Eljárás : 2016/0185(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0372/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0372/2016

Viták :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Szavazatok :

PV 06/04/2017 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0128

JELENTÉS     ***I
PDF 549kWORD 80k
7.12.2016
PE 589.188v02-00 A8-0372/2016

az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Miapetra Kumpula-Natri

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0399),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0219/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0372/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (EU) 2015/2120 rendelet új kiskereskedelmi árazási mechanizmust vezet be az egész Unió területén a szabályozott barangolási szolgáltatások tekintetében annak érdekében, hogy a hazai és a látogatott piacok torzulása nélkül eltörölje a barangolási többletdíjakat.

(3)  Az (EU) 2015/2120 rendelet új kiskereskedelmi árazási mechanizmust vezet be az egész Unió területén a szabályozott barangolási szolgáltatások tekintetében annak érdekében, hogy 2017. június 15-ig a hazai és a látogatott piacok torzulása nélkül eltörölje a barangolási többletdíjakat, minthogy semmi sem indokolja a határok nélküli Európában a barangolási díjakat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az (EU) 2015/2120 rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az üzemeltetők az 531/2012/EU rendelet 6 cikkének d) pontjában hivatkozott végrehajtási jogi aktusokkal összhangban méltányos használatra vonatkozó feltételeket alkalmazzanak. Egy megfelelő, méltányos használatra vonatkozó szabályozás kulcsszerepet játszik a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi barangolási piacok pénzügyileg fenntartható modelljének garantálása érdekében. A méltányos használatra vonatkozó nagylelkű szabályozásnak a barangolást végző ügyfelek számára nagykereskedelmi árplafonokkal kell együtt járnia, amelyek tükrözik a barangolási szolgáltatások nyújtásának tényleges költségeit, és amelyek a lehető legtöbb üzemeltető számára lehetővé teszik a belföldi díjas barangolási ajánlatok biztosítását anélkül, hogy ez hatalmas költségnövekedést jelentene, károsítaná a versengő belföldi piacokat vagy növelné az árakat a belföldi ügyfelek számára.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak (EU) 2015/2120 rendelet általi eltörlése, más néven a belföldi díjas barangolás (roam-like-at-home, RLAH) az Unió digitális egységes piacának létrehozásához és működésének megkönnyítéséhez szükséges. A rendelet azonban önmagában nem elégséges a barangolási piac megfelelő működésének biztosítására.

(4)  A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak (EU) 2015/2120 rendelet általi eltörlése, más néven a belföldi díjas barangolás (roam-like-at-home, RLAH) az Unió digitális egységes piacának létrehozásához és működésének megkönnyítéséhez, illetve a fogyasztók költségeinek csökkentéséhez szükséges. A rendelet azonban önmagában nem elégséges a barangolási piac megfelelő és fenntartható működésének biztosítására. Ezért ennek a rendeletnek biztosítania kell, hogy a belföldi piacokon lévő árképzési modelleket ne érintse.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A barangolási többletdíjaknak az 531/2012/EU rendelet értelmében, 2017. június 15-től való eltörlése ezért a Bizottság által a nagykereskedelmi barangolási piacok felülvizsgálata után javasolt, megfelelő intézkedéseket tartalmazó jogszabály alkalmazása esetén lehetséges.

(5)  A barangolási többletdíjaknak az 531/2012/EU rendelet értelmében, 2017. június 15-től való eltörlése ezért a Bizottság által a nagykereskedelmi barangolási piacok felülvizsgálata után javasolt, megfelelő intézkedéseket tartalmazó jogszabály alkalmazása esetén lehetséges, hogy el lehessen törölni a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A nagykereskedelmi barangolási piacok jelenlegi működése a nagykereskedelmi barangolási díjaknak a végfelhasználók által fizetett belföldi kiskereskedelmi árakhoz viszonyított túlzott mértéke miatt kihathat a versenyre és a beruházásokra a hazai szolgáltató belföldi piacán. Ez különösen igaz a kisebb és a döntően kimenő forgalmú barangolásszolgáltatókra, és strukturálisan fenntarthatatlanná teszi az RLAH nyújtását.

(8)  A nagykereskedelmi barangolási piacok jelenlegi működése a nagykereskedelmi barangolási díjaknak a végfelhasználók által fizetett belföldi kiskereskedelmi árakhoz viszonyított túlzott mértéke miatt kihathat a versenyre és a beruházásokra a hazai szolgáltató belföldi piacán. Ez különösen igaz a kisebb barangolásszolgáltatókra, köztük a virtuális mobilhálózatok (MVNO-k) üzemeltetőire – akik lényegesek az egészséges verseny szempontjából – valamint a döntően kimenő forgalmú barangolásszolgáltatókra, strukturálisan fenntarthatatlanná téve az RLAH nyújtását. Ugyancsak kulcsfontosságú azt biztosítani, hogy az Európai Parlament és a Tanács .../... irányelve [az Európai Elektronikus Telekommunikációs Törvénykönyv] egyértelmű és következetes, hosszú távú ösztönzőket biztosítson a távközlési infrastruktúrába történő magánbefektetések számára.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A nagykereskedelmi barangolási piacok működésének lehetővé kellene tennie, hogy a szolgáltatók fedezni tudják a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásának teljes költségét, beleértve az együttes és közös költségeket is. Ennek célja a látogatott hálózatokba való beruházás ösztönzőinek fenntartása és a látogatott piacokon zajló belföldi verseny azon torzulásának elkerülése, amit a szolgáltatók általi szabályozási arbitrázs okozhat, amikor a szolgáltatók a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés eszközével versenyeznek a hazai látogatott piacon.

(9)  A nagykereskedelmi barangolási piacok működésének lehetővé kellene tennie, hogy a szolgáltatók fedezni tudják a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásának összes érdemben felmerült költségét, beleértve az együttes és közös költségeket is. Ennek célja a látogatott hálózatokba való beruházás ösztönzőinek fenntartása és a látogatott piacokon zajló belföldi verseny azon torzulásának elkerülése, amit a szolgáltatók általi szabályozási arbitrázs okozhat, amikor a szolgáltatók a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés eszközével versenyeznek a hazai látogatott piacon.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások piaca megfelelő működésének elősegítése érdekében a mobilhálózatok üzemeltetői csak objektív kritériumok alapján és csak a saját nemzeti szabályozó hatóságuk engedélyének megszerzése után utasíthatnak el nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket. Azon vállalkozásoknak, amelyeknek elutasították a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényét, képesnek kell lenniük panaszt benyújtani a nemzeti szabályozó hatóságoknak. Az átláthatóság érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az ilyen engedély iránti kérelmekről és minden benyújtott panaszról. A Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia az ilyen kérelmekre és panaszokra vonatkozó információt, a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség függvényében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A nagykereskedelemi díjak tekintetében az uniós szintű szabályozási kötelezettségeket fenn kell tartani, hiszen bármely olyan intézkedés, amely az egész Unióban lehetővé teszi az RLAH-t, de nem kezeli az ezen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos nagykereskedelmi költségek szintjének kérdését, torzíthatja a barangolási szolgáltatások belső piacát, és nem erősíti a versenyt.

(12)  A nagykereskedelemi díjak tekintetében az uniós szintű szabályozási kötelezettségeket fenn kell tartani, hiszen bármely olyan intézkedés, amely az egész Unióban lehetővé teszi az RLAH-t, de nem kezeli az ezen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos nagykereskedelmi költségek szintjének kérdését, torzíthatja a barangolási szolgáltatások belső piacát, és nem erősíti a versenyt. A távközlési piacnak szüksége van a versenyre, különösen az új belépők, a technológiai szempontból innovatív szolgáltatási modellek, a kkv-k és induló vállalkozások szempontjából, figyelembe véve a hálózati infrastruktúra szükséges beruházásai előmozdításának szükségességét, az adatátviteli szolgáltatás egyre fokozódó igénybe vételére való reagálás érdekében, amelyhez az RLAH bevezetése hozzájárulna;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díjai a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges összes hozzáférési összetevő figyelembevételével kerültek megszabásra, beleértve az adatforgalomnak a hazai hálózatüzemeltető által megszabott valamely átviteli pontra történő továbbításának költségét is.

(16)  Az adatátviteli szolgáltatások igénybe vétele gyorsan növekszik az Unióban és az egész világon. Az RLAH 2017. június 15-től történő bevezetése a barangolás összefüggésében is hozzájárul e növekedéshez, jelentősen csökkentve az egységnyi adatforgalom költségét. Az adatátviteli szolgáltatások igénybe vétele növekedésének és az egységnyi adatforgalom költsége csökkenésének figyelembevétele érdekében a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díját évente csökkenteni kell. A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díjai a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges összes hozzáférési összetevő figyelembevételével kerültek megszabásra, beleértve az adatforgalomnak a hazai hálózatüzemeltető által megszabott valamely átviteli pontra történő továbbításának költségét is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ezért a hanghívások, SMS-ek és adatátviteli szolgáltatások meglévő maximális nagykereskedelmi barangolási díjait csökkenteni kell.

(18)  Ezért a hanghívások, SMS-ek és adatátviteli szolgáltatások meglévő maximális nagykereskedelmi barangolási díjait lényegesen csökkenteni kell, az adott szolgáltatások nyújtásának tényleges költségeihez közelítő szintre.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Nyomon kell követni és rendszeresen felül kell vizsgálni a nagykereskedelmi barangolási piacok működését és a kiskereskedelmi barangolási piaccal fennálló kapcsolatát, figyelembe véve a verseny és a technológia terén történt fejleményeket és a forgalom alakulását. Annak megfelelő értékeléséhez, hogy a barangolási piacok hogyan alkalmazkodnak az RLAH-szabályokhoz, a szabályok végrehajtása után elégséges információt kell gyűjteni ezen piacok működéséről.

(21)  Nyomon kell követni és rendszeresen felül kell vizsgálni a nagykereskedelmi barangolási piacok működését és a kiskereskedelmi barangolási piaccal fennálló kapcsolatát, figyelembe véve a verseny és a technológia terén történt fejleményeket és a forgalom alakulását. A Bizottság evégett 2018. december 15-éig ideiglenes jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére a rendelkezésre álló adatok alapján. Ezt követően a Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére. Az első ilyen jelentést 2019. december 15-ig kell benyújtani. A Bizottságnak kétévenkénti jelentéseiben különösen azt kell értékelnie, hogy az RLAH bármilyen hatással van-e a kiskereskedelmi piaci árak alakulására és különösen a kiskereskedelmi piacon elérhető díjcsomagokra. Ennek az értékelésnek ki kell terjednie egyrészt a kizárólag belföldi szolgáltatásokat tartalmazó és a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat teljes egészében kizáró, ezzel az RLAH tényleges célját veszélyeztető díjcsomagok esetleges terjedésének értékelésére, illetve másrészt az átalánydíjas díjcsomagok elérhetősége esetleges visszaszorulásának értékelésére, ami szintén veszteséget jelenthet a fogyasztók számára, és veszélyeztetheti a digitális egységes piac célkitűzéseit. A nagykereskedelmi barangolási piacok felülvizsgálatáról szóló 2016. június 15-i jelentéshez hasonlóan a Bizottság kétévenkénti jelentéseinek is értékelniük kell, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői számára megtérül-e a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásának tényleges költsége, illetve, hogy az RLAH milyen hatással van a tervezett hálózati infrastrukturális beruházásokra. A Bizottságnak továbbá értékelnie kell azt is, hogy a belföldi hálózatüzemeltetők is képesek-e fedezni a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtásának valamennyi költségét az ilyen szolgáltatások nyújtásából származó bevételeikből, különösen a MVNO-kra gyakorolt hatást, és azt, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a fenntarthatósági mechanizmus értelmében milyen mértékben engedélyezték a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat. Annak megfelelő értékeléséhez, hogy a barangolási piacok hogyan alkalmazkodnak az RLAH-szabályokhoz, a szabályok végrehajtása után elégséges információt kell gyűjteni ezen piacok működéséről.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az egész Unióra kiterjedő barangolási piacokon a versennyel alakulásának értékelése, valamint a barangolási partnerek közötti kiegyensúlyozatlan forgalom után fizetett tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak változásaival kapcsolatos rendszeres jelentéstétel érdekében a BEREC-et meg kell bízni azzal, hogy gyűjtse össze a nemzeti szabályozó hatóságoktól a kiegyensúlyozott, illetve a kiegyensúlyozatlan forgalom tényleges díjaival kapcsolatos adatokat. A BEREC-nek ezenkívül meg kell bízni a felek által a maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi megállapodásokra, valamint az általuk a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használata ellen hozott nagykereskedelmi szintű intézkedésekre vonatkozó adatok gyűjtésével is.

(22)  Az egész Unióra kiterjedő barangolási piacokon a versennyel alakulásának értékelése, valamint a barangolási partnerek közötti kiegyensúlyozatlan forgalom után fizetett tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak változásaival kapcsolatos rendszeres jelentéstétel érdekében a BEREC-et meg kell bízni azzal, hogy gyűjtse össze a nemzeti szabályozó hatóságoktól a kiegyensúlyozott, illetve a kiegyensúlyozatlan forgalom tényleges díjaival kapcsolatos adatokat. A BEREC-nek ezenkívül meg kell bízni a felek által a maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi megállapodásokra, valamint az általuk a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használata ellen hozott nagykereskedelmi szintű intézkedésekre vonatkozó adatok gyűjtésével is. A BEREC az összegyűjtött adatok alapján rendszeresen jelentést tesz a belföldi és barangolásos szolgáltatásokra jellemző kiskereskedelmi árak, nagykereskedelmi díjszabások és nagykereskedelmi költségek közötti összefüggésről.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont (új)

531/2012/EU rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.   A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A mobilhálózat-üzemeltetők csak objektív kritériumok alapján utasíthatnak vissza nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket.

„(2)   A mobilhálózat-üzemeltetők csak objektív kritériumok alapján és csak a saját nemzeti szabályozó hatóságuk engedélyének megszerzése után utasíthatnak vissza nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket. Az illető nemzeti szabályozó hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot minden ilyen engedély iránti kérelemről és ezek objektív indokáról. A Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia az ilyen kérelmekre vonatkozó információt, a bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség függvényében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

3 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (5) bekezdésben említett referenciaajánlatnak kellően részletesnek kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) bekezdésben említett, a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi elemnek, továbbá tartalmaznia kell a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés szempontjából releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó feltételeket. Az említett referenciaajánlat feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás vagy a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolási szolgáltatás fogyasztóinak az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a referenciaajánlatok megváltoztatását annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek.

„(6)   Az (5) bekezdésben említett referenciaajánlatnak kellően részletesnek kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) bekezdésben említett, a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi elemnek, továbbá tartalmaznia kell a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés szempontjából releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó feltételeket. Az említett referenciaajánlat feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás vagy a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolási szolgáltatás fogyasztóinak az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a referenciaajánlatok megváltoztatását annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek. Azon vállalkozások, amelyek hozzáférést kértek a nagykereskedelmi barangoláshoz, panaszt nyújthatnak be a nemzeti szabályozó hatóságoknak. A nemzeti szabályozó hatóságoknak az ilyen panaszokat azok beérkezésétől számítva egy hónapon belül el kell fogadniuk, vagy el kell utasítaniuk, megindokolva határozatukat. A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot az ilyen panaszokról és az azok kapcsán hozott döntésekről, a Bizottságnak pedig nyilvánosságra kell hoznia őket.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

531/2012/EU rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról kezdeményezett szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért felszámolt átlagos nagykereskedelmi díj – beleértve többek között annak kezdeményezési, továbbítási és végződtetési költségét is – nem haladhatja meg a percenként 0,04 EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,04 EUR marad.

(1)  2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról kezdeményezett szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért felszámolt átlagos nagykereskedelmi díj – beleértve többek között annak kezdeményezési, továbbítási és végződtetési költségét is – nem haladhatja meg a percenként 0,03 EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,03 EUR marad.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

531/2012/EU rendelet

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve nem haladhatja meg a 0,0085 EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve 0,0085 EUR marad.

(1)  2017. június 15-től a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve nem haladhatja meg a gigabájtonként 4 EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve 0,0085 EUR marad. A biztonsági árkorlát az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 2018. július 1-jétől 3 EUR-ra, 2019. július 1-jétől az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 2 EUR-ra és – a 19. cikk sérelme nélkül – 2020. július 1-jétől az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 1 EUR-ra csökken. A biztonsági árkorlát 2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 1 EUR marad.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

16 cikk – 1 és 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 16. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A nemzeti szabályozó hatóságok illetékességi területükön figyelemmel kísérik és felügyelik e rendelet betartását.

„(1)   A nemzeti szabályozó hatóságok, a BEREC-kel együtt az adott illetékességi területükön figyelemmel kísérik és felügyelik e rendelet betartását.

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan nyomon követik és felügyelik a 6b., 6c. cikket és a 6e. cikk (3) bekezdését igénybe vevő barangolásszolgáltatókat.

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan nyomon követik és felügyelik a 6b., 6c. cikket és a 6e. cikk (3) bekezdését igénybe vevő barangolásszolgáltatókat.

(2)   A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az e rendelet és különösen a 6a., 6b., 6c., 6e., 7., 9. és 12. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.”

(2)   A nemzeti szabályozó hatóságok és a BEREC kötelesek az e rendelet és különösen a 6a., 6b., 6c., 6e., 7., 9. és 12. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.”

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

531/2012/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A 17. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

5.  A 17. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén a keretirányelv 20. és 21. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni.

„(1)   A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén a keretirányelv 20. és 21. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni.

A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén a keretirányelv 20. és 21. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni. Ilyen esetekben az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok konzultálnak a BEREC-kel a keretirányelv, a különös irányelvek vagy e rendelet rendelkezéseivel összhangban a vita megoldása érdekében teendő lépésekről, és megvárják a BEREC véleményét, mielőtt lépéseket tennének a vita megoldása érdekében.”

A látogatott hálózatok üzemeltetői és más szolgáltatók közötti viták ügyében

 

a)   a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges szolgáltatáselemek díjával kapcsolatosan, illetve

 

b)   tisztességtelen versennyel kapcsolatosan – amely lényegében egy nem belföldi szolgáltatótól származó állandó roamingon alapuló ajánlat –

 

a keretirányelv 20. és 21. cikkének megfelelően az illetékes nemzeti szabályozó hatósághoz vagy hatóságokhoz lehet fordulni. Ilyen esetekben az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok konzultálnak a BEREC-kel a keretirányelv, a különös irányelvek vagy e rendelet rendelkezéseivel összhangban a vita megoldása érdekében teendő lépésekről, és megvárják a BEREC véleményét, mielőtt lépéseket tennének a vita megoldása érdekében.

 

A b) pont alá tartozó vitás esetekben a BEREC a maga nevében egy jelentős időszak alatt átfogó értékelést végez a szóban forgó nem belföldi szolgáltató által a letelepedési helye szerinti tagállamban, valamint ezzel arányosan és összehasonlításképpen a látogatott tagállamban folytatott tevékenységre jellemző valamennyi elemről. Ilyen elemek lehetnek a következők:

 

a)   az a hely, ahol a szolgáltató létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése, illetve ahol a szolgáltató irodái találhatók, ahol adót és társadalombiztosítási járulékot fizet;

 

b)   a szolgáltató által egyrészről a munkavállalóival, másrészről az ügyfeleivel kötött szerződésekre alkalmazandó jog;

 

c)   az a hely, ahol az üzemeltető érdemi üzleti tevékenységét végzi, és ahol adminisztratív személyzetet alkalmaz;

 

d)   a megvalósult beruházások, a teljesített szerződések száma, és/vagy az árbevételnek a letelepedés szerinti tagállamban és a látogatott tagállamban megtermelt része.”

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – a pont

531/2012/EU rendelet

19 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   A (3) bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

a)   A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság továbbá 2017. június 15. után kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére. Minden jelentésben elemezni kell többek között az alábbiakat:

„(3) A Bizottság továbbá 2018. december 15-ig ideiglenes jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének végrehajtásáról. A Bizottság továbbá a BEREC-kel való konzultációt követően 2019. december 15-ig és azt követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, amelyet adott esetben a szabályozott barangolási szolgáltatások e rendeletben meghatározott nagykereskedelmi díjainak módosítására irányuló jogalkotási javaslat kísér. Ezekben a kétéves jelentésekben elemezni kell többek között az alábbiakat:

a)   a szolgáltatások – ezen belül a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatások – elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében,

a)   a szolgáltatások – ezen belül a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatások – elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében,

b)   a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi barangolási piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások és az üzemeltetők közötti összekapcsolódottság mértékének a versenyre gyakorolt hatását is;

b)   a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi barangolási piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők és MVNO-k versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások és az üzemeltetők közötti összekapcsolódottság mértékének a versenyre gyakorolt hatását is;

c)   a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések megvalósítása milyen mértékben eredményezte a versenyhelyzet fejlődését a szabályozott barangolási szolgáltatások belső piacán.”

c)   a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések megvalósítása milyen mértékben eredményezte a versenyhelyzet fejlődését a szabályozott barangolási szolgáltatások belső piacán.

 

ca)   a kiskereskedelmi árak alakulása, az ügyfelek számára elérhető díjcsomagok köre, beleértve a kizárólag belföldi szolgáltatásokra korlátozott díjcsomagok esetleges terjedését, valamint az átalánydíjas díjcsomagok elérhetőségének bármilyen csökkenése;

 

cb)   a fogyasztók adathasználati mintázataiban bekövetkezett változások;

 

cc)   a belföldi díjszabási modell fenntarthatósága és a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtása teljes költségének megtérülése a belföldi mobilhálózat-üzemeltetők számára az ilyen szolgáltatások nyújtásából származó bevételeikből, továbbá a 6c. cikk szerinti kivételes kiskereskedelmi barangolási többletdíjak nemzeti szabályozó hatóságok által engedélyezett mértéke;

 

cd)   a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása ténylegesen felmerült költségeinek megtérülése a látogatott hálózatok üzemeltetői számára;

 

ce)   az RLAH hatása a tervezett, az üzemeltetők általi, hálózati infrastrukturális beruházásokra;

 

cf)   az (EU) .../...1a bizottsági végrehajtási rendelet hatása a fogyasztók védelmére, különösen a méltányos használatra vonatkozó szabályozást alkalmazó üzemeltetők és ügyfeleik közötti viták rendezésével kapcsolatban, mint például az, hogy a barangolást végző ügyfelek elegendő időt kapnak-e arra, hogy panaszt nyújtsanak be és elkerülik-e azt, hogy a folyamat során büntessék őket;

 

cg)   objektív mutatók használata, és különösen az (EU) .../... végrehajtási rendeletben használt terminológia üzemeltetők és nemzeti szabályozó hatóságok általi értelmezése, mint például a „nem rendeltetésszerű használat“ és az „időszakos utazás“, a tagállamok közötti, az alkalmazásban lévő inkonzisztenciák elkerülése érdekében;

 

 

_____________________

 

A Bizottság (EU) .../... végrehajtási rendelete a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – b pont

531/2012/EU rendelet

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   A (4) bekezdés első albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

b)   A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A BEREC köteles az uniós barangolási piacokon folyó verseny alakulásának értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjteni a nemzeti szabályozó hatóságoktól a szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról, ideértve a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan barangolási forgalomra vonatkozó nagykereskedelmi díjakat is. A BEREC továbbá köteles adatokat gyűjteni a 7., 9. és 12. cikkben megszabott maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi megállapodásokról, valamint a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazásuk során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használata ellen hozott nagykereskedelmi szintű szerződéses intézkedések végrehajtásáról.

„(4)   A BEREC köteles az uniós barangolási piacokon folyó verseny alakulásának értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjteni a nemzeti szabályozó hatóságoktól a szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról, ideértve a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan barangolási forgalomra vonatkozó nagykereskedelmi díjakat is, és köteles a gyűjtött adatokat nyilvánosságra hozni. A BEREC továbbá köteles adatokat gyűjteni a 7., 9. és 12. cikkben megszabott maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi megállapodásokról, valamint a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazásuk során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használata ellen hozott nagykereskedelmi szintű szerződéses intézkedések végrehajtásáról.

Ezekről az adatokról évente legalább kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

Ezekről az adatokról legalább háromhavonta értesíti a Bizottságot. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján továbbá rendszeresen jelentést tesz a belföldi és barangolásos szolgáltatások árképzési és fogyasztási mintájának az egyes tagállamokban tapasztalható alakulásáról, valamint a barangolásszolgáltatók közötti egyenetlen forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak alakulásáról.

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján továbbá rendszeresen jelentést tesz a belföldi és barangolásos szolgáltatások árképzési és fogyasztási mintájának az egyes tagállamokban tapasztalható alakulásáról, valamint a barangolásszolgáltatók közötti egyenetlen forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak alakulásáról és a belföldi és barangolásos szolgáltatásokra jellemző kiskereskedelmi árak, nagykereskedelmi díjszabások és nagykereskedelmi költségek közötti összefüggésről. A BEREC felméri, hogy ezek a tényezők mennyire állnak közel egymáshoz, figyelembe véve, hogy a kiskereskedelmi árnak meg kell egyeznie a nagykereskedelmi díjszabással, vagy meg kell haladnia azt, ez utóbbinak pedig a maga során meg kell egyeznie a nagykereskedelmi költséggel, vagy többnek kell lennie annál. A BEREC nyilvánosan elérhetővé teszi jelentését.

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel információt gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól az üzemeltetők által az ügyfeleiknek kínált különböző tarifák átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról. A Bizottság ezeket az adatokat és eredményeket közzéteszi.”

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel információt gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól az üzemeltetők által az ügyfeleiknek kínált különböző tarifák átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról. A Bizottság ezeket az adatokat és eredményeket közzéteszi.”

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az egységes távközlési piacról szóló, 2015-ben elfogadott (EU) 2015/2120 rendelet rendelkezett a hanghívások, SMS-ek és adatátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi barangolási díjainak 2017. június 15-től történő eltörléséről, ez az úgynevezett RLAH („Roam Like At Home”, belföldi díjas barangolás). Az RLAH hatályba lépéséhez a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások díjplafonjait kiigazító jogszabályoknak az említett időpontra alkalmazandóaknak kell lenniük. A társjogalkotók kérésének megfelelően a Bizottság elvégezte a nagykereskedelmi barangolási piac felülvizsgálatát, és ennek alapján tett javaslatot a jogszabályra. Ez a jelentés az első lépés e jogszabály rendes jogalkotási eljárás szerinti elfogadása felé.

Az RLAH tekintetében az üzemeltetők esetlegesen „méltányos használatra vonatkozó szabályokat” és kivételes eltéréseket alkalmazhatnak egy fenntarthatósági mechanizmuson keresztül, amelynek részletes szabályait a Bizottság végrehajtási aktus formájában legkésőbb az év végéig benyújtja. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a végrehajtási aktus és a nagykereskedelmi árplafonok felülvizsgálata összetartoznak. A fogyasztók számára nagyvonalú méltányos használatra vonatkozó szabályoknak olyan nagykereskedelmi plafonokkal kell együtt járniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy a lehető legtöbb üzemeltető kínáljon belföldi díjas barangolást.

Felülvizsgálatában a Bizottság megállapította, hogy a nagykereskedelmi barangolási piac nem működik jól, és a hanghívások, SMS-ek és adatátviteli szolgáltatások barangolási nagykereskedelmi árplafonjainak további csökkentését javasolta.

Az előadó maradéktalanul támogatja a kiskereskedelmi barangolási díjak Európában való eltörlésének célkitűzését, és a fogyasztóknak kedvező és a versenyalapú távközlési piacot védő további módosításokat javasol a Bizottság javaslatához képest.

Nagykereskedelmi árplafon

Az adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi ára évek óta csökken a piacon, és nincs okunk kételkedni abban, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. A csökkenő árak nagy mértékben összefüggenek az adathasználat terén világszerte tapasztalható gyors növekedéssel. Egyes becslések szerint 2021-re a mobil adatforgalom megtízszereződik 2015-höz képest. Az európai társadalmakban a fokozott adathasználat gazdasági előnyei egyértelműek, új szolgáltatási lehetőségeket teremtenek, és lökést adnak az ipari versenyképességnek. Ezt semmiképpen nem szabad visszaszorítani.

A fokozott adathasználat hajtóerőként fog szolgálni olyan új infrastrukturális beruházások számára is, amelyek még több adat használatát teszik lehetővé a hazai és a látogató fogyasztók számára. Az ügyfeleik számára már RLAH-szolgáltatást kínáló gazdasági szereplőktől származó kezdeti adatok az adathasználat meredek növekedését mutatják. Ha az RLAH mindenki számára valósággá válik, azok a fogyasztók, akik ma még mindig kikapcsolják mobiltelefonjaikat, ha az Európai Unióban utaznak, szabadon használhatják adatalapú szolgáltatásaikat, tovább növelve az adathasználatot.

A Bizottság nem veszi kellően figyelembe ezeket a fejleményeket, az adatátviteli árplafonra vonatkozó javaslatát az adathasználat növekedésével kapcsolatos óvatos feltételezésre és változatlan piaci árszintre alapozza. E feltételezés eredményeként a Bizottság az előadó véleménye szerint túlságosan magas nagykereskedelmi árplafont javasolt. A Bizottság javaslata 2017 és 2021 között változatlan, 0,85 eurocent összegű árplafont határoz meg (2019-es felülvizsgálattal). A TERA Consultants bizottsági hatásvizsgálathoz mellékelt számításai szerint azonban a szolgáltatók számára kínált nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások költsége 2017-ben minden tagállamban kevesebb 0,5 eurocentnél megabájtonként, és 28-ból 27 tagállamban (Málta kivételével) kevesebb, mint megabájtonként 0,4 eurocent.

A TERA tanulmánya igazolja azt is, hogy a magasabb használat jelentősen lefelé nyomja az egy egységre jutó költséget. Az adatátviteli piac e realitásainak jobb figyelembe vétele érdekében az előadó úgy véli, hogy a 2017-es árplafont a költségszintekhez közelebb kell meghatározni, és évente csökkenő árplafont kell meghatározni az adatátvitel vonatkozásában. Az előadó által a 12. cikkben javasolt csökkenő pálya tükrözi a nagykereskedelmi piacok realitásait, és további kiszámíthatóságot teremt. Az üzemeltetők évente kötnek barangolási megállapodásokat egymással. A csökkenő pálya könnyebbé teszi a barangolási díjaik előrejelzését az üzemeltetők számára, mint az előre kiszámíthatatlan kimenetelű felülvizsgálattal kombinált statikus árplafon.

Emellett az előadó véleménye szerint a túl magas árplafonok a piaci verseny csökkenését eredményezik. A kisebb üzemeltetők és a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők innovátorok, versenytársak, és további ügyfeleket hozhatnak a belföldi és a barangolási hálózatok számára egyaránt. Alkupozíciójuk azonban gyengébb, és a barangolásos adatátvitelért általuk fizetett nagykereskedelmi árak általában ugyanakkorák vagy csak kevéssel alacsonyabbak, mint a szabályozott árplafon. Túl magas árplafonok megállapítása gazdasági nehézségeket eredményez a kisebb és a virtuális üzemeltetők számára, mérsékelve a szereplők számát és a versenyt a piacon, ezáltal korlátozva a fogyasztók választási lehetőségeit. Túlságosan magas árplafonok esetén előfordulhat az is, hogy az üzemeltetők úgy döntenek, hogy csak belföldi csomagokat kínálnak ügyfeleiknek, ami ellentétes a digitális egységes piac logikájával.

Ráadásul a méltányos használatra vonatkozó nagylelkű szabályozással együtt járó túlságosan magas nagykereskedelmi adatátviteli árplafon kedvezőtlen hatást gyakorol azokra a piacokra, ahol az adathasználat magas és/vagy a kiskereskedelmi árak alacsonyak. Ez a forgatókönyv arra kényszerítheti a látogató üzemeltetőket, hogy a fenntarthatósági mechanizmuson keresztül kérelmezzék az RLAH-tól való eltérést, ami azt jelenti, hogy ügyfeleik többé nem részesülhetnek az RLAH előnyeiből.

Az előadó az adatátvitelre vonatkozó mértékegység megabájtról gigabájtra (1024 MB) való módosítását is javasolja, ami jobban figyelembe veszi az adathasználat jelenleg megfigyelhető és a következő években várható gyors növekedését. Az előadó véleménye szerint ez a mértékegység jobban illeszkedik az adatfogyasztás új mennyiségeihez, és jövőbiztosabbá teszi a rendeletet.

Végezetül az előadó a hanghívások esetében a Bizottság javaslatához képest alacsonyabb nagykereskedelmi árplafon mellett is lát lehetőséget a versenyre és a költségmegtérülésre. Az SMS-ek árplafonja ugyanakkor véleménye szerint megfelelő. A plafon a piaci realitásokon alapul, miután a szöveges üzenetek használata folyamatosan csökken, és lassan kiszorítják azt a versengő adatátviteli szolgáltatások.

Felülvizsgálati záradék

A Bizottság az árplafonok kétévenkénti felülvizsgálatát javasolja 2017. június 15-től kezdődően. Az előadó egyetért ezzel, a javasolt csökkenő pályával kombinálva. Amennyiben igazolást nyer, hogy az árplafonok túlzottan magasak, zavarokat okoznak a piacok működésében, és ártanak a versenynek, illetve hogy a plafonok túl alacsonyak, és veszélyeztetik a látogatott üzemeltetők költségeinek megtérülését, az árplafonok megfelelően kiigazíthatók.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok

Hivatkozások

COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

4.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

4.7.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

13.7.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miapetra Kumpula-Natri

6.7.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.9.2016

12.10.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto

Benyújtás dátuma

7.12.2016

Jogi nyilatkozat