Eljárás : 2016/2229(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0320/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0320/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0493

JELENTÉS     
PDF 343kWORD 46k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Halászati Bizottság

Előadó: Jørn Dohrmann

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10711/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás tervezetére (11692/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0332/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló, ...-i jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0320/2016),

A.  mivel Dánia, Norvégia és Svédország halászai hagyományosan mindig is közösen halásztak a Kattegat és a Skagerrak területén;

B.  mivel a megállapodás fenntartja a dán, norvég és svéd halászok történelmi halászati jogait a Kattegat és a Skagerrak területén anélkül, hogy sértené más államok halászainak jogait, miközben biztosítja azt is, hogy a szóban forgó vizeken megfelelő intézkedéseket tegyenek a halászati gazdálkodás és az állománymegőrzés területén;

C.  mivel a megállapodás elősegíti az Unión belüli, az új közös halászati politika alapelveivel összhangban átalakított halászati gazdálkodási rendszer végrehajtását, és különösen a kirakodási kötelezettség és kötelező intézkedések bevezetését az állományok maximális fenntartható hozamot eredményező szint felett tartása érdekében;

1.  felhívja a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 4. cikkével összhangban tartott valamennyi konzultáció jegyzőkönyveit és következtetéseit;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy a megállapodás alkalmazásának utolsó évében és a megújításáról szóló tárgyalások megnyitása előtt nyújtson be a Parlamentnek és a Tanácsnak teljes körű jelentést annak végrehajtásáról;

3.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a megállapodással és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

4.  hangsúlyozza, hogy bármely harmadik ország belső piachoz való hozzáférésének a kölcsönösségen kell alapulnia, valamint hogy Norvégia esetében az Unióból származó élelmiszertermékekre, többek között halászati termékekre kivetett vámoknak összhangban kell állniuk az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással;

5.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak feladata annak biztosítása, hogy az Unióból származó élelmiszerekre és halászati termékekre vonatkozóan ne állapítsanak meg olyan vámokat, amelyek ellentétesek az élelmiszerek, többek között a halászati termékek területén érvényes szabadkereskedelem elveivel;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Norvég Királyság kormányának és parlamentjének.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

9.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Jogi nyilatkozat