Διαδικασία : 2015/0275(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

9.2.2017
A8-0034/2017
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Simona Bonafè

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 2005kWORD 272k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου