innovazzjoni (FTI) pilota u l-opportunitajiet ta' netwerking,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE) u d-Direttiva dwar is-Servizzi (2006/123/KE),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Naġġornaw is-Suq Uniku: opportunitajiet aktar għaċ-ċittadini u għan-negozji" (COM(2015)0550),

–  wara li kkunsidra l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0304/2016),

A.  billi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) jikkostitwixxu l-mutur ewlieni tal-ekonomija Ewropea u, skont iċ-ċifri tal-2014 jirrappreżentaw 99.8 % tal-intrapriżi kollha li mhumiex parti mis-settur finanzjarj u jimpjegaw tnejn minn kull tliet impjegati;

B.  billi l-SMEs li ġġeneraw l-impjiegi matul dawn l-aħħar snin ġew prinċipalment mis-settur terzjarju;

C.  billi l-kumpaniji ż-żgħar tat-trasport jaqdu rwol kruċjali fil-funzjonament xieraq tal-mobilità fl-Ewropa, iżda spiss jesperjenzaw diffikultajiet biex ikollhom aċċess għas-suq jew biex jibqgħu jżommu posthom fih, notevolment minħabba l-preżenza ta' monopolji f'dak is-suq;

D.  billi l-kumpaniji ż-żgħar iġibu valur miżjud b'mod partikolari fir-reġjuni ultraperiferiċi u f'żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni permezz ta' għarfien eċċellenti tas-suq lokali, il-prossimità tagħhom għall-klijent u/jew l-aġilità u l-kapaċità tagħhom fl-innovazzjoni; billi, barra minn hekk, huma kapaċi jipprovdu servizzi speċjalizzati u huma strumenti għall-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, għall-ħolqien tal-impjiegi, għall-iġġenerar ta' attività ekonomika, għat-titjib tal-ġestjoni tal-mobbiltà u biex jingħata kontribut għall-iżvilupp tat-turiżmu (fejn is-servizzi ta' mobbiltà huma marbuta direttament mad-domanda tal-viżitaturi għal prodotti u esperjenzi ġodda);

E.  billi għall-passiġġieri u l-merkanzija, kemm id-domanda għas-servizzi tat-trasport, kif ukoll il-kundizzjonijiet applikabbli għall-forniment tagħhom ivarjaw b'mod konsiderevoli, u billi t-tnaqqis tal-mobbiltà mhuwiex alternattiva;

F.  billi l-organizzazzjoni tat-trasport fi bliet kbar u fit-toroq li jwasslu għalihom tikkawża konġestjonijiet u traffiku, filwaqt li toħloq piż sinifikanti fuq l-ekonomija; billi l-SMEs fis-settur tat-trasport huma komplement importanti għan-netwerk tat-trasport pubbliku fin-nodi urbani, partikolarment f'ħinijiet tal-ġurnata meta t-trasport pubbliku ma jkun frekwenti xejn, kif ukoll f'żoni periferiċi mingħajr servizz tat-trasport suburban żviluppat tajjeb;

G.  billi studju riċenti tal-Kummissjoni juri li 17 % tal-konsumaturi Ewropej użaw servizzi pprovduti mill-ekonomija kollaborattiva, u 52 % huma konxji tas-servizzi offruti; billi l-aspettattivi tal-konsumaturi jfittxu aċċessibbiltà faċli u modi flessibbli għall-użu tas-servizzi tat-trasport filwaqt li l-prezzijiet jinżammu f'konformità mal-ispejjeż attwali ta' provvista kif ukoll aċċess faċli għal riżervazzjonijiet u pagament sikur għas-servizzi pprovduti;

H  billi ekonomija kollaborattiva fis-settur tat-trasport tista' tippromwovi b'mod attiv l-iżvilupp ta' forom sostenibbli ta' mobilità; billi l-awtoregolamentazzjoni mhix dejjem is-soluzzjoni u hemm il-ħtieġa ta' qafas regolatorju adegwat;

I.  billi l-imperattiv ta' żvilupp sostenibbli u r-rivoluzzjoni fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni ħolqu opportunitajiet u sfidi bla preċedent għall-kumpaniji ta' kull daqs f'dak li hu r-rispons għad-domanda dejjem tikber għal mobilità sostenibbli fil-limiti ta' infrastruttura limitata;

J.  billi t-tkabbir b'mod esponenzjali fil-penetrazzjoni tal-apparati mobbli intelliġenti kif ukoll il-kopertura komprensiva ta' netwerk b'veloċità kbira u ta' medda wiesgħa ħolqu għodod ġodda diġitali kemm għall-fornituri kif ukoll għall-konsumaturi tas-servizzi tat-trasport, u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż tat-tranżazzjoniijiet u titnaqqas ukoll l-importanza tal-pożizzjoni fiżika tal-fornituri tas-servizz, filwaqt li dan jippermettilhom ikunu konnessi b'mod mifrux sabiex jipprovdu servizzi, mhux biss fuq livell reġjonali iżda anki fuq livell globali, permezz ta' netwerks diġitali u wkoll minn żoni remoti;

K.  billi matul dawn l-aħħar snin, l-avvanzi teknoloġiċi, il-mudelli tan-negozju ġodda u d-diġitalizzazzjoni ttrasformaw is-settur tat-trasport b'mod sinifikanti, b'impatti kbar kemm fuq il-mudelli tan-negozju tradizzjonali kif ukoll fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjiegi fis-settur; billi filwaqt li minn naħa waħda s-settur tat-trasport infetaħ, min-naħa l-oħra l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'ħafna każijiet marru għall-agħar, minħabba l-kriżi ekonomika u, f'xi każijiet, minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti tar-regolamenti eżistenti;

L.  billi s-settur tat-trasport jinvolvi mhux biss il-fornituri diretti tas-servizz tat-trasport, iżda anki l-SMEs li joffru servizzi bħalma huma l-manutenzjoni tal-mezzi tat-trasport, il-bejgħ ta' spare parts, it-taħriġ tal-persunal, kif ukoll il-kiri ta' vetturi u tagħmir; billi hemm potenzjal enormi għall-ħolqien tal-impjiegi marbuta ma' dawn l-attivitajiet, inkluż impjiegi għal ħaddiema bi kwalifiki għolja; billi l-politiki għas-settur tat-trasport għandhom jikkunsidraw l-interessi tal-katina tal-valur kollha kemm hi;

M.  billi 1,7 % biss tal-impriżi tal-UE jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġiji diġitali avvanzati, filwaqt li 41 % ma jużawhom xejn; billi d-diġitalizzazzjoni tas-setturi kollha hija kruċjali sabiex il-kompetittività Ewropea tinżamm u tissaħħaħ;

N.  billi l-flessibilità u l-faċilità ta' dħul inerenti fl-ekonomija kollaborattiva jistgħu jipprovdu opportunitajiet ta' impjieg għal gruppi li tradizzjonalment ikunu esklużi mis-suq tax-xogħol, partikolarment in-nisa, iż-żgħażagħ u l-migranti;

O.  billi s-servizzi tat-trasport jistgħu jipprovdu mezz tajjeb biex wieħed jaħdem għal rasu u biex tiġi promossa kultura ta' intraprenditorija;

P.  billi l-pjattaformi online għas-servizzi tat-trasport jistgħu joffru l-possibbiltà ta' tqabbil rapidu bejn il-ħtiġijiet ta' servizzi tal-klijenti, minn naħa waħda, u l-provvista ta' manodopera minn kumpaniji rreġistrati jew minn ħaddiema, min-naħa l-oħra;

Q.  billi l-OECD tqis l-impjiegi ta' kwalità għolja bħala fattur ta' importanza essenzjali biex jiġu indirizzati b'mod determinat il-livelli għolja ta' inugwaljanza u tiġi promossa l-koeżjoni soċjali;

I.  L-isfidi għall-impriżi ż-żgħar tat-trasport

1.  Huwa tal-fehma li l-impriżi tat-trasport jiffaċċjaw sfidi konsiderevoli sabiex jirrispondu għad-domanda dejjem tikber għall-mobilità fil-limiti ta' infrastruttura limitata u rekwiżiti ambjentali li kulma jmur qed jiżdiedu; jinnota li l-impriżi kollha tat-trasport jinsabu taħt pressjoni biex jipprovdu soluzzjonijiet sikuri, sostenibbli u kompetittivi ħafna li huma ambjentalment responsabbli taħt il-COP21, filwaqt li jillimitaw il-konġestjoni, iżda li huwa aktar diffiċli u aktar għali għall-impriżi ż-żgħar biex jilqgħu dawn l-isfidi;

2.  Jenfasizza li jekk l-istandards tal-emissjonijiet tal-vetturi jinbidlu wisq ta' spiss, dan jista' jkun partikolarment problematiku għall-impriżi tat-trasport ta' daqs iżgħar minħabba l-perjodi ta' deprezzament għall-flotot tal-vetturi;

3.  Jenfasizza n-natura kumplessa tas-settur tat-trasport, li huwa kkaratterizzat minn governanza f'diversi livelli (lokali, nazzjonali, Ewropew u globali) li għadha fil-biċċa l-kbira mqassma skont il-mod ta' trasport; jinnota li dan is-settur huwa soġġett għal regolamentazzjoni qawwija, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għall-professjoni, l-attivitajiet ikkonċernati u l-iżvilupp, l-użu u l-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport (drittijiet esklussivi, l-iffissar ta' limitu fuq il-għadd ta' liċenzji), kif ukoll is-sussidjar; jenfasizza li s-sikurezza u s-sigurtà huma tal-akbar importanza għas-settur tat-trasport, iżda jiddeplora l-fatt li dawn, fost fatturi oħra, xi kultant jintużaw bħala skuża biex jiddaħħlu ostakoli artifiċjali;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jwaqqfu r-regolamentazzjoni żejda, li ħafna drabi hija konnessa mal-istinti protezzjonisti u korporatisti li jwasslu għall-frammentazzjoni, il-kumplessità u r-riġidità fi ħdan is-suq uniku, u b'hekk iżidu l-inugwaljanza; jemmen li huwa utli li l-Istati Membri ma jersqux lejn il-legalità tal-pjattaformi online b'firxa kbira ta' modi, u għalhekk li jevitaw miżuri unilaterali restrittivi mhux meħtieġa; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw, u jimplimentaw bis-sħiħ, id-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku (Direttiva 2000/31/KE) u d-Direttiva dwar is-Servizzi (Direttiva 2006/123/KE); isostni li l-moviment ħieles tal-fornituri ta' servizzi u l-libertà tal-istabbiliment, kif jiddisponu għalihom l-Artikoli 56 u 49 tat-TFUE rispettivament, huma essenzjali sabiex tiġi realizzata d-dimensjoni Ewropea tas-servizzi u għalhekk tas-suq intern;

5.  Jenfasizza li minħabba l-inċertezza tad-dritt attwali fir-rigward tad-definizzjoni ta' "fornituri ta' servizz" fis-settur tat-trasport, mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita kompetizzjoni ġusta, u jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li jiffaċċjaw ħafna impriżi żgħar biex jidħlu fis-suq domestiku u internazzjonali u biex jiżviluppaw jew joffru servizzi ġodda; jenfasizza l-fatt li dak li jissemma hawn fuq ixekkel l-aċċess tal-SMEs għal dan is-settur;

6.  Huwa tal-fehma li r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1072/2009 jeħtieġ li jittejjeb sabiex jingħeleb it-tħarbit serju li seħħ fis-swieq tat-trasport nazzjonali f'diversi Stati Membri wara li r-Regolament ġie introdott;

7.  Jilqa' l-opportunitajiet il-ġodda offruti mill-impriżi ż-żgħar tat-trasport u mill-mudelli tan-negozju kollaborattiv ġodda, filwaqt li fl-istess ħin jiddeplora l-prattiki antikompetittivi li jirriżultaw mill-applikazzjoni inkonsistenti tar-regoli tal-UE madwar l-Istati Membri, b'mod partikulari fir-rigward tal-pagi u s-sistemi tas-sigurtà soċjali, li tista' twassal għal distorsjonijiet serji bħalma huma d-dumping soċjali, kif ukoll sfidi ta' sigurtà;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-infurzar tal-liġi; Iqis li kwalunkwe tibdil li jsir fil-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol irid jirrispetta l-libertajiet fundamentali kollha tal-UE, ma jridx jirrestrinġi l-kompetizzjoni ġusta bbażata fuq vantaġġi kompetittivi oġġettivi, u m'għandux joħloq aktar piż amministrattiv jew spejjeż addizzjonali għall-impriżi ż-żgħar tat-trasport;

9.  Jinnota li l-impriżi ż-żgħar tat-trasport jeħtieġ li jinvestu, mhux biss biex jikkonformaw mal-liġi applikabbli, imma wkoll biex jibqgħu kompetittivi (eż. billi jiffukaw fuq teknoloġiji ġodda); jiddeplora l-fatt li, minn naħa waħda u b'kuntrast ma' dak li jiġri mal-kumpaniji l-kbar, l-aċċess ta' dawn l-impriżi għall-kreditu u għall-finanzjament fis-swieq tal-flus għadu limitati minkejja l-miżuri ta' tnaqqis kwantitattiv, filwaqt li, min-naħa l-oħra, l-għajnuniet finanzjarji pubbliċi, partikolarment dawk Ewropej, ftit ġew mobilizzati, minħabba proċeduri amministrattivi wisq kumplessi u li jieħdu fit-tul; Jenfasizza l-importanza li jiġu pprovduti t-tixrid tal-għarfien u l-assistenza għall-applikanti ta' impriżi żgħar fi ħdan il-qafas tal-Fond Ewropew tal-Investiment;

10.  Jinnota li, f'kuntest ta' urbanizzazzjoni dejjem tikber, il-ħtiġijiet tat-trasport iridu jiġu organizzati b'mod li kulma jmur isir aktar integrat, diġitalizzat u multimodali, u li n-nodi urbani għandhom rwol dejjem aktar ċentrali x'jaqdu fl-organizzazzjoni tal-mobilità sostenibbli; jenfasizza l-impatt dejjem jikber tal-applikazzjonijiet għall-ippjanar tal-ivvjaġġar multimodali u l-importanza li l-impriżi ż-żgħar ikunu inklużi fil-lista tal-applikazzjonijiet u l-portafolli disponibbli tas-servizzi tat-trasport; jenfasizza l-fatt li jekk l-aċċess għall-internet ikun universali, dan jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tat-trasport u l-ippjanar aħjar tal-vjaġġi;

11.  Jinnota li bħala reazzjoni għad-diffikultajiet ekonomiċi u n-nuqqas ta' riżorsi li permezz tagħhom jinżamm in-netwerk ta' trasport kapillari, bosta fergħat ta' linji qegħdin jagħlqu f'ħafna reġjuni, b'mod partikolari dawk l-aktar maqtugħa u b'densità l-aktar baxxa ta' popolazzjoni; huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' mudelli tan-negozju kollaborattiv bl-ebda mod ma tiġġustifika l-abbandun tas-servizzi tat-trasport pubbliku f'dawn ir-reġjuni;

12.  Jenfasizza l-importanza li għandhom għall-mobilità urbana s-servizzi tal-kiri ta' vetturi ħfief bħalma huma r-roti jew l-iscooters; jinnota li l-maġġoranza l-kbira ta' tali operaturi huma SMEs; jitlob li l-potenzjal ta' dawn l-operaturi jitqies b'mod aktar spiss fil-proċess taż-żieda tal-livell tal-mobilità urbana u fil-proċess tal-iżvilupp ta' trasport urban effiċjenti fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi;

13.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkunsidraw ir-raggruppament flimkien ta' kumpaniji żgħar tat-trasport, li jiffaċilità l-iżvilupp ta' sħubija bejn tali kumpaniji u jgħin lill-klijenti jsibu s-servizzi ta' kumpaniji żgħar tat-trasport li jixtiequ, skont il-bżonnijiet tagħhom;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni, biex meta tkun qed tistabbilixxi linji gwida f'dan il-qasam, tqis id-diffikultajiet li l-mudelli tan-negozju kollaborattiv il-ġodda jiffaċċjaw biex jippenetraw ambjenti rurali u dawk mhux urbani;

15.  Jinnota li l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju kollaborattiv jista' jottimizza l-użu tal-vetturi u tal-infrastruttura, u b'hekk jgħin biex tintlaħaq id-domanda għall-mobilità b'mod aktar sostenibbli; jinnota li ż-żieda fl-isfruttament tad-dejta ġġenerata mill-utenti tista' eventwalment tirriżulta filli jinħoloq valur miżjud fil-katina tat-trasport; jenfasizza, madankollu, li konċentrazzjoni ta' dejta f'idejn għadd żgħir ta' pjattaformi ta' intermedjazzjoni biss jista' jkollha effett negattiv kemm fuq it-tqassim ġust tad-dħul u kemm fuq il-parteċipazzjoni bbilanċjata fl-investiment fl-infrastruttura u fi spejjeż relevanti oħra, li kollha kemm huma għandhom impatt dirett fuq l-SMEs;

16.  Jilqa' l-fatt li l-pjattaformi intermedjarji kellhom il-konsegwenza tal--idea li jisfidaw lil xulxin, lill-operaturi eżistenti u lill-istrutturi korporatisti, u li jdgħajfu l-monopolji eżistenti u jostakolaw il-ħolqien ta' oħrajn ġodda; jissottolinja li dan qed jinkoraġġixxi suq li huwa wisq aktar iffukat fuq it-talba tal-konsumatur u qed iwassal lill-Istati Membri biex jeżaminaw mill-ġdid l-istruttura tas-suq; jinnota, madankollu, li jekk ma jkunx hemm qafas ġuridiku xieraq u ċar, il-pjattaformi ta' intermedjazzjoni, bl-etos tagħhom ta' "ir-rebbieħ ikaxkar kollox", ser joħolqu pożizzjonijiet dominanti fis-suq li jagħmlu ħsara lid-diversità tat-tessut ekonomiku;

17.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-opportunitajiet u l-isfidi (li jfisser li impriżi żgħar jistgħu jitfaċċaw ukoll f'dawn l-oqsma l-ġodda) li jirriżultaw mill-iżvilupp ta' vetturi konnessi u li jaħdmu waħedhom (karozzi, bastimenti, droni u l-platooning); iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, biex toħroġ bi pjan direzzjonali dwar vetturi konnessi u awtomatizzati, u tanalizza l-effetti potenzjali li l-użu mifrux ta' din it-teknoloġija jista' jkollu fuq is-settur tat-trasport Ewropew, speċjalment fuq l-SMEs;

II.  Rakkomandazzjonijiet: kif nistgħu nibdlu l-isfidi f'opportunitajiet

18.  Jitlob li jkomplu jsiru sforzi bil-għan li l-ispazju Ewropew uniku tat-trasport ikun lest għalkollox; hu tal-fehma li kwalunkwe leġiżlazzjoni li timponi rekwiżiti ġodda fuq l-impriżi ż-żgħar, partikolarment miżuri relatati mat-taxxa, miżuri soċjali u miżuri ambjentali, għandhom ikunu proporzjonati, sempliċi u ċari, ma jxekklux l-iżvilupp tagħhom u jirriflettu fejn meħtieġ il-karatteristiċi reġjonali u nazzjonali fl-Istati Membri differenti; huwa tal-fehma li tali leġiżlazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-inċentivi meħtieġa (regolatorji u/jew finanzjarji);

19.  Jikkunsidra li t-trawwim ta' sistema Ewropea ta' mobilità kkoordinata u integrata hija l-aħjar mod għall-integrazzjoni tajba tal-kumpaniji kollha li joffru l-modi kollha ta' trasport fi proċess dinamiku komuni fejn id-diġitizzazzjoni u l-promozzjoni tal-innovazzjoni fi ħdan is-settur tat-trasport huwa l-aktar metodu effettiv sabiex jiġi żgurat li l-klijenti jkollhom sistema koerenti waħda u li l-professjonisti jkunu jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex iżidu l-valur;

20.  Jinnota li s-servizzi pprovduti mill-SMEs fis-settur tat-trasport mhux dejjem huma mfassla b'mod suffiċjenti skont il-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità u l-anzjani; jitlob li l-għodod u l-programmi kollha li għandhom l-għan li jappoġġjaw dawn l-operaturi jqisu l-ħtieġa li s-servizzi tat-trasport jiġu kemm jista' jkun adattati għall-ħtiġijiet tan-nies b'mobilità mnaqqsa;

21.  Jinnota li, minħabba n-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, l-operaturi kollha li jibbenefikaw mill-użu ta' dik l-infrastruttura jeħtieġ li jikkontribwixxu, filwaqt li jqisu bis-sħiħ it-taxxi tat-trasport, l-imposti u l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi kollha eżistenti; jenfasizza l-importanza li fil-każ tat-trasport bit-triq jiġu internalizzati l-esternalitajiet negattivi u jiġu allokati introjti għall-użu tal-infrastruttura tat-trasport, inkluża dik transfruntiera; jirrikonoxxi, madankollu, li dan jista' jkun li joħloq problemi speċifiċi għall-intrapriżi ż-żgħar, inklużi dawk li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi, li għandhom jitqiesu bħala prijorità;

22.  Ifakkar li l-FEIS ġie stabbilit sabiex jikkontribwixxi għal proġetti bbażati fuq is-suq li huma innovattivi ħafna, u għalhekk iqisu bħala strument essenzjali biex l-SMEs fis-settur tat-trasport ikunu jistgħu jiżviluppaw soluzzjonijiet ta' mobilità ġodda; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħaffu l-implimentazzjoni tiegħu u jżidu l-għajnuna li jagħtu lill-SMEs u lill-istart-ups meta jkunu qed jippreparaw proġetti bħal dawn;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni xierqa biex jiġġieldu lill-prattiki antikompetittivi min-naħa ta' gruppi integrati kbar bil-għan li jindirizzaw b'mod determinat id-diskriminazzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-swieq, hu x'inhu d-daqs jew it-tip tal-intrapriża, speċjalment fir-rigward ta' mudelli ta' negozju ġodda ; iħeġġeġ li jsir djalogu u li r-relazzjonijiet jittejbu, speċjalment fis-swieq ġodda u f'dawk potenzjali, bejn it-trasportaturi u l-partijiet li jagħmlu l-ordnijiet, kif ukoll soluzzjoni għall-problema tal-persuni li taparsi jaħdmu għal rashom;

24.  Jitlob li l-SMEs jiġu inklużi fil-pjanijiet għall-ħruġ integrat Ewropew tal-biljetti; jinnota li l-effikaċja ta' tali sistema se tiddependi mill-inklużjoni ta' għadd kbir kemm jista' jkun ta' impriżi u operaturi tas-servizzi tat-trasport; jinnota li l-iskambju ta' informazzjoni u ta' esperjenza bejn operaturi kbar u SMEs jista' jipproduċi sinerġiji benefiċjarji għolja għat-tfassil ta' netwerk tat-trasport effettiv fl-Ewropa;

25.  Jitlob, bil-ħsieb li jkun hemm trasparenza akbar, li jsiru r-rieżami u l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar l-aċċess għal impjiegi u attivitajiet regolati fl-Ewropa u tal-kontrolli fuq dawk l-impjiegi, sabiex l-operaturi u s-servizzi l-ġodda konnessi mal-pjattaformi diġitali u l-ekonomija kollaborattiva jkunu jistgħu jiżviluppaw f'ambjent li jkun favorevoli għan-negozju, inkluża trasparenza ikbar fir-rigward ta' bidliet leġiżlattivi, u sabiex ikunu jistgħu jeżistu spalla ma' spalla mal-operaturi li jkunu fil-kariga f'ambjent ta' kompetizzjoni b'saħħitha; jinnota l-effetti pożittivi ta' operaturi tal-ekonomija kollaborattiva f'dawk li huma l-ħolqien ta' impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ li jkunu deħlin fis-suq tax-xogħol u l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika, mingħajr aktar dewmien, pjan direzzjonali sabiex tiġi rilaxxata dejta dwar it-trasport iffinanzjat minn fondi pubbliċi u biex jiġu introdotti standards armonizzati għall-interfaces tad-dejta u l-ipprogrammar dwar it-trasport, bil-għan li tingħata spinta lill-innovazzjonijiet intensivi mil-lat ta' dejta u lill-forniment ta' servizzi ta' trasport ġodda;

27.  Huwa tal-fehma, minħabba l-iżvilupp tal-ekonomija kollaborattiva, li s-soluzzjoni la hija regola speċifika għas-settur u lanqas ma hija regolament immirat biss għall-pjattaformi, u li fil-ġejjieni s-sistema tal-mobilità jeħtieġ li tiġi indirizzata bħala ħaġa waħda; jitlob li jiġi stabbilit qafas regolatorju multimodali modernizzat li jrawwem l-innovazzjoni u l-kompetittività kif ukoll il-protezzjoni tal-konsumaturi u d-dejta tagħhom, filwaqt li jissalvagwardja d-drittijiet tal-ħaddiema u jiżgura kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għal operaturi differenti; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, lejn l-importanza tal-interoperabbiltà fis-settur tat-trasport, minħabba li joffri soluzzjonijiet uniċi lin-negozji ż-żgħar;

28.  Jistieden lill-Istati Membri jivvalutaw il-ħtieġa li jaġġornaw il-liġi tax-xogħol nazzjonali tagħhom mal-era diġitali, filwaqt li jqisu l-karatteristiċi tal-mudelli tal-ekonomija kollaborattiva u jqisu wkoll il-liġijiet tax-xogħol individwali ta' kull pajjiż;

29.  Iqis li objettiv bħal dan jitlob konverġenza tal-mudelli, ibbażata fuq definizzjoni ta' "intermedjarji" u ta' "fornituri ta' servizzi" li tkun ċara u konsistenti u li tkunx irduppjata ma' oħrajn; jitlob li ssir distinzjoni bejn dawk il-pjattaformi ta' intermedjazzjoni li ma jiġġeneraw l-ebda qligħ għall-utenti tagħhom u dawk li jqabbdu fornitur ta' servizzi (bi skop ta' qligħ) u klijent ma' xulxin, kemm b'relazzjoni ta' bejn min iħaddem u impjegat u kemm mingħajrha bejn il-fornitur ta' servizz u l-pjattaforma; jissuġġerixxi li, sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità mill-partijiet kollha bl-obbligi tagħhom relatati mat-taxxa u mas-sigurtà soċjali, kif ukoll biex jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi li jkunu qed jużaw il-pjattaformi jkunu kompetenti u kwalifikati kif xieraq (sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumatur), l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jitolbu l-informazzjoni li huma jqisu meħtieġa mill-pjattaformi ta' intermedjazzjoni; jenfasizza li sistemi diġà eżistenti ta' rispons u ta' klassifikazzjoni jgħinu wkoll lill-intermedjarji jibnu relazzjoni ta' fiduċja mal-konsumaturi, u li d-dejta ġġenerata għandha tiġi pproċessata f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

30.  Jemmen li l-potenzjal ta' livell għoli ta' trasparenza tal-ekonomija kollaborattiva jippermetti traċċabilità tajba tal-operazzjonijiet tas-servizzi tat-trasport, b'konformità mal-għan li tiġi msaħħa l-leġiżlazzjoni eżistenti; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika linji gwida dwar kif id-dritt tal-UE japplika għat-tipi differenti ta' mudelli tan-negozju kollaborattiv, sabiex jingħalqu, fejn meħtieġ, il-lakuni regolatorji fil-qasam tal-impjieg u tas-sigurtà soċjali b'tali mod li jirrispetta l-kompetenzi nazzjonali;

31.  Jenfasizza li l-impriżi tat-trasport jinkludu wkoll operaturi li ma jipprovdux direttament servizzi tat-trasport, bħalma huma l-fornituri tat-taħriġ, il-kumpaniji tal-kiri tal-vetturi, l-istabbilimenti tat-tiswija tal-vetturi u ċ-ċentri tal-manutenzjoni; jinnota li l-maġġoranza l-kbira ta' tali operaturi huma SMEs; jitlob li l-ħtiġijiet ta' dawn l-operaturi jitqiesu fit-tfassil ta' miżuri ġuridiċi u programmi ta' investiment immirati biex jappoġġjaw l-iżvilupp tal-SMEs;

32.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja lill-SMEs fis-settur tat-trasport biex jiffurmaw raggruppamenti f'dan il-qasam, li jkunu jistgħu jingħaqdu magħhom kemm il-konsumaturi kif ukoll partijiet ikkonċernati oħra;

33.  Jinnota li l-maġġoranza tal-fornituri fl-ekonomija kollaborattiva jiġu minn barra l-UE; Iqis li l-UE jeħtieġ li tiżviluppa aktar start-ups innovattivi fis-settur tat-trasport, u jinkoraġġixxi li jingħata appoġġ akbar lil dawn il-kumpaniji, b'mod partikulari għat-taħriġ ta' imprendituri żgħażagħ f'dan il-qasam;

34.  Jiddispjaċih li r-risposta tal-Istati Membri għall-iżvilupp tal-ekonomija kollaborattiva s'issa kienet waħda frammentata ħafna u f'xi każijiet totalment inkonsistenti mal-potenzjal u l-benefiċċji tal-iżvilupp ta' dan is-settur, kif ukoll kuntrarju għall-aspettattivi tal-konsumatur, u jqis li hija mixtieqa azzjoni kkoordinata komprensiva fil-livell Ewropew, li tkopri l-kwistjonijiet għal mudell tan-negozju kollaborattiv sostenibbli; jinnota l-approċċ raġonevoli tal-Kummissjoni għal dan il-"mudell tan-negozju ġdid", kif stabbilit fil-komunikazzjoni reċenti tagħha li tenfasizza l-importanza tal-ekonomija kollaborattiva għat-tkabbir futur(5);

35.  Jinnota l-potenzjal kbir ta' teknoloġiji ġodda għall-emerġenza ta' forom ġodda ta' għoti ta' servizzi fis-settur tat-trasport tal-oġġetti; jenfasizza, b'mod partikolari, l-opportunitajiet enormi offruti mid-droni, li huma diġà għodda ferm effettiva biex isir xogħol f'kundizzjonijiet diffiċli; jenfasizza li l-UE għandha tappoġġja l-potenzjal tal-SMEs involuti fid-disinn, il-produzzjoni u l-użu ta' droni;

36.  Jemmen li l-mudelli tan-negozju kollaborattiv jikkostitwixxu riżorsa mill-akbar għall-iżvilupp sostenibbli ta' konnessjonijiet f'reġjuni periferiċi, muntanjużi u rurali, u joffru wkoll benefiċċji indiretti għas-settur tat-turiżmu;

37.  Huwa tal-fehma li r-rekwiżiti leġiżlattivi għandhom ikunu proporzjonati man-natura tan-negozju u d-daqs tal-kumpanija; madankollu, jqajjem tħassib dwar jekk għadx hemm raġunijiet għall-eżenzjoni tal-vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) mill-applikazzjoni ta' għadd ta' regoli Ewropej, minħabba l-użu dejjem akbar tal-LCVs fit-trasport internazzjonali tal-merkanzija, u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta rapport dijanjostiku dwar l-impatt ekonomiku, ambjentali u ta' sikurezza konsegwenti;

38.  Jitlob li jiġu stabbiliti strutturi ta' kooperazzjoni bejn in-negozji tat-trasport iż-żgħar, l-istituti tar-riċerka xjentifika u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, bil-għan li tittejjeb l-organizzazzjoni tal-mobilità urbana u interurbana sostenibbli sabiex tingħata tweġiba effettiva lill-emerġenza ta' servizzi u prodotti ġodda, inklużi dawk offruti mill-SMEs (eż. l-ewwel u l-aħħar stadji ta' sevizz tat-trasport bieb bieb), filwaqt li jkun hemm allinjament aħjar tan-netwerks tat-trasport pubbliku eżistenti għall-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-passiġġieri; jitlob l-inklużjoni ta' informazzjoni dwar is-servizzi ta' mobilità pprovduti minn negozji żgħar fis-servizzi tal-informazzjoni u l-ippjanar fil-qasam tat-turiżmu;

39.  Jitlob l-istabbiliment ta' task forces tal-innovazzjoni, biex jingħata effett sħiħ lill-kunċett tal-"bliet li jistgħu jiġu kondiviżi" u biex tingħata għajnuna lill-istituzzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali biex ikunu jistgħu jwieġbu b'mod effettiv għall-introduzzjoni ta' servizzi u prodotti ġodda;

40.  Jenfasizza l-importanza ta' taħriġ iffukat (eż. dwar il-big data, servizzi integrati, eċċ.) sabiex il-kumpanniji tat-trasport jiġu megħjuna jiġġeneraw valur miżjud mill-isfera diġitali; jitlob, għalhekk, li l-mod li bih il-professjonisti jiġu mħarrġa jiġi adattat, skont il-ħiliet u l-kwalifiki meħtieġa mill-mudelli tan-negozju ġodda, b'mod partikolari sabiex jiġu sodisfatti l-iskarsezzi ta' persunal, speċjalment ta' sewwieqa;

41.  Jenfasizza li l-SMEs fis-settur tat-trasport spiss joqogħdu lura milli jespandu minħabba r-riskji ikbar li huma involuti fin-negozju transfruntier bis-saħħa tad-diverġenza bejn l-ordinamenti ġuridiċi tal-Istati (Membri) differenti; jistieden lill-Kummissjoni biex, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-Istati Membri, tiżviluppa pjattaformi ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni sabiex jingħataw pariri u taħriġ lill-SMEs fir-rigward ta' skemi ta' finanzjament differenti, għotjiet u internazzjonalizzazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex ulterjorment tisfrutta l-programmi eżistenti ta' appoġġ għall-SMEs u tagħtihom aktar viżibilità fost l-atturi tas-settur tat-trasport, fil-kuntest tas-sinerġiji bejn il-fondi differenti tal-UE;

42.  Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali jieħdu impenn attiv fir-rigward tal-prinċipji ta' dekarbonizzazzjoni tat-trasport urban stabbiliti fil-White Paper dwar it-trasport, u jħeġġeġ lill-atturi tas-suq biex joperaw fi ħdan il-qafas il-ġdid tal-kompetizzjoni u tal-attività b'tali mod li jibbenefikaw mill-vantaġġi kompetittivi li joffru s-servizzi b'żero emissjonijiet u d-diġitalizzazzjoni progressiva tal-istrutturi tal-immaniġġjar, l-operazzjonijiet u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali jippromwovu innovazzjonijiet fl-ekonomija kollaborattiva, li min-naħa tagħhom se jiġu ffaċilitati mill-emerġenza ta' mudelli tan-negozju kollaborattiv, pereżempju l-kondiviżjoni tal-użu tal-karozza u tar-roti, il-kondiviżjoni tat-trasport tal-merkanzija, il-kondiviżjoni tal-użu tat-taxis, il-kondivizjoni tal-użu tal-karozzi, u xarabanks fuq talba, u l-interkonnessjoni ta' dawn il-modi ta' trasport mat-trasport pubbliku;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, permezz ta' kooperazzjoni msaħħa fost id-Direttorati Ġenerali tagħha, issegwi mill-qrib l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali u l-impatt tal-inizjattivi leġiżlattivi tal-"Aġenda Diġitali" dwar is-settur tat-trasport;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali, jivvalutaw fuq bażi regolari l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq l-għadd u t-tipi ta' impjiegi fis-settur tat-trasport, u jiżguraw li l-politiki soċjali u dwar l-impjieg iżommu l-pass mad-diġitalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol tat-trasport;

46.  Jirrakkomanda li kemm in-negozji tal-ekonomija kollaborattiva, kif ukoll il-persuni li jaħdmu fis-settur tat-trasport, isibu mudelli sabiex jaħdmu flimkien fl-insegwiment tal-interessi komuni, bħal fil-qasam tal-assigurazzjoni;

47.  Jilqa' l-mudelli dwar ħinijiet tax-xogħol flessibbli nnegozjati mis-sħab soċjali fis-settur tat-trasport li jippermettu li l-ħaddiema jirrikonċiljaw aħjar il-ħajja tax-xogħol u dik privata; jenfasizza, madankollu, l-importanza tal-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli obbligatorji dwar il-ħinijiet tax-xogħol, u tal-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ, li għandu jsir aktar faċli b'riżultat tad-diġitalizzazzjoni tas-settur tat-trasport;

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

Fin-nuqqas ta' dejta statistika rilevanti, ir-realtà tal-impriżi ż-żgħar tat-trasport fl-Ewropa diffiċli tkun magħrufa. Għalkemm huwa evidentement ċar li l-importanza tagħhom tvarja minn mod ta' trasport għal ieħor (peress li jiffurmaw parti sinifikanti mit-trasport bit-triq, bix-xmara u bil-baħar, iżda xi ftit inqas fir-rigward tat-trasport ferrovjarju u bl-ajru), xejn ma jippermetti li jsiru magħrufa bi preċiżjoni n-numru tagħhom, il-proporzjoni ta' impjiegi li għandhom, jew is-sehem tagħhom mill-ġid maħluq fi ħdan l-UE.

B' "impriżi tat-trasport", ir-Rapporteur jifhem dawk in-negozji li jipprovdu servizzi ta' trasport, kemm jekk għall-passiġġieri kif ukoll jekk għall-merkanzija. L-industrija tat-trasport u s-servizzi relatati huma għalhekk esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-rapport.

L-impriżi ż-żgħar tat-trasport huma partikolarment diffiċli biex jiġu valutati minħabba li l-profili tagħhom huma varjati ħafna skont il-mod tat-trasport, il-pajjiż, it-tip ta' servizz ipprovdut u l-istruttura kompetittiva tas-suq li joperaw fih. Hemm in-negozji tal-familja, l-SMEs, il-mikrointrapriżi, l-artiġjani u l-istart-ups. Billi jintegraw ruħhom b'mod iktar jew inqas interstizjali fis-sistema ta' mobilità, kull wieħed u waħda minn dawn jeħtieġu approċċ divrenzjat. Bhekk, l-SMEs, li jikkorrispondu wkoll għal kunċett amministrattiv li jikkundizzjona għadd ta' għajnuniet, joperaw f'qasam definit sew u ħafna drabi jiddependu minn kumpaniji kbar, mingħajr ma neċessarjament jimmiraw għal tkabbir esponenzjali. B'mod kompletament differenti, l-istart-ups (li jaħarbu minn kwalunkwe tentattiv ta' definizzjoni amministrattiva) joħolqu fil-maġġoranza tal-każijiet is-suq tagħhom stess permezz tal-isfruttament ta' idea, huma prova ta' flessibilità akbar u spiss ikollhom il-potenzjal li jespandu lil hinn mis-suq domestiku tagħhom.

Dawn l-impriżi kollha madankollu jaqdu rwol kruċjali fit-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija billi jagħtu spinta lil mobilità storikament strutturata mill-''kbar''. Bis-saħħa tal-għarfien tagħhom aktar dettaljat tas-suq lokali, prossimità akbar lejn il-klijent u/jew f'ħafna każijiet aġilità u abilità għall-innovazzjoni, in-negozji ż-żgħar itejbu t-trasport għall-passiġġieri individwali, partikolarment matul l-"aħħar mil" fiż-żoni densament popolati. Bl-istess mod, fiż-żoni ultraperiferiċi fejn il-kostruzzjoni ta' infrastruttura ferrovjarja jew l-organizzazzjoni ta' trasport kollettiv ikunu għaljin wisq, il-karozza privata spiss hija l-uniku mezz ta' trasport possibbli għal ċerti setturi tal-popolazzjoni.

Il-kumpaniji ż-żgħar tat-trasport huma għalhekk intrinsiċi għall-mobilità Ewropea. Issa dawn fihom talenti li jeħtieġu ambjent favorevoli sabiex jiġu użati. Huwa hawnhekk fejn il-leġiżlatur jista' u għandu jwettaq il-missjoni tiegħu billi joħloq ambjent regolatorju, soċjali u fiskali l-aktar favorevoli possibbli. Dan jippermetti lill-impriżi ż-żgħar tat-trasport jittrasformaw f'opportunitajiet il-ħafna sfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom illum, l-ewwel u qabel kollox ir-rivoluzzjoni tal-ICT.

L-importanza tal-ħtiġijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni tas-settur tat-trasport naturalment għamlet minn dan is-settur art fertili għall-ekonomija diġitali u a fortiori għall-pjattaformi ta' intermedjazzjoni. Filwaqt li saru aċċessibbli għall-impriżi ż-żgħar, it-teknoloġiji ġodda qed jimmodernizzaw b'mod sinifikanti l-ekonomija tal-mobilità (ottimizzazzjoni tal-użu ta' vetturi, tnaqqis tal-ispejjeż, tnaqqis tal-konġestjoni, simplifikazzjoni tar-relazzjoni bejn il-fornitur u l-klijent). Dawn il-pjattaformi, b'mod partikolari dawk relatati mal-ekonomija kollaborattiva, filwaqt li jottimizzaw il-koordinament tal-provvista mad-domanda, qed jintroduċu taqliba maġġuri. Din is-sitwazzjoni tmur lil hinn minn sempliċi gwadanni tal-prestazzjoni: hija tibdel il-mod kollu kemm hu kif il-mobilità hija organizzata, billi tisfida lill-atturi stabbiliti u twassal għall-introduzzjoni ta' sistema awtogovernata ta' "konsumatturi", ikkaratterizzata mill-ikkontestar tar-relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat. Bis-saħħa tal-ġestjoni fiż-żewġ estremitajiet tal-katina – għarfien tal-bżonnijiet tal-klijenti flimkien ma' kapaċità li tiġi pprovduta offerta xierqa fil-mument propizju – l-atturi l-ġodda tad-dinja diġitali rnexxielhom jaqbdu parti mill-valur miżjud, u b'hekk iqajmu sfidi fir-rigward tal-investiment fl-infrastruttura użata, investiment li jinġarr huwa supportat minn atturi pubbliċi u privati tal-ekonomija mhux virtwali.

L-ewwel sfida għall-impriżi ż-żgħar hija kif għandhom jieħdu vantaġġ minn din it-tranżizzjoni diġitali. Kemm jekk ikunu atturi attivi fiha u kemm jekk ma jkunux, huma għandhom jadattaw ruħhom inkella jmorru lura.

It-tieni nett, ix-xejra fuq kollox qatt ma kienet daqstant adattata għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet sostenibbli li jippermettu, minkejja l-kapaċità limitata tal-infrastruttura tat-trasport, li jiġu ssodisfati b'mod ekokompatibbli l-ħtiġijiet li qed jikbru tal-mobilità. F'dan ir-rigward, ma ninsewx li minkejja t-tnaqqis ġenerali fil-livell tal-emissjonijiet tul dawn l-aħħar għaxar snin f'setturi oħra tal-ekonomija Ewropea, l-emissjonijiet tat-trasport għadhom qed jiżdiedu. Attwalment jirrappreżentaw madwar kwart tal-emissjonijiet totali tal-Unjoni. Il-21 Konferenza tal-Partijiet dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima sempliċement ikkonfermat li hemm il-ħtieġa urġenti li s-settur tat-trasport jagħti sehmu fit-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata. Fl-2050, futur li qiegħed magħna, aktar minn 80 % tal-popolazzjoni ser jgħixu fil-bliet. Il-mobilità urbana, konsegwentement, se ssir sfida essenzjali akbar, bil-ħtieġa li l-ivvjaġġar jiġi organizzat b'mod multimodali, nadif u integrat. Hawnhekk ukoll, ir-rwol tal-leġiżlatur se jkun li joħloq il-qafas ta' inċentiv għal din it-tranżizzjoni ekoloġika. Fi kliem ieħor, għandna bżonn nagħmlu t-trasport sostenibbli investiment li jġib aktar profitt.

Għandna nkunu konxji mill-fatt li, filwaqt li n-negozji kollha huma soġġetti għal dan ir-rekwiżit, l-istrutturi ż-żgħar spiss iridu jaħdmu wisq aktar biex jilħqu dak li hu mitlub.

Paradossalment, filwaqt li fit-teoria l-qafas leġislattiv għandu jippermetti li wieħed jirrispondi għal dawn l-iżviluppi fl-aħjar kundizzjonijiet possibbli, sikwit huwa problema fih innifsu, a fortiori f'settur tat-trasport regolat b'mod qawwi, u f'diversi livelli – lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew u globali.

Illum, minħabba diverġenzi fl-applikazzjoni tad-dritt u fl-eżekuzzjoni żvijata tiegħu, id-distorsjonijiet ekonomiċi u soċjali tas-suq għadhom mifruxin, fuq naħa, u n-negozji ż-żgħar isofru b'mod sproporzjonat min-nuqqas ta' żona unika Ewropea tat-trasport ġenwina, min-naħa l-oħra. Eteroġenju ħafna minn pajjiż għall-ieħor, l-aċċess għall-professjoni mhux dejjem ipoġġi r-residenti u n-non-residenti fuq bażi ugwali. Filwaqt li s-sikurezza tibqa' rekwiżit indispensabbli fi kwalunkwe attività tat-trasport, hija spiss tiġi użata biex toħloq ostakoli għall-aċċess għas-suq. Fi kliem ieħor, neħtieġu aktar Ewropa hawnhekk ukoll.

Quddiem il-wasla ta' operaturi ġodda fis-suq, l-inċertezza tad-dritt dwar id-definizzjoni ta' "fornitur ta' servizz tat-trasport" timpedixxi l-istabbiliment ta' kompetizzjoni ġusta u qed ixxekkel l-ambizzjonijiet ta' ħafna impriżi żgħar. Filwaqt li "ħaddiem" ġiet definita f'komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2002)694 final) bħala persuna li twettaq xogħol ġenwin u effettiv taħt id-direzzjoni ta' persuna oħra u li għalih titħallas, id-definizzjoni ta' "persuna li taħdem għal rasha" hija inqas ċara. Min-naħa l-oħra, il-kumplessità tqila tal-leġiżlazzjoni attwali tista' tqiegħed lill-operaturi tas-settur tat-trasport f'pożizzjoni diffiċli biex jaffrontaw il-wasla dawk li jidħlu ġodda.

Għandu jingħad ukoll li d-diversi sussidji pubbliċi disponibbli għan-negozji ż-żgħar, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali, mhux dejjem huma faċilment aċċessibbli u l-iskadenzi huma ftit li xejn adattati għaċ-ċikli tal-innovazzjoni. L-Ewropa għandha tagħti aktar attenzjoni lill-atturi ż-żgħar.

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, ir-rapporteur għamel għadd ta' proposti bil-ħsieb li dawn l-isfidi numerużi jinbidlu f'opportunitajiet għan-negozji ż-żgħar:

  jitħaffu l-isforzi biex jitlesta għalkollox l-ispazju uniku Ewropew tat-trasport, li jtemm id-differenzi fl-applikazzjoni tal-liġi (reviżjoni tal-eżenzjoni għall-vetturi kummerċjali ħfief, il-ġlieda kontra l-prattiki antikompetittivi, l-armonizzazzjoni tal-aċċess għall-professjoni u tal-kontrolli relatati)

  inċentivi għall-konverġenza bejn l-ekonomija tradizzjonali u l-pjattaformi ta' intermedjazzjoni, inklużi mudelli tan-negozju kollaborattiv, sabiex jitrawmu l-innovazzjoni, il-protezzjoni tal-konsumatur u l-kompetizzjoni ġusta (qafas li permezz tiegħu l-impriżi kollha jikkontribwixxu għall-ispiża soċjali tat-trasport u għall-investiment fl-infrastruttura)

  organizzazzjoni ta' koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet lokali u l-impriżi ż-żgħar tat-trasport sabiex tittejjeb il-mobilità urbana, li ser tkun kompletament dekarbonizzata fil-futur qrib ħafna.

Anness I. Kwestjonarju ċċirkolat pubblikament biex jgħin fit-tħejjija tar-rapport

Rapport fuq inizjattiva proprja tal-Parlament Ewropew dwar

''L-opportunitajiet ġodda għan-negozji ż-żgħar fis-settur tat-trasport, inklużi mudelli ta' ekonomija kollaborattiva''

KONSULTAZZJONI

''F'Novembru 2015, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament Ewropew iddeċieda li jfassal rapport ta' inizjattiva proprja dwar ''opportunitajiet ġodda għan-negozji ż-żgħar fis-settur tat-trasport, inklużi mudelli ta' ekonomija kollaborattiva. Ħbieb intraprendituri u atturi tal-mobilità, billi jien ir-rapporteur dwar dan il-fajl, nixtieq nistedinkom tippreżentaw l-ideat tagħkom dwar kif tridu tippermettu lill-kumpaniji tagħkom jifhmu sew l-isfidi li qed jiffaċċjaw.''

Dominique Riquet (ALDE-UDI)

Membru tal-Parlament Ewropew

Viċi President tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Membru tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

President tal-Intergrupp dwar l-Investiment fit-Tul u r-Riindustrijalizzazzjoni

INFORMAZZJONI

L-għan ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva proprja huwa li jiġu identifikati l-isfidi li jiffaċċjaw illum l-impriżi ż-żgħar fil-qasam tat-trasport fl-Ewropa. Abbażi ta' dan, ser jitressqu soluzzjonijiet biex tissaħħaħ il-kompetittività tagħna filwaqt li jiżguraw żvilupp koerenti u sostenibbli tas-sistema tat-trasport kollha kemm hi, kif ukoll kundizzjonijiet indaqs għall-atturi kollha. Maħsub biex jispira l-mod kif il-leġiżlaturi ser jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, ir-rapport għandu jkun limitat għall-SMEs u għal negozji ġodda marbuta mal-mobilità bħala servizz (dan jista' jirrigwarda l-persuni jew il-merkanzija). L-industrija u l-infrastrutturi għalhekk mhumiex ikkonċernati direttament minn din il-konsultazzjoni.

Il-verżjoni finali tar-rapport hija mistennija li tiġi adottata f'Settembru ta' din is-sena u l-ewwel abbozz jitħejja sal-bidu tax-xahar ta' April biex jiġi eżaminat mill-kumitat responsabbli ftit iktar tard dak ix-xahar. L-iskadenza biex tibgħat il-kontribuzzjonijiet tiegħek għalhekk ġiet stabbilita għad-29 ta' Frar (peress li hemm din id-data matul is-sena). Il-kontribuzzjonijiet u t-talbiet għal kjarifika għandhom jiġu indirizzati lil: dominique.riquet@europarl.europa.eu.

Il-kontribuzzjonijiet tagħkom jgħinu fit-tħejjija tar-rapport iżda l-kontenut tagħhom mhux se jiġi ċirkolat pubblikament. Madankollu, għal raġunijiet ta' trasparenza, l-isem tal-kontributuri ser jissemma' fi tmien ir-rapport.

Biex tgħinek tistruttura t-tweġibiet tiegħek, hawn taħt għandek issib lista ta' mistoqsijiet indikattivi. Jekk hemm xi ħaġa li tixtieq taqsam magħna u li mhijiex koperta b'mod adegwat minn dawn il-mistoqsijiet, tista' żżidha mal-kontribuzzjoni tiegħek.

Brussell, 29 ta' Jannar 2016

MISTOQSIJIET

1)  Liema huma l-isfidi ewlenin għan-negozju tiegħek illum?

2)  Sa liema punt stajt tiddiġitizza l-proċeduri tiegħek? Kemm min-negozju tiegħek huwa bbażat fuq it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni? Xi rwol taħseb li għandha l-''big data'' għan-negozju tiegħek?

3)  Kif tqis l-objettiv ta' żvilupp sostenibbli? u l-iżviluppi demografiċi riċenti? (partikolarment it-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-urbanizzazzjoni)

4)  Inti tipprova tinternazzjonalizza s-servizzi tiegħek u liema huma l-problemi li sibt f'din l-okkażjoni? L-hekk imsejħa ''pajjiżi emerġenti'' huma opportunità ta' tkabbir għall-kumpanija tiegħek?

5)  Liema mezz ta' trasport tuża l-aktar? Sa liema punt tqis li dan il-mezz huwa riġidu wisq biex jippermetti l-aċċess u s-sopravivenza fis-suq rilevanti?

6)  Tħoss li l-intraprendituri huma milqugħa/trattati tajjeb fl-Ewropa?

7)  Kif tiffinanzja lilek innifsek (għotjiet, self, garanziji ta' self, investimenti ta' ekwità esterna...)? Int konxju mid-diversi programmi Ewropej li jappoġġjaw l-SMEs u l-istart-ups? Kif tużahom u għaliex?

8)  Jekk inti start-up, ħassejtek suffiċjentement akkumpanjat fid-diversi stadji ta' żvilupp tiegħek?

9)  Jekk tagħmel parti mill-ekonomija kollaborattiva:

-  l-awtoritajiet pubbliċi kif irreaġixxew mal-wasla fis-suq? X'inhija r-relazzjoni tiegħek ma' intrapriżi tal-''ekonomija l-antika''?

-  tassazzjoni, drittijiet soċjali u s-sigurtà huma fost l-oqsma ewlenin ta' tħassib: x'inhi r-reazzjoni tiegħek u x'inhuma r-rakkomandazzjonijiet tiegħek?

10)  Taħseb li l-ambjent legali li fih topera huwa sodisfaċenti? (stabbli maż-żmien, armonizzat bejn il-pajjiżi (Ewropej), ċar, adattat għar-realtà, sħiħ)

11)  Il-problemi li qed issemmi jitolbu regolamentazzjoni aħjar/ġdida? infurzar imtejjeb tar-regolamentazzjoni eżistenti? inqas regolamentazzjoni? u f'liema livell? (lokali/nazzjonali/Ewropew)

12)  X'inhi l-viżjoni tiegħek tal-mobilità minn issa u 5/10 snin jew 20 sena? Inti ottimista dwar il-futur tal-kumpanija tiegħek?

DWAREK

-  Isem u l-isem tal-kumpanija tiegħek:

-  Pajjiż ta' stabbiliment prinċipali u pajjiż/i li fih/fihom qed tagħmel negozju:

-  Numru ta' impjegati/fornituri li tibbaża fuqhom sabiex jinkiseb l-għan tan-negozju:

-  Tip ta' servizz ipprovdut:

-  Stadju tal-iżvilupp:

-  Dħul mill-bejgħ u valorizzazzjoni stmata:

-  Kuntatt (email + telefown) u sit web/profil fuq netwerks soċjali/applikazzjoni:

Anness II. Lista ta' partijiet li magħhom ir-rapporteur kien f'kuntatt

- Allied for Startups

- Avatar Logistics

- BlablaCar

- Captain Train

- Caisse des dépôts et des Consignations (Bank ta' Depożiti u ta' Self)

- Chambres de Métiers et de l'Artisanat (APCMA) (Kamra tas-Snajja' u tal-Artiġjanat)

- Kummissjoni Ewropea

- Drivr

- European Road Haulers Association (UETR) (Assoċjazzjoni Ewropea tat-Trasportaturi bit-Triq)

- Fédération nationale des transports routiers (FNTR) (Federazzjoni Nazzjonali tat-Trasport bit-Triq)

- France Digitale

- Heetch

- Inland Navigation Europe (INE) (Navigazzjoni Interna Ewropa)

- LEO Express

- Mouvement des Entreprises de France (Medef) (Moviment tal-Intrapriżi fi Franza)

- Taxis Bleus

- Taxis G7

- Uber

- International Association of Public Transport (UITP) (Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport Pubbliku)

Anness III. Lista tal-esperti assoċjati

- Carlo Cambini, Politecnico di Torino, Associate Professor

- Matthias Finger, Professor, Director of FSR-Transport and of the Chair of Management of Network Industries, EPFL

- Gabriele Grea, Università Commerciale L. Bocconi, Professor

- Sampo Hietanen, CEO of Maas Finland

- Juan José Montero Pascual, UNED Madrid, Associate Professor

(1)

Testi adottati, P8_TA(2015)0310.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2013)0036.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2015)0198.

(4)

ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.

(5)

COM(2016)0356.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (29.9.2016)

għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

dwar opportunitajiet ġodda għal impriżi żgħar tat-trasport, inklużi mudelli kummerċjali kollaborattivi

(2015/2349(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Elena Gentile

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi matul dawn l-aħħar snin, l-avvanzi teknoloġiċi, il-mudelli kummerċjali ġodda u d-diġitalizzazzjoni ttrasformaw is-settur tat-trasport b'mod sinifikanti, b'impatti kbar kemm fuq il-mudelli kummerċjali tradizzjonali kif ukoll fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjiegi fis-settur; billi filwaqt li, minn naħa waħda, is-settur tat-trasport infetaħ, min-naħa l-oħra, il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'ħafna każijiet marru għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u, f'xi każijiet, minħabba l-implimentazzjoni insuffiċjenti tar-regolamenti eżistenti;

B.  billi s-settur tat-trasport jinvolvi mhux biss il-fornituri diretti tas-servizz tat-trasport, iżda anki l-SMEs li joffru servizzi bħalma huma l-manutenzjoni tal-mezzi tat-trasport, il-bejgħ ta' spare parts, it-taħriġ tal-persunal, kif ukoll il-kiri ta' vetturi u tagħmir; billi hemm potenzjal enormi għall-ħolqien tal-impjiegi marbut ma' dawn l-attivitajiet, inkluż impjieg għal ħaddiema bi kwalifiki għolja; billi l-politiki għas-settur tat-trasport għandhom jikkunsidraw l-interess tal-katina tal-valur kollha;

C.  billi l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha "Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356), tinnota li l-arranġamenti flessibbli tax-xogħol fl-ekonomija kollaborattiva joħolqu inċertezza fir-rigward tad-drittijiet u l-livell ta' protezzjoni soċjali applikabbli, u li l-konfini bejn dawk li jaħdmu għal rashom u l-ħaddiema qed isiru dejjem aktar imċajpra;

D.  billi 1,7 % biss tal-impriżi tal-UE jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġiji diġitali avvanzati, filwaqt li 41 % ma jużawhom xejn; billi d-diġitalizzazzjoni tas-setturi kollha hija kruċjali sabiex il-kompetittività Ewropea tinżamm u tissaħħaħ;

E.  billi l-SMEs għandhom rwol speċjali fil-ħolqien tal-impjiegi fis-settur tat-trasport, b'mod partikolari t-trasport bit-triq, u billi jinsabu f'pożizzjoni aktar dgħajfa minn kumpaniji ikbar f'termini ta' aċċess għall-finanzjament għal investimenti essenzjali, inklużi s-self u l-appoġġ mill-fondi Ewropej;

F.  billi l-flessibilità u l-faċilità ta' dħul inerenti fl-ekonomija kollaborattiva jistgħu jipprovdu opportunitajiet ta' impjieg għal gruppi li tradizzjonalment ikunu esklużi mis-suq tax-xogħol, partikolarment in-nisa, iż-żgħażagħ u l-migranti;

G.  billi s-sħab soċjali settorjali Ewropej huma mħassba dwar il-kompetizzjoni inġusta fis-swieq tal-mobilità fil-bliet minħabba l-ħolqien ta' pjattaformi ta' "ride-sharing b'kumpens", li sikwit huma assoċjati ma' prattiki tas-suq inġusti bħalma huma l-evitar tal-ħlas ta' taxxi u ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, kif ukoll iċ-ċirkomvenzjoni tal-istandards soċjali u tal-impjieg;

H.  billi s-servizzi tat-trasport jistgħu jipprovdu mezz tajjeb biex wieħed jaħdem għal rasu u biex tiġi promossa kultura ta' intraprenditorija;

I.  billi, skont sejbiet riċenti, hemm tendenza li r-responsabbiltà għall-ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u għall-benefiċċji tal-impjieg fis-settur tat-trasport tiġi ttrasferita fuq is-sottokuntratturi u x-xufiera li jaħdmu għal rashom; billi hemm il-periklu li x-xufiera li jaħdmu għal rashom ikunu mġiegħla jaħdmu f'kundizzjonijiet prekarji, filwaqt li fl-istess ħin l-impjieg indipendenti fittizju jiżdied(1);

J.  billi l-pjattaformi online għas-servizzi tat-trasport jistgħu joffru l-possibbiltà ta' tlaqqigħ rapidu bejn il-ħtiġijiet ta' servizzi tal-klijenti, minn naħa waħda, u l-provvista ta' manodopera minn kumpaniji rreġistrati jew minn ħaddiema, min-naħa l-oħra;

K.  billi l-OECD tqis l-impjiegi ta' kwalità għolja bħala fattur ta' importanza essenzjali biex tiġi indirizzata l-inugwaljanza kbira u tiġi promossa l-koeżjoni soċjali(2);

1.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' ambjent regolatorju u amministrattiv proporzjonat li jinkoraġġixxi l-investiment u l-aċċess għall-finanzi, filwaqt li jiżgura tkabbir sostenibbli u impjiegi deċenti fi ħdan l-impriżi ż-żgħar tat-trasport;

2.  Jinnota l-iżvilupp tal-ekonomija kollaborattiva fil-qasam tat-trasport, b'forom ta' xogħol iktar flessibbli; jenfasizza li l-mudelli kummerċjali kollaborattivi fis-settur tat-trasport għandhom jiġu diskussi fil-kuntest ta' dibattitu usa' biex jinħolqu kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusti u trasparenti; jenfasizza l-importanza ta' qafas ġuridiku stabbli għall-isforzi biex jiġi promoss l-iżvilupp tal-ekonomija kollaborattiva;

3.  Jinnota li l-għadd ta' ħaddiema part-time, ta' ħaddiema permezz ta' aġenzija u ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom żdied, u li x-xejra ġenerali hija favur kuntratti ta' impjieg aktar flessibbli; jinnota li l-ekonomija kollaborattiva fil-qasam tat-trasport b'hekk toffri opportunitajiet ġodda għan-nies biex jaqilgħu dħul addizzjonali, għall-impjieg taż-żgħażagħ (b'mod partikolari dawk li jkunu qegħdin ifittxu xogħol każwali u forom flessibbli ta' impjieg li jippermettulhom jikkombinaw ix-xogħol mal-istudju), għar-rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħajja tax-xogħol u dik privata, u għat-tnaqqis tas-sottoimpjieg u l-qgħad; jirrimarka, madankollu, li, f'ċerti ċirkustanzi, dan l-iżvilupp jista' jwassal ukoll għal sitwazzjonijiet prekarji; jenfasizza li l-impjieg flessibbli jrid jkun kopert bid-dispożizzjonijiet eżistenti dwar is-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll b'miżuri ta' protezzjoni soċjali, sabiex jiġu evitati implikazzjonijiet soċjali u finanzjarji fit-tul, u jrid jeskludi riskji potenzjali bħal xogħol eċċessiv għall-ħaddiema u livelli tal-paga li ma jkunux proporzjonati mal-prestazzjoni; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa tal-flessibilità tas-suq tax-xogħol, minn naħa, u l-ħtieġa ta' sigurtà ekonomika u soċjali għall-ħaddiema, min-naħa l-oħra; jenfasizza li t-tnaqqis tal-ispejjeż m'għandux idgħajjef il-kundizzjonijiet tax-xogħol jew l-istandards tal-impjieg;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali, jivvalutaw fuq bażi regolari l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq l-għadd u t-tipi ta' impjiegi fis-settur tat-trasport, u biex jiżguraw li l-politiki soċjali u dwar l-impjieg iżommu l-pass mad-diġitalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol tat-trasport;

5.  Jinnota li s-settur diġitali jinkludi wkoll is-servizzi professjonali u l-intermedjarji li joffru pjattaformi li jġibu flimkien biss lill-fornituri u lill-utenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu limiti minimi biex ikunu jistgħu jagħmlu distinzjoni bejn l-attivitajiet ekonomiċi li jinvolvu l-forniment ta' servizzi professjonali u l-attivitajiet bejn il-pari mhux professjonali; jenfasizza li filwaqt li dawk tal-ewwel naturalment għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' tassazzjoni u sigurtà soċjali, l-użu professjonali ta' dawn tal-aħħar għandu jkun regolat ukoll;

6.  Jinnota l-opportunitajiet li jipprovdu l-ekonomija kollaborattiva u s-Suq Uniku Diġitali għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir inklużiv fi ħdan l-impriżi ż-żgħar tat-trasport; jenfasizza li l-ekonomija kollaborattiva, bħal kwalunkwe ekonomija oħra, trid tħallas it-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali, tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi u dik soċjali, u tiżgura l-protezzjoni tal-konsumatur; jemmen li l-potezjal ta' livell għoli ta' trasparenza tal-ekonomija kollaborattiva jippermetti traċċabbiltà tajba tal-operazzjonijiet tas-servizz tat-trasport, b'konformità mal-għan ta' tisħiħ tal-leġiżlazzjoni eżistenti; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika linji gwida dwar kif il-liġi tal-UE tapplika għat-tipi differenti ta' mudelli kummerċjali kollaborattivi sabiex, fejn meħtieġ, jingħalqu l-lakuni regolatorji fil-qasam tal-impjieg u s-sigurtà soċjali b'tali mod li jkun jirrispetta l-kompetenzi nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jwettqu spezzjonijiet suffiċjenti u jimponu sanzjonijiet meta r-regoli jinkisru;

7.  Jinnota l-ostakoli relattivament żgħar biex wieħed jibda karriera fis-settur tat-trasport u l-potenzjali kbir li s-settur għaldaqstant joffri fil-ġlieda kontra l-qgħad fit-tul;

8.  Jenfasizza li l-fornituri kollha tas-servizz tat-trasport, inklużi dawk fl-ekonomija kollaborattiva, jeħtieġ li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet neċessarji dwar is-saħħa u s-sigurtà u għandhom ikunu marbuta bi standards minimi eżistenti tas-sikurezza u tas-sigurtà soċjali, irrispettivament min-negozju tagħhom jew mill-mudelli ta' impjieg tagħhom, u irrispettivament minn jekk ikunux pjattaformi "ride-sharing b'kumpens", xogħol permezz ta' aġenzija jew kwalunkwe mudell ieħor;

9.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw u jinfurzaw bis-sħiħ il-liġijiet u r-regolamenti kollha relatati mal-pjattaformi online tas-servizzi tat-trasport;

10.  Jisħaq dwar l-importanza tal-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli obbligatorji dwar il-ħinijiet tax-xogħol, u l-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ, fis-settur tat-trasport; ifakkar li r-Regolament (UE) Nru 165/2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq ma japplikax għal vetturi ta' inqas minn 3.5 tunnellati (vetturi li jġorru merkanzija ħafifa); jenfasizza li, b'konformità ma' dan ir-Regolament, il-monitoraġġ għandu jsir permezz ta' tagħmir ta' monitoraġġ diġitali installat fil-vetturi; jitlob għalhekk tisħiħ tal-kontrolli fuq il-ħinijiet tax-xogħol u tal-mistrieħ; ifakkar li l-kompiti kollha relatati mal-attività ta' impjegat għandhom jitqiesu bħala ħin tax-xogħol; jenfasizza, bl-istess mod, l-importanza tal-monitoraġġ tal-konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-vetturi, għall-persuni kollha involuti fis-settur tat-trasport, irrispettivament minn jekk l-istatus ta' impjieg tagħhom ikunx ta' persuni li jaħdmu għal rashom, subkuntratturi, membri tal-persunal temporanju jew ħaddiema b'kuntratt;

11.  Jilqa' r-rwol importanti tat-trejdjunjins, li f'ħafna Stati Membri jaħdmu flimkien mal-fornituri tas-servizz tat-trasport fi sforz biex jagħmlu t-trasformazzjoni tas-settur tas-servizzi tat-trasport soċjalment sostenibbli; jenfasizza l-importanza ta' sħab soċjali b'saħħithom u indipendenti fis-settur tat-trasport, ta' djalogu soċjali istituzzjonalizzat fil-livell Ewropew u f'dak nazzjonali, u tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-kwistjonijiet tal-kumpanija; iħeġġeġ lis-sħab soċjali jinnegozjaw ftehimiet kollettivi għas-servizzi kollha tat-trasport b'konformità mal-liġijiet u l-prattiki nazzjonali, peress li tali ftehimiet huma strument effettiv biex jiġi żgurat li jkun hemm standards soċjali u tax-xogħol deċenti; jinkoraġġixxi lill-SMEs fis-settur jistabbilixxu assoċjazzjonijiet jew pjattaformi li jappoġġjawhom f'dan ir-rigward u li jżommuhom infurmati;

12.  Jieħu nota tad-diskussjonijiet li għaddejjin rigward l-introduzzjoni, minn ċerti Stati Membri, ta' pagi minimi għan-negozji tat-trasport li joperaw fit-territorju tagħhom; jinnota li l-President tal-Kummissjoni Juncker iddikjara fid-diskors ta' ftuħ tiegħu quddiem il-Parlament li "fl-Unjoni tagħna, l-istess xogħol fl-istess post għandu jitħallas bl-istess mod"(3);

13.  Jirrakkomanda li kemm in-negozji tal-ekonomija kollaborattiva, kif ukoll il-persuni li jaħdmu fis-settur tat-trasport, isibu mudelli sabiex jaħdmu flimkien fl-insegwiment tal-interessi komuni, bħal fil-qasam tal-assigurazzjoni;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kompetizzjoni ġusta, kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema kollha tat-trasport sabiex jitnaqqas l-impjieg prekarju f'settur li għaddej minn tranżizzjoni, u jsaħħu l-infurzar tal-ftehimiet kollettivi u r-regoli eżistenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġġieldu l-prattiki antikompetittivi fis-settur tat-trasport u jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward; jistieden, b'mod partikolari, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jinvolvu ruħhom fil-Pjattaforma kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat; jemmen li l-ekonomija kollaborattiva, permezz tat-tranżazzjonijiet elettroniċi rreġistrati, tista' tgħin lill-Istati Membri jiġġieldu prattiki li jistgħu jwasslu għal kompetizzjoni inġusta;

15.  Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddefinixxiet il-kunċett ta' "ħaddiem" abbażi ta' relazzjoni tax-xogħol karatterizzata minn ċerti kriterji, bħalma huma s-subordinazzjoni, ir-remunerazzjoni u n-natura tax-xogħol; jilqa', f'dan ir-rigward, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva; jitlob li jsiru aktar sforzi biex jiġi indirizzat l-impjieg indipendenti fittizju, biex jitħarsu l-ħaddiema u biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji fis-settur tat-trasport;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu lill-ħaddiema kollha fis-settur tat-trasport kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, inkluż il-livell meħtieġ ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, irrispettivament mid-daqs u t-tip ta' kumpanija li timpjegahom, il-post tax-xogħol jew il-kuntratt sottostanti; jenfasizza l-importanza tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, b'mod partikolari fid-dawl tat-tibdil demografiku u l-livell għoli ta' mobilità tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;

17.  Jiġbed l-attenzjoni għal għadd ta' każijiet ta' kompetizzjoni inġusta fis-settur tat-trasport, li sikwit ikunu askaptu tal-impriżi żgħar tat-trasport; ifakkar li l-kompetizzjoni inġusta tista' tikkontribwixxi għad-degradazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; jistieden lill-awtoritajiet responsabbli jippenalizzaw kwalunkwe mġiba ħażina f'dan ir-rigward b'mod adegwat;

18.  Jenfasizza li l-istandards tax-xogħol u tal-impjieg ma jridux jiġu evitati permezz tas-sottokuntrattar; iħeġġeġ lill-Istati Membri jissorveljaw is-sitwazzjoni, isaħħu, fejn meħtieġ, il-liġijiet dwar l-obbligazzjoni in solidum, u jiżguraw l-implimentazzjoni u l-infurzar adegwati tar-regolamenti eżistenti;

19.  Jilqa' l-mudelli dwar ħinijiet tax-xogħol flessibbli nnegozjati mis-sħab soċjali fis-settur tat-trasport li jippermettu li l-ħaddiema jirrikonċiljaw aħjar il-ħajja tax-xogħol u dik privata; jenfasizza, madankollu, l-importanza tal-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli obbligatorji dwar il-ħinijiet tax-xogħol, u l-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ, li għandu jsir aktar faċli grazzi għad-diġitalizzazzjoni tas-settur tat-trasport;

20.  Jenfasizza l-importanza partikolari tal-SMEs li joperaw fis-settur tat-trasport fi bliet żgħar, f'reġjuni li diffiċli li jiġu aċċessati u fil-periferiji ta' żoni urbani kbar fil-provvediment tat-trasport għall-persuni li jivvjaġġaw għax-xogħol jew li jivvjaġġaw lejn l-iskejjel, partikolarment meta s-sistema tat-trasport pubbliku ma tkunx qed tiffunzjona tajjeb;

21.  Jenfasizza l-importanza li l-ħaddiema tat-trasport ikunu profiċjenti fil-ħiliet tax-xogħol tas-seklu 21 — bħall-ħiliet diġitali, ix-xogħol f'tim, il-ħsieb kritiku u s-soluzzjoni tal-problemi — sabiex ilaħħqu mat-trasformazzjonijiet u l-iżviluppi teknoloġiċi fis-settur; jenfasizza li l-fattur ewlieni għall-adattament u t-trasformazzjoni soċjalment sostenibbli fis-settur tat-trasport huwa t-taħriġ tal-impjegati; jistieden lis-sħab soċjali, kif ukoll l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, biex jiżviluppaw programmi edukattivi u strateġiji ta' ħiliet relatati għall-impriżi ż-żgħar tat-trasport; iqis li huwa l-kompitu ta' min jimpjega li jiffamiljarizza lill-impjegati kif xieraq mat-teknoloġiji l-ġodda bħalma huma l-applikazzjonijiet tal-IT u dawk ta' traċċar; jenfasizza li, fil-każ ta' kuntratti temporanji, l-aġenzija li tipprovdi l-persunal jeħtiġilha tħejjihom u tħarriġhom b'mod xieraq;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu mudelli tal-ekonomija soċjali fis-settur tat-trasport u jwettqu skambju tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward, peress li l-impriżi soċjali wrew li huma aktar reżiljenti fi żminijiet ta' kriżi ekonomika minn mudelli kummerċjali oħrajn;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor data affidabbli dwar l-ekonomija kollaborattiva fis-settur tat-trasport u tistudja l-impatt fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

26.9.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

2

9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Tim Aker, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

(1)

Rapport ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-Sitwazzjoni tas-Suq tat-Trasport tal-Merkanzija bit-Triq fl-UE (2014), Task A: Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European Union (3 ta' Frar 2014). http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf.

(2)

Preżentazzjoni minn Mark Pearson, Viċi Direttur, Direttorat tal-OECD għall-Impjiegi, ix-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali fis-seduta ta' smigħ tal-Kumitati EMPL u ECON dwar l-inugwaljanzi fil-21 ta' Ġunju 2016; https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%Pearson.pdf.

(3)

"A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change – Political Guidelines for the next European Commission; Opening Statement in the European Parliament Plenary Session Strasbourg, 15 July 2015; Jean-Claude Juncker, Candidate for President of the European Commission", p. 7; http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

11.10.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Olle Ludvigsson

Avviż legali