Postupak : 2016/2312(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0023/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0023/2017

Rasprave :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0036

IZVJEŠĆE     
PDF 456kWORD 59k
3.2.2017
PE 594.191v02-00 A8-0023/2017

o Izvješću Komisije o Albaniji za 2016.

(2016/2312(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Knut Fleckenstein

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Izvješću Komisije o Albaniji za 2016.

(2016/2312(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. i 20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog vijeća od 26. i 27. lipnja 2014. o tome da se Albaniji dodijeli status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u kao i njegove zaključke od 15. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva od 13. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir osmi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Albanije i EU-a održan u Bruxellesu 8. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir završnu izjavu predsjednika sastanka na vrhu o zapadnom Balkanu održanog u Parizu 4. srpnja 2016. te preporuke organizacija civilnog društva za taj sastanak,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 9. studenoga 2016. naslovljenu „Strategija proširenja EU-a za 2016.” (COM(2016)0715) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Albaniji za 2016.” (SWD(2016)0364),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke sa šestog Dijaloga na visokoj razini o ključnim prioritetima usvojene 30. ožujka 2016. u Tirani,

–  uzimajući u obzir konačne izvještaje Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (OESS/UDILJP) o parlamentarnim izborima 2013. i lokalnim izborima 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće OECD-a „Praćenje administrativnih postupaka 2015.”,

–  uzimajući u obzir usvojene preporuke sa 11. sastanka Parlamentarnog odbora EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje održanog u Bruxellesu 7. i 8. studenoga 2016.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Albaniji,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0023/2017),

A.  budući da Albanija napreduje prema ispunjenju političkih kriterija za članstvo i kontinuirano napreduje u pet ključnih prioriteta za otvaranje pristupnih pregovora; budući da je nastavak provedbe, između ostalog, paketa pravosudne reforme, izborne reforme i reforme tzv. zakona o dekriminalizaciji, nužan za jačanje povjerenja građana u njihove javne institucije i političke predstavnike;

B.  budući da izazovi i dalje postoje te da je potrebno njihovo brzo i učinkovito rješavanje u duhu dijaloga, suradnje i kompromisa između vlade i oporbe kako bi se osigurao daljnji napredak Albanije na putu prema EU-u;

C.  budući da je konstruktivan i održiv politički dijalog između političkih snaga o reformama povezanima s EU-om ključan za daljnje napredovanje u postupku pristupanja EU-u;

D.  budući da u Albaniji postoji politički konsenzus o postupku pristupanja EU-u koji uživa široku potporu javnosti;

E.  budući da su pregovori o pristupanju snažan poticaj za donošenje i provedbu pretpristupnih reformi;

F.  budući da je reforma pravosuđa i dalje ključna za nastavak postupka pristupanja Albanije EU-u;

G.  budući da će se 2017. u Albaniji održati predsjednički i parlamentarni izbori;

H.  budući da su zaštita vjerskih sloboda, kulturne baštine, prava manjina te upravljanje imovinom među temeljnim vrijednostima Europske unije;

I.  budući da je EU naglasio da je potrebno osnažiti gospodarsko upravljanje, vladavinu prava i kapacitete javne uprave u svim zemljama zapadnog Balkana;

J.  budući da albanske vlasti pokazuju pozitivan pristup u pogledu regionalne suradnje za promicanje razvoja infrastrukture, borbe protiv terorizma, gospodarske razmjene i mobilnosti mladih;

1.  pozdravlja kontinuiran napredak Albanije u reformama u vezi s EU-om, a posebno sporazumno donošenje ustavnih izmjena u srpnju 2016. kojima se otvara put za detaljnu i sveobuhvatnu reformu pravosuđa; ističe da je za daljnji napredak na putu prema EU-u ključno ne samo dosljedno donošenje nego i cjelovita i pravovremena provedba reformi na području pet ključnih prioriteta te trajna politička predanost; potiče Albaniju na ostvarivanje dobrih rezultata u pogledu takvih reformi;

2.  pozdravlja preporuku Komisije za otvaranje pregovora o pristupanju s Albanijom; u potpunosti podržava pristupanje Albanije EU-u i poziva na to da se pregovori o pristupanju otvore čim se ostvari vjerodostojan i održiv napredak u provedbi sveobuhvatne reforme pravosuđa te borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije te tako zadrži zamah reformi; očekuje od Albanije da konsolidira ostvareni napredak i nastavi istim tempom provoditi sve ključne prioritete;

3.  ponavlja da su konstruktivan dijalog, održiva politička suradnja, međusobno povjerenje i spremnost na kompromis ključni za uspjeh reformi i cijelog postupka pristupanja EU-u; pozdravlja u tom pogledu donošenje zakonodavstva o zabrani rada kaznenih prijestupnika na javnoj dužnosti; poziva sve političke stranke na poduzimanje daljnjih napora kako bi se uspostavio istinski politički dijalog i ostvarila konstruktivna suradnja;

4.  pohvaljuje sporazumno donošenje ustavnih izmjena za reformu pravosuđa i donošenje zakona o institucijskom preustroju pravosuđa, ureda tužiteljstva i Ustavnog suda; poziva na brzo donošenje i vjerodostojnu provedbu svih relevantnih popratnih zakona i propisa, a posebno zakona o ponovnom vrednovanju (provjeri) sudaca, tužitelja i pravnih savjetnika te paketa nacrta zakona potrebnih za provedbu reforme pravosudnog sustava; prima na znanje presudu Ustavnog suda o ustavnosti zakona o provjeri nakon pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije; ponavlja da je sveobuhvatna reforma pravosuđa jedan od glavnih zahtjeva albanskih građana da njihovi politički predstavnici i institucije ponovno zadobiju povjerenje te da kredibilitet i cjelokupna uspješnost postupka reforme, uključujući borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, ovisi o uspjehu postupka provjere i provedbi reforme pravosuđa; podsjeća da su usvajanje i provedba takve reforme ključni za borbu protiv korupcije, učvršćivanje vladavine prava te za poboljšanje provođenja temeljnih prava u zemlji, također s ciljem povećanja povjerenja u pravosudni sustav među svim građanima;

5.  pozdravlja novu strategiju reforme pravosuđa za 2017. – 2020. i njezin akcijski plan kojemu je cilj povećanje stručnosti, učinkovitosti i neovisnosti pravosudnog sustava i sustava sudova te ponovno vrednovanje svih članova pravosuđa, kao i povećanje proračunskih sredstava za njezinu provedbu; žali što je pravosuđe i dalje sporo i neučinkovito; prima na znanje nepostojanje napretka u popunjavanju slobodnih radnih mjesta na Visokom sudu i upravnim sudovima te u učinkovitoj uporabi objedinjenog sustava za upravljanje predmetima; poziva na to da se i dalje tematiziraju svi nedostaci u funkcioniranju pravosudnog sustava, uključujući manjak neovisnosti o političkom utjecaju i drugim granama vlasti, selektivnu pravdu, manjak odgovornosti, nedjelotvorna sredstva nadzora, korupciju, sveukupno trajanje sudskih postupaka i izvršenje presuda; žali zbog političkog uplitanja u istrage i sudske postupke te stoga poziva da se u praksi ojača neovisnost pravosuđa; poziva na daljnji angažman u području upravnog pravosuđa rješavanjem pitanja kao su učinkovit pristup sudovima i dodjeljivanje resursa kako bi se omogućio učinkovit rad sudova; ponavlja da bi se reformom pravosudnog sustava trebalo nastojati pozvati na odgovornost kaznene prijestupnike te promicati njihovu rehabilitaciju i integraciju uz jamčenje zaštite prava žrtava i svjedoka kaznenog djela;

6.  poziva ad hoc Parlamentarni odbor za izbornu reformu da hitno finalizira svoju reviziju izbornog zakona i pritom vodi računa o svim prethodnim preporukama OESS-a/UDILJP-a te ojača transparentnost financiranja stranaka i integritet izbornog postupka; poziva mjerodavne vlasti da se pobrinu za njegovu pravodobnu provedbu prije predstojećih parlamentarnih izbora u lipnju 2017., kao i da osiguraju neovisnost i depolitizaciju izborne uprave; podsjeća na to da su sve političke stranke odgovorne za to da se demokratski izbori održe u skladu s međunarodnim standardima; poziva vlasti da potaknu organizacije civilnog društva na aktivno sudjelovanje u pregledu cijeloga izbornog postupka; podsjeća da su slobodni i pravedni izbori ključni za napredovanje u postupku pristupanja EU-u; ističe da je potrebno riješiti probleme povezane s financiranjem političkih stranaka i odgovornim sustavom revizije;

7.  poziva albanske političke stranke da pri sastavljanju lista kandidata za sljedeće izbore poštuju duh i slovo zakona o zabrani kandidiranja kaznenih prijestupnika na javnu dužnost; poziva na cjelovitu provedbu tog zakona;

8.  potiče albanske vlasti da poduzmu mjere kako bi se olakšala mogućnost glasanja na izborima albanskim građanima koji žive izvan zemlje;

9.  pozdravlja veću transparentnost i uključivost parlamentarnih aktivnosti, no poziva da se parlamentarni kapaciteti prošire kako bi se pratila provedba reformi i njihova usklađenost s europskim standardima te bolje iskoristili razni nadzorni mehanizmi i institucije za pozivanje vlade na odgovornost; poziva na to da se usvoji parlamentarni etički kodeks i da poslovnik odražava Zakon o ulozi parlamenta u postupku pristupanja EU-u; spreman je prisnije surađivati s albanskim parlamentom u okviru Programa Europskog parlamenta za potporu parlamentima pretpristupnih zemalja kako bi se poboljšala njegova sposobnost da izrađuje kvalitetno zakonodavstvo usklađeno s europskom pravnom stečevinom i nadzire provedbu reformi;

10.  prima na znanje napore uložene u to da javna uprava bude u većoj mjeri okrenuta građanima i stalan napredak u provedbi njezine reforme i reforme upravljanja javnim financijama; poziva na daljnji napredak u jačanju primjene Zakona o državnim službenicima i Zakona o upravnom postupku kako bi se poboljšali postupci zapošljavanja na temelju zasluga i uspješnosti te unaprijedili institucionalni kapaciteti i kapaciteti ljudskih resursa, i to radi konsolidiranja postignuća usmjerenih prema ostvarenju učinkovitije, depolitiziranije, transparentne i stručne javne uprave, čime bi se također omogućilo učinkovito vođenje pregovora o pristupanju EU-u; poziva na jačanje nadležnosti, samostalnosti, učinkovitosti i resursa struktura povezanih s ljudskim pravima, uključujući Ured pravobranitelja; pohvaljuje Nacionalno vijeće za europske integracije na njegovim inicijativama da poboljša kapacitete javne uprave i civilnog društva u praćenju provedbe pretpristupnih reformi; naglašava potrebu za zaštitom neovisnosti regulatornih i nadzornih tijela;

11.  prima na znanje provedbu teritorijalne reforme; ističe da su potrebni znatni napori kako bi se povećao financijski i upravni kapacitet novostvorenih jedinica lokalne vlasti;

12.  pozdravlja donošenje ključnih antikorupcijskih zakonodavnih akata, pa i onih o zaštiti zviždača; zabrinut je i dalje, međutim, zbog toga što je korupcija i dalje vrlo prisutna i prevladava u mnogim područjima i nastavlja predstavljati ozbiljan problem te narušava povjerenje ljudi u javne institucije; zabrinut je zbog toga što su ključne antikorupcijske institucije i dalje podložne političkom uplitanju, a upravni kapaciteti su im ograničeni; prima na znanje da loša međuinstitucijska suradnja i razmjena informacija nastavljaju ometati proaktivnu istragu i djelotvoran progon korupcijskih djela; ističe potrebu za adekvatnijim pravnim okvirom za sukobe interesa, donošenje propisa o lobiranju i bolju međuinstitucijsku suradnju, ponajprije između policije i tužiteljstva, kako bi se poboljšao dosadašnji uspjeh u istrazi, progonu i osuđivanju, uključujući i u visokoprofiliranim slučajevima;

13.  pozdravlja nastavak provedbe strategije i akcijskog plana za borbu protiv organiziranog kriminala i pojačanu međunarodnu policijsku suradnju; poziva i na to da se razbiju mreže organiziranog kriminala i poveća broj pravomoćnih presuda u slučajevima organiziranog kriminala, i to jačanjem suradnje među međunarodnim organizacijama, policijom i tužiteljstvom te jačanjem institucijskih i operativnih kapaciteta; zabrinut je zbog toga što su rezultati u pogledu zamrzavanja i zapljene nezakonito stečene imovine i dalje vrlo slabi te poziva na povećanje kapaciteta i veću upotrebu financijskih istraživanja kako bi se u tom području ostvarili bolji rezultati; napominje da unatoč uzlaznom trendu u istraživanju slučajeva koji uključuju pranje novca, broj konačnih presuda i dalje ostaje ograničen;

14.  poziva, iako pozdravlja nedavne operacije protiv plantaža za uzgoj kanabisa, na pojačanje mjera za iskorjenjivanje uzgoja, proizvodnje i trgovine droge u Albaniji te povezanih mreža organiziranog kriminala, uključujući jačanjem međunarodne i regionalne suradnje; međutim prima na znanje da policija i tužiteljstvo ne mogu identificirati mreže organiziranog kriminala koje stoje iza uzgoja droge;

15.  poziva na povećanje napora za hvatanje u koštac s nekontroliranim širenjem nezakonite trgovine oružjem, uključujući poboljšanjem suradnje s EU-om te uništenjem preostalih zaliha malog i lakog oružja te poboljšanjem uvjeta objekata za skladištenje; zabrinut je zbog visokog broja ubojstava vatrenim oružjem u Albaniji;

16.  poziva na jačanje kapaciteta vlasti za pretragu, zapljenu i oduzimanje prihoda od kibernetičkog kriminala te za sprječavanje pranja novca preko interneta;

17.  potiče Albaniju da dodatno poboljša svoj pravni okvir za utvrđivanje statusa međunarodne zaštite za izbjeglice; izražava pohvalu za napore albanske policije za jačanjem razmjene informacija s Frontexom te poziva na daljnje jačanje suradnje između EU-a i Albanije kako bi se prava izbjeglica zaštitila u skladu s međunarodnim standardima i temeljnim vrijednostima EU-a; izražava zabrinutost u pogledu nedavnog porasta broja slučajeva trgovine ljudima; poziva na povećanje napora za sprječavanje trgovine ljudima uz posvećivanje posebne pažnje najčešćim žrtvama takve trgovine, prvenstveno maloljetnicima bez pratnje, ženama i djevojčicama;

18.  izražava zabrinutost zbog prenapučenosti zatvora i (navodne) nedostatne medicinske skrbi u mjestima pritvora, kao i zbog zlostavljanja osumnjičenih osoba u policijskim postajama; preporučuje reviziju kaznenog pristupa, reklasifikaciju kaznenih djela i povećanu primjenu alternativa zatvorskim kaznama;

19.  prima na znanje poboljšanu suradnju u europskim pitanjima između državnih institucija i organizacija civilnog društva, u što se ubraja i njihovo sudjelovanje na sastancima Nacionalnog vijeća za europske integracije; daje na znanje da je osnaženo civilno društvo ključan sastavni dio demokratskog sustava; stoga ističe potrebu za užom koordinacijom s organizacijama civilnog društva na svim razinama vlasti, uključujući na lokalnoj razini; u tom pogledu pozdravlja uspostavu Nacionalnog vijeća za civilno društvo; poziva na djelotvornu provedbu prava na pristup informacijama i javno savjetovanje te na bolju regulaciju poreznog okvira za organizacije civilnog društva;

20.  podsjeća, između ostalih ključnih prioriteta, na potrebu za jačanjem zaštite ljudskih prava, prava manjina i politika borbe protiv diskriminacije, uključujući jačanjem njihove provedbe; snažno potiče mjerodavna tijela da nastave raditi na poboljšanju ozračja participacije i tolerancije za sve manjine u zemlji u skladu s europskim standardima zaštite manjina, pa i jačanjem uloge Državnog odbora za manjine; pozdravlja početne aktivnosti usmjerene prema poboljšanju pravnog okvira za zaštitu manjina i poziva Albaniju na donošenje okvirnog zakona o zaštiti manjina te ratificira Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima; prima na znanje opširan savjetodavni postupak koji obuhvaća neovisne institucije, udruge manjina i civilno društvo; ističe potrebu za poboljšanjem životnih uvjeta Roma, Egipćana i drugih etničkih manjina; poziva na ulaganje dodatnih napora u poboljšanje njihova pristupa radnim mjestima i svim javnim i socijalnim uslugama, obrazovanju, zdravstvu, socijalnom stanovanju i besplatnoj pravnoj pomoći; zabrinut je zbog toga što je unatoč ostvarenom napretku sudjelovanje romske djece u obrazovanju još uvijek najniže u regiji;

21.  pohvaljuje napore ureda javnog pravobranitelja u poboljšanju zakonodavstva o ljudskim pravima, osobito u okviru reforme sudstva; pozdravlja aktivno promicanje prava ranjivih skupina i načela ljudskog dostojanstva, slobode, ravnopravnosti i vladavine prava; žali što je zbog manjka sredstava i osoblja u njegovu središnjem uredu i lokalnim uredima rad javnog pravobranitelja i dalje ograničen; poziva na jačanje nadležnosti, samostalnosti i učinkovitosti te povećanje resursa njegova ureda;

22.  i dalje je zabrinut zbog diskriminacije i nedostatka odgovarajućih mjera za zaštitu žena i djevojčica koje pripadaju skupinama u nepovoljnom položaju i marginaliziranim skupinama, kao i zbog visokog broja slučajeva obiteljskog nasilja nad ženama i djevojčicama; ističe potrebu za dodatnim naporima kako bi se izradila evidencija slučajeva borbe protiv diskriminacije; poziva mjerodavna tijela da nastave sprječavati nasilje u obitelji i poboljšaju potporu njegovim žrtvama te da nastave podizati razinu osviještenosti o toj temi; ponavlja svoj poziv na potpunu provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija); potiče vlasti na rješavanje stereotipnih predrasuda na temelju roda pomoću sustavnog obrazovanja, javne rasprave i vladinih mjera;

23.  poziva na bolje institucionalne mehanizme za zaštitu prava djeteta i sprječavanja rada djece;

24.  napominje da je potrebno uložiti dodatne napore u zaštitu prava svih manjina u Albaniji s pomoću cjelovite provedbe relevantnog zakonodavstva; preporučuje da se prava osoba bugarske etničke skupine u regijama Prespa, Golo brdo i Gora zajamče zakonom i osiguraju u praksi;

25.  prima na znanje poboljšanje zaštite prava pripadnika zajednice LGBTI te potiče vladu da nastavi daljnju provedbu mjera programa koji će Albanija primjenjivati do 2020.;

26.  žali što mjerodavne vlasti dosad nisu provele učinkovitu kaznenu istragu smrtnih stradanja tijekom prosvjeda 21. siječnja 2011.; poziva vlasti da bez odgode zajamče pravdu žrtvama događaja toga dana;

27.  pohvaljuje vjersku toleranciju i dobru suradnju vjerskih zajednica; potiče mjerodavne vlasti i vjerske zajednice da u skladu s Ustavom surađuju na očuvanju i širenju vjerskog razumijevanja; smatra ključnim spriječiti islamsku radikalizaciju ciljanim pristupom obavještajnih tijela, tijela za provedbu zakona i pravosudnih institucija, uključujući poticanjem na odustajanje i reintegraciju stranih boraca koji su se vratili, suzbijanjem nasilnog ekstremizma u suradnji s organizacijama civilnog društva i vjerskim zajednicama te intenziviranjem regionalne i međunarodne suradnje u tom području; pohvaljuje sveobuhvatan zakonski okvir zemlje za sprječavanje i borbu protiv financiranja terorizma; snažno potiče da se svim mjerama zajamči da se u svim okolnostima poštuju ljudska prava i temeljne slobode u skladu s međunarodnim normama; ističe ključnu ulogu posebnih obrazovnih programa u procesu sprječavanja radikalizacije te u rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji pojedinaca;

28.  žali što u protekloj godini nije postignut napredak u području slobode medija; ponovno naglašava ključnu važnost profesionalnih i neovisnih privatnih i javnih medija; zabrinut je zbog političkog utjecaja na medije i raširene samocenzure među novinarima; napominje da se zakon o audiovizualnim medijima sporo provodi i da dolazi do kašnjenja u popunjavanju praznih mjesta u Tijelu za audiovizualne medije; poziva na mjere za podizanje profesionalnih i etičkih standarda i pretežnost ugovora na neodređeno vrijeme za novinare kako bi se povećala transparentnost oglašavanja vlade u medijima i zajamčile neovisnost, nepristranost i odgovornost regulatornog tijela i javne radiotelevizije, posebno u pogledu predstojećih parlamentarnih izbora; ponovno naglašava potrebu za dovršetkom i donošenjem unutarnjeg statuta javne radiotelevizije RTSH te dovršetkom postupka prijelaza na digitalnu televiziju;

29.  pozdravlja poboljšanja u fiskalnoj konsolidaciji i bolje rezultate u pogledu lakoće poslovanja te trud uložen u borbu protiv sive ekonomije; napominje, međutim, trajne manjkavosti u vladavini prava i zamršen regulatorni okvir, što ima nepovoljan učinak na ulaganja; zabrinut je što doznake migranata predstavljaju važan pokretač domaće potražnje; snažno potiče mjerodavne vlasti da poduzmu korake za poboljšanje izvršavanja ugovora i ubiranja poreza te da radi ostvarivanja bolje klime poslovanja nastave s provedbom pravosudne reforme; zabrinut je zbog visoke razine izravne nabave i nekonkurentnih natječaja te dodjeljivanja dugoročnih ugovora o eksternalizaciji i javno-privatnim partnerstvima koji su od upitnog utjecaja za javni interes;

30.  preporučuje nadležnim tijelima da ubrzaju izgradnju ključnih infrastrukturnih projekata kao što su željeznička pruga i moderna autocesta između Tirane i Skoplja kao sastavni dio VIII. koridora;

31.  primjećuje sa zabrinutošću ograničene upravne kapacitete u provedbi zakona o zaštiti okoliša te loše gospodarenje otpadom i vodama, što često dovodi do kaznenih djela u području zaštite okoliša koja prijete albanskim gospodarskim resursima i prepreka su na putu do gospodarstva s učinkovitim korištenjem resursa; naglašava potrebu za poboljšanjem kvalitete procjena učinka na okoliš i jamčenjem javnog sudjelovanja i savjetovanja s civilnim društvom u relevantnim projektima; ističe, međutim, ključnu važnost ostvarivanja ciljeva u području klimatskih promjena bez negativnog utjecaja na bioraznolikost, krajolik, vodne resurse, floru i faunu te lokalno stanovništvo;

32.  naglašava da ekološki utjecaj hidroelektrana često nije ispravno ocijenjen kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim standardima i odgovarajućim zakonodavstvom EU-a o prirodi; savjetuje vladi da razmisli o uspostavi Nacionalnog parka Vjosa te da odustane od planova za izgradnju novih hidroelektrana na rijeci Vjosi i njezinim pritocima; snažno potiče na dodatno usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a u području energetike, posebice na usvajanje nacionalne energetske strategije s ciljem povećanja energetske neovisnosti i učinkovitosti; pozdravlja Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije za razdoblje 2015. – 2020.;

33.  napominje da učinkovita provedba prava vlasništva tek predstoji; snažno potiče na završetak procesa upisa vlasništva, povrata i naknada kao i na ažuriranje i učinkovitu provedbu strategije o pravu vlasništva za razdoblje 2012. – 2020.; nadalje potiče vlasti da u tom smislu izrade plan s jasnim odgovornostima i rokovima te da provedu kampanju javnog informiranja kako bi se bivše vlasnike obavijestilo o njihovim pravima i obvezama koji se odnose na povrat vlasništva; poziva na poboljšanje transparentnosti, pravne sigurnosti i jednako postupanje u odnosu na zakon o kompenzaciji za imovinu zaplijenjenu za vrijeme komunizma; poziva na imenovanje nacionalnog koordinatora za prava vlasništva i ubrzanje postupka za registraciju i mapiranje vlasništva, uključujući digitalizaciju vlasništva;

34.  ističe važnost istraživanja u postupku otkrivanja kaznenih djela počinjenih od strane bivšeg komunističkog režima, kao i moralnu, političku i pravnu odgovornost državnih institucija u tom procesu; poziva vlasti da izrade odgovarajuće zakonodavne mjere za pomoć rehabilitaciji žrtava, uključujući kompenzaciju pojedinaca i njihovih obitelji te da ponište sve politički motivirane sudske odluke koje su i dalje na snazi; snažno potiče državne institucije da istraže i privedu pravdi počinitelje zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom komunističke diktature;

35.  napominje da je rješavanje komunističke prošlosti od ključne važnosti kad je riječ o suočavanju s kršenjem ljudskih prava i dobivanju istine i pravde za žrtve; pozdravlja Zakon o uspostavi tijela za otvaranje dosjea Sigurimi; pozdravlja istraživanje koje su proveli predstavništvo OESS-a i njemačko veleposlanstvo o javnosti i njezinu poznavanju i percepciji komunističke prošlosti u Albaniji te očekivanjima za budućnost; smatra da će ti napori pomoći u ostvarenju dijaloga o prošlosti te izgradnji očekivanja za budućnost;

36.  naglašava važnost jačanja društvenog dijaloga, angažmana organizacija civilnog društva, kapaciteta socijalnih partnera i mehanizama za primjenu socijalnih prava; snažno potiče vladu da modernizira obrazovni sustav kako bi se izgradilo uključivije društvo, smanjile nejednakosti i diskriminacija te kako bi mladi naraštaji posjedovali više vještina i znanja; naglašava važnost podrške u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći obrazovnim i društvenim politikama te politikama zapošljavanja;

37.  poziva albanske vlasti da ojačaju svoje politike prema ljudima s invaliditetom koji se i dalje suočavaju s teškoćama u pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama te donošenju odluka, uključujući prepreke koje ih sprječavaju u slobodnom uživanju prava glasa;

38.  napominje sa zabrinutošću da je opet porastao broj zahtjeva za azil koje su Albanci podnijeli u državama članicama EU-a i koji se smatraju neosnovanima; snažno potiče vladu da hitno i odlučno djeluje kako bi pristupila rješavanju tog problema te da u tom pogledu pojača aktivnosti podizanja razine osviještenosti, socioekonomske potpore i prevencije, kao i da se uhvati u koštac s uzročnim čimbenicima povezanima sa strukturnim nedostacima u politici socijalne zaštite te obrazovnoj i zdravstvenoj politici; naglašava potrebu da se Glavnoj upravi za granice i migracije i pograničnoj policiji osiguraju dostatni ljudski resursi te da se poboljša odgovarajuća međuinstitucijska suradnja radi boljeg praćenje nezakonitih migracija;

39.  pohvaljuje Albaniju na tome što se kontinuirano u cijelosti ravna prema relevantnim deklaracijama EU-a i zaključcima Vijeća, čime pokazuje jasnu predanost europskoj integraciji i solidarnosti; naglašava važnost i potrebu trajnog konstruktivnog doprinosa Albanije političkoj stabilnosti u regiji;

40.  pozdravlja odluku Albanskih vlasti da se vanjska politika te zemlje uskladi s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2016/1671 produljenjem mjera ograničavanja protiv Rusije;

41.  ističe važnost osiguranja dobrosusjedskih odnosa, koji su i dalje ključni kao sastavni element procesa proširenja, kao i procesa stabilizacije i pridruživanja, pozdravlja konstruktivnu i proaktivnu ulogu Albanije u promicanju regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa s drugim zemljama kandidatkinjama i susjednim državama članicama EU-a; pozdravlja sudjelovanje Albanije u inicijativi „Zapadnobalkanska šestorka”;

42.  pohvaljuje i Albaniju i Srbiju na njihovoj kontinuiranoj predanosti poboljšanju bilateralnih odnosa i jačanju regionalne suradnje na političkom i društvenom planu, primjerice u sklopu Regionalnog ureda za suradnju mladih sa sjedištem u Tirani; potiče obje zemlje da nastave dobru suradnju radi promicanja pomirenja u toj regiji, osobito putem programa za mlade, poput onih dostupnih u okviru pozitivnog programa za mlade na zapadnom Balkanu;

43.  prima na znanje nedavne napetosti u odnosima između Albanije i Grčke te objema stranama preporučuje izbjegavanje djelovanja ili izjava koje bi mogle negativno utjecati na međunarodne odnose;

44.  ponavlja zahtjev da Komisija u svoja izvješća uvrštava informacije o podršci iz Instrumenta pretpristupne pomoći Albaniji te uspješnosti provedenih mjera, u prvom redu o podršci Instrumenta pretpristupne pomoći za provedbu ključnih prioriteta i relevantnih projekata;

45.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladi i parlamentu Albanije.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

6

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Pravna napomena