Eljárás : 2016/2198(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0083/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0083/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.61

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0192

JELENTÉS     
PDF 449kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2198(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Miroslav Poche

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(1), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2017),

1.  mentesítést ad az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre(6), a közös vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2017),

1.  jóváhagyja az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0083/2017),

A.  mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: IMI közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre tíz éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége, azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson;

B.  mivel az 557/2014/EU tanácsi rendelet1 2014. májusi elfogadását követően 2014 júniusában az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (a továbbiakban: IMI 2 közös vállalkozás) az IMI közös vállalkozás helyébe lépett azzal a céllal, hogy véglegesítse a hetedik keretprogram kutatási tevékenységeit, és 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás működésének időszakát;

C.  mivel az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (a továbbiakban: EFPIA) a közös vállalkozás alapító tagjai;

D.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

E.  mivel az IMI közös vállalkozáshoz az Unió a tíz éves időszak alatt – a hetedik keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 000 000 000 euróval járul hozzá, és az alapító tagoknak egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk a folyó költségekhez, egyenként a teljes uniós finanszírozás 4%-át meg nem haladó összeggel;

F.  mivel az IMI 2 közös vállalkozáshoz az Unió a tíz éves időszak alatt – a Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 638 000 000 euróval járul hozzá, és a Bizottság kivételével a tagoknak kell biztosítaniuk a folyó költségek 50%-át, továbbá a működési költségekhez pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulást, vagy mindkettőt kell biztosítaniuk, az Unió pénzügyi hozzájárulásával egyenlő mértékben;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  rámutat a közös vállalkozás beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló, a 2015. évre vonatkozó számvevőszéki hitelesítő véleményre, és megállapítja, hogy a közös vállalkozás elérte a lényegességi küszöböt;

3.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2015-ös költségvetés 315 269 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 195 411 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott;

4.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 91,04%-os volt, ami 2014-hez képest 1,34%-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,68%-os volt, ami 2014-hez képest 1,22%-os csökkenést jelent; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a kifizetési előirányzatoknak a vártnál alacsonyabb végrehajtási arányát főként több Horizont 2020 projekttel kapcsolatos tárgyalások késedelme okozta; megállapítja, hogy az operatív tevékenységekre vonatkozóan a felhasználási arány 91,17%-os volt a kötelezettségvállalási előirányzatok és 72,74%-os a kifizetési előirányzatok esetében;

5.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2015 végéig az Unió által a 7. keretprogram keretében biztosított forrásokból 966 000 000 euróra vállalt kötelezettséget, és 538 100 000 eurót (az operatív kötelezettségvállalások 55,7%-át) fizetett ki; tudomásul veszi továbbá, hogy a még nem teljesített operatív kifizetések magas szintjét elsősorban az okozta, hogy a közös vállalkozás első éveiben lassan és késve indultak be a tevékenységek, és hogy ezt az összeget a 2021 végéig érvényes aláírt támogatási megállapodások jövőbeli kifizetéseinek fedezésére használják majd fel;

6.  tudomásul veszi, hogy a 7. keretprogram alatt a többi tag természetbeni és készpénzes hozzájárulására előirányzott 1 milliárd eurós összegből 2015. december 31-éig 503 100 000 eurónyi természetbeni hozzájárulást folyt be a közös vállalkozáshoz operatív költségekre, amelyből az irányító testület 321 800 000 eurót, azaz 63,9%-ot validált;

7.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretében uniós forrásból finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt 1 638 000 000 euróból a közös vállalkozás 351 700 000 euró értékben vállalt operatív kötelezettséget, és 45 900 000 eurót (az operatív kötelezettségvállalások 13%-át) fizetett ki; tudomásul veszi, hogy a kifizetések alacsony szintjét elsősorban a Horizont 2020 megállapodásokra nézve az ágazati partnerekkel folytatott tárgyalások késedelme okozta;

8.  tudomásul veszi, hogy a Horizont 2020 alatt a tagok természetbeni és készpénzes hozzájárulására előirányzott 1 425 000 000 eurós összegből 2015 végéig 68 600 000 eurónyi hozzájárulást folyt be a közös vállalkozáshoz; a Horizont 2020 keretében aláírt 11 támogatási megállapodás összesen 123,5 millió euró összegű kötelezettségvállalást tartalmaz természetbeni hozzájárulásként;

9.  rámutat, hogy 2015 szeptembere óta a közös vállalkozás az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjéhez szervezte ki a számvitelért felelős tisztviselői feladatkört;

10.  emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék jelentése szerint egyértelmű bizottsági iránymutatásra lenne szükség a közös vállalkozások költségvetési beszámolására vonatkozóan, és üdvözli, hogy ennek az ajánlásnak megfelelően 2016. december 20-án a Bizottság kiadott ilyen iránymutatást;

Csalás elleni stratégia

11.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás csalás elleni aktualizált stratégiáját az igazgatótanács 2015 júliusában fogadta el, és az figyelembe veszi a Horizont 2020 keretében bevezetett változásokat;

12.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy egy, az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) utalt csalásgyanús eset kapcsán a hivatal úgy döntött, hogy nem indít vizsgálatot; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás technikai és pénzügyi ellenőrzést végzett, és hogy a technikai ellenőrzés tudományos hiányosságokat tárt fel az egyik kedvezményezett munkájában, aminek eredményeképpen kizárták a részvételből, az előirányzott kifizetéseket megvonták tőle, és 398 115,65 eurót kellet visszafizetnie a projektkoordinátornak; megállapítja, hogy a projekt pénzügyi ellenőrzése során nem találtak lényegi hiányosságokat; hangsúlyozza a visszaélést bejelentő személyek, illetve a belső ellenőrzési eljárások fontos szerepét az uniós költségvetési kiadásokkal kapcsolatos szabálytalanságok feltárása és jelentése, továbbá a hűtlen kezelés tárgyát képező pénzeszközök visszaszerzése terén;

Belsőkontroll-rendszerek

13.  tudomásul veszi, hogy a támogatások kezelése és az ahhoz kapcsolódó folyamatok előzetes kontrolljának ellenőrzését a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) végezte; rámutat, hogy a közös vállalkozásnál már korábban is észleltek hiányosságokat az előzetes ellenőrzések dokumentálásában, és megjegyzi, hogy az ellenőrzés nyomán három ajánlás született, amelyek azt javasolják, hogy a közös vállalkozás kockázatalapúbb és kiegyensúlyozottabb megközelítés révén tegye eredményesebbé előzetes kontrollját, és erősítse meg a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó tanúsítványok kontrolleljárásait, továbbá hogy javítsa az előzetes kontroll megállapításait összefoglaló vezetői jelentési folyamatot; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy kritikus ajánlást nem adtak ki, és hogy 2015 márciusa óta a közös vállalkozás folyamatosan hajtja végre a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési ajánlásait;

14.  tudomásul veszi, hogy pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezettek be; tudomásul veszi továbbá, hogy a közös vállalkozás a támogatások kedvezményezettjeinek utólagos helyszíni ellenőrzését is elvégezte; tudomásul veszi, hogy az utólagos ellenőrzések során 1,5%-os fennmaradó hibaarányt állapítottak meg;

15.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás belső ellenőrzési eljárásokat alakított ki a csalások és szabálytalanságok felderítésének és megelőzésének észszerű garantálása érdekében;

16.  a közös vállalkozástól kapott tájékoztatás alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás folyamatosan hajtja végre a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetett fellépéseket, és hogy a korábbi években végzett ellenőrzések nyomán született, a fő teljesítménymutatókra és az időközi projektjelentésekre vonatkozó két ajánlást a vezetőség 2015-ben végrehajtotta, a Belső Ellenőrzési Szolgálat pedig lezárta azokat; megjegyzi továbbá, hogy a projektellenőrzési folyamat és az informatikai rendszerek javítására vonatkozó egyetlen lezáratlan ajánlás kapcsán a közös vállalkozás végrehajtotta a megállapodás szerinti intézkedéseket, és a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2016 áprilisában lezárta az aktát;

Other

17.  megjegyzi, hogy 2015-ben a kedvezményezettek 15,6%-a volt kkv, ami enyhe csökkenést jelent 2014-hez képest; ösztönzi a közös vállalkozást, hogy folytassa erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a kkv-k részvétele nagyobb arányú legyen;

18.  tudomásul veszi, hogy a mentesítésért felelős hatóság kérésének megfelelően a közös vállalkozás 2016 májusában részletes jelentést tett közzé az IMI projektek társadalmi-gazdasági hatásáról;

19.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 473., 2016.12.16., 57. o.

(2)

HL C 473., 2016.12.16., 58. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 169., 2014.6.7., 54. o.

(5)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(6)

HL C 473., 2016.12.16., 57. o.

(7)

HL C 473., 2016.12.16., 58. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 169., 2014.6.7., 54. o.

(10)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

Jogi nyilatkozat